» » » «Вступна кампанія – 2012 перебуває на особливому контролі Головного управління освіти і науки»
Інформація
  • Переглядів: 1427
  • Автор: Moderator
  • Дата: 9-07-2012, 13:30
9-07-2012, 13:30

«Вступна кампанія – 2012 перебуває на особливому контролі Головного управління освіти і науки»

Категорія: Навігація / Новини

Наголосив сьогодні під час селекторної прес-конференції щодо особливостей цьогорічної вступної кампанії начальник Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації Михайло Бауер.
«Вищі навчальні заклади зараз переживають складний період – процес прийому документів на навчання. Хочу зауважити, що Головне управління освіти і науки зробило чимало для того, щоб цьогорічна вступна кампанія пройшла без суттєвих порушень. Ми перевірили всі приймальні комісії, стан їх підготовки до прийому документів, чи відповідають вони вимогам.
На сайті Головного управління освіти і науки вказано телефон гарячої лінії (55-36-54), за яким всі бажаючі можуть висловити свою думку та поскаржитисьщодо ходу вступної кампанії в Чернівецькій області.
Варто відзначити, що станом на 07.07.2012 року всього до вищих навчальних закладів Буковини І-ІV р.а. подано 10тис.671 заяв, з них до ІІІ IV – 8тис. 152, з яких у електронному вигляді – 472 заяви.
Для порівняння, у цьому році 11 клас закінчило 6тис. 360 випускників , 9 клас – 10тис. 425.
У зовнішньому незалежному оцінюванні в 2012 році взяло участь 4 тис. 660 осіб, з них 3тис. 646 – випускники 11-х класів 2011/2012 навчального року», – зазначив Михайло Йозефович.
За словами керівника освітньої галузі краю, цьогоріч умови прийому на навчання порівняно з 2011 роком зазнали деяких змін, зокрема:
- прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочався 2 липня (у 2011 році 1 липня) і закінчується 31 липня .
- прийом документів від осіб, які вступатимуть на базі 11 класів і складатимуть вступні іспити, а також від осіб, які вступатимуть на базі 9 класів, закінчується 20 липня (у 2011 – 22 липня). Вступні екзамени проводитимуться з 21 до 31 липня (у 2011 – з 23 до 31 липня).
- Кількість балів з профільних конкурсних предметів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра повинна становити не нижче 140 ( у 2011 році – не нижче 124).
- Зарахування вступників на денну форму навчання (на основі базової або повної загальної середньої освіти) за держзамовленням здійснюватиметься не пізніше 11 серпня (у 2011 році - не пізніше 10 серпня).
«У 2012 році абітурієнти можуть подати заяву про вступ до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них», – підкреслив начальник Головного управління освіти і науки.
Як повідомив керівник освітньої галузі краю Михайло Бауер, електронну заяву на вступ до вищого навчального закладу можуть подати абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, мають атестат про повну загальну середню освіту та сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати 2008, 2009, 2010 або 2011 року.
Не можуть подати електронну заяву про вступ абітурієнти, які мають підстави для особливих умов зарахування (пільгові категорії абітурієнтів, особи які мають право на першочергове зарахування, особи які мають додаткові бали за підготовчі курси та ін.).
Заяви про вступ від всіх абітурієнтів заносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Факт подання заяви в паперовій формі заноситься до Єдиної бази безпосередньо під час подання абітурієнтом заяви, а факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній базі автоматично.
Абітурієнти мають право комбінувати традиційну (паперову) форму подання заяви разом із електронною, тобто подавати заяви до одних вищих навчальних закладів особисто, а до інших у електронній формі.
Подання заяв про вступ, як у паперовій, так і у електронній формі, розпочалося 2 липня 2012 року. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.
Михайло Бауер зазначив, що: «Згідно з умовами вступу до вищих навчальних закладів, окремі категорії вступників можуть зараховуватися до вищого навчального закладу поза основним конкурсом (пільговики та учасники міжнародних олімпіад), за окремим конкурсом (цільовий прийом), та за результатами співбесіди (постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи). Також, окремим вступникам може надаватись право на першочергове зарахування.
Право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі.
Цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно-правових актів. Станом на 09.07.2012 року в Чернівецькій області видано 110 цільових направлень випускникам загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, але цифра буде збільшуватися.
Право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.
Рейтинговий список вступників формується за категоріями вступників в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
При цьому до рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому, цей список формується окремо.
У межах кожної категорії вступників рейтинговий список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття».
Як повідомив Михайло Йозефович, зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
• Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.
Величина додаткового бала встановлюється:
• особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
• особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
• особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
Що стосується обсягу державного замовлення начальник Головного управління освіти і науки зауважив: «В силу певних обставин на сьогоднішній день обсяг державного замовлення не доведено до Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» та Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.
Решта вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності отримали державне замовлення, яке складає 6053 місць, що на 219 місць більше, ніж у минулому році».
«Впродовж 11 років Чернівецькою обласною державною адміністрацією видається з обласного бюджету пільговий довгостроковий кредит на навчання для здобуття вищої освіти. За цей період пільговий довгостроковий кредит отримали 655 дітей на суму 2 млн. 586 тис. грн.
Кредит для здобуття освіти за денною, вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності можуть одержати молоді громадяни України, які проживають на території Чернівецької області, віком до 35 років і рекомендовані приймальною комісією до зарахування на навчання до вищого навчального закладу або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу.
Приймальна комісія навчального закладу за результатами вступних випробувань чи результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання 140-200 балів), приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до вищого навчального закладу з оплатою його навчання за рахунок кредиту з обласного бюджету. Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та інтерна у вищому навчальному закладі, що функціонує тільки на території Чернівецької області.
Розмір кредиту абітурієнту чи студенту вищого навчального закладу визначається щороку рішенням комісії Чернівецької обласної державної адміністрації про надання з обласного бюджету пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти, виходячи з вартості навчання студентів. Рішення щодо визначення осіб, яким надаватиметься з обласного бюджету кредит приймається комісією щороку в серпні місяці», – відзначив керівник освітньої галузі краю.
Під час прес-конференції Михайло Бауер поспілкувався із журналістами краю та дав ґрунтовні і вичерпні відповіді на всі поставлені запитання.

«Вступна кампанія – 2012 перебуває на особливому контролі Головного управління освіти і науки»
«Вступна кампанія – 2012 перебуває на особливому контролі Головного управління освіти і науки»
«Вступна кампанія – 2012 перебуває на особливому контролі Головного управління освіти і науки»
«Вступна кампанія – 2012 перебуває на особливому контролі Головного управління освіти і науки»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (4)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше