Інформація
  • Переглядів: 1650
  • Автор: Moderator
  • Дата: 25-01-2012, 17:34
25-01-2012, 17:34

Школа - домівка для кожного вихованця

Категорія: Навігація / Новини

Наш навчальний заклад функціонує з 1 вересня 1963 року. Скоро будемо відзначати піввіковий ювілей. І тепер, і в минулому педагогічному колективу школи відводилось дуже важливе завдання: виховувати, навчати, допомагати дітям, які були обмежені у своїх можливостях. Це і вади мовлення, і затримка психічного розвитку. Близько 1000 дітей за 50 років пройшли через наш навчальний заклад. Кожна дитина не залишалась поза увагою. Кожна дитина знайшла тут те, чого вона не мала вдома. Кожному допомогли облаштувати своє життя. Небагато залишилось в школі тих, хто пам’ятає, як все починалось.
Однак, не дивлячись ні на що, комунальний заклад «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» працює, продовжує виконувати свою місію – допомогти дитині пізнати себе, знайти своє місце і приносити користь своїй державі в міру своїх здібностей і можливостей.
Для цього в школі є все. Звичайно, хотілось би мати і кращі спальні кімнати, ігрові кімнати і краще облаштовані спортивні майданчики.
Метою роботи школи передбачається особистісно зорієнтоване формування в школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, життєвої, комунікативної компетентності в сучасних умовах. Продовжуємо удосконалювати зміст системи освіти, яка б сприяла забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів. Розв'язання проблем та вирішення завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволяє досягнути певних результатів.
Педагогічний колектив працює над проблемою «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів».
У ході реалізації плану роботи педагогічний колектив школи працює над єднанням таких завдань:
• забезпечення належних умов для навчання та виховання учнів через удосконалення форм компетентнісно орієнтованого підходу, виконання конституційних вимог щодо обов'язкової базової освіти всіх учасників навчально-виховкого процесу;
• створення умов для самоосвіти педагогів;
• удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи методичних об'єднань, спецсемінарів, психолого-педагогічних практикумів, школи професійної адаптації молодого педагога, проведення методичних тижнів;
• розвиток учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.
Усе це досягається, у цілому, злагодженою роботою педагогічного колективу, у якому працює 54 педагоги.

Результатом тривалої роботи стало визначення педагогічним колективом основних умов для розвитку творчої особистості:
• відповідна фахова підготовка педагогічних працівників (спеціалістів вищої категорії –25, вчителів-методистів – 6, старших-учителів – 3, вчителів І категорії – 11 );
• створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності;
• готовність учителя до інноваційної діяльності;
• використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання;
• використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;
• надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань;
• матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
• творчі роботи вчителів з питання впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес: «Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики» Пастушак О.М., «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури» Гураль Л.С., «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології» Пупеза А.В., «Дидактичні ігри на уроках французької мови» Ільніцька О.М., «Проведення нетрадиційних уроків української мови та літератури» Здолини А.П., «Компенсуюче, корекційно-розвивальне навчання дітей з мовленнєвими порушеннями – суть навчально-виховного процесу в спеціальній школі-інтернаті» Гергележіу А.Г., «Формування особистості засобами українського народознавства» Соколюк А.О., «Формування соціально-трудової компетентності учнів під час навчання ручній обробці матеріалів» Корчинський М.О.
Профорієнтаційна робота з учнями - один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.
Робота, спрямована на вибір учнями професії, проводиться систематично з учнями всіх класів, але найбільша увага приділяється учням 8-х - 10-х класів. Застосовуються різноманітні форми роботи: зустрічі з викладачами ПТУ, ліцеїв, технікумів; конкурси творів; зустрічі з працівниками районного центру зайнятості; бесіди та лекції з проблем ринкової економіки.
Психологічний супровід вибору професії учнів 9-10 класів школи здійснюється за такими напрямками:
1. Виявлення інтересів, нахилів, здібностей старшокласників та мотивів вибору профілю навчання.

2. Вивчення рівня їхньої готовності до профільного навчання.

3. Психологічна просвіта старшокласників, а саме:

- ознайомлення з потребами регіону у певних типах спеціалістів та сферах професійної діяльності (систематичні зустрічі з працівниками районного центру зайнятості);
- ознайомлення старшокласників з вимогами різних типів професій до індивідуально-психологічних особливостей людини (психодіагностика учнів 9-10 класів);
- робота учнів 9-10 класів на «Профорієнтаційному терміналі», який включає програмне забезпечення «Мотивація розвитку зацікавленості до професійного самовизначення», що допомагає закріпити отримані знання, використовуючи цікаві тестові завдання.

4. Консультування.

Система роботи зі сприяння професійному самовизначенню старшокласників допомагає учням підвищити власний рівень професійної зрілості, тобто здатності зробити самостійний професійний вибір.
Плануючи роботу на новий навчальний рік, особливу увагу треба зосередити на таких питаннях:
- формування здорового способу життя;
- посилення контролю щодо питань дисципліни;
- у виховному процесі недостатньо активно брали участь учителі, більшість заходів проводилось зусиллями вихователів;
- забагато питань зосталися поза межами уваги педагогів щодо роботи з батьками.

Діяльність педагогічного колективу Хотинської спеціальної школи-інтернату №2 побудована так, щоб кожен вихованець міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук.
Кожна дитина – творча індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Ідея формування творчо розвиненої особистості є провідною в роботі нашого закладу, у якому створене середовище, де формується нова людина. Як творча особистість. З цією метою в школі працюють гуртки «Вокальний», «Сольний»,«Гри на духових інструментах», «М’яка іграшка», «Чарівна голочка», «Грація», «Художня студія», «Акваріуміст», «Танцювальний».
Вчителі школи готують дітей до участі в олімпіадах, різноманітних конкурсах, спартакіадах, спортивних змаганнях.
Для досягнення поставленої мети система роботи з розвитку творчої особистості має бути органічною сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності й забезпечують формування її особистості як дослідника. Виходячи з цього у школі визначені головні завдання роботи з творчими дітьми:
• створення максимально сприятливих умов для розвитку таких дітей;
• розробка й поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання;
• створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого
потенціалу педагогів.
Результатами такої роботи стали досягнення учнів під час олімпіад, фестивалів, конкурсів, змагань.
Учні нашої школи постійно беруть участь і стають переможцями у Всеукраїнському міжнаціональному фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького і молодіжного мистецтва «Хотинський піснецвіт», районному та обласному турах Всеукраїнського благодійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво», в районному конкурсі «Міс та Містер Хотина», районному та обласному конкурсах-оглядах декламаторів, присвяченому творчості Т. Г. Шевченка, в ІV Міжнародному фестивалі «Назустріч мрії» в м. Івано-Франківську, в профорієнтаційному КВК «Калейдоскоп професій». Стало традицією здобувати призові місця у різноманітних спортивних заходах: це і Першість району та області з легкої атлетики, з шахів, з настільного тенісу; легкоатлетичний крос вулицями міста; турнір з міні-футболу, першість району з футболу .
Оскільки на допомогу батьків дітей, які навчаються у нашому навчальному закладі, розраховувати не приходиться (як правило вони самі її потребують), розраховуємо на кошти держави і, звичайно, спонсорську допомогу.
Суттєвою для зміцнення матеріально-технічної бази школи є спонсорська допомога.
Так, у 2011 році нашому навчальному закладу надано коштів, послуг, товарів на суму 234207 грн. Несподіваним і таким бажаним дарунком учням школи став комп’ютерний клас в повному комплекті, який подарував начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації М.Й. Бауер.
Не можна не згадати і Чорного А.Г., приватного підприємця із с. Малинців, який допоміг облаштувати шкільне фойє, вхід та подвір’я навчального корпусу на суму до 40000 гривень.
Всі кошти, які були заплановані на 2011 рік, надійшли вчасно і були використані максимально ефективно.
Постійна увага і турбота з боку Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації відчувається щоденно.

Школа - домівка для кожного вихованця
Школа - домівка для кожного вихованця
Школа - домівка для кожного вихованця
Школа - домівка для кожного вихованця
Школа - домівка для кожного вихованця
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Березень 2020 (82)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)
Листопад 2019 (151)
Жовтень 2019 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше