» » » Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки
Інформація
  • Переглядів: 2494
  • Автор: Moderator
  • Дата: 16-08-2012, 09:57
16-08-2012, 09:57

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки

Категорія: Новини / Професійно-технічні навчальні заклади

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки засноване в листопаді 1976 року як Чернівецьке технічне училище №5. Спочатку воно було сформоване як базова «кузня» кадрів для заводу «Кварц». Але незабаром почало здійснювати підготовку фахівців для багатьох інших підприємств міста. У 1994 році навчальний заклад перейменовано в професійно-технічне учи-лище №15 м. Чернівці, а згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003р. №774, реорганізовано в Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки.
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки – сучасний навчальний заклад, який забезпечує якісну професійну підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку. Основна мета навчального закладу – розвивати здібності, інтереси, професійну кваліфікацію, готувати конкурентноспроможних фахівців, здатних адаптуватися до швидких суспільних та економічних змін.
Система професійно-технічної освіти займає важливе місце між середньою і вищою освітою. Вона має специфічне завдання – готувати висококваліфікованих робітників для усіх галузей економіки. Станом на сьогоднішній день училище готує кваліфікованих робітників за професіями: «оператор комп'ютерного набору», «оператор поштового зв'язку, «електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», «електромонтер з ремонту та обслу-говування електроустаткування», «секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», «конторський службовець (бухгалтерія)», «касир (на підприємстві, в установі, організації)», «верстатник широкого профілю», «слюсар-електромонтажник», «фотограф (фотороботи)», «охоронник». Складні завдання, поставлені перед навчальними закладами, що здійснюють професійну підготовку кваліфікованих робітників вимагають переорієнтації роботи цих навчальних закладів із старих, традиційних, методів роботи на нові високоефективні методики, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях. Для отримання своєї першої роботи молодій людині вже недостатньо просто знати, те що від нього вимагається за кваліфхарактеристикою, а й бути готовим змінюва-тись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці. Все це означає, що необхідно формувати в учнів якості і вміння, необхідні сучасній людині ХХІ століття, такі, як: інформаційна грамотність, висока продуктивність праці, винахідливе аналітичне мислення, швидкий пошук та обробка інформації, ефективне спілкування, життєві компетенції, робота в проектах та в команді, вміння брати на себе відповідальність.
В зв’язку з цим виникла нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під час вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, проведення уроків виробничого навчання. Для того, щоб учні займалися повноцінною самостійною роботою, навчилися застосовувати знання, самостійно вирішувати технічні питання, розвивати своє технічне мислення, в училищі є 8 добре обладнаних майстерень, 19 кабінетів, 2 лабораторії, бібліотека, спортивна та актова зали, стадіон, тир, тренажерний зал, які відповідають вимогам навчальних планів всіх професій. Всі кабінети та майстерні обладнані сучасною комп’ютерною технікою: в кабінетах охорони праці, основ роботи на ПК, електромонтажній та радіомонтажній майстернях розміщені мультимедійні проектори, у всіх інших кабінетах теоретичних дисциплін – комп’ютери та 32 дюймові монітори для демонстрації на уроках відеофільмів, презентацій, програмного забезпечення загальноосвіт-ніх та спецдисциплін, тощо. Чотири комп’ютерні класи обладнано 59 комп’ютерами нового покоління, один мобільний комп’ютерний клас обладнано 8 портативними комп’ютерами та 2 планшетними. Всього в навчальному закладі 108 сучасних комп’ютерів, які підключено до ме-режі Internet, 21 принтер, 11 сканерів, 4 багатофункціональні пристрої, біндер, ламінатор.
Адміністрація і викладачі закладу перейшли на нову інноваційну методологію роботи з ак-тивним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі як на уроках теоретичних дисциплін, так і на уроках виробничого навчання під час вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань, підсумкових оцінювань. На практичних заняттях учні активно застосовують наявні електронні посібники, електронні словники, а також оригінальні, самостійно створені разом з викладачем навчальні матеріали. Педагогічними працівни-ками училища створено електронні посібники: збірник практичних завдань «Вправник 500», збірник практичних завдань «Практикум з баз даних», практикум з MS Excel, навчальний посібник «Фотомайстерня Photoshop», навчальний посібник «Комп’ютерні системи і мережі», навчальний посібник «Система верстки Adobe Page Maker», навчальний посібник електронний документообіг, збірник конфіденційне діловодство, методичні рекомендації для оволодіння десятипальцевим методом друку, методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи.
Бібліотека училища оснащена дев’ятьма комп’ютерами, які підключені до мережі Інтернет. Тут є обмеженням доступу учнів з комп’ютерів навчальних закладів до Інтернет-ресурсів забороненого змісту та проводиться інформаційно-просвітницька робота, спрямована на запобігання формуванню та розвитку в учнівської молоді залежності від азартних і комп’ютерних ігор, інтернетзалежності. Використання інформаційних технологій під час самостійної позаурочної роботи учнів надає можливість кожному залежно від рівня підготовки, розумових здібностей обирати послідовність, обсяг і темп опанування матеріалу, здійснювати самоконтроль. Цікавою і творчою роботою стає робота з Інтернет-ресурсами щодо пошуку потрібної інформації для написання реферату, підготовки повідомлення, створення мультимедійного проекту, презентацій, підготовка дипломних робіт.
Практика участі в олімпіадах з загальноосвітніх дисциплін довела: найчастіше перемоги досягають не відмінники, а діти з нестандартною поведінкою та прихованою обдарованістю. Во-ни незалежні, прагнуть відійти від шаблонів, здатні до творчості, мають креативний тип мислення, гнучкість розуму, цілеспрямованість. Для того, щоб вони розкрились та проявили себе, ство-рюємо відповідні умови на уроках. Багато уваги приділяємо диференціації навчального матеріалу (текстам лекцій, практичним завданням). Використовуємо нестандартні форми роботи: проблемні, міжпредметні лекції, лекції-дослідження, семінари-дискусії, семінари-дослідження.
Всебічний розвиток обдарувань учнів здійснюється не тільки в процесі навчальної діяльності, а й під час проведення позакласних заходів. Це різноманітні конкурси, вікторини, семінари, предметні дебати, під час яких учні не тільки поглиблюють знання з загальноосвітніх дисциплін, а й мають можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватись.
Предметні гуртки є основною формою позаурочної роботи. Заняття в них доповнюють ро-боту на уроках і дають можливість задовольнити інтереси та бажання учнів, що виходять за межі навчальної програми. У процесі гурткової роботи учнів вчаться розв’язувати проблеми, працювати з літературою, готуються до участі в олімпіадах. Значна увагу приділяється питанню створення умов навчання та виховання обдарованих учнів. Основним показником активної та якісної роботи викладачів з обдарованими учнями є результати щорічних олімпіад. Відповідно до наказів Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації учні нашого навчального закладу взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін, педагогіки і психології та продемонстрували високий рівень знань з більшості предметів. Команда, у складі 27 учнів, виборола 12 призових місць і посіла ІІІ загальнокомандне місце се-ред 15 команд ПТНЗ області.
З метою розвитку здібностей та творчої реалізації учнів в училищі створено учнівську газе-ту «ЧВПУрець», радіожурнал, налагоджено систему роботи учнівського самоврядування. Для покращення безпеки та запобігання виникнення техногенних ситуацій училище в 2009 році обладнало навчальний корпус, майстерні, гуртожиток системою відеоспостереження та радіо-зв’язком. Система відеоспостереження включає в себе 18 камер. Камери встановлено поблизу входів до училища та гуртожитку, в холі, коридоридорах, де збираються учні під час перерв і перед заняттями. Перегляд подій, які записуються на відео ведеться директором та його заступни-ками за допомогою моніторів, що розміщені в їхніх кабінетах. Дані відеокамер записуються від-еореєстратором, що зберігає відеоархів певний період часу. Коли учні розуміють, що у навчаль-ному закладі ведеться відеоспостереження, вони стають більш дисциплінованими і пунктуальними, причому такий спосіб контролю не принижує людську гідність, на відміну від нагляду охоронців. Варто зазначити, що установку камер та монтаж обладнання робили самі учні під керівництвом майстра виробничого навчання, що дало їм змогу отримати практичні знання та навички роботи з відповідних професій. Колективом училища проводиться цілеспрямована робота щодо подальшого зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази.
В училищі працює вісім методичних об’єднань: природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного, радіотехнічного та радіоелектронного профілю, економічного, електротех-нічного, електронно-обчислювального профілю, секретарської справи, вихователів та класних керівників.
Кадрове забезпечення училища – 60 педагогічних працівників, в тому числі: заслужений працівник освіти – 1 чол., мають вищу кваліфікаційну категорію – 13 чол., першу та другу кате-горії – 13 чол., присвоєно педагогічні звання: викладач-методист, старший викладач – 15 чол., майстер в/н І,ІІ категорії – 9 чол. Серед педагогічних працівників училища 12 нагороджені на-грудним знаком «Відмінник освіти України», 3 – нагрудним знаком «А.С. Макаренка», та 1 – на-грудним знаком «В. Сухомлинського».
На базі навчального закладу щорічно проводяться різноманітні обласні заходи. В грудні та лютому проводився ІІ та ІІІ етапи Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка В січні 2012 були проведені Інтернет-олімпіади з базових дисциплін для учнів шкіл та ПТНЗ області, що виявили бажання спробувати себе або з певних причин не змогли взяти участі під час проведення основного ІІ туру олімпіад. Більше 600 учнів шкіл міста та області відвідали училище та змогли пройти інтернет-тестування в режимі он-лайн й виконати завдання підвищеної складності. У лютому 2012 року навчальний заклад, приймав учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.
Однією з нових форм фізкультурно-оздоровчої роботи з учнівською молоддю - традиційне проведення в жовтні кожного року «Малих козацьких ігор» за програмою «Дня здоров’я» в яких бере участь весь колектив учнів та працівників училища.
Традиційними вже стало проведення до Дня збройних сил України спортивних змагань «Ну-мо, хлопці» та до Дня 8 Березня змагання-конкурс «Міс спорту училища», а також приймали участь учні в акції «За здоровий спосіб життя».
Традиційно в проводяться загальноучилищні заходи, що урізноманітнюють виховний про-цес. Зокрема це і Перший та Останній дзвоники, День вчителя, День української писемності та мови, Новий рік, День закоханих, Міс ЧВПУР, День сміху, День захисту дітей, тощо.
Щорічно училище має переможців, лауреатів та призерів багатьох конкурсів. Обдаровані учні протягом року брали участь в обласних конкурсах та змаганнях:
• обласний фестиваль дитячої творчості «Чисті роси» (фольклорне та декоративно-ужиткове мистецтво);
• обласний конкурс «Буковинські пересмішки»;
• обласний конкурс «За здоровий спосіб життя»;
• участь в творчому звіті ПТНЗ.
В цьому році наш колектив прийняв активну участь у творчому звіті професійно-технічних навчальних закладів області, що відбувається у Центральному парку культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка. Майстри виробничого навчання, викладачі училища підготували експонати до виставки технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. Яскраві, естетично оформлені, змістовні експонати виділялись своєю індивідуальністю, чітко структурованим матеріалом, оригінальністю виконання. Власні технічні винаходи й раціоналізаторські ідеї в галузі електроніки та металообробки презентували учні Варварюк Валентин, Герман Василь, Цуркан Віталій, Гринцеску Сергій, Николайчук Віталій, Розмаліца Ілля, Сафроній Андрій, Руснак Андрій, Лісничок Євген, Цуркан Мафтей, Чорнокоза Петро, Аіріні Денис, Боднар Деніс, Вицига Василь, Коло-дрібський Ілля.
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікиЧернівецьке вище професійне училище радіоелектронікискачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2019 (119)
Грудень 2018 (163)
Листопад 2018 (250)
Жовтень 2018 (176)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше