» » » Довідка про стан інформатизації професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області
Інформація
  • Переглядів: 1722
  • Автор: Moderator
  • Дата: 14-03-2012, 16:52
14-03-2012, 16:52

Довідка про стан інформатизації професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області

Категорія: Навігація / Новини

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.
Указом Президента України від 30.09.2010 №926/2010 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.
У професійно-технічних навчальних закладах Чернівецької області проводиться цілеспрямована робота щодо впровадження інноваційних технологій та удосконалення інформатизації навчального процесу при підготовці кваліфікованих робітників для народного господарства краю.
Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні визначені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".
Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, робить очевидним, що головна мета освітнього процесу професійно-технічних навчальних закладів полягає у необхідності врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці та трансформування їх у конкретні навчально-освітні програми професійної підготовки. Проблема формування якісно нової зміни робочого потенціалу нині є актуальною не лише для обласної профтехосвіти, а й для держави в цілому. Саме висококваліфікований, конкурентоспроможний робітник є одним з найважливіших чинників підвищення продуктивності праці, забезпечення підприємствами та установами випуску продукції світових стандартів. На жаль, за оцінками експертів ООН конкурентоспроможність виробничих галузей України одна з найнижчих у світі, а це свідчить, що саме від якості і конкурентоспроможності робітничого потенціалу залежить майбутнє нашої держави. При всій важливості задач треба визнати, що сьогодні професійно-технічна освіта не повною мірою відповідає вимогам формування моделі особистості громадського суспільства. Формат навчально-виховного процесу не зорієнтований на забезпечення потреб особистості і суспільства, ринку праці конкурентоспроможними компетентними та відповідальними фахівцями. Не сприяє вирішенню проблеми рівень взаємодії з соціальними партнерами. Реструктуризація та подрібнення підприємств, зміна їх форми власності, закриття потужних підприємств та організацій військово-промислового комплексу порушили їх партнерські зв’язки з навчальними закладами. Роботодавці в основному не беруть участі у формуванні змісту освіти та забезпеченні якісної професійно-практичної підготовки молоді.
З іншого боку, сьогодні переважна більшість підприємств регіону відчуває потребу в кваліфікованих робітниках за виробничими професіями, зокрема: токарях, ковалях, слюсарях-сантехніках, фрезерувальниках, швачках та інших. Це обумовлюється тим, що ринок освітніх послуг не відповідає потребам ринку праці в кваліфікованих робітниках, що свідчить про недостатню реалізацію механізмів взаємодії ПТНЗ з роботодавцями.
Особливого значення набуває створення ефективної системи державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, перехід до гнучкої системи планування обсягів підготовки у розрізі професій та спеціальностей, активізація участі роботодавців у формуванні замовлення на підготовку фахівців, його реалізації.
Якість підготовки кадрів. Роботодавці нині потребують працівників, які володіють сучасними технологіями і технікою.
Для здійснення професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах функціонує 26 комп’ютерних класів. У Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг таких кабінетів – 8, Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки – 4, вищому професійному училищі № 3 та професійно-технічному училищі № 8 – по 2.
Комп’ютерні класи оснащені 588 персональними комп’ютерами (на один комп’ютер – 11 учнів). Найбільше комп’ютерів у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг – 135 (3 учні на один комп’ютер), Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки – 108 (4 учні на один комп’ютер), вищому професійному училищі № 3 та професійно-технічному училищі № 8 - по 44. Найменше комп’ютерів у Ставчанському професійному ліцеї – 15.
За державною програмою комп’ютеризації придбано 178 комп’ютерів. 410 – придбано за спецкошти.
Заклади професійно-технічної освіти забезпечені копіювальними пристроями – 54 шт., сканерами – 48 шт., принтерами – 114 шт., проекторами – 25 шт., У Чернівецькому професійному училищі радіоелектроніки облаштовано 18 камер відеоспостереження, 3 відеоадаптори, 10 телевізорів та 2 планшетні персональні комп’ютери.
Функціонує 6 мультимедійних дошок у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг – 3 шт., Чернівецькому професійному будівельному ліцеї, вищому професійному художньому училищі №5, Кельменецькому професійному ліцеї - по одній.
Усі навчальні заклади підключені до мережі Інтернет, у кожного функціонує веб-сайт, зареєстрована електронна пошта. Використовуються ліцензійні програми: операційна система Windows SP2 XP, Microsoft Office 2003, програмне забезпечення з фізики, хімії, біології, всесвітньої історії, економіки, української мови, англійської мови, географії, інформатики.
З метою покращення електронної системи спілкування, обміну інформацією за допомогою сучасних засобів зв’язку та налагодження відеозв’язку між Головним управлінням освіти і науки, навчально-методичним центром професійно-технічної освіти та професійно-технічними навчальними закладами області в усіх закладах налагоджено систему Skype-зв’язку.
Підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах області здійснюється з таких професій відповідного напрямку:
- оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, секретар керівника (організації, підприємства, установи) (Чернівецький професійний ліцей сфери послуг);
- оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи), електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, оператор поштового зв’язку, конторський службовець (бухгалтерія) (Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроінки);
- оператор комп’ютерного набору, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин (Чернівецький професійний машинобудівний ліцей);
- оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія) (Ставчанський професійний ліцей, Сокирянське вище професійне училище, Вище професійне училище №24 м.Заставна);
- оператор комп’ютерного набору, (Глибоцький, Кельменецький професійні ліцеї);
За три останніх роки підготовлено кваліфікованих робітників з відповідних професій – 1067 осіб. Працевлаштовано – 681 (64%). 32% випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.
Основними місцями працевлаштування є: загальноосвітні школи міста та області, інтерактивні клуби міста Чернівців, Чернівецька дирекція укрпошти, мережа магазинів «Колос», управління пенсійного фонду Першотравневого району, центр «Мультимедіа», видавництво «Золоті литаври», супермаркет «Сільпо», мережа гуртівень «Пакко», сільські ради, районні друкарні, Укртелеком.
За даними Державного центру зайнятості в Україні впродовж 2011 року роботодавцями було заявлено понад 6 тисяч вакансій за професіями інженерно-технічних спеціальностей. Найбільша кількість вакансій за професіями: інженер з комп'ютерних систем, оператор комп'ютерного набору, фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну).
Планується відкриття нових професій: касир банку, дизайнер графічних робіт, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор інформаційно-комунікаційних мереж.
Сьогодні потрібен робітник «нового типу» – професійно і соціально мобільний, такий, що має глибокі професійні знання з інтегрованих професій, володіє економічними і правовими знаннями, основами наукової організації праці і культури виробництва, здатний до технічної та соціальної творчості, самовдосконалення, готовий до роботи при різних формах організації праці і виробництва в умовах конкуренції. Це завдання ми виконуємо, готуючи кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями
З метою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі проводилось навчання педагогічних працівників ПТНЗ області за програмою Intel ® «Навчання для майбутнього», за якою підготовлено викладачів та майстрів виробничого навчання Вищого професійного училища № 3 – 43 особи, Вищого професійного художнього училища № 5 – 14, Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу – 40, Чернівецького професійного машинобудівного ліцею – 15, Сокирянського вищого професійного училища - 15 чоловік. Загалом проектною методикою викладання за програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» оволоділи 137 педагогічних працівників ПТНЗ.
Тренінгові навчання в режимі он-лайн від Microsoft з інформаційних технологій пройшли 39 працівників Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки та 25 педагогів Чернівецького професійного ліцею сфери послуг, про що отримали відповідні сертифікати.
У 2011 році учень Чернівецького професійного ліцею Довгань Юрій зайняв ІІІ місце у ІІІ етапі учнівської олімпіади з інформатики, у 2012 році учень цього ж ліцею Кучурян Георгій виборов ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій серед навчальних закладів області. Інтернет-сайт ліцею здобув ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу Інтернет-сторінку серед ПТНЗ України.
Учень Вищого професійного училища радіоелектроінки у ІІІ обласному етапі з інформаційних технологій у 2012 році виборов 4 місце (диплом ІІ ступеня).
Професійно-технічне училище №8 зайняло І місце в обласному конкурсі на кращий веб-сайт.
Професійно-технічна освіта, як головна складова економіки та освіти держави переживає найбільш відповідальний період за всі роки Незалежності.
Його називають періодом осучаснення, на відміну від попередніх, які називали, збереженням, виживанням, реформуванням.
Осучаснити – це означає зробити привабливою професійно-технічну освіту для користувачів, якими є роботодавці та населення. Роботодавець претендує на професії промисловості, що відповідають змісту економіки Буковини. А молодь орієнтується психологією своїх батьків, друзів на професії, далекі від промислових підприємств.
Складні завдання, поставлені перед навчальними закладами, що здійснюють професійну підготовку кваліфікованих робітників, вимагають переорієнтації роботи зі старих, традиційних методів роботи на нові високоефективні методики, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях. Зокрема, в Чернівецькому професійному училищі радіоелектроніки створено учнівську газету «ЧВПУрець», радіожурнал, налагоджено систему роботи учнівського самоврядування. Внутрішній порядок та дисципліна багато в чому залежать і від зовнішніх факторів. Для забезпечення їх у навчальному корпусі, в гуртожитку та на території училища розміщені камери відеоспостереження, за допомогою яких можна контролювати поведінку учнів, відвідувачів закладу та при потребі зафіксувати порушення й вчасно відреагувати на нього. Варто зазначити, що встановлення камер та монтаж обладнання робили учні під керівництвом майстра виробничого навчання, що дало їм змогу отримати практичні знання та навички роботи з відповідних професій. Зміцнення й оновлення матеріально-технічної бази є першочерговим завданням адміністрації училища. Створені електронні журнали обліку навчального процесу. Діє автоматизована система управління навчальним закладом, єдина база методичного забезпечення із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін з локальним доступом до його ресурсів. Веб-бібліотека з мережевим доступом до її ресурсів.
Головним управлінням освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки» розроблена Регіональна програма розвитку професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на 2012-2015 роки, яка 22 вересня 2011 року погоджена у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
Регіональна програма розвитку професійно-технічної освіти є складовою програми соціально-економічного розвитку області, одним з важливих інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики у сфері розвитку професійно-технічної освіти, активізації регіональної політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави і направлена на створення сприятливих умов для сталого розвитку професійно-технічної освіти.
Програмою передбачено: створення на базі діючих професійно-технічних навчальних закладів центрів із впровадження інноваційних технологій; створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах та Чернівецькому обласному навчально-методичному центрі; забезпечення розвитку інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів.
Очікуваний результат: За період дії Програми заплановано створити вісім електронних бібліотек та одинадцять комп’ютерних класів у професійно-технічних навчальних закладах та Чернівецькому обласному навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти. На жаль, більшість навчальних закладів використовують у навчальному процесі безкоштовне програмне забезпечення, працюють на застарілому обладнанні, оскільки ліцензійні та спеціальні програми для навчання з конкретних професій та сучасне обладнання не доступні за своєю ціною. Регіональна Програма розвитку професійно-технічної освіти допоможе вирішити це питання.

Начальник відділу
професійно-технічної освіти,
ліцензування та акредитації
Головного управління освіти
і науки Чернівецької облдержадміністрації О.М. Пономаренко скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (55)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше