» » » «Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
Інформація
  • Переглядів: 3260
  • Автор: Moderator
  • Дата: 8-06-2012, 22:49
8-06-2012, 22:49

«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»

Категорія: Навігація / Новини

Наголосив сьогодні, 8 червня 2012 року, начальник Головного управління освіти і науки під час теоретичної частини семінару начальників відділів (управлінь) освіти районних (міських) адміністрацій, завідуючих районних (міських) методичних кабінетів, голів районних (міських) комітетів профспілки Чернівецької області з проблеми: «Діяльність навчально-виховного комплексу у складі освітнього округу», який проходив на базі Заставнівського району.
У своєму виступі «Функціонування мережі навчально-виховних комплексів в умовах освітнього округу, як один з важливих аспектів забезпечення рівного доступу до якісної освіти» Михайло Бауер закцентував увагу присутніх на основних аспектах проблеми.
«Урядом затверджено низку надзвичайно важливих для шкільної освіти державних цільових програм: розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року; підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року; розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки; програму впрова¬дження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформа¬ційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», «Шкільний автобус», «Відкритий світ».
Реаліями освітянського сьогодення сформовано потребу оптимізації освітньої мережі, особливо для тих, що проживають у сільській місцевості. За останні 10 років кількість учнів денних загальноосвіт¬ніх навчальних закладів зменшилась більш на 36 тис. осіб (133 тис. у 2002 проти 98 тис. у 2012). Особливо болюче ці процеси торкнулися сільської місцевості, що спричинило закриття шкіл та збільшення – малокомплектних.
Проте, ми не ототожнюємо процес оптимізації мережі шкіл з обов’язковим їх закриттям, а враховуємо, що школа в сільській місцевості є одним з основ¬них джерел інтелектуального розвитку громадян, центром підготовки трудових ре¬сурсів для виробничої та соціальної сфери, важливим чинником збереження села.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про оптимізацію мережі закладів освіти області, приведення її у відповідність до фінансових можливостей регіону» розроблено комплекс заходів з оптимізації мережі закладів освіти на 2011-2013 роки.
У 2010/2011 н.р. мережа навчальних закладів становила 446 ЗНЗ. Шляхом оптимізації кількість навчальних закладів зменшилась на 7: закрито – 1 навчальний заклад (Чудейську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Сторожинецького району), призупинено діяльність – 3 (Цинтенська ЗОШ І ст.. Герцаївського району, Бурдейський ЗНЗ І ст. Кіцманського району, Петрашівська ЗОШ І ст. Путильського району), реорганізовано 2 ЗНЗ у ДНЗ (Полянську ЗОШ І ст. Глибоцького району у Полянський ДНЗ, Міжбрідський ЗНЗ І ст. Путильського району у Міжбрідський ДНЗ), реорганізовано 2 ЗНЗ у 1 багатопрофільний ліцей Кельменецького району, здійснено реорганізацію 35 навчальних закладів. Внаслідок чого на 28 збільшилась кількість НВК.
На початок 2011/2012 н.р. в області діє 439 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 90 НВК (20,5 %). Упродовж року кількість НВК зросла на 35, що становить 125 (28,5%) від загальної кількості навчальних закладів.
В області поступово зростає і удосконалюється мережа дошкільних навчальних закладів, урізноманітнюється перелік освітніх послуг.
Сьогодні функціонують 365 дошкільних навчальних закладів, в яких здобувають дошкільну освіту 29479 дітей ( на 750 більше, ніж у 2010 році). Порівняно з 2010 роком кількість ДНЗ зросла на 19: 3 дошкільних заклади відкрито у пристосованих приміщеннях загальноосвітніх шкіл, 1 – у реконструйованому приміщенні ЗНЗ, 14 – у складі дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, відновлено діяльність 1дошкільного закладу.
Упродовж останніх трьох років не допущено закриття жодного дошкільного закладу», - підкреслив Михайло Йозефович.
За словами керівника освітньої галузі краю відповідно до нового механізму розрахунку рівня охоплення дошкільною освітою, запровадженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в цьому році, дошкільною освітою охоплено 89,8% дітей віком від 3 до 6 (7) років області (проти 68,9% у 2010 році) (по Україні- 85,2%).
Найвищі показники щодо охоплення дітей дошкільною освітою у Новоселицькому районі (99,9%), м. Новодністровськ (98%), Чернівці (96%), Заставнівському (95,5%) та Кельменецькому (95,5%) районах.
Найнижчі показники у Сторожинецькому (71%) та Герцаївському (75,3%) районах.
100% дітей 5-річного віку проходять обов’язкову дошкільну підготовку перед вступом до школи.
Упродовж останніх років спостерігається тенденція щодо збільшення кількості дітей раннього віку, які відвідують дошкільні заклади. Станом на 01.05.2012 у групах раннього віку виховується 6600 малят, що складає 31,6% дітей відповідного віку області.
«Слід зазначити, що мережа дошкільних навчальних закладів на сьогодні не у повній мірі відповідає освітнім запитам населення, а збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою призводить до перевантаження груп дітьми.
За останніми даними в черзі на влаштування до дошкільних установ перебуває понад 2,5 тисяч дітей. Найбільше зареєстровано заяв батьків у Сторожинецькому (1011), Глибоцькому (558), Вижницькому (387) районах.
(С 10) За даними статистики найбільш перевантажені групи у дошкільних закладах Вижницького (173 дитини на 100 місць) району, м. Чернівці (148), Сторожинецького (145) та Глибоцького (143) районів.
В середньому по області на 100 місць припадає 129 дітей.
Прикрим є той факт, що у 117 населених пунктах відсутні дошкільні навчальні заклади.
Існує проблема виведення орендарів із приміщень дошкільних закладів.
Сьогодні 29 колишніх приміщень дошкільних закладів продовжують використовуватися не за прямим призначенням.
Для вирішення цих проблем Головним управлінням освіти спільно з органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів і груп.
У перелік об’єктів, які фінансуються у 2012 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, включено ряд дошкільних закладів: (С 11)
- реконструкція ДНЗ с. Черешенька Вижницького району та колишньої будівлі солдатської їдальні під ДНЗ у м. Сторожинець;
- капітальний ремонт приміщень ДНЗ с. Лівинці та с. Зелена Кельменецького району;
- будівництво ДНЗ в с. Станівці та с. Опришени Глибоцького району
Таким чином, ми зможемо забезпечити місцями у дошкільних закладах близько 500 дітей», - зауважив Михайло Бауер.
На думку начальника Головного управління освіти і науки одним із ефективних шляхів приведення мережі дошкільних закладів до освітніх потреб населення та надання якісної дошкільної освіти вважаю створення навчально-виховних комплексів у недоукомплектованих закладах: «Можу із впевненістю сказати, що в районах склалась позитивна практика створення НВК. Нині діють 125 НВК, у складі 122 із них функціонують дошкільні підрозділи. У порівнянні з 2010 роком їх кількість збільшилась на 59.
Найбільше НВК створено у Заставнівському (22), Хотинському (19), Новоселицькому (16) та Кельменецькому (17) районах.
Сьогодні ми вже не шукаємо аргументів щодо необхідності запровадження освітніх округів, ми переконані у необхідності нових підходів до управління освітою на місцевому рівні, запровадження нової моделі організації освіти у сільських районах. Практично в області завершено перший організаційний етап – становлення системи освітніх округів.
Ця робота активно розпочалася в області з 2010 року. Головним управлінням освіти і науки розроблено перспективний план утворення освітніх округів на період до 2013 року. З 1 вересня 2011 розпочали діяльність – 28 освітніх округів. Найбільше у Хотинському районі – 7, Заставнівському – 5, Герцаївському, Путильському по 3, Глибоцькому, Кельменецькому, Сторожинецькому по 2, Вижницькому Кіцманському, Новоселицькому, Сокирянському по 1».
При утворенні освітніх округів органи управління освіти опиралися на ряд чинників, від яких залежатиме якість та результативність функціонування освітніх округів: вибір опорного навчального закладу, раціональне використання його навчально-методичної, матеріально-технічної бази, в подальшому - зміцнення та модернізація, підбір кадрового забезпечення, впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних та виховних технологій, створення сприятливих санітарно-гігієнічних, естетичних, психологічних умов особистісного комфорту для всіх учасників навчально-виховного процесу, створення платформи для становлення профільної старшої школи (співпраця з професійно технічними, вищими навчальними закладами).
Потенціал професійно-технічних та вищих навчальних закладів використано не в повній мірі. Сьогодні необхідно укласти угоди освітнім округам із наступними закладами: Глибоцьким професійним ліцеєм, вищим професійним училищем №24 м. Заставна, Сторожинецьким лісовим коледжем, Хотинським технікумом Подільського державного аграрно-технічного університету, Кіцманським технікум ПДАТУ, Вижницьким коледжем прикладного мистецтва.
Як зауважив Михайло Йозефович: «Допрофільна підготовка та профільне навчання здійснюється для 22607 учнів (67,6% ) учнів. У 2011/2012 навчальному році вони віддали перевагу наступним профільним напрямам: технологічному – 2776 (21,4%), природничо-математичному – 2623 (20,2%), суспільно-гуманітарному - 1870 (14,5%), художньо-естетичному – 236 (1,8%), спортивному -189 (1,5%), універсальному – 11,6%.
Варто відзначити, що із чотирьох міжшкільних навчально-виробничих комбінатів області всі забезпечують роботу округів. Іванівецький та Новоселицький міжшкільні навчально-виробничі комбінати є ресурсними центрами Іванівецького та Новоселицького освітніх округів. Сторожинецький комбінат трудового навчання і технічної творчості учнів, Молодійська навчальна майстерня є суб’єктами Сторожинецького та Глибоцького освітніх округів. Вони здійснюють безпосередньо підготовку професії технологічного напрямку: водій категорії «А», «В», «С», швачка I розряду.
Кожний округ має свою модель. Важливу роль відіграє опорний навчальний заклад, який виконує роль ресурсного центру в об’єднанні кількох загальноосвітніх навчальних закладів. В області діють різні типи моделей освітніх округів. Перша – функціонування округу з одним опорним закладом. Таких округів найбільше – 20. Друга – по 2 опорних заклади. З двома опорними закладами функціонує 6 освітніх округів (Вашківецький, Горбівський, Годинівський, Герцаївський, Білівецький). Третя – з 3-ма опорними закладами, забезпечують навчання 2 освітні округи: Новоселицький та Сторожинецький. Слід відмітити, що 9 НВК є опорними навчальними закладами: 2 НВК – Герцаївського району, 2 – Заставнівського, 5 – Хотинського.
Ми маємо сьогодні визначити, який вплив має округ на систему освіти району, учнів, вчителів і для батьків.
Для системи освіти району він дає змогу:
• По – перше, вирішити проблеми малокомплектних шкіл.
• По – друге, це забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання.
• По – третє це створення єдиного освітнього простору, яке дає можливість, шляхом посилення взаємодії між окремими школами, а також спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території.
Для дітей це інноваційне освітнє утворення дає змогу:
• Розширити поле вибору, на основі індивідуальних особливостей дитини, для здобуття відповідної професіоналізації (починаючи з дошкілля).
• Завдяки правильно налагодженій роботі освітнього округу, учні мають можливість якісно здійснювати підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, до вступу в БМАНУМ, до участі в олімпіадах, конкурсах різних рівнів.
• Бути учасником масових позакласних та виховних заходів, що проводяться спільно.
• Розширювати коло спілкування друзів, знайомств.
Для батьків ця система:
• Дозволяє виявити та розвивати індивідуальні здібності своєї дитини.
• Потужно завантажити дозвілля дітей освітніми, спортивними, культурними програмами освітнього округу.
• На сьогоднішній день це економія батьківських коштів шляхом безкоштовного репетиторства, що дає змогу підготуватися до вступу у ПТНЗ, ВНЗ.
Переваги, які отримує вчитель, що викладає у освітньому окрузі:
• Завдяки розподілу годин збільшиться тижневе навантаження.
• Змога покращення матеріально-технічної бази викладання профільних дисциплін, облаштування кабінетів.
• Вчитель навчає здібних дітей, які свідомо обрали певний профіль, що дасть можливість підвищити рівень навчальних досягнень, успішність з предмету, середній бал.
• Вчитель, який викладає в освітньому окрузі, буде користуватися більшим попитом, матиме популярність серед своїх колег, оскільки його послуги стають ширшими і разом з тим престижними.
Але поряд з цим, на сьогоднішній день, учасники освітнього процесу відчувають труднощі та перешкоди, що виникають під час створення і функціонування освітніх округів:
 Відсутність налагоджених механізмів взаємодії суб’єктів освітньої діяльності.
 Недостатній рівень навчально-методичного забезпечення викладання профільних предметів.
 Забезпечення сучасними комп'ютерами та обладнанням.
 Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до швидкісної мережі Інтернет.
 Підвищення рівня кадрового потенціалу навчальних закладів.
 Розширення мережі філій і гуртків позашкільних навчальних закладів на базі опорних загальноосвітніх навчальних закладів освітніх округів.
 Створення міжшкільних профільних груп.
 Потребує врегулювання питання введення посади координатора в освітньому окрузі, для здійснення організаційної та контролюючої функцій.
 Недостатньо використовується у роботі округу потенціал закладів культури, медицини, спорту, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, зокрема у Глибоцькому та Сокирянському районах.
 Досить часто відсутня співпраця дошкільних навчальних закладів з іншими суб’єктами округу.
 В організації навчально-виховного процесу мають місце стереотипи, педагоги недостатньо запроваджують інноваційні технології.
Ми прогресивно рухаємося вперед, тому ряд деяких проблем вже частково вирішено. Завдяки реалізації Державної програми «Шкільний автобус» підвіз дітей області забезпечують 99 шкільних автобусів, в тому числі – 41 до опорних закладів. Це складає 90% від потреби. Для забезпечення стовідсоткового організованого підвозу дітей область повинна мати щонайменше 110 шкільних автобусів, в тому числі для організованого підвозу до освітніх округів необхідно ще 23».
Відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2012 року на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, а також за результатами проведених закупівель Чернівецькій області заплановано виділити 33 шкільних автобуси.
Сьогодні, за словами керівника освітньої галузі краю, зроблено остаточний розподіл шкільних автобусів між районами області, який надіслано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.
Ефективно також забезпечується виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.
Загальноосвітні навчальні заклади області на 99% забезпечені комп’ютерними класами. Всього в ЗНЗ області нараховується 427 навчальних комп’ютерних комплексів (НКК): в міській місцевості – 106, в сільській місцевості – 321. За кошти місцевого бюджету було придбано 98 НКК, позабюджетні кошти – 5, решта – придбані за кошти державного бюджету.
З метою налагодження ефективної діяльності роботи освітніх округів, формування готовності педколективів, учнів та їх батьків до співпраці в нових умовах навчання у 2011 році на базі Хотинського району запроваджено діяльність експериментального майданчика «Організаційно-педагогічні умови створення освітнього округу в умовах сільської місцевості». Вже з наступного навчального року планується робота ще 7 майданчиків. Герцаївський, Глибоцький та Сторожинецький райони перебувають у процесі визначення об’єктів та тематики експериментально-дослідницької роботи.
Відповідно до перспективного плану утворення освітніх округів у Чернівецькій області на період до 2013 року, з нового навчального року планують розпочати роботу ще 18 освітніх округів у Винницькому районі – 7, Новоселицькому – 3, Заставнівському та Сторожинецькому по 2, Кіцманському, Кельменецькому, Сокирянському, Путильському по 1.
Під час відкриття семінару також виступили: голова Заставнівської райдержадміністрації Василь Копчук «Про стан та перспективи розвитку освіти Заставнівського району», голова Заставнівської районної ради Марина Леваніна «Про участь органів місцевого самоврядування та громадськості у визначенні пріоритетів, перспектив та соціальних напрямків розвитку освіти Заставнівського району», начальник відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації Микола Ткачук «Про впровадження моделі навчально-виховного комплексу в практику роботи сільської школи у складі освітнього округу» та керівник проекту «Курс:Освіта», координатор впровадження проекту інформаційної системи управління освітою в Чернівецькій області Юрій Зайцев, який детально розповів про впровадження даного проекту у кожному навчальному закладі нашого краю.
Після теоретичної частини семінару його учасники розділились на три групи
Група начальників відділів (управлінь) освіти, на чолі з начальником Головного управління освіти і науки, ознайомилися з навчально-виховною моделлю дитячо-юнацької спортивної школи у м.Заставна, на базі Дорошовецького навчально-виховного комплексу – з формами і методами навчально-виховної роботи в Дорошовецькому, Задубрівському та Добриновецькому НВК, а на базі Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ст. – з управлінською діяльністю та функціонуванням Кострижівського освітнього округу.
Група завідуючих районних (міських) методичних кабінетів на базі Вікнянськох ЗОШ І-ІІІ ст. відвідали інтегровані уроки з географії та німецької мови, з правознавства та основ здоров’я і узагальнюючий урок з алгебри. Побували на тренінгу з теми «Організація навчально-виховного процесу в освітньому окрузі за участю керівників НВК». У Погорилівській ЗОШ І-ІІІ ст. завідуючі методичними кабінетами ознайомилися з роботою наукового товариства «Ерудит», який працює в умовах сільської загальноосвітньої школи.
Голови комітетів профспілки працівників освіти відвідали свято-зустріч «Розгортаю життя як сувій полотна», вшанування діяльності ветеранів педагогічної праці та молодих вчителів Товтрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., а у Чунківському НВК взяли участь у відкритому засіданні профспілкового комітету «Спільна робота адміністрації та профспілкового комітету по організації комплектування та навантаження навчально-виховного процесу в новому2012/2013 навчальному році».
На засіданні круглого столу з проблеми «Діяльність навчально-виховних комплексів в умовах освітнього округу» учасники поділилися враженнями від побаченого, висловили свої ідеї, пропозиції щодо розвитку та удосконалення роботи по створенню освітніх округів та навчально-виховних комплексів. У ході засідання Михайло Бауер окреслив основні пріоритети та завдання на 2012/2013 навчальний рік.
За результатами засідання круглого столу було прийнято відповідні рекомендації, які після доопрацювання будуть розміщені на нашому сайті.
У роботі семінару також взяли участь: заступник начальника Головного управління освіти і науки Любов Тарангул; директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Григорій Білянін; головні спеціалісти відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Ірина Ісопенко та Ельвіра Дорогова; методист Інституту післядипломної педагогічної освіти Василь Боднар.


«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»

«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
«Потрібно усвідомити, що оптимізація – це не закриття навчальних закладів»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше