» » » На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
Інформація
  • Переглядів: 1733
  • Автор: Moderator
  • Дата: 25-04-2012, 13:30
25-04-2012, 13:30

На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»

Категорія: Новини / Заклади позашкільної освіти області

25- 26 квітня на теренах Буковини проходить Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу».
Сьогодні у приміщенні бібліотеки обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» відбулося пленарне засідання семінару, яке відкрив заступник начальника Головного управління освіти і науки Анатолій Швець.
Начальник відділу інноваційної діяльності та дослідницько-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України Світлана Кириленко зазначила: «Місце проведення Всеукраїнського семінару не випадкове, адже на Буковині створено чудову систему та інноваційні підходи роботи позашкілля. Головне управління освіти і науки області, методичні служби обрали правильний шлях розвитку позашкільної освіти.
Хочу наголосити, що позашкільна школа вимагає дуже серйозних підходів та методів. Ми повинні вміти представляти свою роботу, інакше позашкільні навчальні заклади не будуть мати успіху.
Сьогодні час вимагає зміни статусів, пріоритетів, ствердження позашкільного закладу як закладу нового типу. Необхідно взяти до уваги і те, що діти, які приходять до позашкільних навчальних закладів – інші, з іншим світоглядом і потребами».
З доповіддю «Сучасні стратегії управління позашкільною освітою як невід’ємна ланка педагогічного менеджменту» виступила Світлана Прінько – заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи ГУОН ОДА.
У своєму виступі Світлана Іванівна закцентувала увагу на тому, що позашкільна освіта сьогодення посіла вагоме місце в системі безперервної освіти і стала її невід’ємною й унікальною ланкою.
«Значення позашкільної роботи у розвитку особистості посилюється тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності й моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює творчий розвиток, виховує позитивне ставлення до національних загальнолюдських культурних цінностей», – зазначила Світлана Прінько і наголосила, що: «Освітня система Чернівецької області має потужну позашкільну підсистему - 46 закладів: 29 позашкільних навчальних закладів та 17 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти, які спрямовують свою діяльність на отримання позашкільної освіти дітей Буковини».
С.І.Прінько розповіла, що у 2011 році відкрито обласний позашкільний навчальний заклад «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді», Новоселицький районний центр спортивного туризму, екскурсій та краєзнавства учнівської молоді).
Позашкільна освіта Чернівецької області забезпечує реалізацію потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації та професійному самовизначенні, розвитку творчого потенціалу у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки, виробництва, життєвої практики та спорту.
За вагомий внесок у справу охорони навколишнього природного середовища, активну науково-дослідницьку діяльність та популяризацію еколого-натуралістичних знань серед учнівської молоді комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту та грамотами Національної Академії педагогічних наук України Інституту проблем виховання.
Вихованці Центру естетичного виховання «Юність Буковини» успішно виступають на обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках і мають вагомі здобутки.
Гуртківці обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій, творчості учнівської молоді неодноразово стають переможцями та призерами Чемпіонату України на кращу подорож, призерами у Всеукраїнських експедиціях та конкурсах «Сто чудес України», «Краса і біль України», «Історія міст і сіл України», «Україна вишивана». Стабільно команди цього закладу входять до 10 кращих на Україні зі спортивного туризму.
122 вихованця обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді взяли участь у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах, виставках та змаганнях. Найкращі роботи були представлені у Києві на Всеукраїнських виставках в Українському державному центрі позашкільної освіти „Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”, виставці – конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край!” та на І Всеукраїнській виставці-звіті «Країна юних майстрів».
Учні-спортсмени відділень обласної дитячо-юнацької спортивної школи беруть участь у змаганнях різного рівня та досягають значних успіхів на всеукраїнських, державних та міжнародних змаганнях. Упродовж 2011 року підготовлено 2 чемпіони Європи, близько 30 чемпіонів та призерів Чемпіонатів України.
Керівники та педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів області будують свою діяльність закладів за результатами моніторингових досліджень якості позашкільної освіти, відповідно до програм стратегічного розвитку закладів, використовуючи механізми цільового і системного управління.
Сьогодні триває пошук нових підходів для забезпечення успішного оптимального функціонування та якісно нового розвитку позашкільних навчальних закладів області, виведення їх на якісно новий рівень діяльності за рахунок модернізації управління позашкільним педагогічним процесом.
Світлана Іванівна ознайомила присутніх з Регіональною концепцією виховної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області на 2011 – 2015 роки, яка має на меті:
залучити широку батьківську громадськість до активної участі у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів;
привернути увагу суспільства до проблем навчання і виховання молодого покоління;
підвищити якісний рівень виховної роботи.
«Реалізація Плану заходів щодо виконання Регіональної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки дасть змогу:
створити ефективну систему моніторингу рівня розвитку виховного процесу;
розширити мережу суб’єктів виховання та скоординувати їх роботу, залучити широку батьківську громаду до виховного процесу;
створити ефективну систему профілактичної роботи, спрямовану на попередження проявів девіантної і деліквентної поведінки учнівської молоді;
підвищити рівень відповідальності та ступінь залучення до виховної роботи суб’єктів навчально-виховного процесу;
забезпечити системність, якість та наступність при плануванні та здійсненні виховної діяльності;
забезпечити необхідний науковий, методичний, організаційний, інформаційний супровід розвитку виховної роботи;
покращити професійний рівень підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з проблем виховання;
зменшити фактори загострення виховних проблем на всіх рівнях», – відзначила заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи і звернула увагу учасників семінару на те, що вже зроблено:
-направлено листи – клопотання головам РДА щодо відкриття нових ПНЗ, філій тощо. Проведено моніторинг відсотка охоплення дітей позашкільною освітою позашкільними навчальними закладами та відсоток гуртків за напрямами
-проаналізовано штатні розписи ПНЗ
- творено електронний банк даних ПНЗ області
-узагальнено пропозиції щодо відкриття нових ПНЗ, філій, гуртків Здійснено моніторинг позашкільних навчальних закладів з метою визначення переліку закладів, які будуть залучені до організації допрофільної підготовки та профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
-здійснено аналіз кадрового забезпечення позашкільних навчальних закладів та розроблено перспективний план кадрового забезпечення позашкільних навчальних закладів
- запроваджено дистанційну форму навчання в системі позашкільної освіти та курсової перепідготовки для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
Заплановано:
-створити електронний банк даних кращого педагогічного досвіду виховних систем, інновацій та технологій виховної роботи проект Регіональної програми -розвитку позашкільної освіти на 2012-2016 роки.
Пріоритетні завдання Головного управління освіти і науки Чернівецької області:
-збільшити відсоток охоплення позашкільної освітою до 45%
-зменшити кількість масових заходів
-підвищити якість надання послуг у позашкільних навчальних закладах
-реорганізувати ті позашкільні навчальні заклади, які за змістом, результативністю, матеріально-технічною базою та зовнішнім виглядом не будуть відповідати вимогам
-вести дієвий контроль у позашкільних навчальних закладах за станом відвідування учнями навчальних занять.
-вивчити питання доцільності функціонування окремих напрямів роботи та вжити заходи щодо їх оптимізації, за рахунок цього збільшити мережу таких напрямів позашкільної освіти, як екологічний, туристсько-краєзнавчий та науково-технічний
-розширити мережу позашкільних навчальних закладів та гуртків, в т.ч. науково-технічної творчості на базі загальноосвітніх навчальних закладів, особливо тих, які розраховані на велику кількість учнів, де є чимало вільних приміщень
-створити на базі шкіл філіали обласних та районних позашкільних навчальних закладів
-забезпечити охоплення позашкільною освітою дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в тому числі дітей-інвалідів, які навчаються за індивідуальною формою навчання
-години гурткової роботи використовувати виключно для розвитку пізнавально-світоглядних цінностей дитини
-реалізувати проект «Історико - краєзнавчий портрет Чернівеччини».
-провести обласний конкурс на кращий позашкільний навчальний заклад
Під час своєї доповіді Світлана Прінько також зауважила, що управління позашкільним навчальним закладом буде ефективним, якщо:
-орієнтуватись тільки на успіх
-ставити чіткі завдання, прагнути виявляти й використовувати всі можливості для їхнього досягнення
-використовувати програмно-цільові методи управління
-досліджувати результати і здійснювати проектно-інвестиційне управління навчально-виховним процесом
-обґрунтовувати прийняті рішення
-аналізувати проблеми, установлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними
-вибирати демократичний стиль керівництва
У ході пленарного засідання виступили: «Про державно-громадську експертизу інноваційної діяльності навчального закладу» розповіла Світлана Кириленко – начальник відділу інноваційної діяльності та дослідницько-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України; «Про науково-методичну роботу у позашкільному навчальному закладі як шлях до впровадження інновацій у навчально-виховному процесі» – Людмила Павлова – провідний спеціаліст відділу інноваційної діяльності та дослідницько-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України vistup-chern_vc_.doc [ b] (cкачувань: 10); «Про інноваційні технології у системі позашкільного навчального закладу» – Інна Дутчак – старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Чернівецька філія dopov_d-dlya-vistupu.doc [ b] (cкачувань: 12).
Робота семінару триває.

На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
На Буковині розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії управління та методичне забезпечення інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (9)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше