» » » Довідка про стан профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму в закладах освіти Путильського району та м. Чернівці
Інформація
  • Переглядів: 10759
  • Автор: Moderator
  • Дата: 23-12-2011, 14:56
23-12-2011, 14:56

Довідка про стан профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму в закладах освіти Путильського району та м. Чернівці

Категорія: Навігація / Новини

Колегії Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації

Головною метою державної політики у напрямку запобігання дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону життя і здоров’я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови соціально-економічного розвитку країни. Упродовж 2011 року Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, управлінням освіти Чернівецької міської ради та відділами освіти райдержадміністрацій і Новодністровської міської ради проводилася значна робота, спрямована на реалізацію заходів із профілактики дитячого травматизму та травматизму побутового характеру.
З метою збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов їх праці та навчання видано ряд наказів Головного управління освіти і науки від 21.03.2011 №137 ”Про стан дитячого травматизму в загальноосвітніх навчальних закладах області за 2010 рік”, від 29.03.2011 №155 ”Про збереження життя і здоров’я дітей та запобігання нещасним випадкам під час літнього відпочинку і оздоровлення”, від 26.10.2011 №546 “Про заходи безпеки в опалювальний сезон 2009-2010 років та під час проведення новорічних і різдвяних свят”. У яких, начальників управління освіти Чернівецької міської ради, відділів освіти райдержадміністрацій та Новодністровської міської ради, директорів шкіл-інтернатів, позашкільних установ, професійно-технічних навчальних закладів, педагогічного коледжу було зобов’язано:
- провести відповідну роботу стосовно виконання вимог законодавчих нормативних актів з безпеки життєдіяльності, охорони праці в закладах освіти області, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці та навчання;
- особливу увагу звернути на загальний стан електрогосподарства, протипожежний стан, тощо.
Упродовж листопада-грудня 2011 року здійснено перевірку 30 установ освіти Путильського району та м.Чернівці. Аналіз проведених перевірок з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму свідчить, що керівники закладів освіти у своїй роботі керуються вимогами Законів України ”Про охорону праці”, ”Про дорожній рух” (ст. 20), ”Про пожежну безпеку” (ст. 8), ”Про охорону здоров’я” (ст. 28, 59, 60, 62, 63, 65), ”Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення” (ст. 21) та проводять планомірну роботу щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму розглядаються на засіданнях колегій відділів освіти та тематичних нарадах з директорами.
У більшості навчальних закладів проводиться цілеспрямована робота щодо попередження нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку 2011/20112 навчального року та на передодні канікулярних періодів в усіх закладах освіти були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності із учнями та вихованцями. Особлива увага приділялась профілактиці побутового травматизму та вмінню безпечного поводження у надзвичайних ситуація.
Згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 проведення інструктажів реєструються у відповідних журналах встановленого зразка. Слід відзначити позитивну роботу з цього напрямку адміністрацій Мариничівського НВК «Родина», Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст., Кисилицькій ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст., Киселицькому ДНЗ Путильського району, ЗОШ №27, гімназії №4, гімназії №6, ліцею №4 м.Чернівці. У цих навчальних закладах розроблені та затверджені положення, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, видаються виробничі накази, ведуться необхідні журнали.
Протягом останніх років покращився стан справ з питань ведення нормативної документації. Встановлено, що у всіх перевірених навчальних закладах наявні законодавчі документи з цих питань. Щорічно видаються відповідні виробничі накази про розподіл функціональних обов’язків з безпеки життєдіяльності, затверджені посадові інструкції працівників, журнали реєстрації нещасних випадків, інструкції з охорони праці на робочих місцях. Згідно з затвердженими графіками проводиться перевірка знань та навчання з охорони праці (у тому числі на види робіт з підвищеною небезпекою), організаційна робота з поліпшення умов безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
Для вивчення правил дорожнього руху у всіх перевірених закладах освіти Путильського району та м.Чернівці обладнанні куточки безпеки дорожнього руху, кабінети, стенди.
З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з попередження травматизму і загибелі дітей, у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, відділами освіти райдержадміністрацій розроблено комплексні плани заходів, забезпечується їх реалізація. Проводяться щорічні акції на тему «Безпека життя – безпека кожного з нас», які організовуються на рівні кожного навчального закладу.
В травні та листопаді цього року в закладах освіти проводилися тижні безпеки життєдіяльності. Зокрема відбулися відкриті уроки, виховні заходи з питань безпеки життєдіяльності, оформлялися книжкові виставки, проводилися конкурси малюнків і фотографій на теми «Небезпека що нас оточує», «Надзвичайні ситуації», «Увага діти на дорозі», «Надання першої медичної допомоги». Активну участь у проведенні тижнів взяли команди ЮІР та ДЮП. За їх участю відбулися агітаційні виступи перед учнями, педагогічними колективами, батьками.
Згідно з вимогами типового “Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки”, в перевірених закладах освіти організовано проведення навчання з безпеки життєдіяльності педагогічних кадрів, технічного персоналу, а також працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Своєчасно проводиться їх інструктування. Заклади освіти забезпечені збірниками документів з охорони праці, довідниковими виданнями правил безпечної роботи на різноманітних об’єктах підвищеного ризику, періодичними виданнями з цієї тематики, положеннями тощо.
В закладах освіти м.Чернівці. Протягом 2011 року всі керівники навчальних закладів міста та посадові особи управління освіти пройшли навчання з питань пожежної безпеки, експлуатації газових електроустановок (вартість - 50тис.грн.).
На технічне обслуговування щитових, кабельних ліній трансформаторних підстанцій освоєно 80 тис грн. На заміри контурів заземлення витрачено 55 тис. грн. Також використано 10 тис грн. на закупівлю вогнегасників.
В ЗОШ №22 та в ЗОШ №27 виконано роботи з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій горищ, вартість яких становить 149 тис. грн.
Потребують вирішення проблеми обробки дерев’яних конструкцій покрівель решти закладів та ремонт протипожежної сигналізації, питання пожежної безпеки і в установах освіти Путильського району, які потребують значних додаткових фінансових затрат: обробка дерев’яних конструкцій горищ приміщень вогнезахисним розчином, встановлення пожежної сигналізації тощо. Загалом в Путильському районі на здійснення цих заходів необхідно близько 1,7 млн грн. Крім того, для забезпечення всіх закладів освіти району вогнегасниками, відповідно до потреби, необхідно близько 240 тис грн, на їх перезарядку 1 раз в 2 роки – 167 тис грн.
Разом з цим під час проведення перевірки встановлено що в роботі окремих закладів Путильського району та м. Чернівці виявлені суттєві порушення і недоопрацювання. Практично в кожному навчальному закладі, відділі освіти Путильської райдержадміністрації та управління освіти Чернівецької міської ради не виконується вимога ст.19 «Фінансування охорони праці» Закону України «Про охорону праці».
Встановлено що в Яблунівськоій ЗОШ І-ІІ ст.., Конятинській ЗОШ І-ІІІ ст.., Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ст. :
- Не проведено лабораторні виміри опору заземлення, ізоляції, петлі «Фаза-Нуль».
- Не проводиться опосвідчення стану безпеки електроустановок
- Не проводяться інструктажі на І групу електробезпеки з неелектричним персоналом
- Не розроблені програми стажування для конкретної професії, та не проводиться стажування новоприйнятих працівників
- Не створено комісії по огляду будівель та споруд, не складаються акти огляду будівель та споруд до весняно-літнього та осінньо - зимового періоду згідно постанови Кабінету Міністрів України № 409 від 05.05.1997 р.
- В Конятинській ЗОШ І-ІІІ ст. не заведено журнал вступного інструктажу з працівниками та не проводиться вступний інструктаж.
- Не погоджуються комплексні заходи що до встановлення відповідних нормативів охорони праці з управлінням Держгірпромнагляду по Чернівецькій області.
- В Довгопільській ЗОШ І-ІІІ ст.. не проведено опосвідчення манометрів водогрійних котлів в Держстандарті., не проведено реєстрацію водогрійного котла в управлінні Держгірпромнагляду по Чернівецькій області.
- В закладах освіти району відсутні договори на обслуговування та ремонт автоматики безпеки водогрійних котлів.
В закладах освіти м.Чернівці, а саме в Чернівецькій гімназії №6, гімназії №7, ліцеї №4, ЗОШ № 8, ЗОШ № 10, ЗОШ № 25, ЗОШ № 33, ДНЗ № 9, ДНЗ № 18, встановлено:
- Не розроблені програми стажування для конкретної професії, та не проводиться стажування новоприйнятих працівників
- В посадових інструкціях керівників закладів освіти та заступників відсутній розділ – «охорона праці»
- Не погоджуються комплексні заходи щодо встановлення відповідних нормативів охорони праці з управлінням Держгірпромнагляду по Чернівецькій області.
- Не погоджуються комплексні заходи що до встановлення відповідних нормативів охорони праці з управлінням Держгірпромнагляду по Чернівецькій області.
Планами роботи Конятинської ЗОШ, Довгопільської ЗОШ Путильського району не передбачається обговорення стану роботи з охорони праці та профілактики дитячого травматизму на засіданнях педрад, нарадах при директорові, батьківських зборах тощо. Не розробляються плани – заходів щодо профілактики дорожньо-транспортного та побутового травматизму в ЗОШ №10, №8, №25 м.Чернівці. Зафіксовано, що практично у всіх закладах освіти Путильського району та м. Чернівці не ведеться детальний аналіз випадків дитячого травматизму побутового характеру, що в свою чергу призводить до недостовірного інформування та звітування перед Міністерством освіти і науки України, прокуратурою області та іншими контролюючими службами.
Також, актуальною залишається проблема створення і покращення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальних кабінетах, а саме Розтоківська ЗОШ, Киселицька ЗОШ, Довгопільська ЗОШ, Конятинська ЗОШ Путильського району. Приміщення недостатньо забезпечені сучасним світлотехнічним обладнанням. У вищезазначених школах з року в рік не вирішується питання покращення природного та штучного освітлення класних кімнат. Причиною цього є застаріла існуюча система освітлення, яка потребує термінової заміни.
Незважаючи на проведену профілактичну роботу, практично щомісяця фіксуються нещасні випадки та трагедії. За 11 місяців 2011 року в області травмувалося 892 дитини. В переважній більшості це травми побутового характеру, а також спортивні, ДТП та в меншій мірі - шкільні.
В установах освіти Путильського району всього було зареєстровано 43 випадки дитячого травматизму, що на 3 випадки менше, ніж в 2010 році; з них 2 випадки пов’язані з навчально-виховним процесом, 4 випадки спортивного травматизму, 1 ДТП і 36 випадків побутового травматизму. Найбільша кількість травмованих учнів спостерігається в Дихтинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (5), Селятинській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. (4), Киселицькій ЗОШ І-ІІІ ст. (3), Путильській ЗОШ І-ІІІ ст. (3). Для порівняння, в 2010 році найбільша кількість травм спостерігалася в Розтоківській ЗОШ І-ІІІ ст. (4), Путильській ЗОШ І-ІІІ ст. (5), Мариничівському НВК «Родина» (4), з них 4 випадки пов’язані з навчально-виховним процесом: учні травмувалися через власну необережність на перерві, при грі з м’ячем.
У закладах освіти м.Чернівців кількість випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу з почасту року у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року зменшилася на 5 (2011 – 63, 2010 – 68). Кількість смертельних випадків збільшилась (2011 -2, 2010 -1) Кількість ДТП в яких були травмовані діти шкільного віку у порівнянні з минулим роком збільшилась на 9 (2011 - 14, 2010 - 5). Збільшилася кількість побутових травм серед дітей (2011 - 125 , 2010 - 119). Найбільшу кількість випадків шкільного травматизму зафіксовано у ЗОШ №28 -12 з них 8 на уроках фізичного виховання, 7 випадків ЗОШ №31 з них 2 на уроках фізичного виховання та 5 випадків ЗОШ №11 з них 1 на уроці фізичного виховання. Найбільша кількість побутових травм зафіксована в ЗОШ №3 - 22 випадки, ЗОШ №4 - 13 випадків, ЗОШ №28 - 8 випадків. В основному це неуважність самих дітей та безвідповідальне ставлення окремих керівників установ й вчителів до цього напряму роботи, недостатня профілактична робота щодо дитячого травматизму у ЗНЗ області. Також бентежить питання чергування педагогічних працівників на перервах, тому що кожен другий випадок стається на перерві.
Найбільше випадків дитячого травматизму в закладах освіти області зафіксовано в таких районах: Вижницькому - 109, Новоселицькому – 97, Сторожинецькому - 92, Глибоцькому - 83 та м. Чернівцях - 166 випадків.
У 2011 році в області загинуло 9 школярів для порівняння у 2010 році 18. Найбільше нещасних випадків із смертельним наслідком сталося у Новоселицькому районі -2 та м.Чернівці -2. Найпоширенішими причинами нещасних випадків були утоплення – 2 та дорожньо-транспортні пригоди - 2.
За даними прес-служби Державтоінспекції, зросла кількість дітей, які постраждали під час дорожньо-транспортних пригод через порушення ними правил дорожнього руху. За 2011 рік на дорогах і вулицях Чернівецької області зареєстровано 59 (2010р – 51) дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 2 дитини у 2010 - 6. Найбільше ДТП за участю дітей сталося в м. Чернівцях – 14, Сокирянському – 7, Сторожинецькому -7, Глибоцькому – 7, Новоселицькому - 6 та Хотинському районі – 6.
Аналіз звітів за 2011 рік , поданих управліннями та відділами освіти свідчить про те, що найчастіше випадки травмування трапляються внаслідок порушення учнями правил поведінки під час перерв, при штовханні одним одного без нагляду вчителя, з власної необережності. Необхідно зауважити, що основною віковою групою в шкільному травматизмі є учні 2- 9 класів.
На підставі вивчення, аналізу стану травматизму, причин його виникнення серед дітей та учнівської молоді можна зробити висновок, що, незважаючи на певні позитивні зрушення в роботі із забезпечення безпеки життєдіяльності та профілактики виробничого і невиробничого травматизму, рівень дитячого травматизму залишається достатньо високим, заходи, які здійснюються в навчальних закладах, є недостатньо ефективними і не забезпечують стовідсоткового виконання державної політики у галузі охорони праці. Шляхи вирішення цієї проблеми Головне управління освіти і науки облдержадміністрації бачить в підвищенні ефективності управління безпекою життєдіяльності в закладах освіти, посиленні роз’яснювальної, профілактичної роботи з дітьми, підвищенні рівня викладання предмету “Основи безпеки життєдіяльності” та в забезпеченні виконання вимог нормативних документів щодо розслідування та обліку нещасних випадків.
Підвищення ефективності в справі профілактики травматизму, насамперед, залежить від чіткої координації та тісної взаємодії адміністрації навчальних закладів, педагогічних колективів та батьківської громадськості.

Додаток: kolegiya-2.doc [68.5 Kb] (cкачувань: 254)
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (59)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше