Інформація
  • Переглядів: 7888
  • Автор: Moderator
  • Дата: 30-01-2012, 11:16
30-01-2012, 11:16

З відкритим серцем до дітей

Категорія: Навігація / Новини

Кожна людина, прийшовши у цей світ, має право на щастя, на відповідне місце у суспільстві, в якому вона проживає. У цьому переконаний педагогічний колектив КЗ «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа №3».
Та, на превеликий жаль, в силу багатьох обставин, у нашому суспільстві, яке закладає основи правової держави, є частина громадян, які не можуть без допомоги суспільства, без допомоги держави мати достойне людини життя.
Діти з розумовою відсталістю на сучасному етапі розвитку суспільства розглядаються як особистості, які мають ті ж права, що і інші члени спільноти. Мова йде не лише про матеріальне забезпечення з боку держави. Мова йде про те, щоб навчити дітей з вадами розумового розвитку відчувати себе повноправними громадянами суспільства, навчити жити і працювати за його законами, вміти захищати свої права.
Для цього людина повинна мати певні знання, виховання, практичні навички, відповідну правову та професійну підготовку.
Розвиток будь-якої особистості залежить від того, наскільки умови навчання та виховання відповідають її можливостям та поставленій меті — підготувати дитину до адаптації в громадянське суспільство.
Концепція школи передбачає створення таких умов, за яких діти з вадами розумового розвитку могли б успішно реалізувати свої загальнолюдські права, стати корисними громадянами своєї держави, освіченість і соціальний статус яких задовольнятиме потреби суспільства.
Метою всієї навчальної, виховної та корекційної роботи школи є:
-виховання вільної, впевненої в собі особистості, здатної до активної діяльності, самостійного розв`язанняжиттєвих проблем;
-забезпечення соціально- психологічної реабілітації;
-забезпечення трудової адаптації учнів;
-виховання загальнолюдських цінностей та громадянської позиції;
-забезпечення якісних умінь та навичок для реалізації прав на здобуття професії.
Головними завданнями школи є:
- навчання і виховання дітей з вадами розумового та фізичного розвитку за спеціальними планами та програмами, затвердженими Міністерством освіти України, опанування учнями мінімального обсягу загальноосвітніх знань, вмінь, навичок, що мають практичне, а також адаптаційне до умов соціального середовища значення;
- загальна трудова підготовка, професійно-трудове навчання, професійна орієнтація, спрямована на підготовку та оволодіння доступними для цієї категорії осіб професіями;
-забезпечення корекційної спрямованості навчально-виховного процесу, лікувально-профілактичної, відновлювальної та оздоровчої роботи;
-створення умов для спеціального освітньо-виховного і корекційного навчання, подолання порушень психічного і фізичного розвитку, пізнавальної сфери;
- розвиток і корекція порушень аналізаторів та мовлення дітей, розвиток в учнів збережених аналізаторів, формування компенсаторних навичок, які б сприяли соціальній реабілітації, адаптації до практичної діяльності та інтеграції в суспільстві;
- створення максимально сприятливих умов для самовираження особистості в різних видах діяльності, розкриття її нахилів, здібностей;
- виховання усвідомленої громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до праці, відповідальності за свої дії;
- забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією.
- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та людської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
- забезпечення у процесі навчання і виховання системного кваліфікованого психолого–медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров`я, особливостей психічного розвитку учнів;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, у яких виховуються діти з особливими потребами;
Проблема, над якою працює колектив школи:
1. Професійно-трудове навчання і виховання учнів та підготовка їх до самостійного життя.
2. Спільна робота школи, сім’ї і громадськості з проблем національного і громадянського виховання школярів.
3. Створення сприятливих умов для нормального фізичного розвитку дитячого організму, поступового та систематичного загартування, зміцнення й збереження фізичного та психологічного здоров`я дитини.
Для реалізації таких непростих завдань педагогічним колективом продумана і опрацьована цілісна система навчання, виховання та корекції кожної особистості.
На сьогоднішній день школу очолюють:
Добржанська О.М. – директор, 1960 року народження,освіта вища, спеціальність та за дипломом: викладач біології та хімії, вчитель-дефектолог,стаж педагогічної роботи - 27 років, стаж керівної роботи – 11 років, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України, на сьогодні – вчитель природознавства.
Болоніна Л.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1955 року народження, освіти вища, спеціальність за дипломом: олігофренопедагог і логопед, дефектолог, стаж педагогічної роботи - 33 роки, стаж керівної роботи – 17 років, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України, на сьогодні – вчитель-логопед.
Бохонко Ж.О. – заступник директора з виховної роботи, 1973 року народження, освіта вища, спеціальність за дипломом: дефектолог , стаж педагогічної роботи - 14 років, стаж керівної роботи – 6 років, спеціаліст вищої категорії, на сьогодні - вчитель образотворчого мистецтва.
Учні навчаються у 13-ти світлих, відремонтованих,забезпечених всім необхідним класних кімнатах. Для корекції вад розвитку, збереження здоров'я дітей, розвитку їхніх здібностей створені :
* 2 логопедичні кабінети
* кабінет СПО
* спортивна зала
*кабінет ЛФК
* масажний кабінет
*кабінет фізіопроцедур
*кабінет здоров`я
* кабінет довіри
* швейні майстерні – 3
* малярно-штукатурна – 1
* столярна – 1
* картонажно-палітурна – 1
* кабінет музики та ритміки.
Для проведення загальношкільних заходів, нарад, зустрічей обладнана актова зала.
Для потреб педагогів та учнів працює бібліотека та читальний зал на 8 місць.
Подовжений режим роботи школи з 8.30 до 18. 45 дає змогу батькам працювати, а дітям навчатись та розвиватись.
Наповнюваність класів та груп продовженого дня до 12 чоловік дає можливість глибокого вивчення особистості дитини, її навчання та виховання з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини.
Для того, щоб всебічно допомогти дітям з вадами розумового розвитку, виховання та навчання таких дітей проходить через спеціальні психологічні, педагогічні, культурно-гігієнічні, індивідуальні та загальношкільні розвивальні заходи, спрямовані на зміни в розвитку та становлення її як особистості.
Кадрове забезпечення.
На 01.10.2011 року навчальний заклад на 100% забезпечений педагогічними кадрами. У школі працює 48 педагогічних працівників:
35 – вчителів,13 – вихователів,практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, бібліотекар, лікар, медична сестра. Переважна більшість це - досвідчені педагоги, які забезпечують реалізацію прав учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на освіту, створюють умови для розвитку соціально-зрілої та адаптованої у суспільство особистості. З 48 педагогічних працівників 44 (92%) мають вищу освіту, 2 (4%) педагогів здобувають вищу освіту у Кам`янець-Подільському педагогічному університеті ім. І.Огієнка.
Станом на 01.09.2011 року з дефектологічною освітою працює 21 педагог, що складає 44% від загальної кількості педагогів.
Адміністрація та педагогічний колектив систематично працює над збереженням учнівського контингенту. Налагоджено співпрацю з ДНЗ №31, де навчаються діти з розумовими вадами. Адміністрація та педагоги часті гості у дошкільній установі. З метою залучення учнів проводяться спільні круглі столи разом з педагогами та батьками, відкриті уроки, позакласні виховні заходи. Під час проведення виїзного засідання ОПМПК у ДНЗ №31 обов’язково присутні класовод підготовчого класу та один з членів адміністрації школи. Починаючи з 2009 року, третій рік поспіль, у школі набирається підготовчий клас.
На 2011 — 2012 навчальний рік у школі працює 13 класів, навчається 154 учня. У школі навчаються учні з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, чорнобильці, діти-інваліди, а також діти- сироти, напівсироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Навчально-методична робота.
Успіх розвитку спеціальної школи значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою її працівників. У сучасних умовах значення творчості в роботі вчителів-дефектологів невпинно зростає, адже саме від неї суттєво залежить якість навчально-корекційного процесу, ефективність педагогічної праці.
Для того, щоб підготувати педагога до ефективної педагогічної праці в комунальному закладі «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа №3», створено сприятливе середовище. Фахівців націлюють на самовиховання та саморозвиток, активне навчання та участь в колективних, групових формах методичної роботи.
Методична робота з педагогічними працівниками реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні) так і нетрадиційні форми її організації.
В школі працюють методичні об’єднання вчителів
- початкової школи керівник Величко Л.Я.
- природничо-математичних дисциплін керівник Ротар Н.П.
- суспільно-гуманітарних дисциплін керівник Недбайло З.Г.
- професійно-трудового навчання керівник Ткач В.С.
- вихователів ГПД керівник Гураль С.І.
- класних керівників керівник Мельник М.І.

Психолого-педагогічний семінар „ Психологія дітей з вадами розумового розвитку”, керівник Аляб’єва О.С.
Робота спецсемінару побудована на розгляді проблем, що стосуються спеціальної дидактики, корекційної роботи з дітьми з РДА, хворобою Дауна, професійні якості вчителя-дефектолога, психологічні особливості дітей з вадами розумового розвитку, індивідуальна робота педагога на уроці з дітьми з помірною розумовою відсталістю та інше.
Проводяться методичні тижні:
Тиждень відкритих дверей „Майстерність, творчість, пошук”.
Тиждень майстерності молодого педагога.
Тиждень відкритих дверей для батьків.
З 2008 по 2011 щорічно створювались творчі динамічні групи з вирішення актуальних проблем навчання та виховання дітей з особливими потребами.
Працює „ Школа молодого педагога” , кер.Томчук В.Г.,
У школі вперше в області психологом Майковською О.Є. запроваджено проведення психолого-педагогічного консиліуму. На консиліуми запрошуються учні з девіантною поведінкою, схильні до правопорушень, учні з неблагополучних сімей, їх батьки, класний керівник, вихователь, соціальний педагог та адміністрація школи.
Кожного понеділка адміністрація проводить методичні оперативні наради, бібліотекар - огляд методичної літератури.
Багато років школа співпрацює з:
- спеціалізованим дошкільним навчальним закладом № 31 для дітей з вадами розумового та (або) фізичного розвитку;
- з ПТНЗ№8;
- Чернівецьким професійним будівельним ліцеєм.
З усіма закладами складено угоди про співпрацю.
Аналізуючи роботу методичних об’єднання та творчих динамічних груп педагогів за останні 3 роки, слід відзначити позитивну динаміку її ефективності в плані розвитку творчої особистості педагогів.
Своєрідною школою педагогічної майстерності є демонстраційні уроки. Матеріали виносяться для обговорення на засідання методичних об єднань, методичних оперативок, занять спецсемінару з олігофренопедагогіки та психології , школи молодого педагога.
Школа молодого педагога.
В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з молодими педагогічними працівниками.
Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і робота на належному рівні школи молодого педагога.
Другий рік заняття проводяться за програмою, яка розрахована на 3 роки навчання і складається:
- з розподілу заходів загального опрацювання;
- заходів і рекомендацій щодо кожного із трьох років навчання.
Метою «Школи молодого педагога» є:
- допомога молодим фахівцям у їхньому професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики виховання розумово відсталих дітей;
- сприяння розвитку їх творчого та професійного потенціалу, ознайомлення з сучасними методиками виховання, і, на цій основі виробленню власного педагогічного стилю роботи.
Програмою навчання передбачається:
- зустріч з педагогами, знайомство з школою, службами, які в ній функціонують, режимом роботи, завданнями та напрямками навчальної та виховної роботи з розумово відсталими дітьми;
- ознайомлення з нормативними документами, з перспективним та щоденним плануванням навчальної та виховної роботи в школі;
- допомога в опрацюванні і практичному застосуванні методичних рекомендацій щодо проведення уроків, режимних моментів, самопідготовки, виховних заходів, роботи по згуртуванню дитячого колективу, організації самоврядування, роботи з батьками, з урахуванням вимог сьогодення;
- програмою передбачається вивчення документів Міністерства освіти, Головного управління освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА, опрацювання матеріалів освітянських періодичних видань;
- згідно програми навчання, шляхом самоосвіти рекомендовано опрацювати спеціальну літературу:
С.Я.Рубінштейн – Психологія розумово відсталого учня.
Г.М.Дульнєв – Навчально-виховна робота в допоміжній школі.
С.П.Миронова – Олігофренопедагогіка та інші.
Хороші результати дає співпраця молодих педагогів з досвідченими фахівцями. Це:
- допомага в практичному застосуванні набутих знань, опрацьованих методичних матеріалів;
- відвідування уроків, занять та режимних моментів; аналіз, порада та допомога в підготовці уроків та заходів педагога-початківця;
- обмін досвідом роботи, проведення відкритих уроків, виховних занять та заходів з участю молодих педагогів.
Активно залучаються до участі в роботі засідань методичних об’єднань, педагогічної ради, виробничої наради та громадської роботи закладу. Участь в роботі спецсемінару дає можливість молодим педагогам глибше і досконаліше зрозуміти психологію дітей з вадами розумового розвитку.
У другому семестрі щороку проводиться Тиждень молодого педагога. В цей час молоді педагоги демонструють свої здобутки, проводячи відкриті уроки, виховні заходи, виконання режимних моментів. Обговорення проходить у вигляді проведення «круглого столу» .
На допомогу молодим педагогам школи розроблені методичні рекомендації:
1. Схема та зміст календарного планування навчальної та виховної роботи.
2.Рекомендації педагогам школи щодо систематизації друкованих матеріалів, посібників, методичних розробок з навчальної та виховної роботи.
3.Підготовлений матеріал «Розумова відсталість та причини її виникнення».
4. Методичні поради з організації спостережень за дітьми з питань розвитку пізнавальних можливостей та розвитку особистості розумово відсталої дитини.
5. Поради педагогами «Професійна етика педагога в системі відносин «учитель-учень».
Для молодих педагогів заплановані зустрічі з психологом школи, психотренінги, що допомагає кожному з них швидше адаптуватися в новому шкільному колективі. Зокрема:
1.Практикум для молодих педагогів «Збереження психологічного здоров’я педагога».
2.Заняття: «Особливості роботи з дітьми із психофізичними вадами».
3. Заняття: «У гармонії з конфліктом».
Програма спрямована на розвиток творчих здібностей та успішному професійному становленню молодого педагога.
Здійснення навчально-виховного та корекційно-компенсуючого процесу.
Навчальний заклад планує свою діяльність відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Робочий навчальний план складений з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей, їх віку та індивідуальних освітніх потреб на основі Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з українською мовою навчання.
Заняття з лікувальної фізкультури проводяться групами (4-6 чол.) за спеціально розробленими індивідуальними комплексами з урахуванням форм і ступеня важкості захворювання дітей, під наглядом лікаря школи в позаурочний час і регламентуються окремим розкладом.
Стійке порушення пізнавальної діяльності дітей внаслідок органічного ураження головного мозку негативно впливає на розвиток мови. В свою чергу, недорозвиток мови, властивий розумово відсталим, позначається на пізнанні оточуючої дійсності, засвоєнні знань, необхідних для життя і практичної діяльності. З метою корекції мовленнєвих вад з учнями-логопатами проводяться спеціальні заняття. Їх проводять учителі-логопеди індивідуально і групами (2-4 учні) під час уроків (мова чи література) та в позаурочний час. Ці заняття регламентуються розкладом. Тривалість групових занять 40 хв., індивідуальних – 15-20 хв.. Логопедична служба спільно з класоводом, вихователем, шкільною медико-педагогічною комісією:
- виділяє дітей, що потребують індивідуальної роботи;
- складає план роботи з даною категорією дітей на рік;
- проводить логопедичне обстеження усіх новоприбулих дітей;
- заводить індивідуальні мовні картки, в яких фіксуються результати логопедичного обстеження;
- веде моніторинг мовного розвитку дітей з порушеннями мовлення;
- звітує на засіданні педагогічної ради про результативність роботи;
- проводить консультації для батьків та молодих педагогів;
- виступає на батьківських зборах;
- веде роботу з підвищення логопедичної кваліфікації педагогічного колективу.
Логопедична робота в школі узгоджується з усією системою навчально-корекційної роботи. Вчителі початкових класів уроки розпочинають з артикуляційної, пальчикової, дихальної гімнастики, виправляють недоліки вимови учнів, автоматизують поставлені логопедом звуки. З метою профілактики мовленнєвих порушень в школі практикується застосування нетрадиційних прийомів таких як, ігротерапія, фітотерапія, ароматерапія, музикотерапія, хромотерапія.
В школі працює консультаційний центр, який надає методичну допомогу педпрацівникам дошкільних закладів, шкіл області, батькам учнів. Психологом школи разом з дефектологами закладу розроблено систему занять із сенсомоторної корекції при порушеннях психічного розвитку.
В умовах спеціальної школи трудове навчання і виховання є важливим засобом корекції, розвитку й формування особистості розумово відсталих учнів, підготовки їх до трудової діяльності після закінчення школи.
Роль фізичної праці в корекції розвитку розумово відсталої дитини є надзвичайно вагомою. Фізична праця вимагає від працюючого не лише фізичного, а й розумового напруження, воно впливає на всі функції людського організму. Для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку доступне обмежене коло професій.
Загальна готовність до трудового навчання, прищеплення інтересу до трудової діяльності формується в підготовчому, 1-4-х класах. В 5-9-х класах здійснюється загально технічна підготовка учнів до роботи за певною професією, ведеться цілеспрямована профорієнтаційна робота. На всіх етапах здійснюється навчання учнів самообслуговуванню та суспільно-корисній праці.
Трудове і професійне навчання в школі здійснюється по чотирьох професіях: швейна, столярна, малярно-штукатурна та картонажно-палітурна справи. Наповнюваність груп 7 і більше чоловік (наказ Міносвіти і науки України № 128 від 20.02.2002 р.). Розподіл учнів здійснюється з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей на основі обстеження та обґрунтованих даних, які подає шкільний практичний психолог та за рекомендаціями шкільної медико-педагогічної комісії.
Кожного року проводиться шкільна олімпіада з професійно-трудового навчання «Кращий за професією». Переможці шкільної олімпіади беруть участь в обласній і виборюють призові місця.
Традиційно, як підведення підсумку Тижня українознавства в школі проводиться «Осінній ярмарок». Учні, які займаються в професійно-виробничих майстернях готують для продажу вироби, виготовлені власноруч.
У навчальному закладі діє програмно-апаратний комплекс «Профорієнтаційний термінал», розроблена державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України за участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, за допомогою яких вихованці школи ознайомлюються з ринком професій, мають змогу перевірити свої здібності та готовність до заняття професіями.
В педагогічній практиці школи виникла необхідність використовувати більш об’єктивні способи оцінювання навчальної компетенції, особистісного розвитку учнів з особливими потребами. Системою у роботі навчального закладу протягом багатьох років є регулювання якості освіти педагогічним внутрішкільним моніторингом.
Саме отримання об’єктивної інформації про діючий стан навчального процесу створює умови для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Систематично ведеться:
- моніторинг контингенту учнів;
- моніторинг стану здоров’я учнів школи;
- моніторинг стану викладання навчальних дисциплін;
- моніторинг техніки читання учнів;
- моніторинг якості освіти.
Проведення такого моніторингу дає змогу педагогам більш об’єктивно простежити навчальні можливості дітей, розробити план педагогічних корекційних дій, вивчити динаміку індивідуальних досягнень учнів.
Виховна робота.
А. Макаренко сказав: “ Справжня суть виховної роботи полягає зовсім не в ваших розмовах з дитиною, не в прямому впливі на дитину, а в організації життя дитини.”
Наша школа – школа – родина. Це - всі хто навчає і навчається, хто створює затишок і тепло, це і батьки вихованців. Тут цінують тепло людських взаємин, щирість і шляхетність, виховують красу спілкування, вчать розуміти індивідуальність кожної людини.
Педагоги школи відкривають учням світ любові і добра, допомагають їм пізнати себе і світ навколо себе, вчать жити, вкладають у кожного часточку власної душі, привчають до праці, самообслуговування, допомагають у професійному самовизначенні.
Плідний і всебічний вплив на особистість школяра, самовизначення, самореалізації та розвитку можливий при цілеспрямованій взаємодії педагогів і батьків. Метою виховної системи виступає діяльність педагогічного колективу, яка спрямована на плідну співпрацю школи, батьків, дітей. Школа і родина – це ланцюжок, який працює на благо школярів, покликаний плекати їхню особистість.
Виховна робота спрямована на об’єкт виховання – дитину.
В школі де навчаються діти з особливими потребами, увесь процес спрямований на всебічний розвиток особистості, а його джерелами виступають діяльність і спілкування.
Головними завданнями закладу є:
- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
- підтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного здоров’я;
- удосконалення методичної майстерності класного керівника, вихователя, спроможних компетентно здійснювати свою виховну діяльність.
- розвиток учнівського самоврядування.
Грамотно організоване навчання і виховання повинно підготувати дитину з вадами розумового розвитку до самостійного життя в суспільстві, виховати почуття відповідальності за свої вчинки та сім`ю, справжнього громадянина своєї держави.
Враховуючи все це робота з кожною дитиною розпочинається з вивчення її анамнезу, умов проживання, індивідуальних можливостей кожного учня.
Результат залежить від правильної системної організації виховної роботи на навчальний рік, яка охоплює пріоритетні напрямки такої діяльності:
- формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
- виховання духовної культури особистості;
- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
- формування мовної культури, оволодіння українською мовою;
- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
- вивчення народних звичаїв та традицій;
- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;
- формування екологічної культури учнів, гармонії відносин з природою;
- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення до різноманітної діяльності щодо інтересів;
- посилення уваги до питань морально-етичного виховання;
- створення профілактичної системи поведінки учнів;
- створення умов соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- зміцнення шкільної служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;
- організація учнівського самоврядування, колективне планування діяльності через раду та учнівський комітет;
- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної роботи.
Невід’ємною частиною у системі планування є проведення предметних тижнів, декад, місячників, акцій, конкурсів, які вже давно стали традиційними в школі.
Щодо реалізації пріоритетних напрямків виховання у практичній діяльності педагогів використовується такі форми роботи з учнями:
1. Національне та патріотичне виховання:
- бесіди, години спілкування;
- конкурси малюнків;
- просвітницькі години;
- виховні заходи;
- відвідування музеїв, тематичних виставок;
- проведення екскурсій по місту;
2. Правове виховання:
- бесіди, години спілкування;
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних служб, управління юстиції;
3. Превентивне виховання:
- бесіди, години спілкування;
- підтримання постійного зв’язку з батьками, психологом, соціальним педагогом школи;
- залучення дітей до гурткової та суспільно-корисної роботи, до підготовки класних та загальношкільних заходів;
- зустрічі з дитячим наркологом, лікарем-гінекологом;
- випуск стінгазет;
- клуб «Діалог»;
- клуб «Школа проти СНІДу»;
4. Морально-етичне виховання:
- бесіди, години спілкування;
- взаємодопомога при підготовці домашніх завдань, чергувань у класі, їдальні тощо;
- курс лекцій «Шлях до добра»;
- участь у благодійних акціях з концертними програмами;
- організація матеріальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, педагогам-пенсіонерам, які працювали у школі;
5. Екологічне виховання:
- бесіди, години спілкування;
- ігри-подорожі;
- екскурсії;
- проведення відкритих заходів;
- місячник природи;
6. Естетичне виховання:
- конкурси малюнків;
- участь у конкурсах, фестивалях;
- виготовлення стінгазет;
- відвідування виставок, музеїв;
- виготовлення сценічних костюмів.
7. Формування здорового способу життя:
- бесіди, години спілкування;
- практичні заняття;
- складання і обговорення пам’яток;
- рольові ігри;
- лекторій «За здоровий спосіб життя»
- участь у спортивних змаганнях з легкої атлетики, настільного тенісу, міні футболу.
Критеріями ефективності виховної роботи за якими працюють педагоги школи є:
- рівень організованості учнівського колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування);
- різноманітність позаурочного життя учнів;
- динаміка зростання рівня вихованості учнів;
- рівень розвитку кожного класного колективу (згуртованість, активність, виховний вплив колективу на його членів);
- активність співпраці учнів з педагогами;
- зв'язок з сім’єю, участь батьків у виховному процесі;
- робота з «проблемними учнями», надання педагогічної підтримки з урахуванням індивідуального підходу;
- захищеність та комфортність умов перебування учнів у класі, школі.
Важливим напрямком є профорієнтаційна робота учнів. У планах виховної роботи класний керівник спільно з вихователем розробляє заходи щодо розвитку у дітей інтересу до обраної професії. У школі учні отримують допрофесійну підготовку з таких професій, а саме: маляра-штукатура, швеї, столяра, картонажника-палітурника.
Учнівське самоврядування.
Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування.
Учнівське самоврядування у закладі – це спосіб організації життя учнівського колективу. Воно реалізується в залученні учнів до планування, організації, контролю та підбиття підсумків навчальної, трудової, суспільно-корисної діяльності.
Головне завдання учнівського самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховувати почуття власної гідності, надати можливість проявляти себе в майбутньому свідомим громадянином держави.
Починаючи з 5-го класу виховуємо у дітей громадську активність через роботу у шкільному учнівському самоврядуванні. У школі створений орган учнівського самоврядування «Родина» , учасниками якого є найактивніші учні школи.
Розроблено Статут учнівського самоврядування, який складається з таких розділів:
- загальні положення;
- завдання і зміст роботи;
- структура учнівського самоврядування;
- порядок формування учнівського самоврядування;
- учасники самоврядування (педагоги та учні);
Учнівський комітет школи складається з командира учнівського самоврядування, старост та членів творчих груп, а також наставників з числа педагогів або обслуговуючого персоналу.
Кожна творча група планує роботу на поточний навчальний рік.
Творча група «Люблю дисципліну і порядок» - надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, в дотриманні учнями «Правил для учнів»; організовує чергування учнів по школі; призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями уроків; організовує порядок і дисципліну в їдальні, на подвір’ї.
Творча група «Чистота і охайність» - слідкує за санітарним станом в класах, їдальні; за зовнішнім виглядом учнів; перевіряє наявність речей особистої гігієни; організовує рейди перевірки санітарного стану (класів,виробничих майстерень, їдальні); веде екран чистоти.
Творча група «Хочу все знати» - надає допомогу вчителям в організації предметних і тематичних тижнів; проведенні загальношкільних заходів, рейдів-перевірок по збереженню підручників; допомагає учням, що відстають у навчанні; залучає учнів до гурткової роботи.
Творча група «Майстер на всі руки» - виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного і власного майна; веде облік збереження меблів; проводить ремонт меблів та шкільного інвентаря; організовує рейди-перевірки по збереженню шкільного майна.
Творча група «Наші таланти» - вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків, проведення конкурсів, оглядів художньої самодіяльності, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах, організовує ігри, розваги учнів у вільний час, проведення культпоходів та екскурсій.
Творчі групи, звітують на шкільній лінійці згідно графіка.
Учні разом з наставниками аналізують якість виконання доручень, вчаться самостійно оцінювати та звітувати про свою роботу. Продуктивна діяльність дітей з особливими потребами можлива лише завдяки постійній допомозі, системі зовнішніх стимулів, корегування дій вихованців педагогами.
Кожна дитина в закладі має доручення, котре з гордістю і радістю виконує, адже хоче бути потрібною, переконатися у власних силах. В основі даної роботи – метод заохочення. Досвід показує, що це - оптимальний чинник для створення сприятливих умов виховання, навчання і праці дитини.
Роботу учнівського самоврядування побудовано у вигляді гри «КТС» (колективні творчі справи). Розроблено критерії оцінювання активності учнів у позакласній роботі. За активну участь в організації та проведенні заходів, спортивних змагань, колективно-творчих справ, учні школи отримують бали в класну скарбничку.
За сумою набраних балів учні – переможці щороку нагороджуються заохочувальними призами на урочистій лінійці:
У 2008/2009 н.р. –поїздка до музею-садиби О.Кобилянської в с. Димка, Глибоцького району, Чернівецької області
У 2009/2010 н.р. – катання на ковзанах на «Льодовому майданчику»
У 2010/2011 н.р. – катання на атракціонах у парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.
Дозвілля учнів.
Розвитком духовності, творчих здібностей у школі займаються педагоги, та більшу частину роботи виконують керівники гуртків, педагог організатор. Саме в їхні обов’язки входить організація цікавого, змістовного і веселого дозвілля. Складається план заходів на рік, до яких діти заздалегідь готуються. Це конкурсно-розважальні, пізнавальні, інтелектуальні та тематичні програми, конкурси малюнків, випуск стінгазет, участь у спортивних змаганнях.
Свої індивідуальні захоплення діти мають змогу реалізувати, відвідуючи гуртки різного спрямування. Саме тут педагоги прагнуть через творчість розкривати душу дитини, допомагати знайти себе у тому чи іншому видідіяльності, що зрештою, сприятиме успішній соціальній адаптації.
У 2011/2012 році у школі працює 6 гуртків за інтересами:
- вокальний «Сонечко» - 10 учнів.
- хореографічний «Веселий каблучок» - 20 учнів
- хореографічний «Сучасні ритми» - 28 учнів
- «Веселий пластилін» - 14 учнів
- спортивний «Настільний теніс» - 15 учнів
- гурток «Умілі руки» - який ведуть вихователі 1-9 класів в групі продовженого дня.
Створено фото куток «Дозвілля учнів», який щорічно поновлюється.
Учні, які систематично займаються у хореографічному та вокальному гурткахберуть участь у благодійних акціях, загальношкільних та родинних святах, конкурсах, фестивалях. Уже стало традицією, щорічно, під час акції «Милосердя» виступати з концертною програмою в Дитячій установі №31 (діти після закінчення ДУ стають учнями нашої школи), брати участь в обласних фестивалях-конкурсах «Звичайне диво», «Сузіря надії».
У 2010 році в місті Івано-Франківську відбувся відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Запали мрію».
Школа представляла на конкурс три номінації: вокал, хореографію, декоративно-прикладне мистецтво.
Учні стали дипломантами конкурсу, а творчі роботи учасників гуртка «Веселий пластилін» - відібрані як кращі, та направлені на конкурс у місто Київ.
Учасники спортивного гуртка «Настільний теніс» беруть активну участь в обласних спартакіада «Повір у себе» серед дітей з вадами здоров’я, організованих обласним центром фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Заняття дітей з особливими потребами у гуртках, це не тільки розвиток творчих уявлень та здібностей, в першу чергу це - корекційна робота по усуненню недоліків розумового та фізичного розвитку, емоційно-вольової сфери; виховання через гру, ручну працю, народні ремесла та промисли; виховання позитивних рис характеру, віри у власні сили і можливості, впевненості у собі.
Значна увага надається розвитку творчих здібностей дітей вихователями у другій половині дня. Щочетверга запроваджено творчий день. В цей день учні мають змогу виконувати роботи з художньої аплікації, ниткової графіки, ліплення, паперопластики, пап’є-моше, мозаїки, роботи з насіння, бісеру. Виконані учнівські роботи отримують високу оцінку на шкільних та обласних виставках дитячої творчості. У школі постійно діє зміна виставка дитячих малюнків та аплікацій, яка діє з 2006 року. Для створення естетичної атмосфери у школі почали організовуватися куточки дитячої творчості.
Для всебічного гармонійного розвитку особистості дитини педагоги у своїй роботі використовують арттерапевтичні прийоми, які допомагають виразити свої переживання та емоційні враження.
Робота з батьками.
Школа може успішно виконувати свої функції щодо виховання підростаючого покоління тільки у тісному зв’язку з сім’єю. Лише спільними зусиллями педагогів і батьків вдається плідно впливати на розвиток особистості дитини, розв’язувати проблеми навчання та виховання дітей з вадами розумового розвитку.
Для результативної роботи з батьками педагоги вивчають сімю кожної дитини, яка навчається в школі. А саме:
- загальні відомості про сім`ю (склад сім`ї, наявність батьків, місце роботи батьків, територіальна віддаленість сім`ї від школи, житлові, матеріально-побутові і санітарно-гігієнічні умови проживання);
- стан здоров’я членів сім`ї, наявність спадкових захворювань;
- культурний рівень сім`ї, освіченість батьків та інших членів сім`ї;
- положення розумово відсталої дитини у сім`ї, хто із членів родини найбільше займається її вихованням;
- ставлення сім`ї до спеціальної школи і результатів її роботи, педагогічна обізнаність дорослих членів сім`ї, участь сім`ї у виховній роботі школи;
- вплив на дитину сусідів, родичів, ровесників.
Необхідну інформацію про сім`ю отримуємо за допомогою:
- вивчення особових справ учнів, зокрема, відомостей про батьків;
- бесід з батьками;
- анкетування батьків;
- бесід з учнями;
- відвідування сім`ї;
- складання актів.
Працюючи з батьками, школа формує у батьків довірливе ставлення до вчителів, вихователів, закладу загалом, впевненість у тому, що навчання і виховання дитини у спеціальній школі буде успішним.
Одним із завдань роботи з батьками є пропаганда педагогічних знань, дефектологічна просвіта, особливо стосовно сімейного виховання їхніх дітей. Формами такої роботи є:
- знайомство батьків зі школою у період роботи обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
- днів, тижнів відкритих дверей;
- педагогічні лекторії;
- бесіди;
- батьківські збори: класні та загальношкільні;
- консультації соціально-психологічної служби, логопеда, лікаря-психіатра, невролога, педіатра та ін.;
- зустрічі – консультації за сприяння юридичної служби, служби у справах сім`ї та молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх;
- пропаганда спеціальної літератури;
- оформлення «Батьківського куточка»;
- батьківський комітет.
- психолого-педагогічний консиліум.
Основні питання, які виникають у батьків:
- причини виникнення проблем у розвитку дитини;
- типові труднощі учнів спеціальної школи в оволодінні навчальними предметами;
- особливості поведінки, інтересів учнів молодших класів;
- особливості підліткового періоду у розвитку дитини;
- підготовка учнів до самостійного життя;
- роль сім`ї у навчанні та вихованні дитини.
Для батьків організовуються концерти учнівської художньої самодіяльності, театралізовані вистави, виховні заходи, вечори, ярмарки, виставки дитячих робіт, спільні з вихованцями свята.
У роботі з батьками враховуємо одержані про них відомості, індивідуальні та вікові особливості дітей, їхні інтереси, потреби; труднощі дітей, пов’язані із навчанням у школі.
Корекційно-психологічна робота
Корекційно-психологічна робота передбачає активний вплив на процес формування особистості та індивідуальності дитини. Якщо на основі результатів психологічного обстеження дитини, констатовано недорозвиток тієї чи іншої функції, використовуються спеціальні психотренінгові заняття (у ігровій формі), які проводяться з дитиною і спрямовуються або на розвиток цієї функції, або на формування компенсаційних механізмів.
В школі використовуються психотерапевтичні корекційні методи, спрямовані на корекцію порушень у формуванні особистості. Діти з відхиленням в особистісному розвитку потребують складної роботи щодо подолання негативних стереотипів поведінки та вироблення адекватних навичок реагування. Психотерапевтичні методи застосовуються при роботі з сім’ями, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами та з метою поліпшення мікроклімату в сім’ї. Використання цих методів дає позитивний результат при вирішенні кризових ситуацій у підлітків.
Для роботи з дітьми, у яких емоційно-вольова регуляція недостатня, низький рівень самоконтролю, невміння контролювати власні емоції, психологом школи Майковською О.Є. була розроблена корекційно-розвивальна програма «Психокорекційна допомога дітям з порушенням емоційної сфери» видана ОІППО Чернівецької області у 2004 році. Для корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами, у яких порушена емоційно-вольова сфера, використовується авторська програма Л. Журавльової «Пам'ять молодших школярів».
Аутотренінг – засіб профілактики й психогігієни, під час якого використовується магнітофонні записи музики або текстів.
Результативність аутогенного тренування вимірюється здатністю особи підтримувати бажаний стан протягом дня, не дозволяє дитині перезбуджуватися.
Аутотренінг сприяє щоденному захисту нервової системи наших учнів, прекрасно знімає нервове та психічне напруження.
Корекційно-розвивальні заняття завжди закінчуються аутотренінгом. Під спокійну музику, заспокійливі аромати олії діти стають уважнішими, спокійнішими, у них покращується настрій та нормалізується сон.
Консультативна робота
Ефективним та результативним напрямком роботи є консультації. У школі працює кабінет «Довіри», куди зі своїми проблемами звертаються за допомогою вчителі та вихователі, учні та їхні батьки. Частими є звернення:
- з проблем навчання, виховання та поведінки учнів;
- з проблем розвитку особистості, життєвого самовизначення, взаємостосунків з однолітками та дорослими.
Психолог виступає в ролі експерта-консультанта при вирішенні питань про психічний стан дитини, особливості психічного розвитку на запити органів опіки, медико - педагогічної консультації, бере участь у розгляді питань про становлення статусу дитини.
Консультативна робота побудована згідно системи «Пряма» служба.
Одним з головних завдань психологічної служби школи є вивчення психологічного клімату і міжособистісних стосунків у сім`ї, де проживає та виховується дитина з особливими потребами. З вересня 2008 по жовтень 2011 року відвідала 116 родин. Після відвідування учнів вдома розроблялися рекомендації та поради батькам стосовно виховання їхньої дитини та створення позитивного мікроклімату в родині.
Психологічна просвіта
Психологічна просвіта здійснюється шляхом залучення педагогічного колективу, учнів і батьків до психологічних знань. Це виступи на педрадах, методичних об’єднаннях, психолого-педагогічних семінарах, батьківських зборах, на засіданнях клубу «Діалог», перед дітьми «групи ризику». Протягом 2008-2011 років проводилося тестування по вивченню тривожності стану дитини, адаптації першокласника до школи, проходження адаптаційного періоду учнів 5 класу, брали участь у проведенні моніторингу «Насилля в сім`ї та учнівському середовищі». Опрацьовані результати доводилися педагогам на виробничих нарадах, психолого-педагогічних консиліумах, батькам на загальношкільних батьківських зборах. З даних проблем приймалися відповідні рішення, надавалася консультативна допомога.
На постійному контролі перебуває спільна робота адміністрації та соціально-психологічної служби по створенню сприятливого психологічного клімату в колективі, покращенню форм спілкування між учнями, педагогами та батьками.
Психолог школи одна з перших в області започаткувала проведення психолого-педагогічного консиліуму. На консиліуми запрошуються батьки, педагоги, адміністрація школи, спеціалісти ОПМПК. Якщо питання стоїть про дітей з девіантною поведінкою або байдуже відношення батьків до виконання своїх обов’язків - залучаємо правоохоронні органи.
Систематично, 4 рази в рік (при необхідності більше), проводяться психолого-педагогічні консиліуми, на яких розглядаються питання навчання, виховання, розвитку особистості. Як підсумок – батьки отримують рекомендації та поради щодо виховання власної дитини створення належних умов проживання та відповідальність за життя та здоров’я дитини. У 2011 році впроваджено виїзні консиліуми на дому для батьків, які нехтують запрошенням до школи для вирішення нагальних проблем, що стосуються дитини. Кожен проведений консиліум документально оформлений.
Система заходів щодо виявлення та профілактичної роботи з дітьми «групи ризику».
1.Виявлення дітей, які мають проблеми в поведінці та ознаки емоційних розладів як можливої «групи ризику», включає:
- бесіди з класоводами та вчителями – предметниками; - --- спостереження в класах;
- тестування, соціометричні дослідження, аналіз анкет школярів;
- бесіди і консультації для батьків, діти яких мають проблеми в поведінці та ознаки емоційних розладів.

2.Визначеня причини труднощів учнів «групи ризику» можливе через:
- індивідуальне обстеження дітей «групи ризику»
(тестування, бесіди, інтерв’ю);
- функціональний аналіз проблеми дитини, виявлення головних причин, які зумовлюють труднощі -визначення типу «групи ризику» та міри небезпеки.

3.Можливі шляхи подолання труднощів: - переадресування до спеціалістів – дитячого психоневролога, психотерапевта, у соціальні служби; - індивідуальна чи групова психолого – педагогічна корекція; - робота з сім’єю: рекомендації щодо перебудови сімейних стосунків, зміни стилю виховання - рекомендації вчителям про вибір індивідуального педагогічного стилю спілкування з певною дитиною; - тимчасовий перехід на індивідуальну форму навчання;
- зміна дитячого колективу, переведення до іншого вчителя;
- допомога сім’ї з боку вихователів, соціального педагога, служби охорони дитинства. У крайньому разі – клопотання про позбавлення батьківських прав.
4.Психологічна просвіта вчителів і батьків включає:
- психолого – педагогічні семінари;
- виступи на батьківських зборах, де в узагальненому вигляді повідомляються дані, отримані в результаті психологічних досліджень, пропонуються рекомендації для поліпшення емоційного клімату в сім’ї, корекції емоційних дитячих розладів та запобігання їм. На індивідуальні консультації запрошуються батьки дітей, умовно віднесених до «групи ризику».
5.Робота з педагогічним колективом: - психолого – педагогічний консиліум чи спеціальна педрада; - індивідуальні бесіди та консультації з педагогами за результатами тестувань, спостережень, рекомендації щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу стосовно класу в цілому і окремих учнів;
- педагогічний консиліум щодо окремих учнів «групи ризику»; - участь у розробці заходів з надання допомоги дітям із соціально – неблагополучних сімей.
6.Корекційні заходи з учнями:
- групи психологічної корекції, тренінгові групи із залученням дітей, які відносять до «групи ризику" - групові та індивідуальні консультації з учнями;
- окремі елементи соціально – психологічного тренінгу з групою чи класом.
7. Робота з батьками: - виступи на батьківських зборах;
- зустрічі з сім’єю; - індивідуальне консультування: рекомендації з налагодження дитячо – батьківських стосунків, зміни, у разі необхідності, стилю виховання, переадресування до інших спеціалістів.
Програма клубу «Діалог»
Мета: сприяти саморозкриттю особистості, формувати уміння долати бар’єри у спілкуванні, розкривати механізми співпраці, взаємоповаги, налагодження морально – психологічного клімату; навчити дітей мистецтва володіти собою, стимулювати себе у процесі вольової дії з допомогою позитивних емоцій, приймати рішення, позбавитися страху, агресивності, тривоги, невпевненості; формувати навички ЗСЖ.
Завдання:
- поліпшити суб’єктивне самопочуття й зміцнити психічне здоров’я;
- підвищити самооцінку;
- актуалізувати особистісні ресурси;
- освоїти особливості міжособистісної взаємодії;
- розвити здатність безконфліктного спілкування;
- формувати навички ЗСЖ.
Уся програма складається з двох блоків: І- формування ефективних навичок спілкування ; ІІ – ЗСЖ. Розрахована на 29 занять. Кожне заняття триває 30хвилин. Заняття проводяться 2 рази в місяць. На кожного учня клубу «Діалог» заповнюється індивідуальна картка.
Цільова група - учні схильні до девіантної поведінки.
Харчування та медична служба
Триразове безкоштовне збалансоване харчування, медичне обслуговування, відповідний режим навчання та відпочинку значно зміцнюють здоров'я дітей.
Харчування у школі - безкоштовне. Вартість харчування протягом 2009-2011 року збільшувалася. У 2009 році вартість харчування однієї дитини в день складала – 16 грн., а у 2011 р. - до 25 грн. (Наказ №73 від 15.02.2011 р). Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осіньо-зимовий і весняно-літній періоди року), завідуючою виробництвом та затверджується головним лікарем СЕС.
У школі гарячим харчуванням охоплені усі діти крім дітей, які перебувають на індивідуальній формі навчання і не можуть самостійно пересуватися.
Медичні працівники здійснюють систематичний контроль за якістю продуктів харчування (сертифікати якості на продукти зберігаються у комірника), та якістю приготування їжі.
Учні школи дотримуються правил особистої гігієни.
У школі навчаються діти з різними фізичними та психічними відхилення у розвитку та захворюваннями.
Дітям проводилися щеплення проти грипу та проба Манту за бюджетні кошти.
Школа є освітньо-корекційним навчальним закладом, діяльність якого зосереджена на:
-максимальному використанні збереження можливостей дитини з особливими фізичними та освітніми проблемами;
-сприянні розвитку дитини, як цілісної особистості;
-послаблення або виправлення вад розвитку дитини;
-суворе дотримання єдиного охоронно-педагогічного режиму в школі та сім`ї;
-спільна праця вчителів, вихователів, психолога, медиків та батьків на навчально-виховний та реабілітаційний вплив на розвиток дитини з особливими освітніми та фізичними потребами.
З метою корекційно-відновлювальної роботи облаштовано кімнату фізіопроцедур з відповідною апаратурою а саме:
1. Апарат фототерапії для профілактики та лікування захворювань носа та горла „Світон” – 2 шт.
2. „Фея” – 1 шт. призначений для лікування пазух носа і гортані
3. Апарат для низькочастотної магніто терапії „Маг-30” – 2 шт. призначений для надання лікувальної дії на організм людини низькочастотним магнітним полем.
4. „Кварц – 125-1” – 2 шт., призначений для кварцування приміщень.
5. Опромінювальний кварц „Сонечко” – 1 шт. призначений для місцевого опромінення і локального опромінення ЛОР органів а також при захворюваннях шкіри, суглобів.
6. „Дарсонваль” – 1 шт. призначений для профілактики та лікування захворювань шкіри і волосся.
7. Система інгаляторної терапії „Небулайзер” - 1 шт. призначений для інгаляційної терапії гострих і хронічних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів.
8. Електрофорез – 1 шт.
9. Компресорний розпилювач – 1 шт.
10. Гімалайська соляна лампа.
Для корекції та реабілітацій дітей створено кабінет лікувальної фізкультури та облаштовано відповідними тренажерами (бігова доріжка, велотренажер, сухий басейн, шведська стінка, розвивальний комплекс „Забава-3”).
Для масажного кабінету придбано різноманітні накладки та додатки для масажного стола, а за рахунок благодійних коштів - масажний стіл вартістю - 1 850 грн.
У школі проводиться профілактика йододефіциту (вживання йодованої солі та молока, а також один раз в тиждень „Антиструмін”).
Санітарна комісія разом з лікарем або медсестрою щодня проводять перевірку санітарного стану класних кімнат, ведеться бюлетень санітарного стану школи. Прибирання класів молодшої школи проводиться технічним персоналом; середньої та старшої – самими учнями. Один раз на тиждень (п’ятниця) проводиться генеральне прибирання усіх приміщень.
Лікар школи веде лекторій „За здоровий спосіб життя” (складено і затверджено окремий план роботи).
У школі на 01.09.2011 р. навчається 61 дитина-інвалід (які перебувають на диспансерному обліку у двох і більше спеціалістів).
Систематично, два рази на рік, усі учні школи проходять медичний огляд вузькими спеціалістами. Не вистачає лікаря-психіатра, який міг би спостерігати за дітьми, надавати певні консультації та рекомендації батькам.
Більшість учнів проходять щорічне обстеження і лікування в реабілітаційному центрі для дітей з порушенням нервової системи.
У навчальному закладі однією з важливих ланок роботи є збереження здоров’я кожної дитини.
Роль шкільної бібліотеки в у підвищенні результативності навчально-виховного процесу
«Школу неможливо уявити без бібліотеки, як народ без імені, без пам’яті,без історії;Школа – це, перш за все, слово, книга і живі людські стосунки…»
В.О.Сухомлинський
Забезпеченню всебічного розвитку особистості дитини з психофізичними вадами сприяє робота шкільної бібліотеки.
Основним завданнями шкільної бібліотеки є:
* забезпечення методичної, інформаційної, документальної підтримки навчально-виховного процесу і безперервної самоосвіти учнів і педагогів;
* розвиток пізнавальної активності учнів і розвиток їхньої культури читання;
* всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;
*інтеграція видів і форм поширення знань, єдність інформації освіти, виховання та дозвілля;
Уся робота шкільної бібліотеки ведеться відповідно до річного плану, виходячи з основних документів про школу та нормативно-правових документів, якими визначається діяльність бібліотеки: «Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України» та «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».
Весь фонд шкільної бібліотеки розташований на стелажах і розставлений згідно з таблицями ББК, є книжкові розподільники, зроблені надписи на книжкових полицях. Для вчителів та учнів створено всі умови для користування фондом та його збереження.
Найбільш популярними формами роботи є книжкові виставки, огляди літератури, літературні ранки, різні ігри, конкурси, вікторини, а також літературні вечори та свята. У бібліотеці є як постійно діючі бібліотечні виставки, так і виставки до окремих історичних та пам’ятних дат.
У школі налагоджено роботу та розроблені єдині вимоги до учнів зі збереження навчальної книги, які є в кожному класі. Учні школи беруть участь у проведенні щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!». У бібліотеці є стенд на якому відображені етапи акції «Живи, книго!», а в кожному класі «Екран стану збереження підручників».
Велика увага в закладі надається інформаційному та методичному забезпеченню педагогів літературою. Щороку проводиться передплата періодичних видань:
- Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України;
- «Дефектолог»
- «Дефектологія»
- «Соціальний педагог»
- «Трудове навчання»
- «Логопед»
- «Практика управління закладом освіти»
- «Директор школи»
- «Завуч»
- «Музичний керівник».
Для залучення дітей до читання художньої літератури передплачуються дитячі журнали та газети:
«Пізнайко», «Малятко», «Яблунька», «Газета кота Копейкіна», «Долонька», «Задавака», «Журавлик», «Умілі руки».
Управлінська діяльність
Внутрішньо-шкільнийконтроль – це глибоке і всестороннє вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчально-виховному закладі і координація на основі цього всіх відносин в колективі.
Школа працює за спланованим річним планом роботи. Уся робота планується згідно анкетування педагогів, бібліотекаря, медичного персоналу, бухгалтерії, що проводиться у травні місяці. Річний план роботи вивчається педагогами, розглядається та затверджується на засіданні педагогічної ради перед початком навчального року.
Адміністрацієшколи здійснюється внутрішній шкільний контроль роботи педагогів закладу. Адміністрацією школи відвідуються уроки та позакласні виховні заходи, ведеться контроль за виконанням режимних моментів як у першу так і у другу половини дня. Проводяться бесіди з батьками учнів, схильних до правопорушень, відвідування учнів педагогами та адміністрацією школи з метою ознайомлення з побутовими та житловими умовами. Ведеться контроль за виконанням плану роботи школи, за роботою харчоблоку, медичного та обслуговуючого персоналу, видаються відповідні накази.
Вважаємо, що наш творчий, працездатний колектив завдяки цілеспрямованості в досягненні корекційно - педагогічної мети, системній роботі, спрямованій на розвиток здібностей, інтересів, нахилів вихованців з урахуванням усіх особливостей їхнього психофізичного розвитку може знайти свій шлях до серця та розуму кожної дитини , допоможе становленню життєстійкої, життєздатної та адаптованої до сучасних вимог особистості.

З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
З відкритим серцем до дітей
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (3)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше