» » » Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012"
Інформація
  • Переглядів: 1988
  • Автор: Moderator
  • Дата: 15-12-2011, 10:24
15-12-2011, 10:24

Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012"

Категорія: Навігація / Новини

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України і компанія «Виставковий Світ» 1-3 березня 2012 року у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи, 13) проводять Третю Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2012» (Лист МОНмолодьспорту №1/9–231 від 31.03.11 р.).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні.
Виставка має на меті презентувати громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління в широкому спектрі досягнення національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної інтеграції на виконання Указів Президента України, Постанов Уряду, рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.
Для підприємств, що працюють на терені освіти, виставка надасть можливість представити органам державної влади, керівникам освітніх закладів та педагогам нові та вже апробовані технічні засоби навчання, комунікаційні розробки та їх можливості, що відповідають сучасним вимогам освітньої практики.
На науково-методичних конференціях, семінарах, «круглих столах» відбудеться обговорення і визначення практичних шляхів реалізації визначених Національною стратегією розвитку освіти на 2012-2021 роки пріоритетних напрямів. Презентація досягнень, обмін досвідом практичних дій сприятимуть динамічному реформуванню галузі, підвищенню якості і конкурентноспроможності освіти, зміцненню міжнародного авторитету нашої держави.
Оргкомітет виставки продовжує традицію проведення науково-практичних конференцій по стратегічним проблемам розвитку національної системи освіти. Напередодні 20 річниці Національної академії педагогічних наук України за участю керівників і провідних науковців Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України та практичних працівників галузі освіти проводяться науково-практичні конференції по проблемах:
«Філософія сучасної освіти» - проводить перший віце-президент НАПН України Мадзігон В.М., директор Інституту педагогіки.
«Вища освіта України: розвиток в умовах глобалізації» - проводить віце-президент НАПН України Луговий В.І., директор Інституту вищої освіти.
«Система професійних компетентностей вчителя XXI століття» - проводить Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.
«Виховання особистості в контексті сучасних соціокультурних реалій» - проводять Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання; Удод О.А., директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України.
«Науково-методичне забезпечення розвитку професійно-технічної освіти у контексті вимог сучасних потреб економіки та суспільства» - проводить Радкевич В.І., директор Інституту професійно-технічної освіти.
«Інноваційний розвиток післядипломної педагогічної освіти» - проводить Олійник В.В., ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Запрошуємо педагогів-практиків і науковців до участі і обговорення поданих проблем.
ОРГКОМІТЕТ В РАМКАХ ВИСТАВКИ ПРОВОДИТЬ КОНКУРСИ:
- Конкурс по тематичним номінаціям з нагородженням Золотими, Срібними, Бронзовими медалями;
- Рейтинговий виставковий конкурс з нагородженням
Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти України».
Престижними нагородами «Лідер міжнародної діяльності», «Лідер наукової діяльності».
- Конкурс «Кращий виставковий стенд – 2012» з нагородженням Почесною відзнакою.
ТЕМАТИЧНІ НОМІНАЦІЇ:
1. Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців.
2. Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу: професійно-технічної та загальної середньої освіти.
3. Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ.
4. Інклюзивна освіта: від рівних прав до рівних можливостей.
5. Діяльність вищих закладів післядипломної освіти, міських (районних) відділів освіти, навчально-методичних центрів по підвищенню рівня професійних компетентностей педагогічних кадрів.
6. Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді.
7. Реформування дошкільного закладу освіти.
8. Модернізація позашкільного навчального закладу.
9. Створення та упровадження сучасних засобів навчання.
Перелік матеріалів, що подаються в конкурсі по тематичним номінаціям:
1. Номінація «Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців»:
1.1. Упровадження науково-обгрунтованої системи компетентностей у навчальний процес.
1.2. Інноваційне оновлення змісту освіти.
1.3. Використання у навчальному процесі сучасних електронних засобів навчання, інформаційних ресурсів.
1.4. Упровадження у процес навчання інноваційних особистісно-орієнтованих педагогічних технологій.
1.5. Інновації у моніторингу навчальних успішностей студентів.
1.6. Використання досягнень сучасної науки, техніки, технологій, досвіду зарубіжних навчальних закладів у підвищенні якості вищої освіти.
2. Номінація «Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу: професійно-технічної та загальної середньої освіти»:
2.1. Наявність заходів по залученню соціальних партнерів до розв’язання проблем розвитку закладу освіти сучасного рівня.
2.2. Форми співробітництва з органами місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами інших рівнів освіти, підприємствами, бізнес-структурами, фондами, фізичними особами, інше.
2.3. Досвід упровадження колективно-договірної системи у соціальному партнерстві.
2.4. Реалізація конкретних програм і проектів на засадах соціально-педагогічного партнерства.
2.5. Участь у соціальних проектах з іншими установами.
3. Номінація «Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ»:
3.1. Наявність угод про співробітництво з зарубіжними закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, програмами, підприємствами, бізнес-структурами, українською діаспорою.
3.2. Проведення освітніх і наукових обмінів, спільних наукових досліджень, стажування та навчання за кордоном науково-педагогічних кадрів та студентів.
3.3. Участь у міжнародних проектах, програмах, конкурсах на отримання грантів, конференціях, семінарах, фестивалях, виставках.
3.4. Участь у міжнародних студентських і учнівських конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах, таборах відпочинку.
3.5. Залучення до навчання іноземних громадян.
3.6. Участь у міжнародних on-line школах, європейських віртуальних програмах.
4. Номінація «Інклюзивна освіта: від рівних прав до рівних можливостей»:
4.1. Розробка та упровадження у навчально-виховний процес педагогічних технологій інклюзивного навчання.
4.2. Упровадження ІКТ для навчання дітей з особливими потребами.
4.3. Сучасний спеціальний навчальний заклад – ресурсний центр інклюзивної освіти.
4.4. Створення навчально-методичного забезпечення інклюзивної освіти.
5. Номінація «Діяльність вищих закладів післядипломної освіти, міських (районних) відділів освіти, навчально-методичних центрів по підвищенню рівня професійних компетентностей педагогічних кадрів»:
5.1. Розробка та створення системи неперервної освіти по перепідготовці та підвищенню професійного рівня педагогічних кадрів.
5.2. Упровадження компетентнісного підходу у навчальний процес з педагогічними працівниками.
5.3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання, інтернет-ресурсу у навчальному процесі з педагогічними кадрами.
5.4. Заходи по забезпеченню педагогічними кадрами потреб закладів освіти різних рівнів.
5.5. Створення педагогічних профорієнтаційних центрів, шкіл, університетів, академій майбутнього вчителя.
6. Номінація «Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді»:
6.1. Розвиток інтелектуальної сфери в контексті розвитку обдарованості дітей і молоді.
6.2. Засади виявлення обдарованості та сприяння її розвитку.
6.3. Моделі інклюзивної освіти підтримки розвитку обдарованості.
6.4. Концептуальні засади використання мережевих інструментів та дистанційних послуг при роботі з обдарованою молоддю.
6.5. Технології і моделі навчання підтримки саморозвитку обдарованої особистості.
6.6. Технологічні рішення та моделі формування розвивального середовища для обдарованої молоді.
6.7. Засади і моделі формування в дітей дошкільного і молодшого шкільного віку навчально-дослідницьких умінь.
7. Номінація «Реформування дошкільного закладу освіти»:
7.1. Наявність заходів по реалізації «Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року».
7.2. Оновлення змісту і методичного забезпечення, форм і методів навчання та виховання.
7.3. Упровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку дітей дошкільного віку.
7.4. Розробка і упровадження концепції набуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку.
7.5. Участь у програмах «Я у світі», «Впевнений старт».
7.6. Створення оптимальних санітарно-гігієнічних, навчально-методичних, матеріально-технічних умов для ефективної роботи дитячого дошкільного закладу.
7.7. Заходи по підвищенню рівня і удосконаленню форм роботи з батьками.
8. Номінація «Модернізація позашкільного навчального закладу»:
8.1. Наявність заходів по реалізації «Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».
8.2. Упровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.
8.3. Діяльність позашкільного закладу по розвитку соціального партнерства і розв’язанню нагальних проблем з органами місцевого самоврядування, підприємствами, структурами бізнесу, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, науковими установами тощо.
8.4. Участь у заходах Національного центру «Мала академія наук України» по роботі з обдарованою молоддю.
8.5. Презентація закладу у виставках, конкурсах, олімпіадах, міжнародних проектах, тощо.
8.6. Укомплектованість позашкільного закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами.
9. Номінація «Створення та упровадження сучасних засобів навчання»:
9.1. Характеристика представленого на конкурс технічного засобу навчання, демонстраційного або лабораторного обладнання, спеціальних меблів, наочних засобів навчання, програмно-педагогічних засобів, комп'ютерних інформаційних систем, телекомунікаційних мереж, Інтернет-проектів, комлексів та інших виробів та послуг.
9.2. Актуальність та відповідність потребам системи освіти.
9.3. Надійність та безпека використання в навчальному процесі.
9.4. Створення та функціонування учбових центрів для проведення навчання та підвищення кваліфікації користувачів.
9.5. Рекомендації науковців та педагогічних працівників, відгуки користувачів.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПО ТЕМАТИЧНИМ НОМІНАЦІЯМ.
Учасники виставки, які бажають взяти участь у конкурсі по номінаціям, представляють до 10 лютого 2012 року відповідну роботу. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді, в окремій папці або папці з файлами, державною мовою. Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (з використанням шифрів текстового редактора Microsoft Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується номінація відповідно до інформаційного листа про конкурс та повна назва закладу освіти/підприємства, що бере участь у конкурсі. Якість конкурсних робіт визначають експерти із числа досвідчених педагогів та науковців, фахівці відповідних міністерств і відомств. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються.
Для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – експонентів виставки, крім тематичної номінації, проводиться РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС з відзначенням переможців у ідентифікаційних групах ВНЗ нагородою Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти України».
Для учасників рейтингового конкурсу Оргкомітет виставки представляє групи ранжування ВНЗ відповідно до ідентифікаційної класифікації системи рейтингового оцінювання МОНмолодьспорту України, серед яких відбудеться конкурс і визначення переможців:
- Класичні університети
- Технічні університети
- Університети технологічні, будівництва та архітектури, транспорту і зв’язку
- Університети педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту
- Навчальні заклади охорони здоров’я
- Вищі аграрні навчальні заклади
- Університети права, економіки, торгівлі, управління та підприємництва
- Інститути післядипломної освіти
- Приватні вищі навчальні заклади
Для проведення ранжування використовуються надані учасниками виставки показники діяльності вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації усіх форм власності за напрямами, які характеризують основну діяльність ВНЗ, а саме:
1. Національне визнання.
2. Міжнародна діяльність.
3. Наукова діяльність.
4. Підготовка науково-педагогічних кадрів.
5. Студентська діяльність.
6. Інформаційні ресурси та соціальна інфраструктура.
Враховуючи специфіку окремих груп ВНЗ (охорони здоров’я, аграрних), для них внесено додатки до показників Форми №1. Інститути післядипломної освіти заповнюють Форму №2.
Вищі навчальні заклади, які мають найвищі показники у рейтинговому конкурсі по напрямкам «Наукова діяльність» і «Міжнародна діяльність», удостоюються Престижної нагороди «Лідер наукової діяльності» і «Лідер міжнародної діяльності».
УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГОВОМУ ВИСТАВКОВОМУ КОНКУРСІ.
Учасники виставки, які бажають взяти участь у рейтинговому виставковому конкурсі, представляють до 10 лютого 2012 року в електронному вигляді та оригінальні заповнені Форми №1 (для ВНЗ) і №2 (для закладів післядипломної освіти) .
Подані інформаційні матеріали ВНЗ (Форми №1 і №2) звіряються з базами даних МОНмолодьспорту України та галузевих міністерств, обробляються експертами за методиками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Мінагрополітики та продовольства України і визначаються кращі ВНЗ у виставковому рейтингу по ідентифікаційним групам.
В рамках III Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2012» за ініціативою Оргкомітету та учасників виставки вперше відбудеться КОНКУРС «КРАЩИЙ ВИСТАВКОВИЙ СТЕНД - 2012». Мета Конкурсу - оцінити найкращі і яскраві рішення участі у виставці: оформлення виставкових стендів, рекламна атрибутика, організація подій та заходів, відзначення професійного підходу до підготовки та участі у виставці.
КОНКУРС НА КРАЩИЙ ВИСТАВКОВИЙ СТЕНД ПРОВОДИТЬСЯ ЗА НАПРЯМКАМИ:
1. Оригінальність дизайну стенду.
2. Ексклюзивне художнє оформлення стенду.
3. Якість рекламних матеріалів.
4. Інформативність стенду.
5. Презентаційні заходи на стенді.
6. Професійна підготовка та робота стендистів.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА КРАЩИЙ ВИСТАВКОВИЙ СТЕНД.
Для участі в конкурсі необхідно подати Лист до Оргкомітету виставки не пізніше 10 лютого 2012 р. Переможці у конкурсі нагороджуються Почесною відзнакою. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 3 березня 2012 р. о 12:00.

З нагоди 15-річчя науково-педагогічного проекту «Росток» на виставці відбудеться нагородження переможців професійного конкурсу на кращий навчальний заклад «Науково - педагогічному проекту «Росток» - 15 років!». З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті www.rostok.ucoz.ua.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОНмолодьспорту України, Державний департамент інтелектуальної власності, Київський Палац дітей та юнацтва та компанія «Виставковий Світ» проводять Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ - 2012». У рамках тижня відбудуться конкурси для обдарованої учнівської та студентської молоді, молодих науковців, винахідників та дослідників:
- Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів і винахідників «Природа-людина-виробництво-екологія»;
- XI Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт – 2012»;
- Всеукраїнський конкурс-виставка досягнень зоологів і тваринників.
До участі в конкурсах запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, а також студенти, аспіранти ВНЗ України. З більш детальною інформацією про умови участі в конкурсах можна ознайомитися на сайті www.nenc.gov.ua.

Учасники виставки можуть заголосити одну проблему для семінару, «круглого столу» (не більше 30 хв. і п’яти доповідачів) для обговорення або інформування. Для цього в Заявці на участь у виставці до 10.02.2012 р. необхідно вказати тему та доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посаду). Доповідачі нагороджуються Почесними дипломами виставки. Керівники навчальних закладів та підприємств – переможці в конкурсах виставки нагороджуються Почесними грамотами виставки.

Бажаємо творчих успіхів та перемог у конкурсах
Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012»!

За додатковою інформацією просимо Вас звертатися в Оргкомітет виставки.

КОНКУРСНІ РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА ПОШТОВУ АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:
вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07,
Тел.моб.: +38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua, osvita-vs@svitonline.com
Http:// www.vsosvita.com.ua

Додатки: ymovu_ychast.doc [80.5 Kb] (cкачувань: 15) zayavka_na_ychast.doc [77.5 Kb] (cкачувань: 10)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (6)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше