» » » Основні завдання психологічної служби системи освіти Чернівецької області на 2012/2013 н.р.
Інформація
  • Переглядів: 5909
  • Автор: Moderator
  • Дата: 22-08-2012, 10:15
22-08-2012, 10:15

Основні завдання психологічної служби системи освіти Чернівецької області на 2012/2013 н.р.

Категорія: Навігація / Новини

Основною метою системи психологічного і соціального забезпечення освіти у новому навчальному році є підвищення якості і забезпечення доступності послуг в сфері психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації визначає основним завданням діяльності психологів та соціальних педагогів навчальних закладів області – попередження, виявлення та ліквідація наслідків психотравмуючих ситуацій, які можуть виникнути в шкільному середовищі.
З метою психологізації системи освіти та трансформації педагогічних освітніх послуг у якісні психолого-педагогічні послуги, які надає освітній заклад у нашій області прийнята Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Чернівецької області, відповідно до якої відбувається планомірне введення посад практичних психологів і соціальних педагогів у освітні заклади.
Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області здійснює постійний моніторинг розвитку кадрової мережі працівників психологічної служби області та якості та продуктивності їх діяльності.
Варто відзначити позитивну динаміку розвитку психологічної служби – на 5,1% більше у порівнянні з минулим навчальним роком. У червні 2011 року узагальнений показник забезпечення психологами і соціальними педагогами усіх типів навчальних закладів області становив - 58,4%, в червні 2012 - 63,5%. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в листі МОНмолодьспорту України від 19.07.2012р. №1/9-517 «Про стан психологічної служби системи освіти України» відзначило, що за показниками червня 2012 року, Чернівецька область займає 4-ту позицію (м. Севастополь – 80,8%, Івано-Франківська область – 67,7%, Сумська область – 66,3%, Чернівецька область - 63,5%, Київська область - 62,6%).
Середній показник забезпечення працівниками психологічної служби по Україні, відповідно до цього ж листа – 50,1%.
Найкраще в області забезпечені практичними психологами заклади ПТНЗ – 100%, навчальні заклади м. Чернівці – 89,7% та м. Новодністровськ – 74,4%. Найнижчі показники забезпечення психологічним супроводом у Путильському районі – 41,5% та у Вижницькому – 48%. Обласний показник забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів посадами практичних психологів становить 65,6%.
Якщо проаналізувати по типам навчальних закладів, то:
- дошкільні навчальні заклади забезпечені психологічним супроводом лише на 34%: найкраще забезпечені м. Чернівці – 85%, м. Новодністровськ – 73% та Глибоцький район – 54%. На нульових позиціях і надалі залишається забезпечення ДНЗ Кельменецького та Хотинського районів;
- позашкільні навчальні заклади забезпечені психологічним супроводом 29%. 100% забезпечені м. Чернівці, Глибоцький – 33% Кельменецький та Герцаївський райони – по 25%. І нажаль, решта районів мають нульове забезпечення;
- загальноосвітні навчальні заклади забезпечені психологічним супроводом на 87%: на 100% м. Новодністровськ, на 98% Кіцманський та Сокирянський райони; на 97% Глибоцький район. Найнижчі показники у Путильському районі – 67%.
- загальноосвітні навчальні заклади забезпечені соціально-педагогічним супроводом на 60%. Найкраще забезпечені ПТНЗ – 94%, Кельменецький район – 92%, м. Чернівці – 89%. Найгірше забезпечення у Путильському районі – 21 %, Сторожинецькому – 25% та Вижницькому – 27%.
• забезпечення психологами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації становить 48% (10 закладів з 21.)
Завдання: зайняти активну позицію на місцях та використати всі можливості для досягнення 100% забезпеченості практичними психологами та соціальними педагогами освітніх закладів.

Забезпечення належними умовами праці працівників служби
Необхідною умовою ефективного та якісного психологічного супроводу є наявність окремого кабінету для здійснення індивідуальної корекційної та розвивальної роботи.
Слід зауважити, що позиції Чернівецької області серед інших регіонів України у забезпеченні працівників психологічної служби кабінетами бажають бути кращими. Забезпечені кабінетами для індивідуальної та навчально-групової роботи, відповідно до вимог МОНмолодьспорту України 55% практичних психологів області (середній показник по Україні – 61%), взагалі не забезпечені кабінетами 2,7% фахівців-психологів (середній показник по Україні 3,3%). 4,5% не забезпечені кабінетами соціальні педагоги нашої області, (середній показник по Україні - 4,5% соціальних педагогів.
Тут варто відмітити, що серед практичних психологів найкраще забезпечені кабінетами (2 приміщення): позашкільні заклади обласного підпорядкування – 75% (3 особи), Кіцманський район – 58% (22 фахівця). Дещо краща ситуація з частковою забезпеченістю кабінетами (1 приміщення): тут лідируючі позиції займають м.Новодністровськ – 83% (5 психологів), ПТНЗ – 73% (11 психологів), Вижницький район – 72% (психологів), Сокирянський район – 71% (15 психологів). Проте необхідно зауважити, що не мають кабінету практичні психологи Герцаївського району – 26%, Вижницького району – 13%.
Серед соціальних педагогів області забезпечення кабінетами наступне: забезпечені повністю кабінетами фахівці Кіцманського району – 100% (5 осіб), ПТНЗ – 92% (13 осіб), Кельменецький район – 85% (6 осіб), Хотинський район – 70% (19 осіб).
З метою покращення забезпечення працівників психологічної служби окремими кабінетами обласний центр практичної психології і соціальної роботи ініціював конкурс на кращий психологічний кабінет, який проводиться з 2011 року. У цьому році цей конкурс проводиться за номінацією «Кращий психологічний кабінет дошкільного навчального закладу». До 01.09.2012 організаційний кабінет конкурсу очікує матеріали переможців районних/міських етапів конкурсу.
Завдання: вести постійний моніторинг забезпечення практичних психологів, соціальних педагогів окремими кабінетами для здійснення індивідуальних консультацій та корекційно-розвивальної роботи в закладах освіти та роз’яснювати керівникам освітніх закладів цю вимогу МОНмолодьспорту України.

Наявність фахової освіти працівників служби
Одним із важливих факторів щодо надання якісних освітніх послуг практичними психологами та соціальними педагогами є наявність фахової освіти. Якщо в минулому 2010/2011 н.р. на посадах практичних психологів працювало 48 осіб, (12%) без фахової освіти, цього року моніторингом кадрового забезпечення виявлено 31 особу (8%) на посадах практичних психологів, які мають освіту вчителів початкових класів, філологів, вчителів історії, географії, румунської мови, вчителів хімії та біології тощо. В освітніх закладах м. Новодністровськ, Вижицького, Путильського, в школах-інтернатах, в системі ВНЗ та позашкілля на посадах практичних психологів працюють виключно спеціалісти з відповідною фаховою освітою.
Завдання: призначати на посади практичних психологів виключно фахівців з відповідною освітою.

Основні напрямки роботи
З урахуванням основних тенденцій в освіті визначаються пріоритетні напрями розбудови психологічної служби та окреслюються напрями діяльності, які потребують підвищеної професійної уваги у 2012/2013 навчальному році.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації основними завданнями фахової діяльності психологів та соціальних педагогів визначає:
- психологічний супровід розвитку дітей дошкільного віку, особливо 5-річних дітей, у яких в цьому віці формуються контури її як особис¬тості та стрімко розвиваються фізичні та психічні якості дитини, необхідні їй для успішної адаптації до умов шкільного навчання;
- психологічна допомога батькам дітей, які з різних причин, все ще виховується в домашніх умовах, що в подальшому відбивається на рівні адаптації до нових соціальних умов, а відповідно і на якості навчання;
- зміст діяльності працівників психологічної служби у початковій школі
- психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти;
- формування психологічно безпечного освітнього середовища, що має на меті: попередження виникнення негативних явищ в учнівському середовищі (насильства, різних видів девіантної та саморуйнівної поведінки учнів) та формування позитивного мікроклімату у шкільних колективах.

Про зміст психологічної допомоги дошкільникам
На сьогоднішній день значно зростає кількість батьків, які звертаються до спеціалістів практичної психології за психологічною допомогою. Основний зміст такої допомоги полягає у тому, щоб надати батькам основні психолого-педагогічні уявлення та практичні навички підготовки дітей до безболісного входження у освітній простір; сприяти соціалізації та надати всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб. Крім цього, батькам необхідно знати, особливо в ранньому віці, які зміни відбуваються в психічній, емоційно-вольовій, індивідуально-типологічній сферах особистісного розвитку дитини. Дуже важливо якнайповніше оцінити можливості дитини, виявити її задатки з метою їх подальшого розвитку. Психолог за допомогою спеціальних діагностичних технологій виявляє показники психічного розвитку дитини, і за потреби, коригує стратегії і тактики батьківського виховання. При цьому важливо обрати оптимальні форми і методи підготовки дитини до майбутнього навчання.
Завдання: активізували роз’яснювальну роботу з батьківськими громадами про важливість вчасного батьківського реагування щодо вирішення питань всебічного розвитку дітей. Активізувати роботу Консультативних центрів які створені в області для допомоги батькам майбутніх першокласників.

Про зміст діяльності працівників
психологічної служби у початковій школі
У 2012/2013 н.р. поступово вступає в дію новий Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462). У загальних положеннях зазначено, що Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.
Відповідно формується вихідна передумова і мета діяльності працівників психологічної служби щодо розвитку школяра у процесі його навчання в початковій школі. Психологічний супровід має бути орієнтований на оптимістичну перспективу кожного учня. Головна ідеологія діяльності психологічної служби у початковій школі – це супровід дитини по її життєвому шляху. Діалектика процесу супроводу полягає в тому, щоб допомогти дитині максимально використати надані соціально-педагогічним середовищем можливості для освіти й розвитку й одночасного адаптувати її індивідуальні особливості до умов шкільної і сімейної життєдіяльності.
Завдання: МОНмолодьспорту України (лист від 19.07.2012 № 1\9-517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р.») визначає основним завданням психологічного супроводу початкового навчання - допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.

Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання
Листом МОНмолодьспорту України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» визначено завдання психолого-педагогічного супроводу:
- актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини;
- формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушеннямми психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішкільної інтеграції;
- консультування батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини тощо.
Практичний психолог в інклюзивному середовищі формує психологічну готовність учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, вчителів, представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами. Така готовність формується через проведення тренінгових занять, семінарів, лекторіїв, консиліумів, виступів, зміст яких спрямований на подолання упередженого ставлення до дітей з особливими потребами, руйнування міфів та стереотипів, стигматизації та дискримінації.
Основна діагностична робота має бути спрямована на постійне відслідковування рівня розвитку усіх сфер дитини (розумової, когнітивної, емоційно-вольової) і вікової норми.
Основна місія соціального педагога по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами полягає у прилаштуванні освітнього середовища до потреб дитини. Основна мета – забезпечення соціальних потреб дитини з урахуванням її особливостей та можливостей.
Завдання: відстеження соціально-психологічного клімату в колективі та статусу дитини в групі, сприяння соціальній інтеграції дитини, виявлення та розвиток потенційних можливостей дитини.

Формування психологічно
безпечного освітнього середовища
Аналіз діяльності працівників психологічної служби працівниками науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО дає змогу зробити висновок про те, що профілактика негативних явищ в учнівському середовищі проводиться у закладах освіти Чернівецької області. Така робота здійснюється у вигляді форумів, семінарів, тренінгів з профілактики для педпрацівників, учнів та батьківської громадськості.
Сьогодні, існує нагальна потреба в удосконаленні системи роботи в навчальному закладі з профілактики правопорушень та різних видів девіантної поведінки дій серед дітей, в тому числі і суїцидальної.
Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО на допомогу працівникам психологічної служби створив електронний банк психодіагностичних методик з проблеми попередження і усунення негативних ситуацій, затверджені Обласною Експертною комісією, що розміщені на офіційному сайті ІППОЧО/сторінка НМЦППСР.
Психологічна служба діє у системі освіти для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвиткові та поведінці, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих ситуацій тощо. НМЦППСР ІППОЧО здійснює особливий нагляд щодо організації якісного супроводу учнів «групи-ризику» та попередженню явища девіації в шкільному середовищі з метою вироблення в них імунітету до негативних впливів оточуючого середовища, попередження асоціальної спрямованості, їхньої антигромадської поведінки і перебудови ставлення учнів до оточуючої дійсності в процесі перевиховання.
Завдання: працівникам психологічної служби здійснювати діагностичне виявлення дітей, схильних до девіантної поведінки та організовувати профілактичну роботу з учнями, щоб не допустити перетворення девіації в правопорушення.
В особливо складних ситуаціях викликати на допомогу досвідчених психологів мобільного соціально-психологічного пункту, що діє на базі НМЦППСР.
З метою підвищення якості психологічної допомоги дітям з девіантною поведінкою ми запроваджуємо в області систему повідомлення про складні психологічні ситуації. Протягом 2-х днів психолог чи соціальний педагог має надати карту опису психологічної ситуації дитини, форму якої розроблено методистами обласного психологічного центру.
Новою формою роботи психологів в загальноосвітніх навчальних закладах мають стати «години психолога». На виконання листа МОНмолодьспорту України від 04.07.12. № 1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» таку годину необхідно передбачити у плані роботи кожного навчального закладу в частині позакласної роботи 1 раз на місяць для кожної групи/класу.

Позитивний мікроклімат в шкільному середовищі
Сьогодні зростає необхідність свідомої активності професійної позиції практичного психолога, спрямованої на регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери шкільного колективу. Якість психологічного супроводу в цьому напрямку залежить від глибини розуміння особливостей психологічного клімату, значення особливостей діяльності керівника, провідних факторів впливу на модальність соціально-психологічного клімату, різноманіття доступного діагностичного інструментарію та основних способів покращення внутрішньо групових стосунків.
Варто пам’ятати, що сприятливий психологічний клімат - це підсумок системної роботи адміністрації навчальних закладів, психологів і всіх педагогічних працівників.
При порушенні позитивної атмосфери в колективі, спершу, визначається основне коло проблем колективу: характеристики і фактори сприятливого і несприятливого психологічного мікроклімату, формування і вдосконалення якого вимагає від психологів та адміністрації у закладах освіти розуміння емоційного стану людей, настроїв, стосунків один з одним.
Завдання: здійснювати постійний моніторинг мікроклімату шкільних колективів (не менше одного разу) в рік за допомогою комплексу професійних методик, підготовлених НМЦППСР ІППОЧО. Спільно з адміністрацією, класними керівниками динамічно впливати та корегувати виявлені негативні тенденції як в педагогічних так і в учнівських колективах навчальних закладів.

Формування психологічної культури в освітніх закладах та підготовка учнів до олімпіади з педагогіки та психології
З метою підвищення якості надання соціально-психологічних послуг в закладах освіти області активізувалась робота по впровадженню психологічно-орієнтованих спецкурсів, факультативів. З 01.09.2011 року працівники психологічної служби реалізують 89 програм, що сприяють гармонійному розвитку особистості, формуванню громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору, гармонізації відносин особистості й суспільства, вирішенню проблем психологічного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, профілактиці конфліктів, правопорушень.
Варто зазначити, що у 2011/2012 н.р. в 157 загальноосвітніх навчальних закладах області (35%) адміністрацією впроваджено психологічно-орієнтовані спецкурси. Загальна кількість розроблених та впроваджених спецкурсів – 83, з них:
o Спецкурс «Етика і психологія сімейного життя» викладається для учнів 10-11 класів у 81 навчальних закладах (м. Чернівці - 10 шкіл, ПТНЗ - 11 закладів);
o Навчальний курс «Психологія», рекомендований МОНМСУ з 2011/2012 н.р. для учнів профільних 11 класах викладається у 26 освітніх закладах. (Глибоцький район – 6 шкіл та м. Чернівці – 5 шкіл та ін.);
o Спецкурс «Психологія особистості» викладається у 12 освітніх закладах області (Сторожинецький район – 5 шкіл та ін.).
З метою формування навичок здорового способу життя працівниками психологічної служби реалізуються наступні просвітницько-профілактичні тренінгові програми для підлітків: «Здоровий спосіб життя» - викладається в 32 закладах; «Школа проти СНІДУ» - викладається в 25 освітніх закладах; «Рівний – рівному» - у 19 освітніх закладах; «Статеве виховання», або «Психологічні основи гендерної культури особистості» у 13 навчальних закладах.
У листі МОНмолодьспорту України від 04.07.12. № 1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» рекомендовано забезпечити обов‘язкове проведення психологами та соціальними педагогами особистісно-орієнтованих факультативних курсів, що рекомендовані МОНмолодьспортом, в т.ч. закладами післядипломної педагогічної освіти, що забезпечить педагогічне навантаження цієї категорії медпрацівників, оскільки значна частина їх працює, відповідно до штатного розпису на 0,5; 0, 75 та 0,25 відсотків ставки.
Завдання: Забезпечити впровадження в загальноосвітніх закладах психологічно-орієнтованих спецкурсів та факультативів.

Про оновлення діагностичної роботи в школі
Практичні психологи області здійснюють психодіагностичні дослідження дітей, які стоять на профілактичному обліку школи за допомогою комплексу діагностичних методик («Діагностичної карти Стотта», методики Подмазіна «Акцентуації характеру», колірного тесту М. Люшера. Професійні методики «Соціометрія», «Шкала соціальної близькості», «Методика САН», «Тест особистісної адаптованості Фурмана», «Методика дослідження соціально-психологічної адаптації К.Роджерса – Р. Даймонда») та проективних методик, які важливі для професійного психологічного висновку щодо ситуації соціального розвитку дитини.
З метою підвищення якості діагностичної роботи та запобігання використання в навчальних закладах неперевірених методик, наказом Головного управління освіти і науки від 29.12.2012 № 720 визначені дати засідань обласної Експертної комісії у 2012 році. На виконання доручення начальника ГУОН від 29.11.2011 № 01-88/2883 фахівцями науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО створено електронний банк діагностичного та колекційного інструментарію для надання якісних профілактичних послуг педагогам, батькам і учням. На офіційному сайті ГУОН в педагогічний скарбничці/розділ «Психологія» запропоновано 35 програм для практичної роботи психолога, на сайті ІППОЧО на сторінці психологічного центру запропоновано 62 корекційно-розвивальних програми та 178 діагностичних анкет, тестів, методик.
Завдання: застосовувати в діагностичній та коорекційній роботі з учнями соціально-психологічний інструментарій, що пройшов експертизу та дозволений до використання рішення обласної Експертної комісії; девіантність поведінки учнів, що рекомендують педагоги до профілактичного обліку підтверджувати результатами комплексного діагностичного дослідження.

Про організацію психологічних моніторингів з метою підвищення якості профілактичної роботи
Дієвим засобом щодо профілактики правопорушень є організація моніторингових досліджень які організовує науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО. Зокрема, це моніторинги стану профілактичної роботи з впровадження ідей здорового способу життя, моніторинг стану вживання учнівською молоддю алкогольних, наркотичних речовин, тютюнопаління та моніторинг стану просвітницько-профілактичної роботи в закладах освіти області з проблеми ВІЛ/СНІДу. Аналіз даних моніторингу засвідчив, що просвітницько-профілактичних заходів педагогічними колективами здійснюється багато, тематика актуальна, форми і методи-сучасні, але очікувані результати не досягаються. Це тому, що відсутній моніторинг якості виховних, просвітницько-профілактичних заходів на рівні школи, які має здійснювати адміністрація закладу одразу після їх проведення.
За результатами моніторингу визначено, що:
• періодично палять 8,1% підлітків; періодично вживають алкогольні напої – 25,9%; періодично вживають наркотичні речовини - 0,3%;
• постійно палять 3,8% підлітків; постійно вживають алкогольні напої – 1,6% опитаних учнів; постійне вживання наркотиків виявлено у 0,1% молодих людей. 0,1% постійно вживають наркотичні речовини (в основному через таблетки та куріння).
Отже, моніторингом визначено, що серед учнів 9-10 класів групу ризику складають 2,9% щодо вживання наркотичних речовин, 17% щодо тютюнопаління, 39% щодо вживання алкогольних напоїв (таблиця № 8). Спостерігається незначне покращення ситуації щодо зменшення групи ризику по тютюнопалінню та наркотичним речовинам, і збільшення групи ризику по позиції вживання алкоголю.
Наказом ГУОН від 21.02.2012 № 109 «Про результати моніторингу стану профілактичної роботи з впровадження ідей здорового способу життя в закладах освіти Чернівецької області у 2011/2012» визначено недостатній рівень якості профілактичної роботи в навчальних закладах області щодо запобігання шкідливим звичкам учнівської молоді.
Завдання: результати моніторингів брати за основу при плануванні виховної роботи, посилити відповідальність вчителів «Основ здоров‘я», класних керівників та працівників психологічної служби за проведені профілактичні уроки, тренінги, позакласні заходи.

Про організацію корекційної роботи
працівниками психологічної служби
Відповідно до своїх функціональних обов‘язків практичні психологи та соціальні педагоги здійснюють корекційно-відновлювальну та соціально-перетворювальну роботу з учнями, що схильні або мають девіантну поведінку. Фахівці науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО здійснили оцінку затрачених на одного учня годин індивідуальної корекційно-відновлюваної роботи. За даними аналітично-статистичних звітів методистів РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу практичні психологи здійснювали корекційну роботу з 4025 учнями, на що затратили 33231 годину. В результаті аналітичної роботи було визначено, що психолог працював з однією дитиною в середньому 11 годин, а відповідно до нормативів часу, визначених МОНСМУ та рекомендацій провідних науковців для того, щоб змінити деструктивні установки особистості, відкоригувати її морально-ціннісні орієнтації та поведінкові моделі необхідно як мінімум 30 годин професійної практичної роботи. Про ці обов‘язкові для здійснення такої роботи 30 годин систематично наголошується на нарадах та семінарах методистів РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу і тільки в Глибоцькому, Заставнівському районах ця норма витримана.
Завдання: цей напрямок роботи потрібно оптимізувати і охопити ним тільки ту кількість дітей, яким реально-необхідна корекція, дотримуватись визначених МОНСМУ часових норм – не менше 30годин.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (114)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше