Інформація
  • Переглядів: 4529
  • Автор: Moderator
  • Дата: 20-08-2012, 10:45
20-08-2012, 10:45

На допомогу педагогу

Категорія: Новини / Заклади позашкільної освіти області

П.С.Старовойт,
завідувач НМЦ виховної роботи ІППО ЧО

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на створення умов для здобуття вихованцями, учнями та слухачами позашкільної освіти, збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних. Значення позашкільної роботи у розвитку особистості посилюється тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності й моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює творчий розвиток, виховує позитивне ставлення до національних і загальнолюдськиї культурних цінностей.
Освітня система Чернівецької області має потужну позашкільну підсистему - 46 закладів: 29 позашкільних навчальних закладів та 17 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти, які спрямовують свою діяльність на отримання позашкільної освіти дітей Буковини.
Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального закладу (тренінги, заочні та дистанційні форми навчання тощо).
У 2011 році відкрито обласний позашкільний навчальний заклад Новоселицький районний центр спортивного туризму, екскурсій та краєзнавства учнівської молоді та Буковинську Малу академію учнівської молоді. 250 вихованців БМАНУМ взяли участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. У Ш етапі конкурсу-захисту взяли участь 29 юних дослідників з Чернівецької області. Переможцями стали 14 учнів (в 2011 році – 7 учнів).
За вагомий внесок у справу охорони навколишнього природного середовища, активну науково-дослідницьку діяльність та популяризацію еколого-натуралістичних знань серед учнівської молоді комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту та грамотами Національної Академії педагогічних наук України Інституту проблем виховання.
Вихованці Центру естетичного виховання «Юність Буковини» успішно виступають на обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках і мають вагомі здобутки.
Гуртківці обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій, творчості учнівської молоді неодноразово стають переможцями та призерами Чемпіонату України на кращу подорож, призерами у Всеукраїнських експедиціях та конкурсах «Сто чудес України», «Краса і біль України», «Історія міст і сіл України», «Україна вишивана». Стабільно команди цього закладу входять до 10 кращих на Україні зі спортивного туризму.
122 вихованця обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді взяли участь у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах, виставках та змаганнях. Найкращі роботи були представлені у Києві на Всеукраїнських виставках в Українському державному центрі позашкільної освіти «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», виставці – конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!» та на І Всеукраїнській виставці-звіті «Країна юних майстрів».
Учні-спортсмени відділень обласної дитячо-юнацької спортивної школи беруть участь у змаганнях різного рівня та досягають значних успіхів на всеукраїнських, державних та міжнародних змаганнях. Упродовж 2011 року підготовлено 2 чемпіони Європи, близько 30 чемпіонів та призерів Чемпіонатів України.
В квітні 2012 року на базі позашкільних навчальних закладів проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу». За дорученням начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації М.Бауера започатковано та проведено обласний конкурс на кращу виховну систему позашкільного навчального закладу в якому взяли участь всі позашкільні заклади. Пройшов ІІ етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Директор позашкільного навчального закладу». Керівники та педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів області будують свою діяльність закладів за результатами моніторингових досліджень якості позашкільної освіти, відповідно до програм стратегічного розвитку закладів, використовуючи механізми цільового і системного управління.
Сьогодні триває пошук нових підходів для забезпечення успішного оптимального функціонування та якісно нового розвитку позашкільних навчальних закладів області, виведення їх на якісно новий рівень діяльності за рахунок модернізації управління позашкільним педагогічним процесом.
Орієнтуватись необхідно тільки на успіх, ставити чіткі завдання, прагнути виявляти й використовувати всі можливості для їхнього досягнення, використовувати програмно-цільові методи управління, досліджувати результати і здійснювати проектно-інвестиційне управління навчально-виховним процесом, обґрунтовувати прийняті рішення, аналізувати проблеми, установлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними, вибирати демократичний стиль керівництва – все це забезпечить ефективність управління позашкільним навчальним закладом.
Рекомендуємо:
Забезпечити якісну позашкільну освіту всім вихованцям позашкільних навчальних закладів Чернівецької області.
Упроваджувати інноваційні проектні та інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів.
Сконцентрувати особливу увагу педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів на роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку). Оцінюючи ефективність діяльності новаторських позашкільних навчальних закладів щодо роботи з такими дітьми, необхідно приділити увагу координації спільної діяльності громадських інститутутів та організацій у створенні системи піклування за дітьми-інвалідами щодо організації їх позашкільної життєдіяльності, удосконалити систему проведення обласних, районних конкурсів, фестивалів, виставок творчих робіт дітей-інвалідів, вихованців позашкільних навчальних закладів.
Спрямувати роботу на охоплення позашкільною діяльністю дітей з девіантною поведінкою.
Забезпечити виконання розпорядження Голови Чернівецької обласної державної адміністрації М.М.Папієва щодо збору інформації з метою наповнення Веб-сайту «Історико-краєзнавчий портрет Чернівецької області».
Залучати батьківську громадськість до модернізації позашкільних навчальних закладів та розробки відповідних стратегій розвитку позашкільного навчального закладу.
Розширювати взаємодію з освітніми установами щодо розвитку наукових досліджень в галузі позашкільної освіти, удосконалити систему консультування з фахівцями-науковцями та експертами щодо впровадження наукових винаходів вихованців позашкільних навчальних закладів.
Створювати організаційно-педагогічні умови для професійного розвитку педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів засобами індивідуальних, групових та масових форм методичної роботи.
Здійснювати координацію діяльності соціальних інституцій різного підпорядкування в забезпеченні змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, їх професійного самовизначення та самореалізації, сприяти розвитку демократичних ініціатив у системі позашкільної освіти.
Вжити заходів щодо підвищення якості виховної роботи під час організації літнього відпочику та оздоровлення дітей шкільного віку.
Сприяти веденню експериментальної, дослідницької, пошукової роботи в позашкільних навчальних закладах.
Розширювати мережу позашкільних навчальних закладів та гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі науково технічного, екологічного, дослідницько експериментального, художньо-естетичного напрямів. Залучати до організаційних форм гурткової роботи дітей із сільської місцевості шляхом відкриття нових філій позашкільних навчальних закладів.
Програмно-методичне забезпечення позашкільної освіти України
У новому 2012/2013 н.р. навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюватиметься за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676, авторськими програмами, затвердженими Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
Художньо-естетичний напрям
Мета художньо-естетичного напряму - забезпечити розвиток творчих здібностей, обдарувань і здобуття вихованцями, учнями й слухачами практичних навичок, знань в сфері вітчизняної та світової культури й мистецтва. Урочисто відзначити 80-річчя з дня народження поета-пісняра, талановитого буковинця, автора славнозвісної пісні «Марічка» та інших відомих пісень – Михайла Ткача.
1. Програмне забезпечення:
- Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Художньо-естетичний напрям /О.В. Биховська, І.О. Василянська, О.О. Волкова та ін. – К.: Грамота, 2008. – Вип.. 1. − 100с.
- Збірник програм для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрям. Хореографія. Театр./ А.Г.Божко, М.В.Вєліт, І.В.Валуйко, В.М.Дущенко, В.О.Камін, Л.М.Крюкова, Т.Л.Кузьміна, Н.С.Масляк, Н.М.Петлицька, Л.Л.Сивоконь, А.П.Тараканова, Л.Ю.Цвєткова. Видавництво Суми ТОВ «АНТЕЙ», 2005.
- Збірник Програм для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям /Г.Г.Ковганич, Д.В.Спіжева, Т.К.Окушко та ін..− Суми: Видавництво Суми ТОВ «АНТЕЙ», 2005.
- Програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск 2. 2009:
- програма гуртка бісероплетіння. Початковий, основний та вищий рівні;
- програма гуртка народної творчості;
- програма гуртка «Художня вишивка»;
- програма гуртка килимарства;
- програма гуртка моделювання та конструювання одягу;
- програма гуртка «Аплікація соломкою»;
- програма гуртка «Українська народна іграшка»;
- програма гуртка іграшки;
- програма гуртка «Гончарик»;
- програма гуртка писанкарства;
- програма гуртка образотворчого мистецтва;
- програма гуртка різьблення по дереву.
2. Методичне забезпечення:
- Позашкільна освіта в Україні: навч. посіб. /За ред. О.В. Биковської. – П47 К.:ІВЦ АЛКОН, 2006.-224с.
- Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.- практ. конф. Кол. авт. К.: 2006. – с. 144. Частина 1.
- Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.- практ. конф. Кол. авт. К.: 2006. – с. 144. Частина 2.
Науково-технічний напрям
Мета науково-технічного напряму – забезпечити набуття вихованцями, учнями та слухачами техніко-технологічних умінь і навичок, розширити науковий світогляд, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями. Активно використовувати в своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології.
1. Програмне забезпечення:
- Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Гуртки науково-технічного напряму /О.В.Биковська, Т.О.Вихренко, Л.М.Гайдай та ін. – К.: Грамота, 2005. – Вип..1. − 160 с.
- Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / О.В.Биховська, С.О.Лихота та ін. – К.: Грамота, 2007. − Вип. 1.− 360 с.
- Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / В.О.Биковська, І.О.Ткачук та ін. – К.: Грамота,2007. – Вип. 2. − 120 с.
2. Методичне забезпечення:
- Дозвілля, техніка, творчість. Збірник методичних рекомендацій. – К.: Грамота, 2003. – 120с. Випуск 1.
- Дозвілля, техніка, творчість. Зб. метод. рек. / За ред.. Ткачука В.В. – К.: Грамота, 2003. – Вип. 2: На допомогу керівникам гуртків судномоделювання. 2003. − 176 с.
- Дозвілля, техніка, творчість. Зб. метод. рек. / За ред.. Ткачука В.В. – К.: Грамота, 2005. – Вип. 3. Ч. 1: На допомогу керівникам гуртків декоративно-ужиткового мистецтва. − 96 с.
- Дозвілля, техніка, творчість. Зб. метод. рек. / За ред.. Ткачука В.В. – К.: Грамота, 2006. – Вип.4. Ч.1: На допомогу керівникам гуртків автомоделювання. − 56 с.

Еколого-натуралістичний напрям
Мета еколого-натуралістичного напряму - формувати екологічну культуру особистості, набувати знання і досвід розв'язання екологічних проблем, залучати до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формувати знання, навички в галузях сільського господарства: квітництва, лісництва, садівництва, грибівництва, бджільництва. Втілювати в життя завдання Регіональної концепції екологічної освіти та виховання молоді в Чернівецькій області.
Завдання: Ініціювати розвиток та створення на базі закладів освіти інформаційно-екологічних центрів, музеїв природи, мережі екологічних стежок та туристичних маршрутів;
Систематично пропагувати екологічні знання через засоби масової інформації: відкрити екологічний лекторій для дорослих, відновити для дітей заочну гру-конкурс «Екоерудит», створити дитячу екологічну пізнавальну передачу на одному з каналів телебачення, тощо;
Створювати нові та залучати діючі екологічні клуби, агітбригади, екологічні патрулі, громадські організації, товариства до поширення екологічних знань та елементів екологічної культури серед широких верств населення;
1. Програмне забезпечення:
- Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. / Під редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП «АВЕРС», 2001. – 235с.
- Вербицький В.В. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (Еколого-натуралістичний напрям). – К., «Богдана», 2004. – 350 с.
- Спецвипуск журналу «Біологія» (Програми гуртків еколого-натуралістичного напряму).
2. Методичне забезпечення:
- Основи еколого-натуралістичної освіти (за ред. В.В.Вербицького), науково-методичний посібник, К., 2005. – 490 с..
- Методологічні матеріали ВЗБШ. Молода наукова зміна. Матеріалами науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології»/ Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СПМ «АВЕРС», 2003. – 220
- Вербицький В.В. Юннатівський рух в Україні. – К.: Деміур. – 2001. – 304 с.
- Вербицький В.В. Методологічні вимоги позашкільної еколого-натуралістичної роботи як один із засобів освітньо-просвітницької діяльності позашкільних закладів за програмою GLOBE в Україні // GLOBE в Україні. Методологічний збірник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП «АВЕРС», 2004. – С. 3−14.
- Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – К.: АВЕРС, 2008. – 384 с.
- Вербицький В. Екологічне виховання дітей (практикум для педагога). – К.: АВЕРС, 2009. – 104 с.
- Вербицький В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу: Методичний посібник - К.: АВЕРС, 2010. − 112 с.
- Методичні засади реалізації пріоритетних напрямів експериментально-дослідницької діяльності (з досвіду роботи еколого-натуралістичних центрів України): Виробничо-практичне видання. / За заг. ред. В.В.Вербицького – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет. 2005. – 468 с.
- Проведення екологічних експедицій, походів, польових практик. Типові методичні матеріали / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП АВЕРС, 2003. – 162 с.
- Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП АВЕРС, 2001. (№ 1. – 244 с., № 2. – 203 с., № 3. – 296 с.).
- Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП АВЕРС, 2002. (№ 1. – 216 с., № 2. – 292 с., № 3. – 256 с.).
- Екологічні стежки України. Живи, Земле! Методологічні матеріали / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП АВЕРС, 2003. – 196с.
- Вербицький В.В. Методологічні основи розвитку практичного розуму школяра. – К.: СПМ АВЕРС, 2007. – 124 с.
- Спецвипуски журналу “Рідна школа” (2000. − № 6 (846), 2001. − № 6 (857), 2003. − № 8 (883), 2006. − № 8 (919), 2007. − № 4 (933), 2008. − № 7−8 (943−944)).
- Спецвипуск газети Біологія (Тематика та методика дослідницьких робіт з біології та екології). – 2008. − № 12.
- Спецвипуск газети Біологія (Досліди). – 2008. − № 29.
- Спецвипуск журналу “Початкова школа”. – 2007. – № 6.
- Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти). К.: Деміур, 2002. – 230 с.
- Молода наукова зміна. Науково-методичний вісник №2 (15) / Під ред. В.В.Вербицького. – К.: ЗАТ НЕВТЕС, − 2003 р. – 248с.
- Досвід екологічних агітбригад. Методичні матеріали / Під ред. В.В.Вербицького. – К.: СМП АВЕРС, 2003. – 216 с.
- Великі успіхи Малої академії. Тези наукових робіт за 2003 р. – К.: СМП АВЕРС, 2004. – 256 с.
- Вербицький В.В. (головний редактор) Талановиті діти – надія України. Великі успіхи Малої академії: Тези наукових робіт за 2004- 2005 роки. – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – 384 с.
- Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об`єднань: Навч. посібник. / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2007. – 391 с
- Хліб – усьому голова: Методичний посібник./ Упорядник Л.П. Манорик. – К.: ВПЦ Київський університет, 2006. – 265 с.
- У витоків юннатівського руху: Метод. посібник./ Упоряд.: Л.П.Манорик. – К.: ВПЦ Київський університет, 2006.
- Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – К.: АВЕРС, 2008. – 384 с.
- Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об’єднань: Навч. посібник. К.: ВПЦ Київський університет,
2007. − 391с.
- Спецвипуск газети «Біологія» (Тематика та методика дослідницьких робіт з біології та екології). – 2008. - № 12.
- Спецвипуск газети «Біологія» (Досліди). – 2008. − № 29.
- Спецвипуск журналу «Рідна школа»: 2008. - № 7-8 (943-944).
- Журнали «Паросток».
- Позашкільна освіта: стратегія, інновації, практика : збірник статей Міжнародної наук.-практ. конф. − Суми, 2009. − 328 с
- Драган О. Творчі задачі з екології та методика їх розв’язання. Навчально-методичний посібник. − К.: Шкільний світ, 2009. − 104с.
- Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних ідей В.Сухомлинського. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Укладачі Тихенко Л., Бондар Л., Перепелиця Н., Сидоренко Н. − Суми, 2009. − 230 с.
- «Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти», міжнародна наук.-практ. конф. (2010; Полтава). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти", 25-27 травня 2010 р. [Текст]. − Полтава: ГОВ «Фірма Техсервіс», 2010. − 470 с.
- Науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток».
- Концепція екологічного виховання молоді в Чернівецькій області, 2012.
Туристсько-краєзнавчий напрям
Мета туристсько-краєзнавчого напряму - залучити вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіти практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства. Завдання: Долучитися до наповнення Веб-сайту «Історико-краєзнавчий портрет Чернівецької області».
1. Програмне забезпечення:
- Інформаційно-методичний вісник Туризм і краєзнавство, №№ 1 − 22.
2. Методичне забезпечення:
- Тематичний каталог методичних матеріалів, виданих центрами туризму і краєзнавства учнівської молоді (щорічний 1997-2007).
- Довідник дитячих туристських баз і таборів центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2004.
- Збірник рекомендованих маршрутів спортивних туристських походів 2-3 ст. складності та 1 к.с.
- Збірка робіт – переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2006
- Інформаційно-методичний вісник «Туризм і краєзнавство», №№21-22.
- Збірка краєзнавчо-дослідницьких робіт учнів «Збережемо пам’ять про подвиг» (до 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні).
- Збірник рекомендованих маршрутів спортивних туристських походів 2-3 ст. скл. та 1 к.с.
- Збірка робіт – переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2006 року.
- Туризм і краєзнавство (інформаційно-методичний вісник №23, серія Нормативна база). − 2010.
- Туризм і краєзнавство (інформаційно-методичний вісник №24, серія Спортивний туризм). − 2010.
- Туризм і краєзнавство (інформаційно-методичний вісник №25, серія Відпочинок та оздоровлення дітей). − 2010.
- Наровлянський О.Д. Шкільний туризм (бібліотека „Шкільний світ”). − 2009.
- Методичні матеріали – лауреати Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2008 – 2009 рр. 2009.
- Результативність участі територій у всеукраїнських туристсько-краєзнавчих масових заходах (2009-2010 рр.). − 2010.

Науково-дослідницький напрям
Мета науково-дослідницького напряму - сприяти залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також створювати умови для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів й обдарувань.
Завдання науково-методичної ради БМАНУМ – координація науково-методичної діяльності з питань здобуття вихованцями позашкільної освітти з різних напрямів науково-дослідницької діяльності, вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, поширення інновацій у системі позашкільної освіти. Працювати над розширенням системи філіалів Буковинської малої академії наук, розвитком районної мережі наукових товариств учнів, наукових секцій, гуртків, клубів, літніх табірних зборів з метою підготовки учнівської молоді до наукової діяльності. Створити мережі базових шкіл району для пропаганди та обміну досвідом роботи з обдарованою учнівською молоддю.
Програмно-методичне забезпечення:
Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям Випуск 1,2 Київ 2010 (комп’ютерні науки, фізико-математичний напрям, технічний, географічний, філології та мистецтвознавства, філософії та суспільствознавства, наук про Землю, математика, історія, фізика, астрономія, економіка, хімія, біологія, екологія та аграрні науки)
Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2012. Збірник. Частина 1,2.
Тестові контрольні завдання для оцінювання знань з базових дисциплін учсангиків II та III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
Інформаційно-аналітичнй звіт 2012. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Методичні поради до написання контрольних та науково-дослідних робіт з математики на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Методичні рекомендації щодо підготовки і написання науков-дослідницьких робіт учнями-членами МАН (для наукових та педагогічних керівників відділень географії та геології, хімії та біології, фізики, екології та аграрних наук).
Київ- 2012, Мала академія наук України.
Інформаційно-методичний матеріал щодо здобуття вищої освіти переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (за підсумками вступу до ВНЗ).скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Партнери сайту a-yak.net - А як...? Розповідаємо про все, що покращує життя

Архiв новин

Червень 2019 (132)
Травень 2019 (196)
Квітень 2019 (138)
Березень 2019 (206)
Лютий 2019 (219)
Січень 2019 (213)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше