» » » Освіта Буковини: рівний доступ до освіти для дітей з особливими потребами
Інформація
  • Переглядів: 5015
  • Автор: Moderator
  • Дата: 16-10-2012, 13:17
16-10-2012, 13:17

Освіта Буковини: рівний доступ до освіти для дітей з особливими потребами

Категорія: Навігація / Новини

Навчання дітей з особливими освітніми потребами у Чернівецькій області здійснюється за такими напрямами:
- у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах;
- у загальноосвітніх навчальних закладах, в т.ч. у класах з інклюзивною освітою;
- за індивідуальною формою навчання.

Мережа
У 2012/2013 н.р. в області функціонує 13 шкіл-інтернатів та Оршівський дитячий будинок, в яких навчається 2175 учнів (2012/2013 н.р.-2104 учнів).
Дошкільні відділення працюють у Оршівському дитячому будинку, Чернівецькому навчально-реабілітаційному центрі №1, Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №2, Хотинській спеціальній школі-інтернаті №1 (всього 7 груп, 53 дитини).
Підготовчі класи діють у 3-х закладах: Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №2, Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі №3, Хотинській спеціальній школі-інтернаті №2 (всього 4 класи,37 учнів).
Для дітей з особливими освітніми потребами діє 7 спеціальних навчальних закладів (1 спеціальна школа, 5 спеціальних шкіл-інтернатів, один навчально-реабілітаційний центр), де навчається 1022 учні, що на 52 більше, у порівнянні з минулим навчальним роком.
Мережа спеціальних навчальних закладів дозволяє надавати освітні послуги дітям різних нозологій: з вадами слуху, розумового розвитку, вадами мовлення, зору.

Матеріально-технічна база
З кожним роком покращуються умови навчання та проживання дітей в інтернатних закладах, осучаснюється навчально-матеріальна база. Всі 13 шкіл-інтернатів та Оршівецький дитячий будинок підключено до мережі інтернет, створено сучасні комп’ютерні класи, навчальні кабінети.
На утримання шкіл-інтернатів обласного підпорядкування у 2012 році заплановано 65 млн. 302 тис. грн., що на 24 % більше від минулого року (у 2011 році виділено 52 млн. 760 тис. грн.).
До початку 2012/2013 н.р. в усіх підвідомчих закладах здійснено вибірковий поточний ремонт приміщень, систем опалення, котельного господарства.
Середня вартість утримання однієї дитини в школах-інтернатах у 2011 році становила 38,8 тис.грн., у 2012 році - 40,4 тис.грн., що на 5% більше, у порівнянні з 2011 роком.
Вартість харчування однієї дитини в день складає 38 грн. (у 2010/2011 н.р. – 33 грн.). Харчування здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
Затверджені обсяги асигнувань задовільняють потребу у видатках на оплату праці, придбання медикаментів, організацію харчування вихованців, оплату спожитих енергоносіїв, придбання необхідного господарського інвентарю.
Банк даних дітей з особливими потребами
У 2012/2013 н.р. у 428 загальноосвітніх навчальних закладах області (без спеціальних) в них 689 класів де навчається і виховується 13231 (з них1805 першокласників) діти з особливими освітніми потребами. З них: 2(1)-глухих, 1289(750) дітей з тяжкими порушеннями мовлення, 4937(518) дітей зі зниженим зором, 565(7) розумово відсталих дітей, 372(33) – із затримкою психічного розвитку, 5791(468) – з порушенням опорно-рухового апарату, 251(23) – зі зниженим слухом, 22(5) – з аутизмом.
Із них 1572 – складають діти з інвалідністю (у 2011році - 1337).
Із загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами 507 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, у 2011 році - 397.
В рамках експериментальних режимів в області функціонують 27 базових шкіл з питань впровадження інклюзивного навчання. У 38 інклюзивних класах навчається 50 дітей з особливими освітніми потребами:
із порушенням опорно-рухового апарату-5;
розумово відсталих дітей-9;
із затримкою психічного розвитку-28;
із тяжкими порушеннями мовлення-4;
із зниженим слухом-3;
із зниженим зором-1.
Слід зауважити, що за результатами обстеження учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів обласною та районними психолого-медико-педагогічними консультаціями встановлено 1831 постійноневстигаючих дітей та 283 дитини, які потребують інклюзивного навчання.
З 1 вересня 2011 року за сприяння Головного управління освіти і науки облдержадміністрації на базі Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 відкрито обласний навчально-реабілітаційний центр №1.
Необхідність його відкриття викликана збільшенням кількості хворих дітей та пошуком інноваційних форм надання не тільки освітніх послуг, але й створенням умов для їх реабілітації та зміцнення здоров’я. У закладі створено всі умови для навчання та проходження комплексної медичної, психологічної, соціальної, професійної реабілітації дітей. У навчально-реабілітаційному центрі працюють досвідчені медики, дефектологи, сурдопедагоги, олігофренопедагоги, психолог, соціальний педагог, логопед. Надається підтримка не тільки дітям, але й батькам. Цікавою у плані компенсації втрачених функцій є співпраця навчально-реабілітаційного центру з кінно-спортивним клубом «Троя».
У навчально-виховний процес закладу впроваджуються сучасні комп’ютерні технології із застосуванням нових інформаційних засобів навчання: слухо-мовних тренажерів «Живий звук», «Видима мова», «Адаптація-Лого». 90% педагогів володіють комп’ютером, що дає змогу проводити уроки та виховні заходи з використанням мультимедійних комплексів. Традиційним у закладі стало проведення тижнів інноваційних технологій «На шляху до майстерності», фестивалів методичних ідей «Панорама творчих уроків», майстер-класів досвідчених педагогів.
Педагогами центру напрацьовано багато творчих доробок з досвіду роботи, зокрема, «Інтегровані уроки з розвитку мовлення і граматики», «Нетрадиційні уроки математики у початковій школі», «Тематичний розмовник», «Фонетичні зарядки у школі для глухих», адаптовані корекційно-розвиткові програми «Дитинка-живинка», «Розвиток емоційно-вольової сфери та творчих здібностей дітей з вадами слуху», тощо.
Центром укладено угоду про співпрацю з Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, розпочато експериментальну роботу з проблеми: «Науково-методичні засади діяльності центру раннього розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру».
У закладі функціонує Центр підтримки сім’ї, де батьки та усі бажаючі можуть отримати необхідну консультацію спеціалістів мультидисциплінарної команди, до складу якої входять медики, дефектологи, сурдопедагоги, олігофренопедагоги, психолог, соціальний педагог, логопед.
У закладі створено консультативний центр щодо надання допомоги вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в інклюзивних класах.
Інклюзивне навчання

Запровадження інклюзивного навчання передбачено рядом нормативно-правових документів, зокрема, Концепцією розвитку інклюзивної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 910, наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки», від 21.12.2009 № 1153 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року», постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації затверджено заходи щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2012/2013 навчальний рік.
У 2012/2013 н.р. Департаментом освіти і науки, молоді та спорту проведена відповідна робота щодо розширення мережі закладів з інклюзивним навчанням. Станом на 01.09.2012 в області функціонує 27 загальноосвітніх навчальних закладів, де у 38 класах інклюзивним навчанням охоплено 50 дітей з особливими потребами. У порівнянні з 2011/2012 н.р., кількість закладів збільшилася на 9, а дітей - на 15, класів на 14.
Інклюзивним навчанням охоплено дітей різних нозологій. Так, із 50 дітей з особливими освітніми потребами:
5 - із порушенням опорно-рухового апарату;
9 – вадами розумового розвитку;
28 - із затримкою психічного розвитку;
4 - із тяжкими порушеннями мовлення;
3 -із зниженим слухом;
1 - із зниженим зором.

Значну увагу у загальноосвітніх закладах з інклюзивним навчанням слід приділити формуванню сприятливого освітнього середовища, чуйного ставлення учнів до дітей з особливими освітніми потребами, залученню батьків до навчально-виховного процесу, корекційно-розвиткової роботи як важливій складовій інклюзивного навчання.
Органами управління освітою проведено відповідну роботу щодо забезпечення безперешкодного доступу до загальноосвітніх навчальних закладів дітей з особливими потребами.
Із 435 навчальних закладів області облаштовано пандуси у 307(70,6%) закладах та м. Чернівці. Із загальної кількості – 114 (37,1%) є повністю доступними (у тому числі, всередині) для дітей, з обмеженими фізичними можливостями (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату). Найбільше закладів освіти облаштовано пандусами у Новоселицькому (100%), Сокирянському(100%), Герцаївському(90%), Путильському(90%), Кельменецькому (85%), Глибоцькому(82%), Хотинському(64%), районах та м.Новодністровську (100%).
Низькі показники у м.Чернівці (31%), Вижницькому (42%), Кіцманському (34%), Заставнівському (33%), Сторожинецькому (23%) районах.
У 138 закладах області організовано підвезення учнів з особливими освітніми потребами.
Одним із аспектів інклюзивної освіти є соціалізація дітей цієї категорії та досягнення якості навчання. Основною метою інклюзивної освіти є якісні зміни в особистісному розвитку дітей.
Ключовим компонентом інклюзивної освіти є гнучкість, урахування особистісних характеристик, що визначають темп навчання кожного.
У школах з інклюзивним навчанням необхідне доступне викладання, що потребує використання різних методів, які відповідають індивідуальним вимогам, здібностям і особливостям розвитку.
В інклюзивній моделі освіти передбачене особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу, яке забезпечує асистент вчителя.
Порядком організації інклюзивного навчання передбачено введення у класах з інклюзивним навчанням посад асистента вчителя.
Із 27 інклюзивних закладів введено посаду асистента вчителя у Глибоцькому (одна ставка), Заставнівському (дві по 0,5 ст.), Кельменецькому (дві по 0,5 ст.), Новоселицькому (чотири по 0,25 ст.) районах та м.Чернівці (шість по 0,5 ст).
У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» визначено орієнтовні кваліфікаційні характеристики асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням, які розроблені у зв’язку із введенням зазначеної посади до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.12.2010 № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22.12.2010 за № 1308/18603.
Науково-методичну, консультативну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам щодо організації інклюзивного навчання надають обласна психолого-медико-педагогічна консультація, науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти.
В ІППОЧО введено посаду методиста з інклюзивного навчання, який координує роботу з педкадрами, соціально-психологічною та консультативною службою.
Для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання ОПМПК розроблено індивідуальні навчальні плани, програми для дітей різних нозологій.

Індивідуальна форма навчання

Індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного з навчальних закладів. Їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах № 732 від 20.12.2002 р., листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах» № 1/9-245 від 02.04.2012 р.
У Чернівецькій області станом на 01.10.2012 р. на індивідуальній формі навчання знаходиться 584 дитини.

Соціальний захист дітей

Проводиться робота щодо дотримання соціально-правового захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування
Здійснюється контроль за дотриманням пільг для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Всі вони забезпечені єдиними квитками, безкоштовними підручниками, гарячим харчуванням, займаються у гуртках за інтересами, беруть участь у масових позакласних та позашкільних заходах.
У повному обсязі здійснюється матеріальне та грошове забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226.
Необхідні виплати при досягненні дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування 18 років здійснюються у повному обсязі.
На постійному контролі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту перебувають питання захисту майнових прав дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.
У комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернаті «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» у 2012/2013 н.р. навчається 83 дитини, в т.ч. 5 дітей-сиріт та 15 дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них у 4 (20%) дітей-сиріт відсутнє житло, 2 учнів перебувають на квартирному обліку при виконавчих комітетах за місцем реєстрації, 2 дітей будуть поставлені на облік при досягненні ними 16-річного віку.
Пенсію по втраті годувальника отримують – 8 дітей, 2 дитини не отримують у зв’язку із відсутністю трудового стажу батьків, а державну допомогу (соціальну пенсію) не призначено відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, у зв’язку із тим, що діти перебувають на повному державному утриманні.
З метою контролю щодо нарахування пенсій по втраті годувальника два рази на рік до ПФУ в Першотравневому районі надсилаються запити довідок про нарахування пенсії.
Виплати аліментів здійснюються 10 вихованцям, які перераховуються на особові рахунки дітей відкриті в філіях Ощадбанку України м. Чернівці. До виконавчих служб систематично надсилаються запити про хід виконання рішень судів про стягнення аліментів та суму заборгованості. В кожній особовій справі є рішення про стягнення аліментів, постанова про відкриття виконавчого провадження, а також листування з виконавчими службами.
Систематично перевіряються розрахункові рахунки дітей, щодо надходження коштів ( пенсій, аліментів).
В Оршівському дитячому будинку проживає 39 дітей, із них 8 дошкільнят та 31 дитина шкільного віку, які навчаються в Оршівецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Кіцманського району. У дитячому будинку 26 (68%) дітей пов’язані родинними зв’язками. Це діти із 10 сімей, вони разом проживають, спілкуються і допомагають один одному.
Із 39 вихованців Оршівського дитячого будинку у 6 (15%) немає житла. Адміністрацією закладу направлено листи щодо реєстрації їх за місцем проживання батьків. 26 вихованців отримують аліменти, порушено клопотання про стягнення аліментів для 4 дітей, 1 дитині (Піцул О.І., 19.02.2006 року народження) рішенням Сторожинецького районного суду від 07.02.2012, справа №2-68/12 відмовлено у стягненні аліментів, оскільки дитина відібрана у матері без позбавлення батьківських прав.
8 дітей отримують пенсії по втраті годувальника, 1 – по інвалідності.
Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування застраховані в страховій компанії НАСК “Оранта”. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 266 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» всі учні забезпечені єдиними квитками.
Двічі на рік вихованці обстежуються вузькими спеціалістами обласної дитячої клінічної лікарні, згідно висновків та рекомендацій лікарів проводиться лікування в медичних закладах області, реабілітація в санаторних установах.


Соціалізація вихованців інтернатних закладів
З метою професійної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами укладено 13 угод між спеціальними школами-інтернатами і професійно-технічними навчальними закладами Чернівецької області.
Із 86 випускників спеціальних шкіл-інтернатів 2011/2012 н.р. продовжують навчання 61(71%) дитина, (в т.ч. 51 у професійно-технічних закладах області, 9 – у навчально-реабілітаційному центрі №1, 1- у ЗОШ-інтернаті), працевлаштовано -3, переведено у систему МСЗ 5 учнів, на утриманні батьків – 15, вибули за кордон -2.
У порівнянні з минулими навчальними роками збільшується відсоток учнів шкіл-інтернатів, які продовжують навчання: у 2009/2010 н.р. із 140 випускників спеціальних шкіл-інтернатів 81 (58%) продовжили навчання, у 2010/2011 н.р. із 94 випускників 65 (69%) продовжили навчання.

Олімпіада з трудового навчання
Учні спеціальних шкіл-інтернатів щорічно приймають участь в обласній олімпіаді з трудового навчання.
3 березня 2012 року на базі Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи №3 проведено обласну олімпіаду з трудового навчання для учнів спеціальних шкіл-інтернатів.
В олімпіаді брали участь 17 учасників. Із них: 5 – у номінації «Будівельна справа», 5 – «Столярна справа», 7 - «Швейна справа».
За результатами олімпіади визначено трьох переможців, по одному в кожній номінації.
Найбільшу кількість балів у номінації «Будівельна справа» набрав учень Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №4 Балан Микола (76 балів із 80). Друге та третє рейтингові місця посіли учні Хотинської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №1 Гоменюк Микола (73 бали) та Рибак В’ячеслав (70 балів). Четверте і п’яте рейтингові місця зайняли учні Чернівецької загальноосвітньої спеціальної щколи №3 Чуравін Веніамін (69 балів) та Унгурян Дмитро (67 балів).
Переможцем у номінації «Столярна справа» став учень Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 Белінський Владислав (72 бали). Друге рейтингове місце посів Кусяк Олексій (70 балів), учень Чернівецького навчально-реабілітаційного центру №1. Третє рейтингове місце виборов Деркач Олександр (66 балів), учень Хотинської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №2, четверте рейтингове місце – Бурачук В’ячеслав (62 бали), учень Карапчівської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату, п’яте - Тонієвич Дмитро (61 бал), учень Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №4.
У номінації «Швейна справа» переможцем стала Мойсюк Сніжана (75 балів), учениця Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи №3. Друге рейтингове місце посіла Данелюк Ольга (74 бали), учениця Чернівцького навчально-реабілітаційного центру №1, третє – Степанюк Наталія (73 бали), учениця Хотинської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №1, четверте – Продан Ганна (67,8 балів), учениця Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №4, п’яте – Запаранюк Наталія (66,2), учениця Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №2, шосте – Деркач Тамара (64,4 бали), учениця Хотинської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату №2, сьоме – Онофрійчук Даніела (53,6 бали), учениця Карапчівської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату.

Інклюзивна дошкільна освіта
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації здійснюється певна робота у напрямі інклюзивної дошкільної освіти.
В області створено розгалужену мережу закладів компенсуючого типу. Діє 4 санаторних (2 – у Заставнівському районі, 2 – у м. Чернівці) та 4 спеціальних дошкільних навчальних заклади: для дітей з вадами зору, з вадами мови, з порушенням опорно-рухового апарату та розумово відсталих дітей. В цих закладах виховуються понад 500 дітей.
Крім цього, при дошкільних закладах комбінованого типу створено 37 груп спеціального призначення, в т.ч. 34 групи для дітей з вадами мови, 5 груп для дітей з туберкульозною інтоксикацією. Організовано також роботу 13 груп для дітей, які часто хворіють захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Ці групи відвідують близько 1300 дошкільнят, які разом із здобуттям дошкільної освіти отримують корекційно-відновлювальну та реабілітаційну, педагогічну і виховну допомогу.
Корекційну роботу з вихованцями дошкільних закладів, які мають вади мовленнєвого розвитку, забезпечують 72 вчителі-логопеди (у 2010 році – 59).
Корекційно-реабілітаційною роботою охоплено 24 дитини дошкільного віку з різними нозологіями обласних спеціальних шкіл-інтернатів, із них: 15 дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку, 9 дітей – з вадами розумового розвитку.
У дошкільному відділенні Чернівецького навчально-реабілітаційного центру №1 перебуває 21 дитина з вадами слуху. З цього навчального року на базі Центру спільно з інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Київським науково-виробничим підприємством «ВАБОС», за участю працівників Інституту спеціальної педагогіки Національної Академії педнаук України проводиться науково-педагогічний експеримент «Науково-методичні засади діяльності центру раннього розвитку дітей з психо-фізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру». Наразі триває підготовка документів щодо надання експериментальному майданчику статусу всеукраїнського.

Діти з особливими потребами, що навчаються
у професійно-технічних навчальних закладах
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації створив умови для прийому до професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області дітей-інвалідів та дітей з числа осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Прийом на навчання здійснюється відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України від 06.06.2006р. №441, які передбачають зарахування поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань інвалідів, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.
У 2012/2013 н.р. в професійно-технічних навчальних закладах навчається 139 учнів з інвалідністю (97 осіб) та обмеженими фізичними і розумовими можливостями (42 особи), у 2011/2012 – 155 осіб.
У Чернівецькому професійному будівельному ліцеї з 1989 року функціонують спецгрупи для дітей з обмеженими розумовими можливостями з професії «Маляр-штукатур» (термін навчання 2 роки). Це випускники допоміжних шкіл-інтернатів Чернівецької області. Щорічно випускається 20 учнів. За період з 1989 по 2012 роки підготовлено 440 осіб. У 2012/2013 н.р. навчається 34 учнів з обмеженими можливостями.
У професійно-технічному училищі № 8 м. Чернівці з 2002 року відкрито спецгрупу для дітей з обмеженими розумовими можливостями з професії «Швачка». За період з 2002 по 2012 роки випущено 170 дітей.
У 2012/2013 н.р. навчається 41 дитина з особливими потребами, з них 19 учнів з обмеженими розумовими можливостями, 12 – з вадами слуху, 10 – інвалідів дитинства. Підготовка ведеться за професіями «Швачка», «Кравець-вишивальниця», «Кухар». Навчання у спецгрупах здійснюється за спеціальними адаптованими програмами і триває 2 роки.
У Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки навчається 30 дітей з особливими потребами. Серед них 12 учнів займаються в загальних групах, оскільки нозологія їх захворювань не перешкоджає повноцінній навчальній діяльності за обраними професіями. Підготовка цих учнів ведеться за такими напрямками: «Радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «Слюсар-електромонтажник, слюсар електрик з ремонту електроустаткування», «Оператор комп’ютерного набору, фотограф, секретар керівника», «Оператор комп’ютерного набору, оператор поштового зв’язку, касир», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)», «Радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури».
З 2006 року в ЧВПУР проводиться підготовка учнів з вадами слуху у спеціальних групах за професією «Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець».
Враховуючи поширення тенденцій інклюзивної освіти, у 2010 році створена спеціальна група, де поряд зі слабочуючими навчаються діти без вад слуху. Таке нововведення стало передумовою більш результативної реабілітації та адаптації учнів з особливими потребами. Викладання навчального матеріалу учням з вадами слуху відбувається за допомогою сурдоперекладача.
У решті професійно-технічних навчальних закладів області у загальних групах навчається 34 дитини з особливими потребами.
Ці діти мають можливість займатися в секційних групах та гуртках. Вони залучаються до активної позаурочної діяльності, приймають участь у обласних фестивалях.
Здійснюється соціально - психологічний супровід учнів зазначених категорій.
Всі випускники з числа дітей з особливими потребами працевлаштовані.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації тримає на постійному контролі виконання вимог ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині сприяння щодо надання робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Навчання дітей з особливими потребами у ВНЗ області
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, вищими навчальними закладами вживаються заходи щодо забезпечення прав дітей на здобуття вищої освіти, у тому числі найбільш уразливим категоріям: дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з особливими потребами.
У поточному році на навчання до вищих навчальних закладів області зараховано 14 тис. 965 вступників, з них: 74 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 98 дітей-інвалідів.
Загалом у 32 вищих навчальних закладах області у цьому навчальному році навчається 43 тис. 770 студентів, у тому числі 280 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 380 дітей-інвалідів.
Педагогічними колективами вищих навчальних закладів створюються умови доброзичливого ставлення до цих дітей. Упродовж всього навчання вони залучаються до участі у громадській і науковій діяльності, спортивно-масових та виховних заходах, які проводяться як у вищих навчальних закладах, так і в області. Є учасниками і переможцями обласного конкурсу студентських творчих колективів «Чисті роси», мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, конкурсу з української мови імені П. Яцика тощо.
Відповідно до чинного законодавства діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримують соціальну стипендію у розмірі 1760 гривень.
Щорічно для придбання навчальної літератури студентам ВНЗ ІІІ-IV р.а. виплачується 2190 гривень, а студентам ВНЗ І-ІІ р.а. - 1650 гривень.
Також їм щорічно виплачується компенсація на поновлення одягу в розмірі 386,75 гривень.
Відповідно до розпорядження обласної ради «Про призначення іменних стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, щорічно виплачується з обласного бюджету щомісячна іменна стипендія в розмірі 100 гривень кожному.
Діти-інваліди, які не отримують академічну стипендію, отримують соціальну стипендію в розмірі 795 гривень 70 копійок (ВНЗ ІІІ-ІУ р.а.) і 599 грн. 50 коп. (ВНЗ І-ІІ р.а.).
Студент-інвалід ВНЗ ІІІ-ІУ р.а., який отримує мінімальну академічну стипендію (730 гривень), отримує також додаткову стипендію в розмірі 65 гривень 70 копійок. Студенти-інваліди ВНЗ І-ІІ р.а., які отримують мінімальну академічну стипендію (550 грн.), отримують ще додатково 49 грн. 50 коп.
Студенти, які є інвалідами зі слуху і зору, додатково отримують 50 відсотків від мінімальної академічної стипендії ( 365 грн. у ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. і 275 грн. у ВНЗ І-ІІ р.а.).

роботу ПМПК з дітьми з особливими потребами
У нашій країні, як і у всьому світі, з різних причин зростає кількість дітей з проблемами у розвитку. Станом на 01.01.2012 р. в області 185490 дітей віком до 18 років. З них 41594 дитини з порушеннями психофізичного розвитку, що складає 22% до загальної кількості дітей.
У 2011/2012 н.р. ОПМПК було вивчено 6053 дитини (що становить 14,5 % до загальної кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку). З них кількість виявлених вперше складає: - 5586 , повторно - 467 .
Надано рекомендації щодо подальшого навчання, виховання та реабілітації обстежених дітей з особливими потребами:
• Навчання в спецшколах –180;
• Індивідуальне навчання вдома –123;
• Корекційне навчання – 77;
• Навчання в реабілітаційному центрі –13;
• Заняття на логопедичних пунктах –3534;
• Стаціонарне обстеження –18;
• Перебування в закладах системи МСЗ –30;
• Навчання в ЗНЗ – 509;
• Відстрочка від навчання – 5;

Найважливішою і відповідальною роботою ПМПК є оцінка потенційних можливостей розвитку та визначення адекватних умов навчання і виховання та професійної підготовки дітей з особливими потребами.
За останнні роки в Україні відбулися істотні зміни у ставленні до цих дітей. Держава піклується про повноцінне навчання і виховання дітей даної категорії.
Сьогодні державними діагностико-корекційними структурами, що функціонують у системі освіти і науки – є психолого-медико-педагогічні консультації, діяльність яких спрямована на виявлення, облік, психолого-педагогічне вивчення дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів відповідного типу.
Завдання ПМПК якомога раніше дійти до кожної дитини, яка має порушення у розвитку, і максимально допомогти їй самій та її родині, забезпечуючи життя гідне людини, соціальний комфорт та освітню трудову реалізацію. Щоб виконати таке завдання починати необхідно з обліку, збору статистичних даних і створення єдиного реєстру щодо кількості таких дітей. Без цього неможливо передбачити й регулювати напрямки і форми організації допомоги, пріоритетність створення типів навчально-корекційних закладів, реабілітаційно-лікувальних комплексів. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від ефективності діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій.
Одним з напрямків діяльності ПМПК є також консультативна робота. Для надання рекомендацій та методичної допомоги батькам дітей, які потребують корекції та соціальної реабілітації, вчителям, вихователям ДНЗ, медичним працівникам, соціальним педагогам та психологам на базі консультації створено консультативний пункт, на якому всі охочі можуть отримати кваліфіковану допомогу.
З метою раннього втручання створено мобільний консультативний пункт «Ранній розвиток дитини».
За навчальний рік консультантами обласної та районних(міських) ПМПК було надано 2910 консультацій, з них: обласною ПМПК – 735 консультацій, районними - 2175.

Надавались рекомендації щодо:
• усунення причин психологічної неготовності дітей до навчання в школі;
• причин труднощів у навчанні;
• усунення вад мовлення;
• відставання дитини у психічному розвитку в цілому або окремих психічних процесів;
• проведення корекційних занять в домашніх умовах;
• соціалізації дітей з важкими порушеннями розвитку;
• методів впливу на дітей з девіантною поведінкою.
Зокрема, психологами ЧОПМПК, за бажанням батьків, проведені додаткові обстеження 20 дітей для надання індивідуальної психологічної допомоги (соціальні проблеми, небажання учня ходити до школи, порушення поведінки, адаптація в колективі і т.д. ). З метою уточнення діагнозу та надання рекомендацій щодо подальшого лікування на базі ЧОПМПК проводиться постійне індивідуальне консультування дитячим лікарем-психіатром.
Консультантами здійснюється індивідуально-корекційна робота. В 2011/2012 н.р. було проведено 1831 індивідуально-корекційних занять. Корекційні заняття спрямовані на розвиток психічних процесів дітей шкільного та дошкільного віку, соціальної адаптації, корекції мовленнєвих вад. В корекційній роботі застосовувались такі методи як ігротерапія, малюнок, психогімнастика.
Фахівцями ОПМПК надавалась індивідуально-корекційна допомога 393 дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку.
Консультантами ОПМПК були підібрані відповідні програми навчання та методи роботи з дітьми з особливими потребами (програма розвитку «Сходинки», казкотерапія, вправи Монтессорі, пісочна терапія, спостереження, проективні методи, розроблені календарне планування для дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю, індивідуальна програма корекційного супроводу дітей з особливими потребами).
Спеціалістами ПМПК проводиться робота з батьками дітей, які мають тяжкі порушення ПФР, і не охоплені спеціальним навчанням.
Консультанти обласної та районних ПМПК протягом року надавали індивідуальні консультації батькам дітей вищезазначеної категорії з питань особистісного розвитку дитини та індивідуальної корекційної роботи.
В 2011/2012 н.р. першочерговим завданням діяльності ОПМПК було встановлення взаємодії з фахівцями (лікарі-педіатри, дитячі неврологи, психіатри, вчителі-логопеди, вихователі ДНЗ), які забезпечують раннє виявлення дітей з порушенням розвитку. В районах та області взято на облік новонароджених дітей з вродженими вадами. Це дало змогу створити банк даних дітей з порушеннями психофізичного розвитку від 0 до 3 років. Проведена роз’яснювальна робота з батьками та вихователями ДНЗ щодо важливості раннього виявлення дітей з порушеннями ПФР; організована консультативно-просвітницька робота по наданню допомоги педагогам навчальних закладів, батькам з питань навчання та виховання дітей з порушеннями ПФР .
Також одним із напрямків роботи ОПМПК є психолого-педагогічна, медична просвіта, популяризація діяльності ПМПК та методична робота.
У 2011-2012 н.р. фахівці ЧОПМПК проводили психолого-педагогічну та медичну просвіту. Були підготовлені та прочитані лекції на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителям-предметникам відповідного фаху, директорам ЗНЗ, заступникам директорів, заступникам з виховної роботи, вчителям початкових класів, завідувачам ДНЗ, вихователям ДНЗ, практичним психологам, логопедам, вчителям-дефектологам, вчителям індивідуального навчання та ін.).
Троє студентів вищих навчальних закладів в 2011-2012 н.р. проходили практику в ЧОПМПК, під час якої поширили свої знання про діяльність ОПМПК.
Фахівцями ПМПК були організовані та проведені семінари та наради.
Проводиться методична робота з шкільними ПМПК в Чернівецькій області. У 2011-2012н.р. був проведений моніторинг діяльності шкільних ПМПК. Шкільні ПМПК працюють відповідно до Положення. Консультантами ОПМПК були надані методичні рекомендації щодо удосконалення роботи шкільної ПМПК. Вивчений та узагальнений досвід роботи шкільної ПМПК Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1. У 18 ЗНЗ області з інклюзивною формою навчання створюються ШПМПК.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше