» » » Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Інформація
  • Переглядів: 2436
  • Автор: Moderator
  • Дата: 26-01-2012, 13:38
26-01-2012, 13:38

Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»

Категорія: Навігація / Новини

Сьогодні, 26 січня 2012 року, за участі голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Папієва, відбулися Крайові збори керівників навчальних закладів «Забезпечення умов у закладах освіти області щодо збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді».
«Ми з вами знаємо, що за станом здоров'я народу, громадян визначається рівень розвитку суспільства.
Згадаймо древньогрецького лікаря Герофіла – він казав: "Без здоров’я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, багатство без користі, і слово без сили".
Як не прикро говорити, але у свідомості значної частини українського соціуму пріоритет здоров'я, здорового способу життя не стали домінуючими. Як наслідок - поширення наркотичної та алкогольної залежності, народження ослаблених дітей, зростання захворюваності серед дошкільнят і школярів - що особливо непокоїть. Непокоїть мене як керівника крайової виконавчої влади, непокоїть, впевнений, і вас, шановні педагоги.
Маємо розуміти, що збереження і зміцнення здоров'я молодого покоління можливе лише за умов системної, повсякденної і активної спільної роботи всіх структур, дотичних до вирішення цієї проблеми. Через координацію і консолідацію зусиль держави і громадськості. Через утвердження здорового способу життя, пропаганду і належну організацію занять фізкультурою і спортом. Через фахову профілактику таких негативних явищ, як тютюнопаління, алкоголізм і наркотична залежність серед дітей та учнівської молоді.
Перед нами стоїть завдання навчити дитину не тільки писати, читати, рахувати, а й берегти своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя, активно займатися фізичною культурою, дотримуватися гігієнічних норм, раціонально харчуватися, загартовуватись, уміти керувати своїми почуттями, настроєм, жити в ладу з довкіллям. Ці компоненти мають бути складовими змісту виховання дитини в сім'ї, навчальному закладі і соціумі.
Вирішити ці завдання ми зможемо лише об’єднавши зусилля всіх: державних органів, навчальних закладів, самих учнів та студентів, громадських організацій та батьків. Тобто, всіх учасників навчально-виховного процесу», - наголосив під час свого виступу Михайло Папієв.
За словами керівника виконавчої влади краю, фахівці вважають, що зростання хронічної захворюваності дітей шкільного віку обумовлено підвищеним навантаженням на органи зору, малорухомим способом життя, порушенням режиму харчування, а також санітарно-гігієнічних умов навчального процесу.
«Тому профілактичний медичний огляд учнів загальноосвітніх навчальних закладів області у цій ситуації не тільки відповідає вимогам нормативних документів, але є крайньою необхідністю.
За даними профільного управління, майже 100% учнів шкіл області пройшли медичний огляд.
Хочу звернути увагу і на якість профілактичного медичного огляду школярів. Він залишається низьким. Насамперед, через часті порушення графіків його проведення – тут вина і керівників шкіл, і медичних закладів; через ігнорування батьками учнів вимог щодо щорічного проходження медогляду, і через недостатню обізнаність медичних працівників та керівників загальноосвітніх навчальних закладів з нормативними документами», - підкреслив голова Чернівецької облдержадміністрації.
Михайло Миколайович доручив головам райдержадміністрацій знайти можливість і ввести в штати навчальних закладів посади медсестер та вирішити проблему стовідсоткового забезпечення медичними працівниками дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади. У цьому році це має бути зроблено.
Що стосується спортивної матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої роботи, то, як відзначив Михайло Папієв,
для занять фізичною культурою та спортом заклади освіти області мають 264 спортивних зали – це 60,6 % від усіх шкіл, 109 проводять заняття в пристосованих приміщеннях. У 63 загальноосвітніх школах, 3 професійно-технічних училищах, 6 вищих навчальних закладах І-ІІ та 4 із 7 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації відсутні будь-які приміщення для проведення занять з фізичної культури. Проблема фізкультурно-оздоровчої роботи особливо гостро постає тут у зимовий період.
З об’єктивних і суб'єктивних причин у багатьох навчальних закладах не функціонують душові та внутрішні вбиральні при спортивних залах.
У зв’язку з цим голова Чернівецької облдержадміністрації зауважив, що: «Райдержадміністраціям необхідно провести інвентаризацію матеріально-спортивної бази навчальних закладів і вирішити питання фінансування її утримання і зміцнення. Очевидно, для цього варто залучити меценатів, спонсорів, небайдужих людей».
Окрему увагу керівник виконавчої влади краю приділив питанню роботі з батьками: «У мене є підстави стверджувати, що не всі батьки знають реальний стан здоров’я своїх дітей. І навіть тоді, коли знають, не інформують про це школу. Тут доречно нагадати всім статтю 59 Закону «Про освіту», в якій записано, що батьки та особи, які їх замінюють зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я та психічний стан дитини.
Нам необхідно подумати всім разом, як змінити психологію батьківської та учнівської громадськості, показати, що існує пряма залежність між здоров'ям і фізичним вихованням школярів. Мова йде, передусім, про системну методично забезпечену роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей та залучення їх до занять фізкультурою і спортом. У цій роботі батьки і навчальні заклади мають стати партнерами».
На завершення свого виступу Михайло Папієв закцентував увагу присутніх на тому, що на Буковині в кожному районі, місті повинні бути розроблені районні, міські Програми розвитку мережі навчальних закладів і створені Школи сприяння здоров'ю.
«Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо це зробити, і, таким чином, зробити ще один важливий крок до збереження та зміцнення здо¬ров'я молодої генерації буковинців.
Хочу побажати вам, шановні освітяни, успіхів у вашій праці, упевненості в собі і своїх вихованцях, благополуччя, миру і добра», - відзначив Михайло Миколайович.
Начальник Головного управління освіти і науки Михайло Бауер у своєму виступі окреслив стан ресурсного забезпечення та завдання органів управління освітою щодо збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
«Сьогодні серйозне занепокоєння викликають у нас причини стрімкого погіршення стану здоров’я дітей та учнівської молоді, порушення їхнього фізичного розвитку, у тому числі відсутність належного піклування за своє здоров’я.
Тому, одним із пріоритетних напрямів роботи освітньої галузі краю у 2012 році, Головним управлінням визначено зміцнення і збереження здоров’я дітей та учнівської молоді, забезпечення загальної фізичної освіти у поєднанні із всебічним фізичним розвитком через належне ресурсне забезпечення.
Одним із пріоритетних напрямів роботи освітньої галузі краю у 2012 році, Головним управлінням визначено зміцнення і збереження здоров’я дітей та учнівської молоді, забезпечення загальної фізичної освіти у поєднанні із всебічним фізичним розвитком через належне ресурсне забезпечення.
Сьогодні ми аналізуємо стан роботи в освітній галузі з цього напряму та обговорюємо завдання для реалізації упродовж 2012 року.
Перше завдання, яке нам необхідно вирішувати – це якісний показник викладання фізичної культури, це формування фізичної культури, вмінь і навичок здорового способу життя, проведення організованого змістовного дозвілля, дотримання особистої гігієни, загартування організму дитини.
На часі запровадити у навчально-виховний процес «Час здоров’я», під час якого діти після 2-3 уроку впродовж 20-25 хв. займалися б помірним фізичним навантаженням, перебували у руховому активному відпочинку на свіжому повітрі, здійснити невідкладні заходи щодо ресурсного забезпечення змістовного дозвілля на перервах.
Чи не найважливіше завдання, це вирішення кадрового питання забезпечення викладання фізичної культури.
Третє завдання – удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня. З нашої ініціативи з 1 вересня поточного навчального року відновлено гімнастику до початку занять у ЗНЗ області.
Назріла потреба закріпити вимогу обов’язкового проведення уроків фізичного виховання у початкових класах вчителями – фахівцями, а не класоводами. Це питання стовідсотково вирішено тільки у м. Чернівцях.
Важливою формою покращання фізичного розвитку учнів та студентів є секційна та гурткова робота.
Сьогодні необхідно говорити і про масовий спорт: відновити проведення легкоатлетичних пробігів та різноманітних естафет містом, спортивних свят на центральних майданах населених пунктів, олімпійських тижнів з найбільш популярних видів спорту, військово-спортивних ігор, туристичних походів, мандрівок і поїздок, спортивно-художніх свят, спортивних телевізійних програм тощо.
У 2012 році потребує вирішення проблема стовідсоткового забезпечення медичними працівниками навчальних закладів, у тому числі ДЮСШ.
Необхідно провести інвентаризацію матеріально-спортивної бази навчальних закладів і вирішити питання про виділення коштів на їх утримання, зміцнення і подальший розвиток.
Навчальними закладами мало уваги приділяється розвитку олімпійського руху. Необхідно масово пропагувати олімпійський рух на Буковині, залучати до нього всіх бажаючих.
Керівникам навчальних закладів потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей та залучення їх до заняття фізкультурою і спортом.
Сьогодні не має бути байдужих до проблеми спорту, від вирішення якої залежить збереження і зміцнення наших дітей, по великому рахунку майбутнє Держави», - зазначив керівник освітньої галузі краю і додав, що:
«Головне управління освіти і науки сьогодні робить все можливе, щоб спорт на Буковині процвітав. Спорт – це, перш за все, запорука здоров’я, а якщо мова йде про наших дітей, це вдвічі зобов’язує нас удосконалювати та сприяти розвитку спортивно-масової роботи на теренах нашого краю.
Закликаю всіх учасників Крайових зборів, небайдужих до піднятої проблеми, до конструктивного діалогу та пропозицій щодо її вирішення».

У роботі Крайових зборів також взяли участь: голови райдержадміністрацій, районних рад, Чернівецький і Новодністровський міські голови, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, органів управління освітою, обласної, міських і районних профспілок працівників освіти і науки, керівники закладів освіти всіх типів і форм власності та інші категорії педагогічних працівників.
Рекомендації Крайових зборів одноголосно прийнято за основу. Після доопрацювань пропозицій, озвучених виступаючими, буде прийнято Ухвалу.

Нагороджені:

Вручення Почесних грамот облдержадміністрації

З нагоди проведення Крайових зборів, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, упровадження сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління нагородити Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації:

1. Бацуру Ніну Олександрівну - вчителя основ безпеки життєдіяльності загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів м.Новодністровська.
2. Вічисту Орисю Дмитрівну - вчителя фізичного виховання Кострижівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Заставнівського району.
3. Гусенкову Лідію Ігорівну - вчителя предмету «Основи здоров’я» Путильської гімназії.
4. Дудка Сергія Григоровича - вчителя фізичного виховання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Грушівці Кельменецького району
5. Іоніцой Інну Валеріївну - вчителя предмету «Основи здоров’я» та етики Мамалигівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселицького району.
6. Маслія Петра Михайловича - вчителя фізичного виховання Шиловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хотинського району.
7. Пилипець Тетяну Григорівну - вчителя біології та предмету «Основи здоров’я» Старововчинецького ліцею Глибоцького району.
8. Репало Світлану Михайлівну - вчителя фізичного виховання Сторожинецької школи-інтернату.
9. Скутаря Петра Михайловича - вчителя фізичного виховання Карапчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вижницького району.

Вручення цінних подарунків кращим спортсменам області

1. Чорногуз Марії – учениці ЗОШ №1 м.Чернівці, вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з стрільби із лука, майстру спорту міжнародного класу, яка виборола ІІ місце на чемпіонаті світу зі стрільби із лука серед дівчат.
2. Бойчуку Сергію – учню спецшколи-інтернату №2 м.Чернівці, вихованцю комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, 2-х разовому чемпіону України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами здоров’я.
3. Чекамову Євгенію – студенту Новодністровської філії коледжу ЧНУ ім.Ю.Федьковича, вихованцю Новодністровської дитячо-юнацької спортивної школи, чемпіону України з греблі на байдарках і каное.
4. Шелепюк Наталії – учениці Глибоцького ліцею, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №4 м.Чернівці, яка виборола ІІ місце на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування.
5. Лелюхіній Світлані – учениці ЗОШ №24 м.Чернівці, вихованці Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, чемпіонці Європи з карате-до.

Вручення Почесних грамот обласної ради

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, упровадження сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління нагородити Почесною грамотою Чернівецької обласної ради:

1. Гулько Валентину Михайлівну - вчителя початкових класів Вербовецького навчально-виховного комплексу Заставнівського району.
2. Кібкало Стефанію Омелянівну - вчителя фізичного виховання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Сторожинець.
3. Кіріяк Василя Васильовича - вчителя фізичного виховання Молницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Герцаївського району.
4. Козловського Олексія Миколайовича - вчителя фізичного виховання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Сокиряни.
5. Маруняк Валентину Володимирівну - інструктора з фізичного виховання дошкільного навчального закладу «Ромашка» м.Новодністровська.
6. Нікіточкіна Юрія Олександровича - вчителя фізичного виховання Мамаївського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2 Кіцманського району.
7. Одажіу Росину Георгіївну - вчителя біології та предмету «Основи здоров’я» гімназії м.Новоселиця.
8. Сокол Наталію Василівну - вчителя фізичного виховання гімназії №5 м.Чернівців.
9. Тирон Миколу Михайловича - вчителя фізичного виховання Бабинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вижницького району.

Нагородження грамотами
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, упровадження сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління нагородити грамотою Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації:

1. Азімову Вікторію Степанівну - вчителя предмету «Основи здоров’я» та біології Романковецької гімназії Сокирянського району.
2. Атудуроає Валерія Костянтиновича - вчителя фізичного виховання Петрашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Герцаївського району.
3. Баранюка Володимира Арсенійовича - вчителя фізичного виховання Червонодібровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глибоцького району.
4. Боднарюк Оксану Миколаївну - вчителя біології, предмету «Основи здоров’я» Стрілецькокутського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Кіцманського району.
5. Гончара Олександра Анатолійовича - керівника фізичного виховання Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту.
6. Долгого Анатолія Івановича - вчителя фізичного виховання Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хотинського району.
7. Дроняк Ніну Іванівну - вихователя Усть-Путильського дошкільного навчального закладу Путильського району.
8. Королюк Оксану Іванівну - інструктора з фізичного виховання дошкільного навчального закладу №25 м.Чернівців.
9. Коцюбана Петра Васильовича - вчителя фізичного виховання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Зелена Кельменецького району.
10. Накоскіну Людмилу Іванівну - старшого тренера-викладача відділення волейболу Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи.Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
Михайло Папієв: «У кожному районі Буковини мають бути створені Школи сприяння здоров’ю»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (3)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше