» » » «В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
Інформація
  • Переглядів: 1323
  • Автор: Moderator
  • Дата: 1-11-2011, 15:01
1-11-2011, 15:01

«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»

Категорія: Навігація / Новини

Сьогодні, 1 листопада, на базі Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1, під керівництвом начальника Головного управління освіти і науки Михайла Бауера, відбулася нарада з головними спеціалістами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад), завідувачами рай(міськ) ПМПК, вчителями логопедами.
Михайло Бауер зауважив: «Сьогодні потрібно розвивати інклюзивну освіту. Адже ми не маємо морального права залишити хворих дітей поза навчанням. На те й існує інклюзивна освіта – щоб діти з особливими потребами отримували якісні та вичерпні знання. Нам необхідно створити рівний доступ всіх дітей до якісної освіти».
«На сучасному етапі в Україні відкрилися нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що насамперед пов’язані з переосмисленням ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку.
В нашій області навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється за такими напрямами:
- у спеціальних навчальних закладах (спеціальна школа, 5 спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційний центр, у яких навчається і виховується 970 учнів;
- у загальноосвітніх навчальних закладах області навчаються 2262 учні, з них на індивідуальному навчанні - 397 учнів.
У 2011/2012 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах області у 1005 класах навчається і виховується 2262 дитини з особливими освітніми потребами, які інтегровані в загальноосвітні школи. Це на 72 дитини більше, ніж у 2010 році. З них: 627 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, 448 дітей зі зниженим зором, 377 розумово відсталих дітей, 314 – із затримкою психічного розвитку, 336 – з порушенням опорно-рухового апарату, 93 – зі зниженим слухом, 11 дітей із синдромом Дауна, 22 – з аутизмом.
Із них 1337 - складають діти з інвалідністю (у 2010 році - 1233).
Із загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами 397 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, у 2010 році – 436.
На разі в існуючій системі освіти інтернатна модель перестає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти з особливостями психофізичного розвитку вчаться відокремлено та ізольовано від соціуму. У батьків і учнів з’явилася можливість вибору різних форм навчання (у спеціальній школі, спеціальній школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, спеціальному класі при ЗНЗ). Але це неповною мірою задовольняє рівність прав на освіту дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, не завжди відповідає їхнім запитам і суспільним потребам», – зазначив під час свого виступу керівник освітньої галузі Буковини.
За словами Михайла Бауера, всього у 24 інклюзивних класах області навчається 544 учні. Середня наповнюваність класів складає 23 учні при нормативній 20. Не дотримано вимоги при комплектуванні класів у всіх ЗНЗ області, крім Новоселицького і Путильського районів.
Інклюзивним навчанням охоплено дітей різних нозологій. Найбільше слабозорих дітей, їх 63 (у т.ч. 42 дитини - у трьох класах Вижницького району), із затримкою психічного розвитку – 30, порушенням опорно-рухового апарату – 23, розумовою відсталістю 19.
«Хочу підкреслити на тому, що адміністраціям навчальних закладів області необхідно привести наповнюваність класів відповідно до вимог Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах.
Також, особливу увагу слід приділити формуванню сприятливого освітнього середовища у загальноосвітніх закладах з інклюзивним навчанням, залученню батьків до навчально-виховного процесу, корекційно-розвивальній роботі як важливій складовій інклюзивного навчання.
Великого значення надає Головне управління освіти і науки питанню створення безбар’єрного середовища, безперешкодного доступу дітей з порушенням опорно-рухового апарату до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів в умовах організації інклюзивного навчання. Тільки у 42% загальноосвітніх навчальних закладів встановлено пандуси, у 10% облаштовано кімнати психологічного розвантаження. Необхідно створити сприятливі умови стовідсотково у всіх навчальних закладах. Інклюзивну освіту потрібно забезпечити реальною підтримкою влади», – наголосив начальник Головного управління освіти і науки і додав: «Не менш важливим питанням є відкриття ставок асистентів-вчителів, дефектологів, вчителів-логопедів.
Ефективність впровадження інклюзивного навчання залежить від підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами. Протягом 2011 року курси підвищення кваліфікації при ІППОЧО пройшли 121 педагог, в т.ч. 26 вчителів-логопедів та 30 сурдопедагогів. Під час проведення курсової перепідготовки вчителів, які працюють в інклюзивних класах, у 2011/2012 н.р. передбачено введення спецкурсу «Вступ до інклюзивної освіти».
Підсумовуючи сказане, керівник освітньої галузі відзначив: «Я переконаний, що важливою умовою інклюзивного навчання є і командний підхід, або інакше кажучи колективний вплив на дитину з боку педагога, психолога, соціального педагога, логопеда, дефектолога, лікаря, реабілітолога, батьків. Створення такої команди є дуже бажаним, оскільки всі її учасники діють за єдиним планом, маючи можливість відстежувати і корегувати практично всі показники розвитку дитини.
Інклюзія – це перспективна форма навчання дітей з особливими освітніми потребами. Інтеграцію в загальноосвітній простір ми розглядаємо як один із можливих засобів реалізації прав дітей на рівний доступ до якісної освіти. Для того, щоб процес інклюзивного навчання дав позитивні результати, необхідно чітко реалізовувати принципи науковості, наступності, доступності, індивідуального та диференційованого підходів. Така форма навчання, хоча й альтернативна інтернатній, не виключає останню».
Під час наради доповідали: завідувач ОПМПК Світлана Коміссарова – «Про соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти в умовах ПМПК». Як зазначила Світлана Миколаївна, під час інклюзивного навчання необхідно врахувати потенційні можливості кожної дитини, розробити індивідуальний начальний план та програму, підібрати спеціальне обладнання, спеціальні методики, диференціювати медичні, логопедичні, соціально-психологічні послуги (що мають надавати обласна, районні (міські) ПМПК).
З введенням інклюзивного навчання в області в багатьох районах характерна негативна тенденція – стихійність, поспішність у збільшенні кількості учнів охоплених інклюзивним навчанням. Без одночасного створення і впровадження спеціальних програм, спеціальних методик викладання, розширення діапазону спеціальних освітніх послуг і дотримання відповідних процедур переходу до інклюзії. Це на мою думку створює ризик невдач у задоволенні освітніх потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку.
Потрапивши у загальноосвітній заклад глуха, сліпа, розумово відстала дитина може залишитися самотньою з комплексом проблем, якщо не розширюватиметься рівень і обсяг спеціальних освітніх послуг, зокрема таких, як навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами, підручниками, особливо в початковій школі (До прикладу, ЗНЗ № 24 м.Чернівці, де проходить регіональний експеримент). Над складанням індивідуальних програм для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного навчання працюють консультанти ОПМПК.
«Значна роль в організації інклюзивного навчання належить рай(міськ) ПМПК. Їхня функція полягає в виявленні, діагностуванні та встановленні відповідного типу програми під час визначення адекватної форми навчання індивідуально для кожного учня (інклюзивна освіта чи спецшкола, школа-інтернат), у веденні спостереження за динамікою розвитку, наданні консультацій батькам, вихователям, спеціальним працівникам. Раннє виявлення порушень, єдність діагностики та корекції розвитку, наступність дошкільного, шкільного і післяшкільного змісту освіти», – зазначила завідувач ОПМПК.
Діана Романовська, завідуюча науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО, у своїй доповіді «Психологічний супровід інклюзивної освіти в ЗНЗ» закцентувала увагу присутніх на важливості роботи з дітьми з особливими потребами психологічної служби.
«У містах і районах Чернівецької області систематично ведеться робота щодо реалізації кадрової політики із забезпечення освітніх закладів практичними психологами та соціальними педагогами.
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області посадами практичних психологів становить 87,8%, що на 3,8% вище червневої позиції. На 100% забезпечені посадами практичних психологів ПТНЗ, м.Новодністровськ, Кельменецький район. На рівні районів (міст) найбільше показники зросли у Глибоцькому районі – на 21,4% та у м. Чернівці – на 11,8%, у Герцаївському районі – на 9%, Путильському – на 6,3%. Також спостерігається ріст забезпеченості посадами у Хотинському районі – на 4%. На рівні минулого року залишилось забезпечення у Заставнівському та Сокирянському районах (відповідно 88% та 95%).
Забезпеченість освітніх закладів усіх типів області посадами соціальних педагогів, у порівнянні з минулорічними даними (за 01.06.2011р.), збільшилась на 1% і становить 56%», – констатувала Діана Дормедонтівна.
Досвідом роботи по створенню початкових класів з інклюзивним навчанням в Кіцманському НВК поділилася Оксана Олексюк – завідувач Кіцманської районної ПМПК.
За результатами наради начальник Головного управління дав доручення відповідним працівникам.

«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
«В кожній спеціальній школі Буковини потрібно створити відділення реабілітації»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (18)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше