» » » УХВАЛА серпневої конференції працівників освіти Чернівецької області «Ціннісні орієнтири підвищення якості освіти в умовах реформування та розвитку освітнього простору Чернівецької області»
Інформація
  • Переглядів: 11463
  • Автор: Moderator
  • Дата: 25-08-2015, 18:07
25-08-2015, 18:07

УХВАЛА серпневої конференції працівників освіти Чернівецької області «Ціннісні орієнтири підвищення якості освіти в умовах реформування та розвитку освітнього простору Чернівецької області»

Категорія: Новини / Стрічка

Проект

УХВАЛА

серпневої  конференції працівників освіти Чернівецької області

 

«Ціннісні орієнтири підвищення якості освіти в умовах реформування та розвитку освітнього простору Чернівецької області»

 

Керуючись частинами 1 та 3 ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 рр., відповідними наказами профільних міністерств, з метою забезпечення реалізації державної політики щодо підвищення якості  навчально-виховного процесу, гуманізації цілеспрямованого виховання й навчання в інтересах людини, суспільства тавідповідної підготовки педагогічних кадрів, заслухавши та обговоривши виступи, учасники серпневої конференції працівників освіти

 

УХВАЛИЛИ:

 

1.        Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації:

          1.1.   Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року та провести додаткову перевірку об’єктивності оцінювання знань у навчальних закладах області, де випускники під час ЗНО не підтвердили відповідний рівень знань, показали значну різницю між річними оцінками за предмет та результатами ЗНО.

Термін: до 11.11.2015

                                1.2.   Здійснити моніторинг результатів  зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року у школах нового типу, де випускники під час ЗНО не підтвердили відповідний рівень знань, показали значну різницю між річними оцінками за предмет та результатами ЗНО.

                                                                                               Термін: до 11.11.2015

                        1.3.    За результатами моніторингу переглянути доцільність функціонування  навчальних закладів нового типу.

                                                                                              Термін: до 01.12.2015

 

           1.4.   Продовжити моніторинг ринку праці та мобільне реагування на заміну його потреб шляхом  відкриття у професійно-технічних навчальних закладах нових актуальних професій.

Термін: постійно

 

1.5.         Сприяти участі соціальних партнерів-роботодавців у підготовці кваліфікованих кадрів, здійсненні навчально-виробничого процесу, в т.ч. організації проходження учнями виробничого навчання і практики та зміцненню матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.

Термін: постійно

 

1.6.         Створити  громадську раду при Департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації з питань врегулювання та удосконалення управління професійною освітою за участю представників закладів профтехосвіти, місцевої влади, працедавців, державних та комерційних підприємств регіону, яка вирішуватиме питання щодо забезпечення робітничого потенціалу регіонів області.

Термін: до 01.10.2015

 

1.7.         Вийти з пропозицією з Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до нормативно-правової бази з питань проходження практики та порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а

                                                                                                           Термін: до 10.09.2015

         

 

1.8.         Розглянути доцільність введення у  ВНЗ І-ІІ р.а.,  які мають ліцензію підготовчих курсів, дисципліни «Професійне спрямування з відповідної спеціальності» для слухачів курсів.

Термін: до 10.09.2015

 

 

2.        Головам райдержадміністрацій, рекомендувати Чернівецькому та Новодністровському міським головам:

2.1  Координувати функціонування наглядових рад за будівництвом об’єктів –        закладів освіти із залученням педагогічної громадськості, представників батьківських комітетів, волонтерських організацій, депутатів місцевих рад та підприємців.

                                                                                            Термін: постійно

 

2.2 Забезпечити своєчасне широке інформування громадськості про будівництво    та реконструкцію освітніх закладів у районах/містах.

Термін: з 01.09.2015, постійно

 

2.3 Забезпечити підготовку навчальних закладів до нового навчального року та     роботи в осінньо-зимовий період.

Термін: до 01.09.2015

 

2.4Проаналізувати мережу навчальних закладів з урахуванням фінансових витрат на утримання, відкоригувати дорожні карти оптимізації та завершити роботу щодо оптимізації малочисельних загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до п.3.1.Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 № 76-VІІІ.

Термін: до 31.08.2015

 

3.        Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, РМК /ММК:

3.1.         Привести у відповідність до фінансових можливостей мережу навчальних закладів області шляхом  здійснення  оптимізації освітньої мережі.

Термін: до 28.08.2015

 

3.2.         Оптимізувати мережу класів загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок припинення набору до відповідних класів та шляхом їх об`єднання.

Термін: до 01.09.2015

 

3.3.         Проаналізувати результати ЗНО з базових дисциплін по кожному навчальному закладу та розглянути доцільність перебування на займаній посаді директорів, більшість випускників яких не склали ЗНО або показали дуже низькі результати.

Термін: до 01.09.2015

          3.4.   Вивчити доцільність функціонування навчальних закладів нового типу, у яких за  підсумками моніторингу результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року випускники під час ЗНО не підтвердили відповідний рівень знань, показали значну різницю між річними оцінками за предмет та результатами ЗНО.

                                                                                                Термін: до 01.12.2015

            3.5. Ініціювати проходження позачергової атестації педагогів, учні яких під час ЗНО не підтвердили відповідний рівень знань, показали значну різницю між річними оцінками за предмет та результатами ЗНО.

                                                                                        

                                                                                                 Термін: до 10.10.2015

 

3.6.         Винести на розгляд колегій відділів/управлінь освіти проміжні результати виконання заходів  щодо удосконалення викладання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах.

Термін: до15.10.2015

 

3.7.         Забезпечити об’єктивне оцінювання знань школярів як невід’ємної складової навчально-виховного процесу.

Термін: з 01.09.2015, постійно

 

3.8.         Здійснювати системний внутрішкільний, районний/міський моніторинг навчальних досягнень учнів (вхідний, проміжний, вихідний) і моніторинг якості викладання базових дисциплін.

Термін: з 01.09.2015, постійно

 

3.9.         Здійснювати контроль за формуванням кадрового забезпечення викладання української мови та літератури в освітніх закладах області.

Термін: з 01.09.2015, постійно

 

3.10.    Активізувати національно-патріотичне та морально-духовне виховання учнівської та студентської молоді як стратегічне завдання виховної роботи, ширше практикувати проведення виховних заходів героїко-національного спрямування.

Термін:з 01.09.2015, постійно

 

3.11.    Запровадити в освітніх закладах систему заходів щодо популяризації державної мови, героїзації видатних постатей України, формування моральних якостей особистості, виховання бережливого ставлення до природи та розвитку мотивації до праці.

Термін:з 01.09.2015, постійно

 

3.12.    Забезпечити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»введення до штатного розкладу освітніх закладів посаду військового керівника (0,5 ставки).

Термін:до  01.09.2015

 

3.13.    Переглянути фінансування освітньої галузі району/міста та віднайти шляхи для введення до штатних розписів шкіл, де запроваджено інклюзивне навчання, ставок асистентів вчителів.

Термін:до 01.09.2015

 

3.14.    Посилити співпрацю між загальноосвітніми навчальними закладами та військовими комісаріатами у питаннях підбору педагогічних кадрів для викладання предмета «Захист Вітчизни» та підвищення їх професійного рівня.

Термін:з 01.09.2015, постійно

 

3.15.    Покращити дієвість опорних навчальних закладів, якість викладання факультативів, спецкурсів, гуртків; налагодити організацію  системної підготовки до різноманітних інтелектуальних змагань, конкурсів, турнірів. 

Термін:з 01.09.2015, постійно

 

3.16.    Створити при районних методичних об’єднаннях відділів/управлінь освіти консультативні пункти щодо роботи  педагогів з творчо-обдарованими школярами.

Термін:до 10.09.2015

 

3.17.    Забезпечувати проведення проблемних семінарів, тренінгів, дискусій для керівників навчальних закладів з питань взаємодії школи з батьками, громадою, органами учнівського самоврядування.

Термін: постійно

 

3.18.    Інформувати населення району/міста через засоби масової інформації, загальні збори, громадські слухання про успіхи та проблеми в діяльності шкіл, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.

Термін:з 01.09.2015, постійно

 

3.19.    Забезпечувати інтеграцію зусиль батьківської громадськості, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я у створенні належних умов для формування  гармонійної особистості.

Термін: постійно

 

3.20.    Сприяти розробленню стратегії виховної роботи у кожному навчальному закладі та неухильному її дотриманню у всіх ланках та напрямах        навчально-виховного процесу.

Термін: постійно

 

3.21.    Здійснювати постійний контроль за належним викладанням курсів за вибором, що входять до варіативної частини робочого навчального плану, забезпечивши якісний навчально-методичний супровід їх викладання.

Термін: постійно

3.22.    Спрямовувати діяльність педагогічних колективів на впровадження партнерських стосунків із батьками кожного учня, створення атмосфери взаємодопомоги.

Термін: постійно

 

4.        Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

4.1.         На курсах підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників запровадити тестування у форматі ЗНО щодо практичного володіння матеріалом з предмету, який викладає педагог.

                                                                                Термін: з 01.01.2016

 

4.2.         Підготувати проект наказу за результатами громадського обговорення Положення про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в Чернівецькій області.

                                                                            Термін: до 18.09.2015

4.3.          Запровадити елементи експериментальної апробації «Кваліфікаційної рамки професійної діяльності вчителя іноземної мови» в межах спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні з метою подальшого проведення сертифікації вчителів.

Термін: до 01.04.2016

 

 

4.4.         Розробити відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді системні виховні заходи для школярів області з проблем вивчення та популяризації історії українського козацтва, пропаганди історико-культурної спадщини українського народу, що формують  громадянську позицію та готовність до захисту Вітчизни.

Термін: до 15.09.2015

 

 

4.5.         Узагальнити для впровадження в освітній простір області інноваційних технологій, інтерактивних методик та сучасних форм організації сімейного виховання; поширювати позитивний досвід загальноосвітніх навчальних закладів з організації співпраці школи і сім’ї.

Термін: постійно

 

4.6.         Розробити методичні рекомендації для керівників навчальних закладів щодо оновлення якості соціально-перетворювальної роботи в навчальному закладі та спецкурс для класних керівників щодо роботи з батьками, спрямований на підвищення їх обізнаності про форми і методи виховання дітей.

Термін: до 10.09.2015

 

4.7.         Сприяти інтеграції елементів християнської етики, методів виховання моральних чеснот і духовних надбань людства у викладання предметів, що входять до інваріантної частини навчального плану школи; розробити  програми інтегрованих спецкурсів.

Термін: з 01.09.2015, постійно

 

4.8.         Створити умови для  належної організації  циклу обласних                семінарів-практикумів для педагогічних працівників області з питань формування життєвих навичок, профілактики шкідливих звичок «Майбутнє починається сьогодні» та сімейного виховання «Родинна твердиня» за фінансової підтримки Всеукраїнської громадської організації «Міжнародний шкільний проект».

                                                                     Термін: упродовж  2015/2016 н.р.

5.        Керівникам вищих навчальних закладів:

 

5.1.         Гарантувати право органам студентського самоврядування брати участь в управлінні вищим навчальним закладом та забезпечити їх фінансування не менше 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

                                                                                   Термін: постійно

5.2.         Забезпечити прозорість та відкритість діяльності вищого навчального закладу шляхом систематичного оприлюднення на власному сайті документів про фінанси, майно, звіти про їх виконання, розподіл зарплат тощо.

                                                                                       Термін: постійно

5.3.         Запровадити внутрішній контроль за наявністю наукового плагіату в курсових, дипломних та магістерських роботах студентів, а також опублікованих працях викладачів вищого навчального закладу.

                                                                                Термін: з 01.09.2015, постійно

 

 

6.        Групі моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області:

6.1.         Провести моніторинг кадрового забезпечення спеціалістів-дефектологів та звернутися з клопотанням до Кам’янець-Подільського педагогічного університету щодо запрошення на роботу випускників спеціальності «Олігофренопедагогіка».

Термін:до 01.10.2015

 

 

6.2.         Провести моніторинг функціонуючих інвестиційних проектів у галузі освіти та запропонувати їх перелік для розвитку навчальних закладів області

Термін:до 01.10.2015

 

6.3.         Відслідковувати хід оптимізації малочисельних загальноосвітніх навчальних закладів, враховуючи при цьому підвіз дітей до найближчих шкіл.

                                                                                     Термін: постійно

 

6.4.         Продовжити роботу з громадськістю щодо економного використання коштів.

                                                                                            Термін: постійно

6.5.         Тримати на постійному контролі будівництво та реконструкцію об’єктів, які включені до регіональної програми (Горішньоширівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського району; Мамаївський ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2, Драчинський ЗНЗ    І-ІІІ ст., Борівецький ЗНЗ І-ІІІ ст., ДНЗ с. Витилівка, Киселівський ДНЗ, ДНЗ с. Южинець Кіцманського району; Рідківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району; Усть-Путильська ЗОШ І-ІІІ ст. Путильського району).

                                                                                       Термін: постійно

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Листопад 2020 (52)
Жовтень 2020 (72)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше