» » » «Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
Інформація
  • Переглядів: 4602
  • Автор: Moderator
  • Дата: 19-09-2011, 11:03
19-09-2011, 11:03

«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»

Категорія: Навігація / Новини

21 вересня 2011 року, під керівництвом начальника Головного управління освіти і науки Михайла Бауера, на базі навчальних закладів Кельменецького району відбувся обласний семінар начальників відділів, управлінь освіти районних (міських) адміністрацій, завідуючих районних (міських) методичних кабінетів, голів районних (міських) комітетів профспілки працівників освіти з проблеми: «Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу». Також у семінарі взяли участь заступник начальника Головного управління освіти і науки Л.М.Тарангул, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи І.Ю.Ісрпенко.
Під час відкриття семінару на базі Кельменецького ліцею, у своїй доповіді Михайло Йозефович ґрунтовно проаналізував стан справ в галузі освіти, накреслив шляхи її розвитку, – «Одним із пріоритетів державної політики в розвитку дошкільної освіти є рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільними навчальними закладами та іншими формами здобуття дошкільної освіти».
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» передбачено запровадження обов’язкової освіти дітей старшого дошкільного віку, починаючи з 5 –ти років. «З огляду на це для батьків та педагогічного загалу особливої актуальності набуло завдання дати кожній дитині можливість здобути якісну дошкільну освіту та забезпечити рівні стартові умови для подальшого навчання. При цьому такі рівні можливості необхідно надати всім дошкільникам – незалежно від того, де вони здобувають освіту. Реальна доступність дошкільних освітніх послуг забезпечується шляхом структурного реформування освіти, яке передбачає паралельно з класичними дошкільними закладами організацію варіативних форм, моделей, що можуть створюватись на базі освітніх установ (державних, приватних) – дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, функціонувати як соціально-педагогічна служба, служба «домашніх педагогів» (сімейних вихователів, гувернерів)» – наголосив керівник освітньої галузі Буковини.
За словами М.Й.Бауера, упродовж 2010 -2011 навчального року кількість дитячих установ збільшилась на 11 порівняно з попереднім. Сьогодні їх в області 357.
«Протягом останніх років завдяки вдалим управлінським рішенням досягнуто значних успіхів у збереженні та вдосконаленні дошкільної системи. З метою підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі створено 28 короткотривалих груп, якими охоплено понад 300 дітей. В області функціонують 3 Центри розвитку дитини: в с.Шубранець Заставнівського району, Центр розвитку дитини № 19 «Барвінок», ДНЗ № 41 ЦРД у м.Чернівцях. З початку навчального року розпочав свою роботу навчально-реабілітаційний центр» – зазначив Михайло Йозефович і додав, – «Станом на сьогодні відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами дошкільної освіти по області становить 95, 9%, перед нами поставлено завдання 100%, і ми маємо його виконати. Протягом місяця всі райони на 100% повинні забезпечити різними формами дошкілля дітей 5-річного віку. Особисто я вважаю, що запровадження обов’язкового навчання з 5 - річного віку створює передумови для розв’язання проблеми наступності дошкільної та початкової освіти, завдяки цьому полегшиться процес входження дитини у шкільне життя, проблему адаптації шестирічних школярів з перших днів перебування у школі, уникнення перевантаження, претензії з боку шкіл на адресу дошкільних установ та навпаки».
Начальник Головного управління освіти і науки звернув увагу учасників семінару на те, що саме завдяки створенню навчально-виховних комплексів успішно розв’язуються питання наступності та безперервності дошкільної і початкової освіти. Слід зазначити, що з початку 2011 року створено 21 НВК шляхом реорганізації шкіл та дошкільних закладів. Всього в області діє 87 НВК. На сьогодні найбільше створено навчально-виховних комплексів у Заставнівському, Новоселицькому та Герцаївському районах.
Михайло Бауер визначив такі основні шляхи вирішення проблеми наступності, які включають:
- по-перше, узгодженість за державними стандартами: Базовим компонентом дошкільної освіти і Державним стандартом освіти початкової школи. У минулому навчальному році на базі 26 дошкільних установ області проходила апробацію програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
- по-друге, запровадження нового освітнього Державного стандарту початкової школи у наступному році вимагає від освітян ретельного підходу до вивчення програмно-методичного забезпечення з усіх предметів та курсів;
-по – третє, співпраця дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з проблем наступності.
«На сьогодні потребує оновлення стратегія і тактика взаємодії педагогів з батьками, зміна її акцентів від формальних відношень до довірливих та партнерських. Дошкільний та загальноосвітні навчальні заклади повинні стати для кожної сім’ї консультативними і просвітницькими центрами із психолого-педагогічних питань. З цією метою слід використовувати різні форми роботи із батьківським загалом та активізувати роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання в першому класі. Також, не менш важливою є співпраця психологів дошкільних навчальних закладів та ЗНЗ. За наслідками проведених моніторингів адаптації дітей до навчання у школі, можна зробити висновок, що значно вищий рівень підготовки до школи дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади у порівнянні з «домашніми» дітьми» наголосив Михайло Йозефович.
Цікаво, що за результатами моніторингових дослідження першокласники, які виховувалися в НВК „Школа-дитячий садок", мають найнижчий показник тривожності (10%), тим часом як найвища тривожність (75%) спостерігається у дітей шестилітнього віку, що виховувалися вдома; середній показник тривожності вихованців окремих дошкільних закладів дорівнює 44,4%.
Керівник освітньої галузі області зауважив, що – «Неприпустимим є проведення іспитів, тестування, співбесід з метою перевірки знань дитини при прийомі до школи. Лише у випадку, коли дитина вступає до спеціалізованої школи з поглибленим вивченням предметів, відбувається конкурсне приймання до 1 класу. Не дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини у школі».
«Зусилля педагогічних колективів мають бути спрямовані на надання якісних освітніх послуг, як у школі І ступеню, так і в наступних.
-вирішення проблеми наступності у налагодженні взаємодії між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом шляхом укладання угод про співпрацю;
-модернізація навчально-методичної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів із використанням інформаційно-інноваційних освітніх технологій;
-рушійною силою у системі виховання завжди була сім’я, тому маємо толерантно підходити до роботи з батьківською громадськістю.
Розв’язання цих завдань забезпечить підготовку дітей з різними стартовими можливостями до шкільного навчання, сприятиме засвоєнню нової провідної діяльності - навчання, дозволить реалізувати головну мету наступності двох суміжних ланок освіти» – підкреслив М.Й.Бауер.
Під час відкриття семінару також виступили: голова Кельменецької РДА М.О.Довгань – «Стан та перспективи розвитку освіти Кельменецького району»; начальник районного управління освіти Л.І.Мартинюк – «Виконання державних стандартів у процесі реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти»; директор Кельменецького ліцею Л.В.Равлюк – Роль освітнього менеджменту у реалізації проблеми наступності між дошкільною освітою та початковою школою Кельменецького ліцею».
Навчально-виховну роботу в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах Кельменецького району презентували: Л.І.Дуплава, заступник директора з навчально-виховної роботи Бузовицької ЗОШ; З.І.Цекало, директор Дністрівського НВК; Ж.Г.Павлюк, методист Кельменецького ДНЗ №1; Г.К.Юрнюк, методист Кельменецького ДНЗ №2; Р.І.Семенова, директор Вартиковецької ЗОШ; В.З.Коржук, директор Мошанецької ЗОШ.
Робота семінару продовжилася у групах:
І група – начальники відділів, управлінь освіти районних (міських) держадміністрацій відвідали Іванівецький ДНЗ та Грушовецьку ЗОШ;
ІІ група – завідуючі районних (міських) методичних кабінетів відвідали початкові класи: «Дивограй» Кельменецької та Бабинської шкіл;
ІІІ група – голови районних (міських) комітетів профспілки працівників освіти відвідали початкові класи: «Дивосвіт» Кельменецького ліцею та Лівинецької ЗОШ.
У ході засідання круглого столу зі своїми доповідями виступили: «Про пріоритетні напрямки забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» – директор ІППО Чернівецької області Г.І.Білянін; «Про роль психологічної готовності дитини до навчання у школі» – кандидат психологічних наук, завідуюча кафедри психології Кам ’янець-Подільського державного університету Т.В.Дуткевич; П.С.Каньоса – кандидат філологічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам ’янець-Подільського державного університету; «Про формування освітнього простору шляхом використання альтернативних форм дошкільної освіти» – начальник правління освіти чернівецької міської ради В.С.Малишевська; завідуюча РМК відділу освіти Вижницької РДА Є.І.Сторожук та голова обкому профспілки працівників освіти та науки Чернівецької області В.В.Дутчак.
В результаті роботи семінару Михайлом Йозефовичем було прийнято рекомендації.
Слід зауважити, що під час семінару його учасники мали можливість задати запитання начальнику Головного управління освіти і науки і, відповідно, отримати вичерпну та ґрунтовну відповідь, поспілкуватися зі своїми колегами з районів, обмінятися досвідом та почерпнути багато корисної, цікавої і потрібної для роботи інформації.

«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»

«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»

«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»

«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
«Основні підходи до організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку, неперервності в роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше