Інформація
  • Переглядів: 18990
  • Автор: Moderator
  • Дата: 23-12-2011, 10:29
23-12-2011, 10:29

Довідка про наслідки перевірки

Категорія: Навігація / Новини

Колегії Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації


Довідка про наслідки перевірки стану виконання відділом освіти Заставнівської райдержадміністрації делегованих повноважень в галузі освіти, роботи районного методичного кабінету, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності Заставнівського району
Відповідно до плану роботи Головного управління освіти і науки облдержадміністрації на 2011 рік та наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.11.2011 № 584 "Про комплексну перевірку стану виконання делегованих повноважень відділом освіти Заставнівської райдержадміністрації, роботи районного методичного кабінету, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності Заставнівського району" працівники Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, групи по господарському обслуговуванню та аудиту установ освіти області, обласної психолого-медико-педагогічної консультації, обласних позашкільних начальних закладів 15, 17, 22, 24, 29, 30 листопада 2011 року здійснили комплексну перевірку стану виконання делегованих повноважень відділом освіти Заставнівської райдержадміністрації, роботи районного методичного кабінету, логопедичної та психологічної служб, педколективів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району.
Комплексною перевіркою було охоплено відділ освіти, районний методичний кабінет, 23 (70 %) загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ, І-ІІ ступенів, 12 (100 %) дошкільних навчальних закладів, 3 (100%) позашкільних навчальних заклади.
Питання про роботу відділу освіти райдержадміністрації щодо виконання Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (01.11.2011), оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів району (05.08.2011), організацію гарячого харчування (23.06.2011), стан і перспективи розвитку дошкільної освіти (25.03.2011) було заслухано на колегіях, нарадах при голові Заставнівської районної державної адміністрації.
Робота відділу освіти Заставнівської районної державної адміністрації, навчальних закладів району спрямовується на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». Перевіркою встановлено, що установчі документи відділу освіти в наявності. Розроблено і затверджено розпорядженням райдержадміністрації від 01.12.2008 № 738-Р Положення про відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації. Затверджено наказами відділу освіти райдержадміністрації: Статут районного методичного кабінету відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації (від 08.11.2010 № 616), Правила внутрішнього розпорядку (21.04.2011 № 195), посадові обов’язки працівників (29.12.2010 № 423), номенклатура справ погоджена в архіві.
Штатний розпис відділу освіти затверджено головою райдержадміністрації. За штатом 6 держслужбовців: начальник, заступник, 4 головні спеціалісти. В наявності 1 вакансія головного спеціаліста.
Планування роботи у відділі освіти проводиться за перспективним (річним), поточним (квартальними і місячними) планами, які затверджує заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), оперативними (тижневими). Контроль за виконанням планів роботи відділу здійснюється відповідальним працівником. Розгляд питання "Аналіз виконання плану роботи відділу освіти за 2011 рік" заплановано на апаратній нараді у грудні поточного року.
Відповідно до плану роботи відділу освіти проводяться комплексні і тематичні перевірки закладів освіти, визначаються завдання, порядок їх підготовки, проведення підсумків. Затверджені перспективні плани перевірок на період з 2010 по 2020 роки.
Розпорядженнями голови райдержадміністрації затверджено програми, які реалізуються освітянами району:
- розвитку освіти Заставнівського району на 2011-2016 роки;
- «Вчитель» на 2002-2012 роки;
- впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Заставнівського району на 2011-2016 роки;
- розвитку дошкільної освіти Заставнівського району на 2011-2017 роки;
- Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2015 року.
Рішенням сесії районної ради затверджено та реалізуються програми:
- подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Заставнівському районі у 2011 році;
- "Обдаровані діти" на 2011-2016 роки;
- впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання на 2010-2015 роки.
Заставнівською районною державною адміністрацією, відділом освіти Заставнівської районної державної адміністрації вживаються заходи щодо покращення якісного складу педпрацівників району та своєчасного забезпечення навчальних закладів кваліфікованими спеціалістами.
Педагогічний корпус закладів освіти становить 867 працівників – 7% від загальної кількості педпрацівників по області. Відсоток педпрацівників, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", становить 35,2% (по області 41,9%). Вищу освіту мають 87,5% (по області 87,8%). У порівнянні з 1999/2000 н.р. (попередня комплексна перевірка району), ці показники зросли відповідно на 19,1% і 11,2%.
Питання щодо кадрового забезпечення, якісного складу педагогічних працівників, прийому молодих спеціалістів на педагогічну роботу заслуховувалися на колегіях відділу освіти райдержадміністрації у 2007 і 2010 роках.
Потреба у педкадрах щороку зменшується. Якщо у 2001/2002 н.р. необхідно було 24 спеціалісти, то у 2011/2012 н.р. - 2.
Проводиться систематична робота щодо удосконалення кадрової політики, закріплення молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів за робочими місцями. Цьому сприяє отримання молодими спеціалістами одноразової адресної грошової допомоги: у 2008 році таку допомогу отримали двоє вчителів, 2009 – 4, 2010 – 12. Окрім цього в районі організовано наставництво, діють школи молодого вчителя на базах Кострижівської, Товтрівської, Погорілівської ЗОШ.
Спостерігається спад плинності кадрів: у 1999/2000 н.р. плинність становила 9,9%, у 2010/2011 н.р. – 2,5% ( по області 4,8%).
Видано наказ відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації від 30.12.2010 № 434 "Про удосконалення кадрової роботи в системі освіти Заставнівського району", яким чітко регламентовано призначення і звільнення працівників структурних підрозділів відділу освіти, керівників навчальних закладів району, конкретизовано умови прийому на роботу молодих спеціалістів тощо.
100% директорів ЗНЗ та ПНЗ працюють на контрактній основі, всі інші працівники на постійній.
З кожним роком зростає кількість пенсіонерів, на сьогодні їх частка становить 119 (16,9%) – ріст на 8,6% у порівнянні з показниками попередньої комплексної перевірки району. Практично не змінилась у порівнянні з минулим роком кількість педпрацівників, які викладають не за фахом – 22 (2,5%, по області – 1,4%). До 64 осіб збільшився показник вчителів, які викладають два і більше предметів. Найбільше в Онутському НВК, Кострижівській ЗОШ, Погорилівській ЗОШ, Юрковецькій ЗОШ по 5, Веренячанській ЗОШ, Дорошовецькому НВК по 4.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.09.2011 № 401-р «Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади» визначено встановлені дні прийому начальником відділу – щочетверга з 10.00 до15.00.
Питання "Про стан роботи із зверненнями, заявами, скаргами" розглянуто на колегії відділу освіти 29.12.2010 (протокол №4, рішення №4/5). Згідно з планом роботи це питання розглядатиметься на колегії відділу освіти у грудні 2011 року.
Проте відділ освіти райдержадміністрації приділяє недостатню увагу письмовим заявам і скаргам громадян, організації їх прийому відповідно до норм Закону України від 12.10.1996 року «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднань громадян, в установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форм власності.
Пропозиції, скарги і заяви громадян надходять у відділ освіти, як в усній, так і письмовій формах. Реєстрація письмових та усних звернень здійснюється в одному журналі, який пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою, заведений у 2010 році та продовжений на 2011. Така організація роботи не дозволяє якісно готувати інформаційні матеріали до вищих органів влади щодо надання звітності надходження усних та письмових звернень громадян. Реєстрація по контрольно-реєстраційних картках усних звернень громадян у відділі освіти не ведеться. Відсутність ведення особистого прийому громадян по контрольно-реєстраційних картках не дозволяє ефективно здійснювати контроль за розглядом звернень працівниками відділу.
За період з 01.01.2011 по 01.10.2011 до відділу освіти надійшло 20 письмових звернень та 159 усних, всього - 179, з них перебувають на контролі 10 з питань працевлаштування. За вказаний період до відділу надійшло 93 заяви щодо перерахунку та виплати доплати до заробітної плати відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Всім заявникам надано роз’яснення з дотриманням встановлених строків розгляду.
Із Заставнівського району до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації надійшло 25 звернень, що складає 0,4% від кількості звернень на 1000 населення. З них 8 осіб побувало на особистому прийомі у начальника Головного управління освіти і науки. Зазначені звернення здебільшого були адресовані Головному управлінню освіти і науки, однак звернення з питань харчування від батьків дітей, що навчаються в Хрещатинському НВК, та звернення від Лазоряк Л.Г. щодо навчання дочки надійшло на розгляд через обласну державну адміністрацію. Звернення через Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інших вищестоящих органів до Головного управління освіти і науки не надходили.
Районний методичний центр відповідно до Статуту, здійснює науково–методичний, інформаційно-аналітичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району. У штаті райметодкабінету 10,5 одиниць: завідувач, 8 методистів, бібліотекар – 0,5 ст., секретар.
Матеріально-технічне забезпечення районного методкабінету включає три робочих кабінети, бібліотеку, комп’ютерний клас. Наказом відділу освіти затверджено розпорядок роботи методичного центру та розроблено систему документообігу.
Основу методичної роботи районного методичного кабінету складає діяльність методичних об’єднань з різнорівневими підструктурами. У районі функціонують 29 районних методичних об’єднань, шість постійнодіючих семінарів-практикумів для адміністрації ЗНЗ і дошкільних закладів району, школа тренерів за програмою «Рівний – рівному». Організовано роботу творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Яким повинен бути сучасний вчитель». На базі райметодкабінету щоквартально відбуваються методичні оперативки, наради, консультації. Організовуються педагогічні виставки, працює психолого-педагогічний семінар.
На базі Заставнівського району у 2011 році проведено обласний семінар для методистів-психологів «Соціально-психологічні основи подолання шкільної дезадаптації» (грудень, 2011); 41 районний семінар для вчителів, керівників, методистів.
У районі функціонує 14 опорних шкіл, на базі яких Інститутом післядипломної педагогічної освіти проводяться практичні заняття курсів підвищення кваліфікації та науково-методичні семінари. Заставнівська гімназія є опорним навчальним закладом для п’яти категорій педагогічних працівників. На базі Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ст. та ДНЗ №2, Товтрівської ЗОШ І-ІІІ ст., Горішньошерівецьких ЗОШ та ДНЗ, Вікнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Погорилівської, Кострижівської, Юрковецької ЗОШ І-ІІІ ст., Репужинецького та Хрещатицького НВК, Шубранецького ЦРД проводяться практичні заняття курсів підвищення кваліфікації для інших категорій.
Системно проводиться робота щодо оптимізації мережі навчальних закладів. З 01.09.2011 реорганізовано Бабинський НВК з І-ІІІ ступенів у І-ІІ. Станом на грудень 2011 року в районі функціонують 12 дошкільних, 33 загальноосвітніх, 1 професійно-технічний, 3 позашкільні навчальні заклади.
Зусилля райдержадміністрації, районної ради, відділу освіти, міської, селищної, сільських рад спрямовані на розширення мережі освітніх навчальних закладів, що надають послуги з питань дошкільної освіти, збільшення охоплення контингенту дітей віком від 1 до 6-ти років, покращення умов їх перебування, зміцнення навчально-матеріальної бази, виховання здорової і розвинутої особистості.
Відділом освіти райдержадміністрації проводиться робота щодо виконання Закону України "Про дошкільну освіту".
Станом на 01.11.2011 в районі функціонують 12 ДНЗ, 1 Центр розвитку дитини, дошкільні підрозділи при 22 НВК.
Спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою. Дошкільними навчальними закладами охоплено 57,8% (по області 56,2%) дітей відповідного віку проти 55% у 2009 році. Всіма формами дошкільної освіти охоплено 71% (по області 68,9%) дітей дошкільного віку району.
Два дошкільні навчальні заклади, що розташовані у селах Кадубівці та Веренчанка, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають статус закладів санаторного типу. В них виховується 239 дітей.
В 4 хуторах відсутні ДНЗ. Для забезпечення дітей дошкільною освітою з цих населених пунктів (Йосипівка, Степанівка, Рудка, Бабино) організовано підвіз дітей до Звенячинського, Бабинського НВК.
До початку 2011/2012 навчального року відкрито додатково 3 групи: для дітей 5-річного віку - у Веренчанському ДНЗ, для дітей раннього віку – у ДНЗ №2 м. Заставна, різновікова група – у Васловівському НВК.
Завершуються капітальні ремонти приміщень у Кострижівському, Боянчуцькому, Шубранецькому ДНЗ, що дасть можливість додатково відкрити ще 3 групи.
У діючих дошкільних навчальних закладах значно покращено умови перебування дітей. Капітально відремонтовано 3 ДНЗ (Вікнянський, Боянчуцький, Горішньошерівецький).
Добудовано приміщення газових котелень при Кострижівському, Веренчанському, Погорилівському, Юрковецькому, Кадубовецькому ДНЗ.
Здійснено газифікацію Веренчанського та Юрковецького ДНЗ, капітально відремонтовано тепломережу та переведено на тверде паливо Боянчуцький ДНЗ.
Вирішується питання проведення капітального ремонту каналізаційної мережі Шубранецького центру розвитку дитини, побудови внутрішніх вбиралень для дошкільних груп при М. Кучурівському та Задубрівському НВК.
Організацію навчально-виховного прцесу з дітьми забезпечують 218 педагогів, з них вищу освіту мають 34,6%, середню спеціальну – 65,4% педагогів. Із вищою спеціальною освітою - 15% педагогів, без відповідної фахової освіти працює 19,6% осіб (по області відповідно 40%, 58,1%).
З педагогами проводиться робота щодо підвищення їх фахового рівня та педагогічної майстерності, в т.ч. з молодими спеціалістами. На базі Г.Шерівецького ДНЗ працює Школа молодої завідуючої, Кострижівського ДНЗ - постійно-діючий семінар-практикум для вихователів без фахової освіти з питань образотворчого мистецтва.
Медичне обслуговування дітей в ДНЗ забезпечують медичні сестри центральної районної лікарні та сільських фельдшерсько-акушерських пунктів. У штатах дошкільних навчальних закладів відсутні посади медсестер.
В ході перевірки встановлено ряд недоліків, які потребують вирішення.
На сьогодні 1 дошкільний навчальний заклад та 9 дошкільних підрозділів НВК не забезпечені внутрішніми вбиральнями (28,6%), у 5 ДНЗ відсутня гаряча проточна вода на харчоблоках.
Не в достатній мірі здійснено оснащення методичних кабінетів дошкільних закладів відповідно до вимог Типового положення про методичний кабінет ДНЗ.
Існує проблема в обладнанні ігрових майданчиків 5 дошкільних закладів.
Не в повному об’ємі виконуються натуральні норми харчування дітей, що є порушенням Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
Упродовж 2011 року у штати дошкільних закладів не введено жодної штатної одиниці відповідно до нових штатних нормативів. Разом з тим, лише на 18% від потреби навчальні заклади забезпечені практичними психологами, на 8,3% - вчителями-логопедами, на 11% - інструкторами з фізкультури (по області 43,5%, 58,3%, 32% ).
Лише в 1 ДНЗ с. Кострижівка встановлено 4 комп`ютери та здійснено їх підключення до мережі Інтернет. Не запроваджуються ІКТ в роботу ДНЗ.
Вимагає кардинальних змін організація життєдіяльності дітей у Погорилівському ДНЗ. Потребує оновлення розвивальне середовище групових приміщень та музичної зали, створення ігрових осередків та зон відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Контроль і керівництво за організацією навчально-виховного процесу з дітьми носить формальний характер, мають місце факти порушень Інструкції про ділову документацію керівником дошкільного закладу.
У районі функціонує 33 загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі 1 гімназія, 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 22 навчально-виховних комплексів (І-ІІ ступенів – 10, І-ІІІ ступенів – 12). Кількість учнів навчальних закладів комунальної форми власності становить 5784, кількість класів – 366, середня наповнюваність 15,8 (по області 18,2).
Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації здійснено моніторинг рівнів навчальних досягнень у 23 загальноосвітніх навчальних закладах в т.ч. в 1 гімназії, 14 НВК.
Контрольні вимірювання з української мови та математики писали 400 учнів початкової школи (91,3%), із них: 26 (6,5%) отримали бали початкового рівня, 117 (29,3%) – середнього, 183 (45,8%) – достатнього, 74 (18,4%) – високого. Якість знань становить 64,2%, загальний середній бал – 7,4.
Загальний середній бал з української мови становить 7,4 б., якість знань – 62,9%. Розбіжність між попередньою тематичною та контрольним заміром складає – 0,4 б.
Достатній рівень знань з української мови мають школярі Бабинського (середній бал складає 8,4 б.; якість знань – 100%), Дорошовецького (відповідно: 8,4%; 75,0%), Чуньківського (8,0 б.; 77,8%) НВК, Горішньошерівецької (8,2 б.; 77,8%), Шубранецької (8,1 б.; 72,8%) ЗОШ. Середній рівень знань у школярів Задубрівського (5,7 б.; 54,5%) та Васловівського (6,0 б.; 45,0%) НВК, де жоден учень не виконав завдання на високому рівні. Невисокі результати мають четвертокласники Заставнівської гімназії (6,8 б.; 52,4%) та Веренчанської ЗОШ (6,6 б.; 45,4%).
Загальний середній бал з математики в початковій школі складає 7,4; якість – 64,2% . Розбіжність між попередньою тематичною та контрольним заміром складає – 0,3 б.
Найвища якість знань з математики в учнів Вербовецького НВК, де середній бал – 9,2 б., якість знань – 100%. Середній рівень знань з предмета мають школярі Погорілівської ЗОШ (6,5 б.; 50,0%), Василівського (6,6 б.; 50,0%) та Горошовецького (6,3 б.; 46,4%) НВК. У решти навчальних закладах середній бал коливається від 8,2 б. (Вікнянська ЗОШ) до 7,0 б. (Юрковецька ЗОШ, Хрещатицький НВК).
Контрольні заміри у 9-11 класах виконувало 507 учнів Заставнівського району із 572 за списком (88,6%). Наслідки моніторингу навчальних досягнень з базових дисциплін серед учнів засвідчили наступне: на початковому рівні справилися із завданнями 47 школярів (9,3%); середньому – 185 (36,5%); достатньому – 194 (38,2%); високому – 81 (16,0%). Загальний середній бал по району складає 6,8 б., якість знань – 54,2%. Кращі результати, де проводилися контрольні заміри, в учнів Заставнівської гімназії (середній бал – 10,1) та Хрещатицького НВК (9,7 б.) з фізики, Дорошовецького НВК (9,2 б.) та Вікнянської ЗОШ (9,0 б.) – біології, Вербовецького НВК (8,5 б.) – історії України, Погорілівської ЗОШ (8,4 б.) – української мови, Василівського НВК та Горішньошерівецької ЗОШ (середній бал по 8,3 б.) з географії. Нижчі знання виявили школярі Кадубовецької (3,8 б.), Заставнівської (4,4 б.) ЗОШ, Горошовецького НВК (4,0 б.) з української мови, Чуньківського НВК (4,8 б.) з історії України.
Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови здійснено в 7 навчальних закладах. Із 102 за списком контрольні заміри писали 88 учнів (86,3%). Загальний середній бал по району з предмета складає 5,5 б., якість знань – 33,0%. Розбіжність тематичних оцінок у порівнянні з результатами контрольних замірів становить – 0,7 б. Значні розбіжності виявлено в Кадубовецькій ЗОШ – 2,2 бала. Із завданнями контрольного заміру на початковому рівні справилися 19 учнів (21,6%), середньому – 40 (45,4%), достатньому – 21 (23,8%). Тільки 8 учнів (9,2%) одержали бали високого рівня. Низькі знання з предмета виявлено в Кадубовецькій ЗОШ (середній бал – 3,8 б.; якість знань – 7,7%), Горошовецькому НВК (4,0 б.; 10,0%), Заставнівській ЗОШ (4,4 б.; 5,9%). Жоден старшокласник зазначених закладів, а також Задубрівського НВК (6,4 б.; 44,4%), не виконав завдання на високому рівні.
Контрольні заміри з історії України проведено в 6-ти навчальних закладах. Із 78 за списком писали 68 учнів (87,2%). Загальний середній бал з історії України складає 6,2 б., якість знань – 39,7%. Розбіжність між балами тематичного оцінювання та контрольного заміру становить - 0,9 б. Значні розбіжності виявлено в Заставнівській ЗОШ (-3,1 б.), Чуньківському НВК (-2,1 б.). Рівні навчальних досягнень з предмета виявлено такими: на початковий рівень написали 8 учнів (11,8%), середній – 33 (48,5%), достатній – 23 (33,8%), високий – 4 (5,9%).
В освітніх закладах району проведено контрольні заміри з алгебри. Із 66 учнів за списком завдання виконували 54 (81,8%). Зокрема, на початковому рівні – 5 школярів (9,3%), середньому – 12 (44,4%), достатньому – 20 (37,0%) та високому – 5 учнів (9,3%). Середній бал з алгебри складає 6,2; якість знань – 46,3%. Розбіжність між балами тематичного оцінювання та контрольними замірами складає +0,1 б.
У всіх перевірених навчальних закладах, крім Горішньошерівецької ЗОШ (середній бал – 8,1 б.; якість знань – 71,4%), виявлено середній рівень знань з предмета, де середній бал коливається від 4,7 б. у Васловівському НВК (якість знань – 0,0%, відсутні достатній, високий рівні) до 6,5 б. у Малокучурівському НВК (якість – 54,5%).
Контрольні заміри з фізики писали 110 (95,6%) випускників 9-х та 11-х класів, з яких: 4 (3,6%) оцінено балами початкового рівня, 29 (26,3%) – середнього, 45 (40,9%) – достатнього, 32 (29,2%) – високого. В цілому у відвіданих навчальних закладах загальний середній бал – 8,2; якість знань – 71,1%. Розбіжність між балами тематичного оцінювання та контрольними замірами складає +1,3 б.
Контрольні заміри з біології писали 98 учнів (86,7%). Із запропонованими завданнями на початковому рівні справилося двоє школярів (2,0%), середньому – 28 (28,6%), достатньому – 52 (53,1%), високому – 16 (16,3%). Якість знань становить 69,4%, середній бал – 7,8. Розбіжність між балами тематичного оцінювання та контрольними замірами складає + 0,6 б.
Моніторингом навчальних досягнень з географії охоплено 89 учнів (90,8%). На початковому рівні завдання виконали 9 школярів (10,1%), середньому – 31 (34,8%), достатньому – 33 (37,1%), високому – 16 (18,0%). Загальний середній бал по району з географії складає 6,6 б., якість знань – 55,1%. Розбіжність між балами тематичного оцінювання та контрольними замірами складає +0,3 б.
У травні 2011 року учні 5-8 класів виконували контрольні роботи за збірниками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Контрольні роботи з української мови всього писали 2299 школярів. Моніторинговими дослідженнями було встановлено, що відсоток учнів, які мають початковий рівень знань, вищий порівняно із обласним показником: 5 клас (розбіжність 2,2%), 7 клас (0,2%), 8 клас (1,2%). Відповідно на високому рівні школярі мають нижчі результати порівняно із обласними: 6 клас (розбіжність 1,2%); 7 клас ( 2,1%), 8 клас (2,4%).
Підсумкові контрольні роботи з математики проведено серед 1072 учнів 5-6 класів. Завдання з алгебри виконували 1217 школярів 7-8 класів, геометрії – 1221. На початковому рівні виявлено розбіжність з математики учнів 6 класу, що становить 0,9%. Існує розбіжність між районним та обласним показником серед учнів 7 та 8 класів: алгебра – 7 клас (0,1%); 8 клас (4,7%); геометрія – 7 клас (1,2%); 8 клас (5,4%). Незначну розбіжність виявлено в школярів, які справилися із завданнями на високому рівні. Зокрема, з математики – 5 клас (0,68%), 6 клас (0,3%); алгебра: 8 клас (0,9%); геометрія: 8 клас (2,1%).
Завдання з історії України виконували 2333 учні 5-8 класів. В 5, 7-8 класах відсоток учнів, які виконали завдання на початковому рівні, вищий за показник по області. Різниця коливається від 1,3% до 2,0%. Кількість школярів, які справилися із завданнями на високому рівні з предмета, менша за регіональний показник. В 5 класі різниця становить 3,8%; 6 класі – 1,2%; 7 класі – 0,3%.
Підсумкові контрольні роботи з англійської мови виконували 1216 школярів загальноосвітніх закладів району. Навчальні досягнення на початковому рівні вищі за загальнообласний показник. Зокрема, у 6 класі різниця становить 3,0%; 7 класі – 5,2%; 8 класі – 5,3%. На високому рівні виконали завдання школярі, відсоток яких менший порівняно із обласним показником: 5 клас – 4,7%, 6 клас – 4,8%, 7 клас – 5,7%, 8 клас – 3,1%.
Контрольні роботи з німецької мови виконували 1024 школярів загальноосвітніх закладів району. Навчальні досягнення на початковому рівні вищі за загальнообласний показник. Тільки в 6 класі виявлено різницю між районним та обласним показниками, яка становить 1,9%. На високому рівні виконали завдання школярі, відсоток яких вищий порівняно із обласним показником в усіх класах.
Розпочато роботу з підготовки до ЗНО –2012. Кількість зареєстрованих на пробне тестування по Заставнівському району становить 180 (47,2%) випускників, по області – 3022 (48%).
У 2011 році зовнішнє незалежне оцінювання проходили 278 випускників. За результатами навчальних досягнень учнів Заставнівський район посідає сьоме загальне рейтингове місце серед районів області (для порівняння: Сокирянський – шосте, Новоселицький – п’яте, Кіцманський – четверте). Відсоток випускників, які не набрали 124 бали – 9,7% (по області – 9,4%). На початковому рівні справилися із завданнями – 13,9% (відповідно: 13,3%), середньому – 51,8% (46,5%), достатньому – 20,7% (25,3%), високому – 3,9% (5,5%).
Відсоток учасників тестувань, які не набрали 124 бали, вищий за показник по області з математики, біології та німецької мови; на початковому рівні – з української мови і літератури, математики, хімії та німецької мови .
На території району функціонує один заклад нового типу – Заставнівська гімназія, яка серед 28 відповідних навчальних закладів займає п’яте рейтингове місце. Позитивним є те, що гімназисти з усіх предметів, крім біології, не отримали балів початкового рівня та менше 124 б.
Тестування з української мови та літератури склав 231 абітурієнт. Не набрали 124 балів 8,7% тестуючих (по області – 9,0%; по Україні – 9,3%). Серед загальноосвітніх навчальних закладів Заставнівського району найбільший відсоток абітурієнтів, які отримали менше 124 балів, у Чуньківському НВК (33,3%), Вікнянській ЗОШ та Горошовецькому НВК (по 20,0%) та Юрковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (18,8%).
Високий рівень знань показали випускники Заставнівської гімназії (18,8%), Кострижівської ЗОШ (11,8%), Горошовецького НВК (10,0%), Вікнянської ЗОШ (6,7%), Веренчанської ЗОШ (5,6%).
В основному тестуючі набрали бали від 136 до161,5 б. – 50,2% осіб.
Історію України під час зовнішнього оцінювання проходили 154 випускники. Менше 124 балів набрали 9,7% тестуючих (по області – 11,5%; по Україні – 9,8%).
Найбільший відсоток випускників, які отримали менше 124 б., з історії України у Горошовецькому НВК (33,3%), Вікнянській ЗОШ (28,6%), Репужинецькому НВК (20,0%). У шести освітніх закладах району випускники виконали тести на високому рівні. Зокрема, у Шубранецькій ЗОШ (33,3%), Заставнівській гімназії (28,6%), Дорошовецькому НВК (25,0%), Вікнянській ЗОШ (14,3%), Заставнівській ЗОШ (9,0%), Кострижівській ЗОШ (7,7%).
Результати тестування з математики по району виявлено такими: 9,0% тестуючих не набрали 124 балів (по області – 6,3%; по Україні – 7,2%); Менше 124 б. набрали випускники Василівського НВК (100%), Добриновецького НВК (42,9%), Товтрівської ЗОШ (40,0%). Тільки учні Заставнівської гімназії (33,4%) та Заставнівської ЗОШ (5,6%) справилися із завданнями на високому рівні.
З 27 учасників тестування з фізики не набрали 124 бали 3,7% осіб (по області – 7,1%; по Україні – 6,9%).
Тестування з хімії складали 40 абітурієнтів. Не подолали 124-бальний рубіж 5,0% учасників (по області – 7,2%; по Україні – 10,1%), серед них випускники Добриновецького та Репужинецького НВК (по 50,0%).
Зовнішнє незалежне оцінювання з біології складав 91 випускник. Не набрали 124 бали 16,5% учасників (по області – 12,2%; по Україні – 9,7%). Найбільше таких випускників у Васловівському НВК (100%), Звенячинському НВК та Заставнівській ЗОШ (по 50,0%), Вікнянській ЗОШ (40,0%), Ржавинецькому НВК, Чуньківському НВК та Юрковецькій ЗОШ (по 25,0%). Від 183,5 до 190 б. мають 5,5% осіб (Заставнівська гімназія, Веренчанська, Погорілівська та Юрковецька ЗОШ).
З географії не подолали 124-бального рубежу 8,8% абітурієнтів (Заставнівська, Товтрівська та Юрковецька ЗОШ, Чуньківський, Васловівський НВК). По області – 9,4%; по Україні – 9,4%. Більше 183 б. мають 3,5% осіб (Заставнівська гімназія, Бабинський НВК, Кострижівська та Шубранецька ЗОШ).
Англійську мову складав 21 учасник, з числа яких 9,5% оцінено нижче 124 балів (по області – 9,5%; по Україні – 9,3%). Початковий рівень знань виявили 9,5% абітурієнтів. Бали високого рівня отримали 4,8% випускників.
Результати тестування з німецької мови наступні: із 11 троє учнів (27,3%) Вікнянської та Веренчанської ЗОШ не набрали 124 бали (по області – 10,8%; по Україні – 9,6%);
Під час проведення моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень випускників Заставнівського району за результатами зовнішнього незалежного оцінювання було встановлено, що учні Василівського, Добриновецького, Репужинецького, Ржавинецького НВК показали низький рівень знань. Кращі результати в школярів Заставнівської гімназії, Веренчанської та Кострижівської ЗОШ.
У більшості навчальних закладів, що перевірялись, здійснюється організація навчально-виховного процесу, контроль і керівництво, ведеться шкільна документація.
Проте, є недоліки:
Установчі документи в наявності, однак статути всіх навчальних закладів потребують доопрацювання та приведення у відповідність до оновленої нормативно-правової бази. Відсутні акти на закріплення земельної ділянки, що належать навчальному закладу.
Зміст пояснювальної записки до робочих навчальних планів (Бабинського, Чуньківського, Вербовецького, Звенячинського НВК, Погорилівської, Веренчанської ЗОШ) не приведений у відповідність до оновленої нормативної бази. Робочий навчальний план Погорилівської ЗОШ не затверджений, а погоджений у відділі освіти, затверджений директором школи. Заступник директора Шубранецької ЗОШ І-ІІІ ст. з навчально-виховної роботи Апольська Л.М. у своїй діяльності користується неофіційними документами (щодо типових навчальних планів) видання 2008 року,
Планування у навчальних закладах здійснюється. Проте розділи перспективного планування не зведено в один документ у Бабинському, Чуньківському, Вербовецькому, Хрещатицькому Задубрівському НВК, Погорилівській, Веренчанській ЗОШ, Плани роботи на навчальний рік Юрковецької, Веренчанської ЗОШ, Василівського НВК громіздкі, незручні в роботі, загальне планування не відслідковує розділ контроль і керівництво. Заходи перспективного плану не в повній мірі відображені в плані роботи на рік. У Погорилівській ЗОШ планування розроблено на І семестр, хоча на педраді 31.08.2011 року план затверджений на навчальний рік
Питання, що вказані в планах роботи на рік, не завжди співпадають з перспективним.
Контроль за ходом виконанням заходів вказаних у планах недієвий, розділ контролю і керівництва не відслідковує системність у роботі навчального закладу.
У навчальних закладах ведуться 3 книги наказів, проте нумерація наказів Бабинського, Чуньківського НВК не розмежована індексами. У Малокучурівському, Ржавинецькому НВК відсутні книги реєстрації наказів з основної діяльності. Накази з основної діяльності, що ведуться в паперовому вигляді за 2010 рік, не прошиті. У книзі наказів кадрової роботи в наявності накази, не властиві цій групі, додатково видаються накази про відрядження, заміни уроків тощо, хоча необхідно: прийому на роботу, переміщення, відпусток, звільнення.
Видаються організаційні та підсумкові накази, констатуюча частина наказів яких неконкретна, прізвища у розпорядчій частині не співпадають з констатуючою. Порушується офіційно-діловий стиль, не у всіх наказах вказуються терміни виконання. Невчасно на початок навчального року видаються накази про підсумки методичної роботи. Відсутні накази про виконання навчальних програм, підсумки роботи з виховної діяльності, ведення шкільної документації тощо. Не всі працівники ознайомлюються із змістом наказів під підпис. У Чуньківському НВК відсутній наказ про випуск учнів 9 класу. У наказах про розподіл посадових обов’язків відсутній пункт про контроль предметів інваріантної складової робочих навчальних планів адміністрацією навчального закладу.
У Бабинському НВК рішення педрад не затверджені наказом.
У книгах наказів руху учнів більшості ЗНЗ не вказано прізвищ класоводів, класних керівників щодо прийому/видачі особових справ, зарахування/відрахування до/із списків учнів класного журналу.
У класних журналах більшості шкіл незадовільно ведеться систематичний облік відвідування учнями навчальних занять, існує невідповідність фіксування пропущених уроків у зведеній таблиці відвідування та на сторінках класних журналів. Класні журнали Ржавинського НВК директор і заступники не перевіряють. У розділі VIII "Зауваження до ведення журналу" відсутні записи адміністрації про наслідки перевірки. У Веренчанській ЗОШ має місце виправлення оцінок у класних журналах.
Протоколи педагогічних рад Веренчанської, Юрковецької ЗОШ, Чуньківського НВК ведуться на рівні відписок. Виносяться питання, що не відносяться до компетенції педрад, не розглядаються питання атестації педагогічних кадрів. Питання, що виносяться на педради, не співпадають з плануванням на рік. Рішення поверхневі, не вказано виконавців, терміни виконання. Керівниками перевірених ЗНЗ вхідні документи не розписуються виконавцям, через книгу вихідної документації не відслідковується виконання цієї кореспонденції.
З порушенням ведуться особові справи педагогічних працівників у Василівському, Звенячинському НВК.
Керівництво Бабинського, Чуньківського НВК, Погорилівської ЗОШ порушує виконання Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні». Похвальним листом нагоджуються учні 3-8, 10-х класів, проте у зазначених вище навчальних закладах ці документи видаються в 2 і 9-х класах.
Не в повній мірі ведеться номенклатура справ Заставнівської ЗОШ, Малокучурівського, Хрещатицького, Задубрівського НВК.
У Веренчанській, Погорилівській ЗОШ повністю не відслідковується чіткий документообіг. Офіційні документи не розписуються виконавцям.
Норми відвідування уроків, заходів адміністраціями Веренчанської ЗОШ, Кулівецького, Задубрівського, Чуньківського НВК практично виконуються лише на 50%. Книги внутрішнього контролю ведуться несистемно, аналіз діяльності вчителів не містить чітких пропозицій і висновків.
Під час перевірки виявлено порушення у веденні ділової документації у Шубранецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (заступник директора з навчально-виховної роботи Апольська Л.М.) у книзі обліку пропущених і заміщених уроків не вказується підстава причини пропуску, підтверджуючі документи відсутні.
В організації та проведенні методичної роботи Заставнівської ЗОШ виявлено ряд проблем: плани роботи шкільних методичних об’єднань, як правило, зводяться до 4-х-5-ти засідань, які не носять проблемного характеру. Через планування роботи шкільних методичних об’єднань не проходить робота з обдарованими дітьми, ППД, позакласна робота та проблема наступності. Теми засідань не відображають сучасних актуальних питань щодо здійснення навчально-виховного процесу.
У Бабинському та Василівському НВК на розгляд методичних об’єднань виносяться питання здебільшого теоретичного характеру, відсутні практичні заходи.
Чимало невирішених проблем в організації та проведенні методичної роботи у Васловівському НВК. Зокрема: через планування роботи шкільних методичних об’єднань не проходить робота з обдарованими дітьми, ППД, позакласна робота та проблема наступності, не розроблені графіки проведення відкритих уроків.
Відсутній ґрунтовний аналіз роботи за попередній навчальний рік та основних напрямків роботи на 2011/2012 н.р. у Веренчанській ЗОШ, Звенячинському НВК; одноманітними є форми роботи на засіданнях методичних об’єднань, переважає теоретичне вивчення питань; недостатньо практичних заходів; відсутні теми і дати проведення відкритих уроків та позакласних заходів, виступи, повідомлення, доповіді вчителів.
У наказах і плануванні методичної роботи Веренчанської ЗОШ, Чуньківського НВК не відображено атестацію педагогічних працівників, профільне навчання і підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Документація несистемна, потребує структуризації і впорядкування за навчальними роками. В матеріалах методичних об’єднань недостатньою мірою відображено актуальні питання впровадження профільного навчання, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, підвищення кваліфікації вчителів. У документації методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу не знаходить свого відображення аналіз і рекомендації його роботи.
У Ржавинецькому НВК, Веренчанській ЗОШ ряд документів (розклад уроків, графік проведення заходів, розклад гурткової роботи тощо) не завізовані підписами відповідальних працівників, відсутня печатка. Потребує й доопрацювання аналіз виконаної методичної роботи, зокрема за 2010-2011 рр. У матеріалах методичних об’єднань класоводів початкових класів «Дитинство» і вчителів художньо-естетичного циклу відсутній аналіз їх роботи.
У Задубрівському НВК циклограма методичної роботи на навчальний рік недосконала. В планах роботи методичних об’єднань вчителів-предметників відсутній практичний зміст.
В аналізі методичної роботи Хрещатицького НВК приділяється увага в основному позитивним надбанням, а проблеми, над якими потрібно працювати вчителям-предметникам – відсутні.
У Веренчанській ЗОШ не розглядалися питання стану викладання навчальних предметів фізики та астрономії, математики, екології, основ здоров’я, на рівень навчальних досягнень з основ наук, вихованості учнів. Не введено обов’язковий поділ класів з наповненням більше 16 учнів на 2 підгрупи для викладання інформатики.
Упродовж 2002-2011 років Регіональною експертною радою з ліцензування та атестації освітньої діяльності було атестовано 46 навчальних закладів Заставнівського району, що складає 93,8% від загальної кількості навчальних закладів у районі (30 ЗНЗ, 13 ДНЗ та 3 позашкільних навчальних заклади). 5 навчальних закладів Заставнівського району атестовані з відзнакою (на високому рівні), що складає 11,9% від загальної кількості проатестованих закладів.
За результатами проведення експертизи діяльності навчальних закладів підсумки комплексної перевірки розглядаються на засіданні колегії відділу освіти або видається виробничий наказ по відділу освіти.
Експертною комісією відділу освіти порушено строки проведення атестації Кострижівської ЗОШ І - III ст., Хрещатицького, Брідоцького НВК.
Атестаційні матеріали сформовані відділом освіти та адміністраціями навчальних закладів відповідно до вимог нормативних документів. Однак, матеріали самоаналізу окремих закладів освіти містять недостатньо аргументовані висновки, не в повній мірі висвітлюють динаміку розвитку закладу.
Членами атестаційної комісії відділу освіти не завжди вчасно проводяться підсумки атестації і представляються на розгляд Регіональної експертної ради.
Так, наказ про проведення атестаційної експертизи Малокучурівського НВК видано 22.10.2007, а матеріали представлено на засідання Регіональної експертної ради у вересні 2008 року, матеріали атестаційної експертизи Кадубовецької ЗОШ І-ІІІ ст. були розглянуті на колегії відділу освіти 26.03.2010, а матеріали на засідання Регіональної експертної ради представлено 19.11.2010 року. Аналогічні порушення термінів при атестації Кулівецького, Чорнопотіцького НВК.
Два навчальні заклади – Горшньошерівецька та Веренчанська ЗОШ –функціонують у другу зміну (3,6% від кількості учнів, по області 1,4%).
У районі функціонує 3 малочисельних школи. Середня наповнюваність одного класу цих шкіл складає 10,9 учнів, загалом по району - 15,6.
Відділом освіти та навчальними закладами проводиться відповідна робота щодо переходу до профільного навчання. В районі створено 5 освітніх округів:
- Кострижівський освітній округ за природничо-математичним, художньо-естетичним,філологічним напрямами;
- Звенячинський освітній округ за суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо- естетичним напрямами;
- Репужинецький освітній округ за філологічним, природничо-математичним, художньо-естетичним напрямами;
- Вікнянський освітній округ за природничо-математичним, філологічним, художньо-естетичним, спортивним напрямами;
- Заставнівський освітній округ за філологічним, природничо-математичним, художньо-естетичним, спортивним напрямами.
Навчання та виховання учнів в освітніх округах здійснюється лише за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів шкіл та гурткової роботи загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та закладів культури.
На території району функціонує Вище професійне училище №24. Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників з 14 професій, проте не входить до складу жодного з освітніх округів.
Відділом освіти проводиться певна робота щодо перевезення організованих груп дітей, організації туристичних подорожей та екскурсій.
У 2010 році загальноосвітніми навчальними закладами організовано 24 екскурсії за межі області та району, в яких взяли участь 706 учнів, станом на 30 листопада 2011 року організовано 24 екскурсії - 611 учнів.
Питання перевезення організованих груп дітей заслуховуються на нарадах директорів ЗНЗ та апаратних нарадах відділу освіти. Протягом 2011 року розглядалися питання «Про вчасну подачу документів щодо туристичних подорожей» та «Про підсумки екскурсійної роботи» (21.03 та 28.03.11 відповідно). Проте не проведено жодної наради з відповідальними працівниками навчальних закладів «Про дотримання вимог нормативних документів щодо перевезення організованих груп дітей», не видано жодного наказу та інструктивного листа з цього питання, не доведено до навчальних закладів інструктивно-нормативні документи Головного управління.
У ЗНЗ робота щодо організації перевезення організованих груп дітей перебуває у вкрай незадовільному стані.
Так, у Шубранецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (заступник директора з виховної роботи Шойман М.М.) туристичні подорожі та екскурсії взагалі не реєструються, відповідальні працівники не призначені, нормативна база з цього питання відсутня.
Охоплення дітей відпочинком та оздоровленням у порівнянні з минулим роком збільшилося на 5%. По галузі “освіта” оздоровленням та відпочинком всього забезпечено 3353 учні 1-10 класів, що складає 61% від загальної чисельності дітей цієї категорії (середньообласний показник – 53%). Протягом літа в районі функціонувало 33 (100% від загальної кількості ЗНЗ) пришкільних таборів, в яких відпочинком охоплено 3249 (59%) учнів. Для порівняння середньообласний показник 88 % та 46% відповідно.
З районного бюджету, на функціонування пришкільних таборів виділено 517 тис. грн. (2010 р. – 454 тис. грн.) з розрахунку 15 грн. в день на одного учня, в минулому році цей показник складав 10 грн., на оздоровлення дітей у стаціонарних таборах – 99,9 тис. грн. (на рівні минулого року).
За підсумками оздоровчої кампанії 2011 року у рейтинговій таблиці район посів третє місце серед районів та міст області, у 2010 - четверте.
Разом з цим, послугами оздоровлення у стаціонарних таборах охоплено тільки 1,9 % учнів ЗНЗ району (середньо обласний показник – 3,8%).
У підпорядкуванні відділу освіти немає стаціонарного оздоровчого табору, хоча на території району таких закладів є 6, у т.ч. 3 нефункціонуючі.
На виконання наказу відділу освіти від 15.02.2011 №95 «Про вивчення стану контролю і керівництва навчально-виховним процесом індивідуальної, екстернатної та вечірньої форм навчання у ЗНЗ району та надання практичної допомоги» з 16 по 20 березня 2011 року здійснено відповідну перевірку, за підсумками якої видано наказ від 18.04.2011 за № 187.
Питання щодо організації індивідуальної, екстернатної та вечірньої форм навчання у ЗНЗ району систематично розглядаються на апаратних нарадах відділу освіти та нарадах з керівниками навчальних закладів.
Станом на 30.11.2011 у Заставнівському районі 100 учнів здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, з них: за довідками ЛКК і висновками ПМПК – 7, за висновками ПМПК – 14, за демографічною ситуацією – 79 учнів (23 класи) у 8 ЗНЗ. Для 21 учня заняття організовано вдома, у тому числі для 18 дітей-інвалідів.
Проте, під час перевірки констатовано, що відповідальним працівником відділу освіти та заступниками директорів з навчально-виховного процесу допускаються порушення вимог чинного законодавства щодо організації індивідуальної форми навчання у ЗНЗ району.
Відділом освіти видано наказ за № 340 «Про організацію індивідуальної форми навчання учнів ЗНЗ Заставнівського району» 27 вересня, накази навчальних закладів від 02 (наказ Добриновецького НВК від 02.09.2011 №52), а індивідуальне навчання учнів організовано у ЗНЗ з 1 вересня. Констатуюча частина зазначених наказів переписана без змін із зразка цього документу.
Організацію індивідуальної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах не приведено у відповідність до вимог чинного законодавства. Адміністрація шкіл району недостатньо контролює стан організації індивідуальної форми навчання, виконання навчальних планів та програм, рівень навчальних досягнень учнів, які навчаються за цією формою.
Для прикладу, у Шубранецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (заступник директора з навчально-виховної роботи Апольська Л.М.) індивідуальна форма для Долішняк М.В. організована без підтверджуючих документів, особові справи недоукомплектовані відповідними документами. Нормативна база з цього питання не упорядкована.
Екстернатна форма навчання здійснюється відповідно до Положення про екстернатну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
На нараді директорів 01.03.2011 року опрацьовано зміст нормативних документів щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань організації екстернатної форми навчання у ЗНЗ.
Щороку 1 березня видається наказ відділу освіти про організацію екстернатної форми навчання. У ЗНЗ є рішення педагогічних рад про допуск учнів до атестації, протоколи атестації та про видачу документів про освіту.
У 2011 році на екстернатну форму навчання, з метою отримання відповідного документа про освіту, було зараховано 3 громадяни України, всі склали підсумкову та державну підсумкову атестацію й отримали відповідні документи про освіту.
Мережа вечірніх класів на 2011/2012 навчальний рік затверджена розпорядженням Заставнівської райдержадміністрації від 23.09.2011 №397-р «Про затвердження мережі навчально-виховних закладів Заставнівського району на 2011/2012 навчальний рік», відповідно до якого при Вікнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів створено 2 класи (29 учнів), Горішньошерівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 2 класи (24 учні), Кадубовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів - 3 класи (28 учнів). Усі контингенти вечірніх класів здобувають освіту заочно.
На цей час у 7 класах навчаються 95 учнів, середня наповнюваність складає 13,6. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість вечірніх класів зменшилася на 2, учнів - на 29. Проте, контингент учнів, які здобувають повну загальну середню освіту за вечірньою формою навчання, складається з випускників, що закінчили основну школу на початковому рівні і не охоплені денною формою навчання у 10 класах.
Невирішеною проблемою залишається відвідування учнями вечірніх класів навчальних занять.
В наказах про розподіл обов’язків між адміністрацією не визначено відповідальних за організацію вечірньої форми навчання.
У ЗНЗ району вечірня форма навчання організована з порушенням вимог Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом МОНУ від 04.07.2005 № 397. Директорами ЗНЗ не видаються накази про зарахування учнів до 11 класу вечірньої форми навчання на початок кожного семестру, особові справи учнів недоукомплектовані відповідними документами, зарахування учнів до вечірніх класів здійснюється без відповідних документів.
Питання «Про роботу вечірніх класів» було розглянуто 01.03.2011 на нараді директорів за участю голови райдержадміністрації.
Соціально-психологічним супроводом у районі охоплено 28 навчально-виховних закладів, в них працюють 55 осіб. Відсоток забезпечення соціально-психологічним супроводом – 69%. У Заставнівському районі динаміка забезпечення працівниками психологічної служби незначна, в цьому навчальному році ввели 0,5 ставки в дошкільну установу «Центр розвитку дитини» с.Шубранець.
Питання про розвиток та функціонування психологічної служби району щорічно заслуховується на колегіях відділу освіти. Загальноосвітні школи району забезпечені практичними психологами на 88% (середній показник по області – 88%), ДНЗ на 25% (по області – 30%), у ПНЗ психологи відсутні (по області – 36%). Соціальними педагогами школи району забезпечені на 82% (по області – 56%).
У 2008 році укладено угоди між психологічною службою відділу освіти, службою у справах дітей РДА та Заставнівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Активно впроваджений німецько-український проект «Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу у шкільному середовищі». В результаті діяльності трьох підготовлених Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області тренерів пройшло навчання 120 вчителів біології, основ здоров‘я та 90 класних керівників. У районі створені і функціонують три Консультативні Центри для батьків, або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (наказ відділу освіти від 19.09.2011 № 321) при відділі освіти, Звенячинському та Горошовецькому НВК.
Разом з тим, зафіксовано і ряд недоліків. Зарахування на роботу працівників без фахової освіти. Із 28 практичних психологів 7 не мають фахової освіти, з них три вчителя початкових класів (Баламутівський, Васловівський НВК, Товтрівська ЗОШ), три вчителя географії (Репужинецький, Малокучурівський, Добриновецький НВК), один студент ІІ курсу історичного факультету (Бабинський НВК). Із 27 соціальних педагогів тільки 2 мають фахову освіту, ще 2 в цьому році розпочали навчання за фахом "соціальна педагогіка".
У 43% практичних психологів відсутні спеціально обладнані робочі місця для працівників психологічної служби відповідно до вимог МОНМСУ. Окремим кабінетом забезпечено 16 практичних психологів, 9 психологів мають суміщене робоче місце із заступником з виховної роботи або робочі місця знаходяться в навчальних кабінетах, у 3 працівників відсутнє робоче місце (Самушинський, Бабинський, Прилипченський НВК).
У кабінеті методиста-психолога відділу освіти відсутня комп’ютерна техніка, що створює значні труднощі при виконанні службових обов’язків. Немає належної співпраці психологів, соціальних педагогів із заступниками директорів із виховної роботи, дирекцією шкіл. Не здійснюється психодіагностичне вивчення педагогічних колективів на предмет готовності до надання якісних освітніх послуг, особливостей психологічного клімату.
Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей пільгової категорії розглянуто на колегії відділу освіти у березні 2011 року.
Складено банк даних дітей соціально незахищених категорій району, проте не створено узагальненого соціального портрету в розрізі кожного навчального закладу.
У навчальних закладах району навчається і виховується 13 дітей-сиріт та 26 дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 5 – виховуються у прийомних сім‘ях, решта перебувають під опікою.
У районі проживає і навчається 107 дітей-інвалідів та 74 дитини із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 147 дітей із малозабезпечених сімей. У 553 (9,6%) дітей обоє батьків перебувають за кордоном.
Після досягнення 18-річного віку 8 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, із 12 виплачено одноразову грошову матеріальну допомогу в сумі 1590 грн., 2 дитини вибули за межі району, 2 – ще не отримали, так як не відкрито особових рахунків.
Протягом 2011 року із 33 навчальних закладів не надіслано жодного звернення на комісію у справах дітей про вирішення питання соціального захисту учнів із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, батьки яких зловживають алкогольними напоями, ведуть аморальний спосіб життя, а діти систематично не відвідують навчальні заняття.
Потребує особливої уваги питання щодо своєчасного встановлення відповідного статусу дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впорядкування особових справ дітей. Так, недостатньою є робота з відновлення та збору необхідних документів на учня 11 класу Фарбатюка Віктора, учня 11 класу Юрковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, мати якого позбавлена батьківських прав, дитина перебуває під опікою бабусі. Відсутні документи-підтвердження щодо одинокої матері. Для дитини не оформлено єдиний квиток, не організовано безкоштовне харчування, не оформлено допомогу. Не маючи відповідного статусу, після закінчення школи випускник не зможе отримати державної підтримки при влаштуванні на навчання чи працевлаштуванні.
Бюджет району на утримання закладів освіти цього року складає понад 50,8 млн.грн. Станом на 30.11.2011 профінансовано понад 43,4 млн.грн (85,5%).
Для підготовки навчальних закладів до нового навчального року виділено 153,2 тис. грн. на поточні ремонти та 427,3 тис. грн. – на проведення капітальних ремонтів. Придбано обладнання довгострокового користування на суму 135,9 тис.грн.
Капітально відремонтовано приміщення Дорошовецького НВК, реконструйовано приміщення для груп дошкільного виховання Хрещатицького НВК.
Проведено заміну віконних блоків у Кострижівській, Горішньошерівецькій ЗОШ, частково у Горошовецькому, Дорошовецькому, Кулівецькому, Чуньківському, Малокучурівському НВК та Заставнівській ЗОШ.
Твердим паливом заклади освіти району забезпечені на 100%. Капітально відемонтовано опалювальні системи у Веренчанській, Товтрівській, Вікнянській, Шубранецькій ЗОШ, Баламутівському, Дорошовецькому НВК.
Головна фінансова проблема – обмежені можливості районного бюджету на розвиток навчальної та матеріально-технічної баз навчальних закладів, будівництво нових об’єктів освіти. На підготовку до нового 2011/2012 навчального року ряду закладів виділено всього 1 – 2 тис. грн.
Загальноосвітні навчальні заклади району стовідсотково забезпечені комп’ютерами нового покоління з відповідним системним ліцензійним програмним забезпеченням. Протягом 2005-2011 н.р. загальноосвітні навчальні заклади 100% підключено до Глобальної мережі Internet. Однак, основною проблемою виходу в Internet є дуже низька швидкість з’єднання (менше 1 Мбіт/с) у більшості шкіл (тип підключення: мобільний). У всіх навчальних закладах створені адреси електронної пошти (E-mail). Всі тридцять три заклади пройшли успішну реєстрацію на сайті Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.
З метою впровадження новітніх комп’ютерних технологій у систему загальноосвітніх навчальних закладів району та забезпечення єдиного інформаційного простору створено сайт відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації. Протягом 2010/2011 н.р. створені офіційні Web-сайти: Брідоцького, Задубрівського, Василівського, Васловівського НВК, Горішньошерівецької , Товтрівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Заставнівської гімназії. Рівень володіння комп’ютером педагогічних працівників – 83%. Немає системного використання інформаційних технологій при викладанні предметів інваріантної складової. При проведенні уроків комп'ютерні класи практично не використовуються вчителями-предметниками, крім вчителів інформатики.
У 2011/2012 навчальному році організованого підвозу до місць навчання потребують понад 107 учнів, забезпечені підвозом всі (100%). На балансі відділу освіти РДА перебуває 7 шкільних автобусів, 6 з них в хорошому технічному стані, 1 потребує заміни.
Забезпеченість навчальних закладів внутрішніми вбиральнями складає 70% (23 ЗОШ). Водопостачанням забезпечені 32 заклади району. В Горошовецькому НВК централізованого водопостачання немає.
У всіх загальноосвітніх навчальних закладах функціонують харчоблоки. Усіма видами харчування охоплено 80,1% учнів від загальної кількості (по області – 89,8%), гарячим харчуванням охоплено 64% учнів, по області – 76,3%. Стовідсотково охоплені гарячим харчуванням учні 1-4 класів, на 35% учні 5-9 класів (по області – 60,4%), 6% учні 10-11 класів (по області 45%).
У 4 навчальних закладах (Кадубовецькому, Веренчанському ЗНЗ, Звенячинському, Бабинському НВК) організовано дворазове харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фінансування витрат проводиться за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом України для здійснення заходів з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та соціального захисту населення.
Під час перевірки виявлено ряд суттєвих недоліків в роботі харчоблоків Малокучрівського, Вербовецького та Баламутівського НВК.
У Малокучурівському НВК в неробочому стані електроплита, закупівля посуду ведеться батьками, столи на харчоблоках не відповідають санітарним вимогам, порушення термінів зберігання (сосиски молочні: отримали 14.11.2011, в морозильній камері зберігалися до 17.11.2011 (при терміні зберігання 24 години).
Меню у Вербовецькому НВК на кожний день не розцінене, закупівля посуду ведеться батьками, учні старших класів не харчуються.
Технологічне обладнання Баламутівського НВК не працює (із 8 конфорок в робочому стані 2), відсутні деззасоби, батьки закуповують кальциновану соду, працівники кухні не забезпечені спецодягом, відсутні добові проби на сніданок 25.10.2011, обід на 24.10.2011, в холодильнику сусідство продуктів не відповідає санітарним вимогам (ковбаса, зберігається разом з маслом), харчоблок і обідній зал в незадовільному стані (брудно), в журналі сирих продуктів відсутній запис м’яса сирого, ковбаси н/к, сосисок за 24.10.2011, в накладних не вказано дата, на сік немає супровідних документів (накладних та сертифікату якості), щоденне меню відсутнє, в журналі щоденного відвідування дітей відсутній запис кількості дітей за 20.10.11по 25.10.11.
У цих навчальних закладах в період з вересня по листопад 2011 року порушувалися середньообласні ціни на продукти харчування (закупівля моркви по 5 грн./кг, капусти – 6 грн./кг, картоплі – 6,30 грн./кг, цибулі – 5 грн./кг, буряку – 6 грн./кг, масло селянське – 60 грн./кг), натуральні норми харчування дітей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.
З метою збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов їх праці та навчання відділом освіти Заставнівської райдержадміністрації у 2011 році видано ряд наказів: «Про збереження життя і здоров’я дітей та запобігання нещасним випадкам під час оздоровлення та літнього відпочинку», «Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх та дошкільних закладах району», «Про проведення районного етапу конкурсу КВК-ЮІР серед загальноосвітніх закладів району», «Про проведення районного фестивалю дружин юних пожежників», «Про заходи безпеки під час проведення зимових канікул, проведення новорічних та різдвяних свят в закладах освіти району» та інші.
Протягом 2010-2011 років для ЗНЗ району відділом освіти закуплено 71 вогнегасник на суму 9940 гривень.
Покращився стан справ з питань ведення нормативної документації, у всіх ЗНЗ району оформлені куточки БЖ, стенди з питань протипожежної безпеки, в наявності плани (схеми) евакуації людей.
З метою проведення профілактичної роботи з попередження травматизму та загибелі дітей, відділом освіти розроблені комплексні заходи. Проте, директори навчальних закладів несвоєчасно інформують про випадки дитячого травматизму, внаслідок цього порушується достовірність статистичної звітності.
За І-ІІІ квартали 2011 року в ЗНЗ району сталося 8 випадів дитячого травматизму, з них побутові – 6, шкільні – 2. У Вербовецькому, Звенячинському, Малокучурівському НВК недостатня увага приділяється питанням виконання Закону України «Про охорону праці» та безпеки життєдіяльності школярів. Не відповідає нормативним вимогам ведення документації з цього питання. Інструкції з охорони праці з видів спорту не пронумеровані. Відсутні журнали обліку та інструкції видачі.
Через недостатнє фінансування не вирішується встановлення протипожежної сигналізації та обробки дерев’яних конструкцій горищ закладів освіти району вогнетривким розчином. Трапляються випадки несвоєчасного або неналежного інструктування дітей і працівників з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Відділом освіти розроблено заходи та затверджені наказом від 02.08.2010 №192 «Про удосконалення виховної роботи серед молоді Заставнівського району на період до 2015 року», від 25.02.2011 №117 «Про впровадження Регіональної Концепції виховної діяльності у навчально-виховний процес закладів освіти району на 2011/2015 роки», від 04.05.2011 №5 «Про концепцію національно-патріотичного виховання молоді».
Розроблена технологія управлінської діяльності з педагогічними колективами.
Працює координаційна рада, яка займається управлінням дитячою діяльністю, бере участь у розробці системи заходів для стимулювання учнів.
З 33-х дитячих організацій та об’єднань – 6 козацьких кошів, 15 дитячих організацій, 4 об’єднання, 6 шкільних парламентів), літературно-мистецька студія та університет громадської активності та національного відродження «Активіст». Кожне дитяче об’єднання має свій статут, програму, атрибути.
За участь в обласному конкурсі на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування учнівський університет «Активіст» Товтрівської ЗОШ нагороджений дипломом ІІ ступеня. Дипломом ІІІ ступеня в обласному конкурсі нагороджено команду «Первоцвіт» Горішньошерівецької ЗОШ. Представники Горішньошерівецької ЗОШ брали участь в Міжнародному молодіжному конкурсі волонтерських проектів – 2011, який організовано Всеукраїнською організацією «Служіння заради миру».
Станом на 01.12.2011 в районі зареєстровано 7 музеїв: Чуньківський музей історії села (1998р.), Товтрівський музей історія села - «Берегиня» (1991), Заставнівський етнографічний музей «Джерело» (гімназія, 1996), Чорнопотіцький етнографічний музей «Берегиня» (1990), «Зразковий музей історії села Погорилівка» (2004), Васловівський краєзнавчий музей (1998), історичний музей при Кострижівській ЗОШ (2011).
Активізувалася робота зі створення шкільних музеїв у Баламутівському, Ржавинецькому, Прилипчанському, Бабинському, Горошовецькому, Дорошівецькому НВК, де функціонують ще не зареєстровані музейні кімнати.
Питання правовиховної роботи розглядались на колегії відділу освіти райдержадміністрації ( «Про стан злочинності та правопорушень серед учнівської молоді району за 9 місяців 2011 року, напрями удосконалення правовиховної роботи в навчальних закладах на 2012 р.», «Про стан та перспективи розвитку музейної справи в навчальних закладах району»); засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях ради школи, батьківських зборах, засіданнях методичних об'єднань класних керівників. Проводились оперативні наради класних керівників.
Упродовж 2011 року проведено 28 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Нічне місто», в ході яких виявлено 41 дитину. Із загальної кількості виявлених дітей 28 , які є учнями шкіл, 13 - не навчаються і не працюють, 0 працюючих, а 15 - вживали спиртні напої, 12 - вилучено з комп’ютерних клубів, 18 учнів - з розважальних закладів.
Виявлено 4скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Листопад 2020 (52)
Жовтень 2020 (72)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше