» » » Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Інформація
 • Переглядів: 6965
 • Автор: Moderator
 • Дата: 26-01-2012, 17:38
26-01-2012, 17:38

Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1

Категорія: Навігація / Новини

Школа заснована у 1955 році на базі колишнього педучилища. Лише у 1976 році було зведено новий триповерховий корпус. Першим директором школи був заслужений учитель України Антон Пилипович Годун, який передав естафету Єлізаветі Костянтинівні Бойковій, Івану Івановичу Бережному, Олексію Мефодійовичу Паршуку, Івану Борисовичу Бурмею, Степану Яковичу Рощуку. Cьогодні очолює педагогічний колектив Курганецький Віктор Іванович.
Будівля, яку займає школа, є типовою. Розміщена вона у приміській зеленій зоні. Приміщення відповідає основним вимогам щодо реалізації освітніх, корекційно-виховних завдань, які стоять перед школою для дітей з особливими потребами.
Школа-інтернат складається з:
- одного загального (навчального та спального) корпусу (3700 кв. м);
- харчоблоку – на 120 посадкових місць (110 кв. м);
- медпункту з стаціонаром на 10 ліжок (90 кв. м );
- спортивного залу (160 кв. м);
- санітарно-побутових приміщень (205 кв. м);
- спальних кімнат (700 кв. м);
- майстерень (221 кв. м);
- актового залу (80 кв. м)
- господарських приміщень (пральні, газ котелень (2), гаража, лазні, тощо).
Функціонують:
- 6 навчальних кабінетів (природознавства та географії, ком’ютерний, соціально-побутового орієнтування, логопедії (2), музичного мистецтва);
- 6 навчальних майстерень (швейної справи, ручної вишивки, столярної (2), мулярної, малярної справ);
- кабінет ЛФК (9 тренажерів);
- кабінет практичного психолога;
- кабінет соціального педагога;
- фітобар
- актовий зал;
- бібліотека з читальним залом;
- кімната духовності;
- ігрова кімната;
- музей кімнатних рослин;
Трудовий колектив постійно працює над тим, щоб школа мала своє неповторне обличчя, свою історію, власну концепцію розвитку. За ці роки в стінах закладу зросло не одне покоління учнів. Вони пішли в світ зігріті добротою, щирістю, любов’ю учителів та вихователів.
Мета закладу: створення оптимальних психолого – педагогічних умов для досягнення соціальної зрілості кожною особистістю, певного рівня освіченості, шляхом використання всього потенціалу компенсаторно-корекційних можливостей; її соціально-психологічної реабілітації з метою підготовки до повноцінного життя в сучасному суспільстві.
Пріоритетні напрямки роботи школи
- оновлення змісту освіти та переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини;
- використання комп’ютерних і телекомунікаційних, проектних технологій як ефективних засобів соціальної адаптації дітей з особливими потребами з метою розкриття їхніх творчих можливостей;
- створення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу і інформаційно-комунікаційних технологій;
- підготовка учнів до самостійної трудової діяльності в умовах сучасного розвитку суспільства, здійснення ліцензованого навчання учнів за професіями “швачка”, “вишивальниця”, “муляр”, “маляр”.
- соціальна адаптація, соціальна реабілітація та соціальний захист дітей;
- найсуворіша економія бюджетних коштів, пошук і залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку школи – інтернату.
Завдання допоміжної школи – інтернату
1. Забезпечення права розумово відсталих дітей, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою, медичною реабілітацією.
2. Побудова корекційно – педагогічного процесу на основі даних психологічних досліджень індивідуальних особливостей та аналізу вивчення стану здоров'я школярів.
3. Виховання національно свідомого громадянина України.
4. Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвивальній роботі.
5. Формування готовності педагогічного працівника до адаптації та впровадження інноваційних технологій, реалізації ефективних форм та методів роботи, які впливають на позитивні результати в системі корекції, реабілітації кожної дитини.
Учнівський контингент
Школа комплектується обласною психолого-медико-педагогічною комісією. Направляються на навчання діти, які вже 1-3 роки перебували у масових школах. Це, в основному, - діти-переростки, які не володіють азами знань з основ наук. У значної частини цих дітей низький рівень пізнавальних можливостей, вони страждають локальним ураженням кори головного мозку.
Навчаються учні з усієї області. Переважна більшість дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагонадійних сімей. Тому часто виникають проблеми, пов’язані з відвідуванням учнями школи. Склалася система в роботі педколективу по забезпеченню відвідування. Це:
- відвідування дітей вдома;
- ділові стосунки з сільськими головами;
- районними службами в справах неповнолітніх;
- кримінальною міліцією в справах неповнолітніх;
- районними службами сім’ї та молоді.
Стан відвідування аналізується адміністрацією щодня, під час підведення підсумків роботи за тиждень, за семестр. За матеріалами перевірок проводяться наради, видаються відповідні накази, вживаються заходи, направлені на те, щоб всі діти відвідували школу.
Географія їх проживання на 31.12.2011 року виглядає так:

За останні роки в школу потрапляють і учні з помірною розумовою відсталістю, складними випадками діагностики, з хворобою Дауна і ін.. Педагогами напрацьовано систему роботи щодо комплексної реабілітації, стратегії індивідуального підходу, яка забезпечується поєднанням спеціального (корекційного), психологічного, медичного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. На своїх засіданнях шкільна ПМПК з метою обстеження дітей керується аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального розвитку особистості школяра і рекомендує педагогам, за якими програмами та планами найкраще займатись з тією чи іншою дитиною, щоб досягти бажаного результату. Щосеместру аналізується динаміка зростання учнів, видаються виробничі накази, розробляються карти діагностичного обстеження. На даний час у школі двадцять два учні – на індивідуальному навчанні, вісім – з іспитовим терміном.
Під час проведення індивідуального заняття педагоги школи враховують ступінь дефекту, використовують, окрім традиційних методик і нетрадиційні підходи.
Четвертого січня 2012 року школі-інтернаті відбулася конференція на тему: «Найбільш складні випадки діагностики, планування корекційної роботи, вироблення єдиних вимог до дитини з боку педагогічного колективу та сім’ї». На засідання було запрошено лікаря-психіатра Хотинської ЦРЛ Мельника Созонтія Васильовича, весь медичний персонал шкли, класних керівників, вихователів. Присутніми на конференції було прийнято відповідні рекомендації (вироблено єдині вимоги до учнів з боку педагогічного колективу і сім’ї; здійснено перспективний прогноз).
За допомогою моніторингу визначається рівень сформованості ключових компетенцій в основних сферах життєдіяльності вихованців. Компетентність у навчальній сфері відслідковувалася за рівнем сформованості таких компетенцій, як:
• Мотивація в навчанні;
• Зацікавленість у навчанні;
• Активність у навчальній діяльності;
• Самостійність;
• Здатність визначити проблеми в навчанні;
• Здатність визначити шляхи успішного навчання;
• Успішність із шкільних предметів;
• Здатність адекватно оцінювати власні успіхи в навчанні;
• Сформованість навчально-організаційних умінь і навичок;
• Сформованість навчально-інформаційних умінь і навичок;
• Сформованість навчально-комунікативних умінь і навичок.
Кожного року проводиться моніторингове дослідження якості освітньо-корекційного процесу.
Впровадження особистісно орієнтованої технології в навчальний процес підвищило його ефективність та сприяло формуванню у вихованців на достатньому та середньому рівнях вище названих компетенцій. Реалізація цих завдань забезпечується через створення педагогічно збагаченого середовища, продуктивного виховного простору. Саме через виховний простір проектується вплив факторів виховання (вітального, предметного, екологічного, інформаційного, освітнього, соціокультурного) на процес становлення життєвої компетентності життєтворчої особистості.

У повсякденній роботі з соціального захисту дітей педагоги школи керуються Законом України «Про охорону дитинства», Національною програмою «Діти України». Розроблені заходи з охорони дитинства. Проводиться робота по вивченню житлово-побутових умов сімей вихованців школи. Оформлені та затверджені відповідними органами за місцем проживання довідки та акти обстеження. Оформлені соціальні паспорти кожного класу-групи. Проаналізовано соціальний стан дитячого колективу. Він виглядає так:
Діагностичні дані за складом учнів на кінець 2011 року:
• діти-сироти – 17 учнів – 12,2 %
• напівсироти – 14 учнів – 10,1 %
Діагностичні дані за складом сімей
• з багатодітних – 69 учень – 49,6 %
• з неблагополучних сімей – 36 учнів – 25,9 %
• з неповних сімей – 63 учень – 45,3 %
• з малозабезпечених сімей – 112 учень – 80,5 %
• виховує один батько – 4 учнів – 2,9 %
• «важкі» матері – 15 учнів – 10,8 %
У липні 2011 р. були застраховані Хотинським НАСК «Оранта» 120 учнів школи. Діти-сироти та діти, що залишились без опіки батьків, всі інші категорії дітей забезпечені одягом, взуттям, предметами особистої гігієни, підручниками, канцтоварами згідно з діючими нормами. Для сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, оформлено і видано на руки Єдині квитки.
Провідним предметом у школі є трудове навчання. Відповідно до рішення ДАК у 2011 році школа отримала ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з професій швачка, вишивальник, муляр, маляр. У 2011 році школу закінчили 26 випускників, 20 – навчаються у закладах профтехосвіти різних профілів. З них семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, продовжують навчання у Чернівецькому професійному будівельному ліцеї та в Чернівецькому ПТУ №8.
В позаурочний час проводилися заходи по відзначенню знаменних дат, а також – предметні та тематичні тижні. У кожному класі оформлено куточки державної символіки, класні куточки.
Під керівництвом педагога-організатора Катеренчук Г.О. активно працює учнівське самоврядування «Темп». Свою діяльність воно скеровує на підвищення якості навчання, зміцнення дисципліни, організацію позакласної роботи, на розвиток творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків.
Члени клубу «Струмочок» організовують виставки виробів, готують концертні програми, вистави, з якими виїжджають у школи, дитячі садочки району. В школі працюють 11 гуртків: вокального співу, «Вишиванка», драмгурток, мовно-літературний, спортивний, хоровий, «Чарівна голочка», «Господарочка», «Мелодія дерева», «Чарівні фарби», орнітологічний гурток «Повзик».
Учні школи постійні учасники обласних, районних конкурсів Захарчук Д., Рябой В., Андроник Р., Ткачишена А., Когут Л., Бражук О. відвідують Хотинську художню школу. Їхні роботи виставлялись на районних виставках.
8-А класу Богоковський С., Видиш А., Радченко У. займаються у секції по баскетболу Хотинської дитячої спортивної школи, Марченко М., Гордійчук О. – секція футболу, Паска Ю., Доготар Х. – секція боксу.
Формування ініціативної, здатної приймати рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. В школі-інтернаті воно забезпечує виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до вирішення важливих питань життя класу та школи. Діяльність шкільного учнівського самоврядування «ТЕМП» скеровується на підвищення якості навчання, зміцнення дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків. Головна особливість інтернату в тому, що діти живуть в школі. Під час планування виховної роботи велика увага приділяється організації загальношкільного дитячого колективу та його структурних елементів. Вже кілька років в школі діє економічна гра «РЕйМ» (ринкова економіка й ми). Ця гра допомагає вихователям педагогічно правильно організувати трудову діяльність дітей, підвести їх до розуміння ринкових економічних законів, що допоможе вихованцям у майбутньому легше адаптуватись до умов життя поза школою. На даний час в обігу шкільна валюта (лісовички). Учні набувають досвіду щодо використання зароблених коштів. Це і: шкільний фітобар, мініпекарня, дискотека, екскурсії у м. Чернівці та Кам’янець-Подільський, комп’ютерні ігри і т. ін.

На виконання Національної програми «Діти України», «Про зміцнення духовності, моралі в суспільстві та формування здорового способу життя» в кожній виховній групі особлива увага приділяється розвитку духовності, проводяться години спілкування, відвідується шкільна капличка.

Постійно в полі зору педагогів школи проблема формування здорового способу життя. Заняття фізичною культурою відіграють суттєву роль і у організації правильного режиму та відпочинку, вдосконалення моторики учнів спеціальної школи. З метою утвердження здорового способу життя, сприяння повноцінного фізичного розвитку особистості, зміцнення здоров’я дітей вихователі, вчитель фізкультури планують виховну роботу, враховуючи вікові особливості учнів, їх інтереси, потреби і бажання. Сплановано спортивно-масову роботу на 2011/2012 навчальний рік. В позакласній роботі використовуються різні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Це – ранкова зарядка, спортивна година, спортивні змагання, спортивні свята, рухливі ігри на свіжому повітрі і в спортивному залі, козацькі забави, спортивний гурток.
Діти з особливими потребами мають складні і різноманітні дефекти в психічному та фізичному розвитку, і те, що фізичне виховання дасть певні наслідки тільки тоді, коли воно буде ґрунтуватись на вивченні дефекту кожної дитини. Свою роботу вчитель ЛФК Трасковський Ю.М. спрямовує на: а) розвиток моторних функцій; б) розвиток координації рухів; в) формування правильного дихання; г) підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я. Він детально вивчає індивідуальні особливості учнів. Відповідно до цього старанно підбирає вправи, запобігає перевтомі учнів, ретельно дозує час їх занять на різних пристосуваннях та тренажерах. Розробив комплекси вправ для різних груп учнів (з хворобою ДЦП, з синдромом Дауна, з помірною розумовою відсталістю, з вадами опорно-рухового апарату). Багато уваги приділяє здоров’язберігаючим технологіям.
В школі проводяться дні здоров’я, тематичні тижні «Крок до здоров’я», внутрішкільні змагання з легкої атлетики, настільного тенісу, шашкові турніри, мініфутбол між класами. Вже традиційними стали шкільні змагання з баскетболу на кубок «Директор школи». Спортивно-масовою роботою охоплено 36 чоловік: у спортивній школі – 3 учнів – баскетбол, 2 учнів – футбол, 1 учень – бокс; 30 учнів займаються по напрямках: теніс, баскетбол, футбол, легка атлетика.
Переможці усіх видів шкільної спартакіади беруть участь у обласній Спартакіаді «Повір у себе». Протягом останніх двох років вихованці нашої школи завойовують призові місця з легкої атлетики, футзалу, баскетболу, настільного тенісу, - в результаті чого вони посіли загальнокомандне І місце обласній Спартакіаді серед шкіл-інтернатів.
Досягнення учнів в обласній спартакіаді «Повір у себе»
серед шкіл-інтернатів області у 2010/2011 н. р.:
- настільний теніс – ІІ місце;
- футзал – ІІ місце;
- легка атлетика – І місце;
- І місце за програмою обласної Спартакіади «Повір у себе» у загальнокомандному заліку серед шкіл-інтернатів області.
Діти, які мають вади артикуляційного апарату, загальний недорозвиток мовлення, охоплені логопедичними заняттями. Ці заняття проводять вчитель розвитку мовлення Склярук О.В. та вчитель-логопед Варгуляк Л.Д. у спеціально обладнаних кабінетах. Таких дітей у школі 42.
З метою морально-етичного, трудового, патріотичного, правового, екологічного виховання в школі у 2010-2011 навчальному році проходив у два етапи загальношкільний конкурс «Золота зернина». Всі учні і педагоги школи в рамках конкурсу взяли участь в акціях «Краса і затишок нашому дому», «Бережи шкільне майно», «Посади дерево», «Милосердя», «Бережи книгу», «Забуті могили» та ін. Участь у даних акціях висвітлювалась кожним класом в «Альбомі добрих справ». Системною є робота з екологічного виховання, як на уроках природознавства, географії, професійно-трудового навчання так і в позаурочний час. Щороку своєрідним підсумком цієї роботи є проведення Тижня екологічних знань, конкурсів дитячих малюнків до Дня Землі, до Дня Довкілля. Педагоги намагаються довести до свідомості дітей думку, що між станом довкілля і станом здоров’я людини існує пряма залежність. Якщо людина буде бережно відноситися до всього, що створено природою, то тим самим вона дбає про своє здоров’я. У кожному класі організовані екологічні куточки, у яких живуть хом’ячки, морські свинки, рибки, папуги, вирощуються квіти, а на зимових городах зеленіє петрушка, цибуля, часник, кріп, салат та ін. Діти з любов’ю доглядають за тваринами та рослинами. Вони беруть активну участь в акціях «Чисті джерела», «Верба», «Жолудь», «Первоцвіт», «Допоможемо пташкам» та ін. Разом з керівником екологічного гуртка Красним Р.Х. діти здійснюють походи екологічною стежиною (затверджена карта маршруту).
Вихованці школи всебічно забезпечені повноцінним харчуванням згідно з чинним законодавством та діючими нормами, отримують необхідне лікування, оздоровлення, для них створені необхідні побутові умови. Медичне обслуговування дітей здійснюють: 1 лікар-педіатр, 1 фельдшер та 1 медсестра. У медпункті є процедурний кабінет, оснащений інгаляторами небулайзер, ультрафіолетовим випромінювачем, масажним столом, медичною вагою з ростоміром, а також ізолятор на 8 ліжок. Влітку 2011 року діти пільгових категорій оздоровлювалися в таборі «Перлина гір». Велика увага також приділяється створенню в інтернаті затишних побутових умов, наближених до домашніх.
Вчителі початкових класів, вчителі української мови, вихователі 2-9 класів разом з бібліотекарем працюють над вихованням в учнів читацьких інтересів, виробленням стійких навиків читання художньої літератури, періодичної преси. Щороку планується і проводиться серія бібліотечних уроків, вікторин, конкурси юних читців, конкурси малюнків за змістом прочитаних творів. Двічі на місяць на загальношкільних підсумкових лінійках аналізується стан читання. Головним під час підведення підсумків є метод заохочення. Ведеться певна робота по вихованню в учнів бережного відношення до навчальної книги. Школа бере участь в проведенні операції “Живи, книго! ”. Розроблено пам’ятки “Правила поводження у бібліотеці”, “Книга – твій друг і порадник”, “Правила користування з книгою”. Щомісяця члени Штабу бережливих під керівництвом бібліотекаря проводять рейди-перевірки стану збереження підручників. Матеріали перевірок розглядаються на загальношкільних лінійках (останній понеділок кожного місяця). Працює “Книжчина лікарня”.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Робота школи спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції розвитку спеціальної освіти. Навчальний заклад функціонує цілодобово. Його робота регламентується режимом дня. Навчання здійснюється українською мовою. Кадрове забезпечення здійснено у відповідності з робочим навчальним планом загальноосвітньої (допоміжної) спецшколи-інтернату, розробленого на основі Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Наказ МОНУ № 852 від 11.09.2009 року, І ст., №778 від 26.08.2008 року, ІІ ст.).

Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами.
Корекційно-розвивальна діяльність
З метою удосконалення професійної компетентності, опанування спеціальною педагогікою та психологією, якісного оволодіння відповідними традиційними та інноваційними методиками навчально-виховної роботи з дітьми, що мають проблеми в фізичному та (або) розумовому розвитку, 3 педагоги продовжують навчання на здобуття другої вищої дефектологічної освіти. Станом на 01.01.2012 р., у закладі працюють 24 педагоги (50%), які закінчили дефектологічний факультет Київського національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова та Кам’янець-Подільського педагогічного університету ім. І.Огієнка.
У нашій школі створено сприятливий мікроклімат для професійного зростання педагогів, в чому важлива роль належить психологічній підтримці методичної роботи. Методична робота школи спрямована на вирішення наступних завдань: забезпечення , засвоєння та використання найбільш раціональних методів та прийомів навчання і виховання школярів; постійне підвищення рівня загальної дидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання; вивчення, узагальнення і поширення ППД; інформаційне забезпечення педагогів з питань спецметодики, олігофренопедагогікипедагогіки, спецпсихології; залучення вчителів до науково-дослідницької роботи; проведення інформаційно-пошукової роботи; організація роботи з обдарованими дітьми; аналіз стану викладання предметів.
Протягом 2010-2011 навчального року були проведені: «Фестиваль відкритих уроків (виховних заходів)», під час якого досвідчені педагоги провели уроки (виховні заходи) майстерності, а спеціалісти – набували досвіду, відпрацьовували власні методи, прийоми; виставка педагогічних надбань (вчителі і вихователі презентували свій педагогічний досвід (наочність, опис досвіду, добірки видів роботи тощо), виставка напрацьованого матеріалу з теми «Вернісаж методичних ідей» та «Самоосвіта сучасного педагога». Вся ця робота сприяла підвищенню методичної культури вчителів.
Важливе місце в роботі з кадрами займає питання підвищення фахового рівня, педагогічної майстерності вчителів та вихователів. Педагоги колективу володіють сучасними методами роботи та знанням психологічних основ корекційно-педагогічної діяльності. Більш 60 % педагогічного колективу мають досвід інноваційної діяльності. Щорічно вчителі підвищують педагогічну майстерність і професійний рівень, що забезпечує достатню результативність навчально-виховної роботи. Цьому допомагає якісна організація курсів підвищення кваліфікації педагогів-фахівців при Чернівецькому ОІППО. Складено перспективний та щорічний плани курсової перепідготовки. Постійно вносяться відповідні корективи. За останні 5 років курсову перепідготовку пройшли всі педагоги школи.
На основі діагностування актуальних питань олігофренопедагогіки і спецметодики організації навчально-виховного процесу проводяться методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів, підготовка їх до атестації. Однією з форм роботи по підвищенню кваліфікації є поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду. Узагальнено і рекомендовано для використання досвід роботи вчителів: Микитенко Л.П. (початкові класи), Ситник Р.Д.(трудове професійне навчання), вихователя Потемковської С.М. У 2011 році атестувалося 10 педагогів. За результатами атестації вчителю столярної справи Гутніку Ю.М. присвоєно звання «старший вчитель», вихователям Гончар В.І. та Бейчук Л.П. – підтверджено звання «старший вихователь». П’ятеро педагогів підвищили свій кваліфікаційний рівень, а двоє – підтвердили.
Серед працівників закладу є педагоги, які за багаторічну, сумлінну, творчу працю відзначені державними , відомчими нагородами та Почесними грамотами:
– нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – 8;
– лауреат премії імені О. Поповича – 1;
– Почесна грамота МОНУ – 20;
– Почесна грамота облдержадміністрації – 1;
– Почесна грамота ЧГУОНУ – 33;
– Почесна грамота райвно – 28;
– Почесна грамота облпрофради – 2;
– Почесна грамота райдержадміністрації – 10.
В результаті проведення системи методичних заходів з розвитку творчих можливостей педагогів було поповнено банк перспективного педагогічного досвіду методичними доробками: «Здійснення індивідуального підходу до учнів початкових класів на уроках української мови і математики» (Микитенко Л.П., вчитель вищої категорії), «Навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів» (Хітряк Л.П., вчитель вищої категорії, «старший вчитель»), «Індивідуальні та групові форми роботи з учнями на уроках трудового навчання у 1 – 4 класах» (Сандуляк С.О., вчитель вищої категорії, «старший вчитель»), «Нетрадиційні форми перевірки знань на уроках трудового професійного навчання» (Ситник Р.Д., вчитель вищої категорії, «старший вчитель»), серія сюжетних уроків фізкультури у 1 – 6 класах (Масна Т.Я., вчитель вищої категорії, «вчитель-методист»), збірник розроблених заходів на тему «Формування моральних якостей в учнів допоміжної школи» (з досвіду роботи Потемковської С.М., вихователя вищої категорії).
Учителі розуміють, що навчати всіх дітей за однією методикою недоцільно і тому використовують широкий спектр педагогічних підходів. Адже головною метою нашого закладу є створення умов для особистісного розвитку дитини, її творчої самореалізації та можливості бути корисною іншим людям. Особистісно-орієнтований підхід передбачає співпрацю та співтворчість учня та вчителя. Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Першого листопада 2011 року на спільному засіданні методичних об’єднань вчителі детально обговорили вимоги до впровадження особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання дітей з особливими потребами, поділилися своїми напрацюваннями, своїм досвідом з використання інтерактивних, інноваційних технологій; виробили пам’ятку «Завдання вчителя в процесі впровадження особистісно зорієнтованого навчання», а також – вийшли з пропозицією провести на базі нашої школи провести науково-практичну конференцію. І 22 грудня 2011 року відбулася науково-практична конференція на тему: «Науково-теоретичні та методичні засади особистісно зорієнтованого навчання та виховання дітей з особливими потребами».
До участі в конференції були запрошені викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Опалюк О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Докучина Т.О., Шаповалова І.А., голова ЧОПМПК Комісарова С.М., члени ЧОПМПК психолог Анатійчук М.О., олігофренопедагог Захарова М.В., методист ІППОЧО Федорак В.Ф., директори спеціальних шкіл №3, 4 м. Чернівці Добржанська О.М., Коропецький І.І., директор реабілітаційного центру №1 Савчук О.О. та педколектив школи.
У ході конференції було заслухано та обговорено доповіді науковців. Своє бачення проблеми особистісно зорієнтованого навчання та використання інтерактивних технологій в роботі з дітьми з особливими потребами висловили Комісарова С.М., Федорак В.Ф., Коропецький І.І., Добржанська О.М., Савчук О.О. Шляхом демонстрації пристендових уроків педагоги школи вчитель СПО Мігай М.М., вчитель швейної справи Ситник Р.Д., вчитель 3 класу Сандуляк С.О., вчитель української мови та літератури Хітряк Л.П., вчитель географії Красний Р.Х., вчитель фізкультури Масна Т.Я., вчитель математики Кисорець Н.С., вчитель ручної вишивки Журик Л.П., вихователі Потемковська С.М., Трасковська В.О. поділилися своїм досвідом роботи з впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
Для педагогів школи викладач Кам’янець-Подільського національного університету Опалюк О.М. провів майстер-клас з трудового навчання по квіллінгу.
На засіданні круглого столу були прийняті рекомендації по оновленню змісту навчально-виховного процесу в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання дітей з особливими потребами.
В колективі працює 3 молодих спеціалісти, які не мають потрібного досвіду роботи в даній школі, тому виникла потреба організувати Школу молодого педагога. Робота школи спланована і розрахована на 3 роки: складаються індивідуальні плани роботи молодих педагогів з урахуванням їх потреб і можливостей; здійснюється взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням; спільні відвідування уроків, самопідготовок досвідчених колег і їх ретельний аналіз; випереджувальне відвідування молодими педагогами уроків, що проводяться наставниками; спільне з молодими педагогами календарних планів, конспектів уроків, самопідготовок, позакласних заходів; надаються молодим педагогам рекомендації щодо самоосвіти, ознайомлення з науково-методичною літературою, обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів; допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями. Молоді педагоги залучаються до активної методичної та громадської роботи. Теоретичні і практичні заняття проводяться систематично. Здійснюється анкетування молодих спеціалістів. Серед різноманітних форм роботи Школи молодого спеціаліста найрезультативнішими є: відвідування самопідготовок, позакласних заходів, уроків, індивідуальні консультації, які проводили досвідчені педагоги: Ситник Р.Д., Гутніка Ю.М., Потемковська С.М., Гончар В.І., Кисорець Н.С., Крисько О.Д., Байдюк І.Ф., Дементьєвої-Змерздюк С.М., практичні заняття, на яких здійснювалось моделювання та обговорення запропонованих моделей самопідготовок, позаурочних заходів, уроків, виготовлення зразків наочності та дидактичного матеріалу.
В школі вироблена певна система самоосвіти педагогів, керівництво та контроль за якою здійснює адміністрація школи. Це:
- винесення на засідання педрад, нарад при директорі, засідання МО, атестаційної комісії питань, пов’язаних з самоосвітою;
- індивідуальні бесіди адміністрації з вчителями та вихователями про основні напрямки самоосвіти;
- організація виступів вчителів та вихователів з питань обміну досвідом самоосвіти;
У жовтні 2011 року був проведений методичний тиждень для вчителів і вихователів з теми «Впровадження в педагогічний процес проектних технологій» під час якого пройшли педагогічні читання з теми «Інноваційний пошук вчителя». Вивчення даного питання спонукало педпрацівників до створення спільних творчих проектів (педагог – учні): «Технологія виготовлення підставок під гаряче» (Гутнік Ю.М., Трасковський Ю.М. і хлопчики 5 – 7 кл.), «Декоративна композиція із аплікації» (Ситник Р.Д. і дівчатка 6-х кл.), «Рекреаційний благоустрій шкільного подвір’я елементами декоративного озеленення» (Красний Р.Х. і учні 7, 8-А кл.), «Разом до перемоги» (Склярук О.В. і учні-логопати), «Крок до здоров’я» (Масна Т.Я. і учні 5-9 кл.), «Найкраще місце на Землі (Подаруй дітям казку)» (Катеренчук Г.О. і члени лялькового театру), «Шкільний вісник» (Трасковська В.О. і вихованці 8-9 кл.), «Чарівний бісер» (Крисько О.Д. і вихованці 6-А кл.), «Виконання декоративних панно «В гостях у казки» для оформлення коридорів ІІІ поверху» (Соколовський М.А. і учні 8-Б, 9 кл.) та ін.
Згідно з планом методичної роботи школи та з метою оволодіння сучасними інтерактивними технологіями у грудні 2011 року було організовано навчання педагогів комп’ютерній грамоті для подальшого використання цих знань у педагогічній діяльності. На даний час 70 % педагогів мають навички роботи в програмах Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point.
Заклад тісно співпрацює з викладачами, науковцями факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Щороку на базі школи проходять активну та пасивну педагогічну практику студенти цього вузу; для них проводяться відкриті уроки. Позакласні заходи, самопідготовки. Разом з тим вчителі та вихователі мають можливість поспілкуватися з викладачами Мироновою С.М., Матвеєвою М.П., Гавриловим О.В., Гавриловою Н.С. з проблем навчання, корекції психофізичних вад розвитку дітей, а методкабінет школи поповнюється новими методичними посібниками, збірниками, виданими науковцями університету.
Педагоги школи займаються науково-дослідницькою роботою, своїм досвідом діляться на сторінках періодичних видань:
- Ю.М. Трасковський. Своєрідність становлення практичних навичок у розумово відсталих учнів засобами соціально-побутового орієнтування. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка (серія соціально-педагогічна, випуск 15; 18.09. 2010 року);
- Ю.М. Трасковський. Особливості впровадження професійно-прикладного фізичного виховання у допоміжній школі. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка (випуск 3, за 2010 рік) У «»надрукована стаття «», а у «Збірнику наукових праць» – стаття;
- Ю.М. Трасковський. Особливості змісту та напрямків фізичного виховання розумово відсталих учнів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія. Випуск 3, за 2011 рік;
- В.О. Трасковська. Особливості прояву шкільної дезадаптації у нормально розвинених та розумово відсталих підлітків. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія. Випуск 3, за 2011 рік;
- Крисько О.Д. Забезпечення корекційної спрямованості виховного процесу.
Освіта Буковини №5 (77) від 04.02.2011 р.
- Дементьєва-Змерзлюк С.М. Позитивні риси формує моральність». Освіта Буковини. № 22, 2010 р.
- Дементьєва-Змерзлюк С.М. Формування самостійності в позаурочний час. Освіта Буковини № 8, 2011 р.
- Шилін Т.В., Нікольська О.А., Дачковська Н.Н. Тренінг – курс для педагогів. «Девіантна поведінка підлітків – шляхи подолання». – В кн.: «Організація соціальнопсихологічної допомоги дітям, батьки яких перебувають за кордоном». Методичний посібник. – Хотин. 2005 р.;
- Шилін Т.В., Нікольська О.А. Статеве виховання учнівської молоді. // Крайова освіта. 2006 р. №12;
- Шилін Т.В. Формування самоповаги у підлітків з особливими потребами. // Психолог. 2006 р. №11;
- Шилін Т.В. Профілактика адитивної поведінки у підлітків з особливими потребами. // Соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методичний посібник. За матеріалами обласної науково-методичної конференції (11.04.2007). – Чернівці, 2004 р.;
- Кантимір Т.В.Діти із затримкою психічного розвитку: які вони.// Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої» дитини у школі. Методичний посібник за ред. Романовської Д.Д. і Собкової С.І. – Чернівці. 2009 р.;
- Кантимір Т.В.Специфіка роботи практичного психолога в умовах спеціальної школи-інтернату.// Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої» дитини у школі. Методичний посібник за ред. Романовської Д.Д. і Собкової С.І. – Чернівці. 2009 р.;
- Кантимір Т.В., Склярук О.В. Теоретичні засади поняття «розумова відсталість». Її види.//Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої» дитини у школі. Методичний посібник за ред. Романовської Д.Д. і Собкової С.І. – Чернівці. 2009 р.
- Кантимір Т.В.Тренінг спілкування.// Психологічний супровід професійного удосконалення педагогічних працівників. Методичний посібник для практичних психологів і соціальних педагогів, – за ред. Романовської Д.Д. і Собкової С.І. – Чернівці. 2009 р.
Робота психологічної служби
Основним її завданням є підвищення ефективності всього навчально-виховного, корекційно-компенсуючого процесу в школі, захист психічного і духовного стану всіх його учасників. В повсякденній роботі психолог Кантимір Т.В., соціальний педагог Колісник Р.М. керуються Законом України «Про освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти. Практичний психолог Кантимір Т.В. і соціальний педагог Колісник Р.М. проводять анкетування щодо раннього узалежнення асоціальної поведінки. З метою прогнозування психічних відхилень та схильності дітей до правопорушень психологом школи Кантимір Т.В. і соціальним педагогом Колісником Р.М. спільно з вихователями проводились тренінги, анкетування, індивідуальні бесіди, профорієнтаційна робота, а також проводиться постійне консультування батьків учнів. («Що таке громадянська зрілість?» - 9 кл.; «Що таке правопорушення?» - 6-9 кл.; «Захищеність особи в правовій Державі» - 8-9 кл.; «Злочин та покарання» - 8-9 кл.; «Алкоголь та правопорушення неповнолітніх» - 7-9 кл. та ін.).
З метою навчання педагогів, надання їм практичних рекомендацій Кантимір Т.В. проводить психолого-педагогічний семінар. Це сприяє покращенню якості корекційно - компенсуючої роботи з дітьми. Зокрема, вихованню уваги, розвитку мислительних операцій, виробленню навичок жити в колективі. В роботі з учнями старших класів перевага надається психологічній підготовці дітей до самостійного життя, формуванню міжособистісних відносин в колективі. Великий внесок Кантимір Т.В. в оформлення шкільного кабінету психолога та поповнення його необхідними матеріалами. У 2011 році в обласному огляді-конкурсі психологічних кабінетів дошкільних і загальношкільних закладів системи освіти Чернівецької області в номінації «Кращий психологічний кабінет закладу інтернатного типу» присвоєно ІІ місце психологічному кабінету нашої школи.
Наша школа – це школа розвитку, яка закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнів, забезпечує всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей та виховання громадянина України. У школі здійснюється реалізація особистісного підходу до учнів. Новітні педагогічні технології викладання сприяють максимальній самореалізації кожної дитини, впливають на якість навчально-виховного процесу в цілому.

Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
Минуле і сьогодення Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше