» » » Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Інформація
 • Переглядів: 11165
 • Автор: Moderator
 • Дата: 19-07-2012, 18:56
19-07-2012, 18:56

Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.

Категорія: Новини / Заклади позашкільної освіти області

Освітня діяльність Чернівецької обласної ДЮСШ
Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа (в подальшому ЧОДЮСШ) є комунальним позашкільним навчальним закладом, що здійснює відбір, підготовку всебічно розвинутих юних спортсменів, спортсменів високих розрядів для збірних команд з видів спорту області та держави, забезпечує зміцнення їх здоров’я та всебічний фізичний розвиток, підготовку збірних команд школярів області до державних змагань, матчевих зустрічей з командами інших міст, областей, держав та проводить виховну роботу з учнями-спортсменами.
Діяльність Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи направлена на реалізацію законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актів Президента України і Кабінетів Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Мінсім’ямолодьспорту, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 993, державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 № 1594, регіональної програми Чернівецької обласної ради розвитку фізичної культури та спорту на період з 2007-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15.07.2007 № 245, власного Статуту та іншими законодавчими актами України.
Основні завдання Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа реалізує через:
1. Пошук, розвиток та підтримку юних талановитих спортсменів.
2. Створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти спортивного профілю, набуття ними та вдосконалення рухових умінь і навичок шляхом участі у спортивних змаганнях різного рівня.
3. Патріотичне та моральне загартування учнівської молоді, виховання волі.
4. Здійснення організаційно-методичного керівництва діяльності всіх ДЮСШ управління освіти і науки облдержадміністрації; розробку положень про спортивні змагання та навчально-тренувальні збори з підготовки до змагань.
5. Пропагування фізичної культури і спорту серед учнівської та студентської молоді.
6. Організацію та проведення оздоровлення учнів ДЮСШ системи освіти області.

1. Формування дитячого контингенту, комплектування груп на відділеннях з видів спорту

Протягом 2011/2012 навчального року в школі діяло 7 відділень з видів спорту: вільної боротьби, волейболу (дівчата), гандболу (юнаки), гімнастики художньої, карате-до, панкратіону та тенісу. Відділення з видів спорту ЧОДЮСШ включають: 24 групи початкової підготовки (386 учнів); 21 групу попередньої базової підготовки (290 учні). Всього в школі займається 676 учнів-спортсменів проти 635 в 2010/2011н.р. Порівняльний аналіз фактичної кількості учнів школи та необхідної наповнюваності груп подано в таблиці № 1.
Заняття в навчально-тренувальних групах здійснюються за рівнями фізичної підготовленості вихованців:
- Групи початкової підготовки І року навчання
- Групи початкової підготовки більше року навчання
- Групи попередньої базової підготовки І року навчання
- Групи попередньої базової підготовки ІІ року навчання
- Групи попередньої базової підготовки ІІІ року навчання
Навчально-тренувальні заняття проводяться згідно з розкладом, який складено відповідно до програм з видів спорту, тарифікаційного списку та вимог Типового положення про ДЮСШ.
Тренування проводились як безпосередньо на власній базі школи, так і на базах навчальних закладів м. Чернівці. Згідно з укладеними угодами, орендуються спортивні бази: гімназії № 5 м.Чернівців, ЗОШ № 42 м.Чернівців, Вищого професійного училища радіоелектроніки — для проведення занять відділення волейболу та клубу бойових мистецтв “Бушідо” для проведення занять відділення карате-до. В літній період до розкладу занять школи вносяться зміни, відповідно до клопотань тренерів-викладачів.

2. Тренерсько-викладацький склад

Навчально-тренувальний процес забезпечують 20 тренерів-викладачів. Вищу фахову освіту мають 17 чол., базову вищу – 1 чол., середню-спеціальну – 1. З вищою кваліфікаційною категорією – 5 чол., з І – 6, та ІІ – 8. Мають звання «Майстер спорту СРСР» - 2 чол., «Майстер спорту України» - 2 чол.
Щорічно підвищення кваліфікації тренерів-викладачів з видів спорту проходить на семінарах, які проводять Федерації з видів спорту України, обласні федерації, а також на курсах підвищення кваліфікації ІППОЧО (Таблиця № 2).
З 4 по 6 грудня 2011 року старший тренер-викладач відділення вільної боротьби Одинак С.Т. взяв участь у науково-методичному семінарі з підвищення кваліфікації тренерів та суддів України з вільної та жіночої боротьби Національного Олімпійського комітету України та асоціації спортивної боротьби України в м.Києві.

Тренерами-викладачами школи протягом вересня 2011 року проведено набір в групи початкової підготовки. Згідно з вимогами Положення про ДЮСШ зарахування учнів в групи початкової підготовки проводилось тільки при наявності медичної довідки про стан здоров’я.

3. Медичний контроль

Медичне обстеження учнів школи проводить Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер згідно з спільною угодою між ЧОДЮСШ та обласним лікарсько-фізкультурним диспансером. Відповідно до наказів ЧДЮСШ та згідно з графіками учні груп попередньої базової підготовки двічі на рік проходять поглиблене обстеження. Так, медичні огляди проведено в осінній (з 26.09 по 14.10.2011) та весняний (з 9.04 по 27.04.2012) періоди.
Учні, які зараховуються до груп початкової підготовки подають медичну довідку про стан здоров’я з допуском до занять в спортивній секції. Крім того, медичними працівникам Чернівецької обласної ДЮСШ з 14 лютого по 17 березня 2012 року проведено поглиблене медичне обстеження учнів груп початкової підготовки.
Лікарем та медичною сестрою школи проводяться також щоденні профілактичні огляди дітей, контролюється дозування навантаження під час навчально-тренувальних занять, вимірюється АТ та ЧСС.

4. Контроль та керівництво

В ЧОДЮСШ постійно ведеться контроль за станом навчально-тренувального та виховного процесу на відділеннях з видів спорту відповідно до вимог Положення про ДЮСШ. За результатами перевірок у 2010/2011 навчальному році видано 10 аналітичних наказів :
- від 20.10.2011 № 145 “Про стан навчально-виховного процесу, комплектації та наповнюваності груп початкової підготовки на відділенні вільної боротьби”;
- від 27.10.2011 № 148 “Про стан навчально-виховного процесу, комплектації та наповнюваності груп початкової підготовки на відділенні художньої гімнастики”;
- від 28.10.2011 № 151 “Про стан навчально-виховного процесу, комплектації та наповнюваності груп початкової підготовки на відділенні волейболу”;
- від 07.11.2011 № 158 “Про стан навчально-виховного процесу, комплектації та наповнюваності груп початкової підготовки на відділенні тенісу”;
- від 24.02.2012 № 25 “Про стан навчально-тренувальної та виховної роботи в групах попередньої базової підготовки відділення тенісу”;
- від 16.03.2012 № 38 “Про стан навчально-тренувальної та виховної роботи в групах попередньої базової підготовки відділення вільної боротьби”;
- від 23.03.2012 № 46 “Про стан навчально-тренувальної та виховної роботи в групах попередньої базової підготовки відділення волейболу”;
- від 30.03.2012 № 48 “Про стан навчально-тренувальної та виховної роботи в групах попередньої базової підготовки відділення гандболу”;
- від 30.03.2012 № 49 “Про стан навчально-тренувальної та виховної роботи в групах попередньої базової підготовки на відділеннях карате та панкратіону”;
- від 02.04.2012 № 26 “Про стан навчально-тренувальної та виховної роботи в групах попередньої базової підготовки відділення художньої гімнастики”.
Підготовлено проекти наказів Головного управління освіти і науки:
- від 26.09.2011 № 464 «Про підсумки оздоровлення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл влітку 2011 року»;
- від 14.06.2012 № 422 «Про підсумки обласних змагань з видів спорту серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області».
Щотижня проводяться виробничі наради при директорові, де підводяться підсумки роботи за тиждень, ставляться нові завдання, доводяться до відома працівників нові законодавчі акти, накази, вирішуються інші виробничі питання.
Найбільш актуальні питання діяльності ЧОДЮСШ розглядаються на засіданнях тренерської ради. Протягом навчального року проведено 6 засідань (відповідні протокол в наявності). Згідно з затвердженими планами проводились засідання тренерських рад відділень з видів спорту.

5. Спортивно-масова робота

Протягом навчального року Чернівецькою обласною ДЮСШ проведено наступні змагання, які вже стали традиційними:
- 16-18.12.2011 - міжобласний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвячений ветеранам боротьби Буковини до Дня Святого Миколая;
- 9-15.01.2012 – Всеукраїнський юнацький турнір з тенісу на призи «Зимових канікул»;
- 20-22.04.2012 – V міжнародний турнір з художньої гімнастики «Буковинське сузір’я», присвячений першому космонавту України Каденюку Л.К.;
- 20-26.06.2012 - Всеукраїнський турнір з тенісу серед юнаків та дівчат «Буковинське літо».
Також Чернівецькою обласною ДЮСШ організовано та проведено відкриті першості школи з видів спорту присвячені: Новорічним та Різдвяним святам, Міжнародному жіночому Дню 8-го березня, 67 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дню фізичної культури і спорту, Міжнародному Дню захисту дітей та 40-річчю діяльності ЧОДЮСШ.
Згідно з календарними планами спортивно-масових заходів Чернівецької обласної ДЮСШ, викликів-положень про проведення змагань учні-спортсмени відділень школи брали участь в змаганнях різного рівня. Протягом навчального року вихованці школи досягли значних успіхів на всеукраїнських, державних та міжнародних змаганнях.
У 2011/2012 навчальному році відповідно до наказу Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 07.09.2011 № 418 "Про проведення обласних змагань з видів спорту серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області», Положення про проведення обласних змагань з видів спорту серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області, зареєстрованого в управлінні юстиції у Чернівецькій області 15 вересня 2011 року за № 59/2307, Чернівецькою обласною дитячо-юнацькою спортивною школою проведено обласні змагання серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти.
В обласних змаганнях серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл змагалися 1093 учні з 16 освітянських ДЮСШ, що складає 14,2 % від загальної кількості спортсменів ДЮСШ системи освіти. Обласні змагання проведено в 2 етапи. І етап – внутрішні змагання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В другому етапі взяли участь переможці І етапу - збірні команди ДЮСШ з видів спорту.
Змагання проводились на спортивних базах Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, Кельменецької, Кіцманської, Новоселицької, Сторожинецької, Хотинської, Заставнівської дитячо-юнацьких спортивних шкіл та ЗНЗ № 27 м.Чернівців.
Протягом жовтня – квітня 2011/2012 років проведено змагання з 8 видів спорту: баскетболу (дівчата та юнаки), волейболу (дівчата та юнаки), вільної боротьби, гандболу (юнаки), легкої атлетики та настільного тенісу. В змаганнях з баскетболу (юнаки і дівчата), волейболу (юнаки), гандболу (юнаки) взяли участь учні 1995-1996 (1997) років народження, настільного тенісу - учні 1995 і молодших років народження.
У двох вікових групах проведені змагання з: волейболу (дівчата) серед учнів 1995-1996 (1997) та 1997-1998 (1999) років народження, легкої атлетики - серед учнів 1995-1996 та 1997-1998 і молодше років народження та вільної боротьби- серед учнів 1995-1996 (1997) та 1997-1998 (1999) років народження.
Найбільшою популярністю серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області користувалися змагання з наступних видів спорту: волейболу (дівчата та юнаки), баскетболу (дівчата та юнаки), легкої атлетики, вільної боротьби та настільного тенісу.
У змаганнях з баскетболу серед дівчат 1995-1996 (1997) років народження взяли участь збірні команди 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл; волейболу (дівчата) 1997-1998 (1999) років народження - збірні команди 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл; легкої атлетики, волейболу (юнаки і дівчата старших вікових груп) - збірні команди 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В змаганнях з вільної боротьби (учні 1995-1996 та 1997-1998 років народження), баскетболу (юнаки), настільного тенісу за перемогу боролись збірні команди 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
За підсумками результатів обласних змагань з видів спорту підтвердили високий рівень спортивної, технічної та тактичної підготовки вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які стали переможцями в змаганнях з наступних видів спорту:
- Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи – з вільної боротьби (учні 1995-1996 років народження), волейболу (дівчата молодшої та старшої вікових груп), гандболу (юнаки).
- ДЮСШ № 1 м. Чернівців – баскетболу (юнаки), настільного тенісу.
- Новоселицької – легкої атлетики.
- Хотинської – волейболу (юнаки 1995-1996 років народження);
- Кіцманської – баскетболу (дівчата).
- Заставнівської - вільної боротьби (учні 1997-1998 рр.н.)

За підсумками роботи 2011 року Чернівецька обласна ДЮСШ посіла І місце в обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти.
6. Організаційно-методичне керівництво діяльності ДЮСШ системи освіти

Для здійснення організаційно-методичного керівництва діяльності ДЮСШ системи освіти області школою проводяться наради директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де розглядаються, обговорюються та вирішуються актуальні питання щодо діяльності ДЮСШ.
Протягом 2011/2012 н.р. на нарадах директорів ДЮСШ були розглянуті питання:
22.09.2011
1. Про підсумки роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області в 2010/2011 н.р. та завдання педагогічних колективів ДЮСШ на новий 2011/2012 навчальний рік.
2. Про підсумки оздоровлення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області влітку 2011 року.
3. Обговорення Положення про проведення обласних змагань з видів спорту серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області в 2011/2012 навчальному році.
29.02.2012
1. Доведення до відома директорів ДЮСШ системи освіти наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА від 25.01.2012 року № 43 “Про участь збірних команд області з видів спорту в ІV Спортивних іграх школярів України 2012 року”.
2. Обговорення Положення про ІV Спортивні ігри школярів України у 2012 році.
3. Формування збірних команд області з видів спорту для участі в ІV Спортивних іграх школярів України.
04.05.2012
1. Організація оздоровлення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти області влітку 2012 року.
2. Про підсумки обласних змагань з видів спорту серед ДЮСШ системи освіти області у 2011/2012 навчальному році.
3. Участь збірних команд області з видів спорту в ІV Спортивних іграх школярів України.
4. Обговорення пропозицій щодо організації та проведення обласних змагань з видів спорту серед ДЮСШ системи освіти області у 2012/2013 навчальному році.
Крім того, працівники Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, на підставі наказів Головного управління освіти і науки облдержадміністрації залучалися до перевірок навчальних закладів області. Працівниками школи перевірялися навчальні заклади Хотинського району щодо готовності матеріально-технічної бази до нового навчального року; Герцаївського та Путильського районів щодо організації роботи з фізичного виховання; Заставнівського та Вижницького районів щодо здійснення медичного контролю в навчальних закладах.

7. Методична робота

Методична робота Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи спрямована на підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, науково-теоретичного рівня їх педагогічної підготовки і професійної майстерності, а також впровадження у практику сучасних методичний прийомів, передового педагогічного досвіду, надання допомоги у веденні навчально-методичної документації дитячо-юнацьким спортивним школам, навчально-тренувальної, виховної та спортивно-масової роботи.
- здійснення методичного забезпечення та координації роботи тренерів-викладачів з відбору учнів-спортсменів, організації навчально-тренувального і виховного процесів;
- здійснення контролю за проведенням навчально-тренувальних занять, виконання програм з видів спорту, навчальних планів і розкладу занять;
- організація і пропаганда фізкультурно-масової та спортивної роботи;
- ведення навчально-методичної документації, обліку розрядників;
- формування статистичної звітності про діяльність школи за формою № 5-ФК;
- здійснення зв’язку з медичними установами, загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації та іншими організаціями з питань навчально-виховного процесу;
- створення умов для підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу; узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення навчально-тренувального і виховного процесу, організації роботи тренерських рад школи;
- надання допомоги тренерським радам відділень з видів спорту в проведенні спортивно-масових та інших заходів.
Однією з основних форм проведення методичної роботи з тренерсько-викладацьким складом є проведення відкритих занять, які проводяться відповідно до затвердженого графіку. На відкриті заняття запрошуються батьки, тренери-викладачі відділення, керівництво навчального закладу.
На кожному відділенні ЧОДЮСШ призначено старших тренерів-викладачів, які надають практичну та методичну допомогу в проведенні відбору дітей, організації навчально-тренувальної та виховної роботи молодим спеціалістам.
З тренерсько-викладацьким складом школи проводяться методичні наради. Протягом року проведені методичні наради з питань: вимог до планування на новий навчальний рік, відбору учнів в ДЮСШ, організації і проведення вступних та контрольних нормативів, підготовки методичних розробок з видів спорту.
Складено методичний план роботи школи, яким передбачено проведення методичних нарад, нарад директорів, надання методичної допомоги старшим тренерам в організації підготовки та участі збірних команд області з видів спорту в державних змаганнях, проведенні внутрішкільних заходів, тренерам-викладачам — в організації та проведенні відкритих занять, надання ДЮСШ системи освіти області організаційно-методичної допомоги, надання допомоги спортивним школам області у формуванні статистичної звітності за формою 5-ФК, організацію огляду-конкурсу обласної ДЮСШ «Кращий тренер», вивчення та узагальнення досвіду роботи старшого тренера-викладача відділення волейболу Накоскіної Л.І., підготовка та обговорення методичних розробок тренерів-викладачів тощо.
Протягом 2011/2012 н.р. працівниками школи розроблено:
- авторську розробку “Положення про проведення спартакіади спортивно-оздоровчого табору “Буковинка”;
- методичні рекомендації щодо запобігання травм під час навчально-тренувальних занять з різних видів спорту;
- методичні рекомендації щодо попереднього відбору і комплектації груп початкової підготовки на заняттях гандболом;
- методичну розробку з вільної боротьби “Планування тренувальних занять в період безпосередньої підготовки до змагань”.
До 40-річчя Чернівецької ОДЮСШ підготовлено для друку матеріали “Сторінками історії ЧОДЮСШ”.
Протягом 2011/2012 н.р. було вивчено та узагальнено досвід роботи старшого тренера-викладача відділення волейболу Накоскіної Л.І. При вивченні досвіду була проведена наступна робота:
- аналіз навчальної документації;
- реалізації навчальних програм з волейболу;
- вивчення та аналіз планування роботи;
- відвідування та аналіз навчально-тренувальних занять з метою вивчення системи роботи тренера.

8. Оздоровлення

На виконання наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.04.2012 № 289 «Про затвердження заходів щодо організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення школярів області влітку 2012 року» підготовлено базу спортивно оздоровчого табору «Буковинка» до оздоровчого сезону 2012 року. Роботу табору буде організовано протягом чотирьох профільних змін: І зміна - з 1 по 2 червня; ІІ — з 24 червня по 14 липня; ІІІ — з 17 липня по 6 серпня; ІУ зміна — з 9 по 29 серпня. Всього протягом сезону заплановано оздоровити 660 учнів-спортсменів.

9. Проблеми та пропозиції

Для більш якісного функціонування закладу та відповідно до діючого Положення про ДЮСШ, необхідно:
1. Внести додатково до штатного розпису ЧОДЮСШ посади завідуючого господарством, електрика ІV-V розряду та 2 ставки тренера-викладача.
2. Ввести в спортивно-оздоровчому таборі «Буковинка» посади завідуючого базою та технічних працівників на постійній, а не сезонній основі.
3. Збільшити видатки на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань та відрядження команд.

Додаток: zvit-pro-robotu-za-2011-2012n.r.doc [ b] (cкачувань: 227)

Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.

Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.

Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.

Звіт про підсумки навчально-тренувальної та виховної роботи Чернівецької обласної ДЮСШ за 2011/2012 н.р.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше