» » » Довідка про стан розгляду звернень громадян Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації у 2011 році
Інформація
  • Переглядів: 3177
  • Автор: Moderator
  • Дата: 23-12-2011, 10:42
23-12-2011, 10:42

Довідка про стан розгляду звернень громадян Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації у 2011 році

Категорія: Навігація / Новини

Додаток до проекту рішення
колегії Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
28.12.2011 № 5/4


На виконання Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 №393/96 (із змінами), Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24.09.2008 №858, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про виконання Указу Президента від 07.02.2008 №109» від 06.03.2008 №158 Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації проводиться відповідна робота щодо забезпечення розгляду звернень громадян.
Головним управлінням у 2011 році зареєстровано 649 письмових та усних звернень, що на 101 звернення менше, ніж у минулому році (750).
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.08.2011 № 367-р, прийом громадян начальником Головного управління проводиться щовівторка з 1000 до 1900 години за попереднім записом.
Згідно з наказом від 14.12.2011 №_____ заступники начальника Головного управління здійснюють прийом щочетверга та щосереди, начальники відділів та секторів – щовівторка та щочетверга з 10.00 до 18.00 год., головні спеціалісти – щоденно з 15.00 до 17.00 год.
Звернення громадян, що надійшли до Головного управління реєструються у контрольно-реєстраційних картках з використанням автоматизованої системи. За звітний період на особистому прийомі у начальника побувало 378 громадян, що на 87 менше, минулорічного показника (465).
Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації ведеться відповідна роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та сайт. Так, інформація про день, час і місце проведення особистого прийому громадян доведена до населення через офіційний сайт Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
За результатами усного прийому начальником Головного управління із загальної кількості 378 звернень прийнято рішення щодо задоволення 116, про відмову – 4, надано роз’яснень – 177, взято на облік щодо працевлаштування – 81 заявника.
Під час усного прийому заявниками частіше порушувались питання щодо працевлаштування, отримання кредиту на навчання та інформування про конфліктні ситуації, що мали місце в навчальних закладах області. Доручення щодо вирішення усних звернень громадян впродовж звітного періоду перебували на постійному контролі начальника Головного управління.
За 2011 рік канцелярією Головного управління зареєстровано 271 письмове звернення, що на 14 менше у порівнянні з минулим роком (285). У 2011 році кількість громадян, які звернулися до органів влади вищого рівня становить 106 (115) звернень, не суттєво зменшилась на 9 у порівнянні з минулим періодом. У тому числі: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 13 (44), обласна державна адміністрація 90 (57), обласна рада – 3 (14). За ознакою надходження Головним управлінням зареєстровано первинні та повторні звернення. Первинних звернень за звітний період надійшло 565 (701), повторних – 31 (49) та 53 дублетних. За видами звернень управлінням зареєстровано 612 (703) заяв, 32 (20) скарги, 6 (27) пропозицій.
Аналізуючи кількість звернень за статтю авторів необхідно відзначити, що з року в рік зберігається тенденція реєстрації Головним управлінням більшої кількості звернень, що надійшли від жінок, аніж від чоловіків. У 2011 році від жінок надійшло 369 (404) звернення, від чоловіків 280 (346).
За суб’єктами надходження у звітному періоді управлінням зареєстровано індивідуальні, колективні та анонімні звернення. Індивідуальних звернень надійшло 543 (682), колективних 85 (61) та анонімних 21 (7).
За типами надходження звернень зареєстровано 271 (285) лист та 378 (465) усних звернень. До Головного управління за звітній період звернулися учасники війни – 2, дитина війни – 1, інваліди війни - 6, одинока мати – 1, мати-героїня – 3, багатодітні сімї – 1 заявник. Такі категорії авторів звернень, як: Герої України, Герої соціалістичної праці та Герої Радянського Союзу – до Головного управління впродовж 2011 року не зверталися.
За соціальним станом авторів надійшло 38 (55) звернень від пенсіонерів, 164 (148) безробітних, 161 (154) - вчителів, 7 (25) - керівників навчальних закладів, 9 (11) - депутатів, 123 (82) - учні, студенти, 62 (77) - працівників бюджетної сфери та ін. категорій.
За результатами розгляду Головним управлінням з 649 звернень вирішено позитивно 331, надано роз’яснень – 305, відмовлено 13 заявникам з різних питань, в тому числі з причин відсутності місць та підстав для поселення в гуртожитках ПТНЗ, невідповідності умовам надання кредиту на навчання, працевлаштуванні не за педагогічними спеціальностями та ін. Головним управлінням відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян» спрямовано для розгляду за належністю 2 звернення (таблиця 1).
Стан роботи із зверненнями громадян у 2011 році розглядався у січні та квітні на апаратних нарадах. За результатами яких були підготовлені доручення. У січні була звернута увага на недостатню організацію роботи щодо існуючих черг громадян, що мали місце під час усного прийому, неналежної реєстрації їх звернень та не зняття з контролю карток обліку реєстрації тих звернень, на які заявникам було надано письмову відповідь. У зв’язку з цим, запроваджено попередній запис громадян, започатковано електронний варіант реєстрації звернень громадян усного прийому та проводиться робота щодо заповнення карток та зняття звернень з контролю. У квітні особливу увагу було звернуто на розгляд звернень громадян, що надійшли поштою. Розглядалися питання виконавської дисципліни, а саме розгляду звернень у встановлені законом строки та організованої процедури проходження зверненя від стадії його реєстрації до надання відповіді заявнику. Така форма роботи сприяла покращенню виконання функціональних обовязків працівниками аппарату управління та якісному розгляду звернень громадян.
Чимало дописувачів у своїх зверненнях просять покращити матеріальне становище навчальних закладів області, провести реконструкцію застарілих шкільних приміщень, чи побудувати нові, сприяти у виділенні автотранспорту для підвозу учнів та вчителів до навчальних закладів, перевести на державну форму навчання, надати кредит на навчання та ін. З цих питань заявниками, як правило, є педагогічні працівники, керівники закладів системи освіти області, учні, студенти та їх батьки.
У 2011 році до Головного управління звернулося з питань: реконструкції та будівництва 48 (47) заявників; переведення з контрактної на державну форму навчання 11 (36); надання кредиту на навчання 31 (62) особи; харчування в навчальних закладах 13 (8), підвіз дітей та вчителів 10 (11); з питань організації навчально-виховного процесу 19 (34), дотримання трудового законодавства 6 (9) заявників.
Найчастіше у зверненнях порушуються питання працевлаштування громадян, показник якого у порівнянні з попереднім періодом знову зріс 164 (148) (таблиця 2). Збільшення кількості звернень з цього питання пояснюється відсутністю на ринку праці робочих місць, а також, сподіванням на розуміння влади існуючої проблеми та можливості вирішення без довготривалого перебування на обліку в центрах зайнятості.
З метою об’єктивного розгляду письмових звернень громадян, вирішення працівниками Головного управління упродовж 2010/2011 навчального року, здійснювався комісійний їх розгляд, з виїздом на місце.
Головним управлінням проведений аналіз щодо кількості звернень, що надійшли за звітний період від заявників з районів та міст області (діаграма). Так, у процентному відношенні, з розрахунку кількості звернень на одну тисячу населення, найбільше звернень до Головного управління надійшло від м. Чернівці (312 або 1,2%), Глибоцького (87 або 1,2%) району, м. Новодністровськ (10 або 0,9%) та Вижницького (38 або 0,6%) району. За такою ж схемою визначено рейтинговий показник місцевих органів управління освітою (таблиця 3). У 2011 році загальна кількість звернень в середньому по області зменшилась на 436, а кількість звернень на одну тисячу населення на ____%.
Враховуючи вищезазначене, шляхом співставлення даних діаграми та таблиці 3, прослідковується те, що хоча і до відділу освіти Новодністровської міської ради надійшло 28 звернень, але їх питома вага (10) розглядалася Головним управлінням. В результаті чого Головне управління спрямовувало свою діяльність на розгляд звернень, які могли бути розглянуті відділом освіти Новодністровської міської ради. Так, до відділу освіти Вижницької райдержадміністрації надійшло 24 звернення, а до Головного управління з Вижницького району 38. Подібна ситуація у відділі освіти Кіцманської райдержадміністрації. 24 звернення надійшло до відділу освіти та 31 до Головного управління.
Кількісний аналіз звернень у порівнянні з минулим періодом, що надійшли до відділів (управлінь) освіти викладено в таблицях 1 та 2.
На виконання наказу Головного управління від 23.09.2011 №459 було проведено перевірку роботи з розгляду звернень громадян у п’яти відділах освіти райдержадміністрацій. Перевірка проводилась у Заставнівському, Новоселицькому, Сокирянському, Герцаївському та Путильському районах.
За результатами перевірки встановлено, що у Герцаївському районі у журналі реєстрації письмових звернень громадян відсутні відмітки про надання відповідей заявникам та в журналі усного прийому не ведеться відповідний облік, що свідчить про не завершену процедуру розгляду звернень громадян. Відсутні в журналах реєстрації відмітки про звернення, що надійшли від органів вищого рівня. За результатами перегляду листів-відповідей, які підшиваються окремо від звернень що надійшли, встановлено, що відсутні відповіді на звернення Чобану С.Д. та Подурару В.І., а також має місце розгляд звернення понад встановлені строки передбачені Законом України «Про звернення громадян». За порушення строків розгляду звернень громадян до дисциплінарної відповідальності працівники відділу не притягалися.
З Герцаївського району до Головного управління надійшло 18 звернень, що складає 0,5 відсотка від кількості звернень на 1000 населення. З них 7 побувало на прийомі у начальника Головного управління, 4 звернення надійшли до обласної державної адміністрації, решта до Головного управління.
У Заставнівському районі письмові та усні звернення обліковуються в одному журналі реєстрації, що не дозволяє якісно готувати інформаційні матеріали до вищестоящих органів. Відсутнє ведення особистого прийому громадян по контрольно-реєстраційних картках, що не дозволяє адміністрації ефективно здійснювати контроль за розглядом звернень працівниками відділу. На момент перевірки не встановлено відповідального працівника за здійснення реєстрації та облік звернень особистого прийому громадян. На зверненнях що надходили до відділу освіти не проставляється штамп вхідної документації, що не дало можливості перевірити дотримання строків надання відповідей заявникам. Із Заставнівського району до Головного управління надійшло 25 звернень, що складає 0,4 відсотка від кількості звернень на 1000 населення. З них 8 осіб побувало на особистому прийомі у начальника Головного управління освіти. Зазначені звернення в основному були адресовані Головному управлінню, однак звернення з питань харчування від батьків дітей, що навчаються в Хрещатинському ЗНЗ та звернення від Лазоряк Л.Г. щодо навчання дочки надійшло на розгляд через обласну державну адміністрацію. Звернення від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших вищестоящих органів не надходили.
У Новоселицькому районі за результатами перевірки контрольно-реєстраційних карток особистого прийому громадян не вдалось встановити дату отримання відповідальним працівником звернення до виконання та результати його розгляду. Звернення особистого прийому громадян не знімаються з контролю, що свідчить про незавершену процедуру їх розгляду. Аналогічні порушення мають місце під час розгляду звернень громадян що надійшли поштою. У деяких сформованих папках звернень того чи іншого заявника відсутні письмові відповіді. Зазначене засвідчило факт відсутності наданої відповіді заявнику, що є порушенням вимог Закону України «Про звернення громадян». З пояснень відповідального працівника встановлено, що відповіді заявникам підшиваються у робочих папках виконавців, однак надати відсутні відповіді на звернення відповідальний працівник не зміг. У зв’язку з цим, встановити чи порушувався термін розгляду звернень громадян було неможливо.
З Новоселицького району до Головного управління надійшло 21 звернення, що складає лише 0,2 відсотка від загальної кількості звернень на 1000 населення. З них 11 побувало на прийомі у начальника Головного управління, 1 звернення надійшло до обласної державної адміністрації та 1 до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, решта до Головного управління.
У Сокирянському районі також звернення особистого прийому громадян не знімаються з контролю, що свідчить про незавершену процедуру їх розгляду. Відсутній наказ по відділу освіти щодо графіку прийому громадян працівниками відділу. Не визначено наказом та посадовою інструкцією відповідального працівника за облік та реєстрацію звернень особистого прийому громадян. Не планувалися та на апаратних нарадах не розглядалися питання роботи з розгляду звернень громадян.
З Сокирянського району до Головного управління надійшло 19 звернень, що складає 0,3 відсотка від загальної кількості звернень на 1000 населення. З них 2 громадян побувало на прийомі у начальника Головного управління, 7 звернень надійшло до обласної державної адміністрації та 4 до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, решта до Головного управління.
У Путильському районі за результатами розгляду звернень громадян до дисциплінарної відповідальності було притягнуто директора Путильської ЗОШ. Робота з розгляду звернень громадян ведеться на належному рівні. Однак для працівників Головного управління є традиційним розгляд звернень Різуна В.В. із с. Ростоки. Так . у 2011 році лише ним було направлено до Головного управління 3 звернення. Всього з Путильського району до Головного управління надійшло 16 звернень, що складає 0,6 відсотка. З них 3 побувало на прийомі у начальника Головного управління, 3 звернення надійшло до обласної державної адміністрації, решта до Головного управління.
Такий аналіз свідчить про недостатню роботу відділів (управлінь) освіти з населенням щодо попередження надходження звернень громадян, а також неякісний їх розгляд, що призводить до направлення за тим же змістом звернення до вищестоящого органу, які фіксуються як дублетні. Відділами освіти не в достатній мірі проводиться роз’яснення прав і обов’язків громадян, важливих та актуальних нормативних документів системи освіти, нормативних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, власних повноважень у вирішенні питань, що порушують громадяни у своїх листах та на особистому прийомі.
За результатами перевірки підготовлено довідки, вказано на неналежне виконання заходів, затверджених рішенням колегії Головного управління від 28.12.2010 №5/2, та надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, зокрема, щодо усунення причин, які спричиняють звернення громадян, у тому числі, і повторні, ведення аналітичної роботи з питань, що порушуються у зверненнях громадян та на особистому прийомі, оперативного реагування на проблемні ситуації в галузі.
Аналізуючи кількість звернень, які надійшли до Головного управління, варто зазначити, що фактів порушень посадовими особами положень Закону України "Про звернення громадян" не було зафіксовано, однак до дисциплінарної відповідальності було притягнуто керівника позашкільного навчального закладу.
Основною формою роботи Головного управління за для вжиття заходів щодо попередження надходження звернень громадян є робота із засобами масової інформації. Щотижневий випуск Чернівецької обласної інформаційно-методичної газети «Освіта Буковини» опубліковує проведені освітні заходи; інформації про результати проведених нарад, семінарів-практикумів, колегій; накази, що зареєстровані у Головному управлінні юстиції в Чернівецькій області; юридичні консультації, педагогічний досвід вчителів краю, новини спорту та цікаві зустрічі. Досить детальна інформація про проведену роботу та пріоритетні завдання галузі висвітлюється щоденно на інформаційному сайті Головного управління. Громадяни можуть ознайомитися з актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, наказами та листами інформаційного характеру, роз’ясненнями, методичними рекомендаціями, оголошеннями, новинами педагогічної громадськості області, результатами проведених нарад, семінарів та конференцій, конкурсів. З питань розгляду звернень громадян підготовлено та розміщено на інформаційному сайті методичні рекомендації, що є своєрідною шпаргалкою щодо створення належної організації роботи з розгляду звернень громадян для всіх органів системи освіти області.
Головним управлінням у 2011 році взято неодноразову участь у роботі гарячої лінії обласної державної адміністрації «Запитай у влади». Проводилися «прямі лінії» із залученням каналу обласного телебачення, радіо з питань закінчення та початку нового навчального року, вступної кампанії, оздоровлення, відкриття навчальних закладів, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та виховної роботи.
З метою забезпечення правового захисту інтересів педагогічних працівників Головним управлінням надаються консультації з питань застосування чинного законодавства, в тому числі через телефон довіри. З 1 січня 2011 року запроваджена пряма телефонна лінія з актуальних питань діяльності ЗНЗ, яка працює щопонеділка з 14 до 15 години.
Керівництвом Головного управління впродовж року проводилася виїзна робота, зустрічі з педагогічними працівниками, громадськістю з метою врегулювання конфліктних ситуацій, надання консультацій з питань, що найбільше хвилюють громадян області.
Порівняльний аналіз за роками свідчить, що у 2010 році кількість звернень збільшилася у 2 рази (2009 – 236, 2010 – 570, 2011 - 649).
Стан виконавської дисципліни в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі начальника Головного управління.
Таблиці та діаграма, в додатках до довідки.

Головний спеціаліст сектору кадрової
роботи та правового забезпечення М. Антонюк

Додатки: dani-zvernennya-gromadyan-2011.rar [5.46 Kb] (cкачувань: 21) zvedena-11.rar [29.31 Kb] (cкачувань: 12) zvedena-22.rar [18.06 Kb] (cкачувань: 18) diagrama-2011.doc [245 Kb] (cкачувань: 10) zaxodi-2011.docx [16.31 Kb] (cкачувань: 17)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (4)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше