Інформація
  • Переглядів: 1364
  • Автор: Moderator
  • Дата: 16-03-2015, 18:07
16-03-2015, 18:07

Дитина – центр навчально-виховного процесу

Категорія: Новини / Слайдер / Стрічка

16 березня 2015 року відбулася чергова апаратна нарада директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
З першого питання «Про організацію шкільного учнівського самоврядування» доповіла  методист НМЦ виховної роботи ІППОЧО Осовська О.П., яка зауважила, що учнівське самоврядування виходить на якісно новий етап свого розвитку. «Учнівське самоврядування забезпечує входження особистості до соціального середовища, її адаптацію, освоєння існуючих соціальних обов'язків. Тому головне завдання учнівського самоврядування – виховання таких взаємин, за яких людина вже в підлітковому віці безпосередньо спілкуватиметься із суспільством, а кожен вихованець вважатиме себе активним учасником громадського життя», – наголосила Ольга Петрівна.  
Методист НМЦ виховної роботи ІППОЧО подала короткий звіт про діяльність шкільного учнівського самоврядування, виокремивши наступне:
1.Обласна рада дітей Чернівеччини координує роботу районних рад учнівського самоврядування. З травня 2011 року діє інформаційний лідерський блог  http://lider-school.blogspot.com/ 
2.Укладено угоди про співпрацю з обласною радою учнівського самоврядування ПТНЗ області.
3.Проведено реорганізацію учнівського самоврядування, оновлено структуру шкільних рад.
4.Організовано підготовку та участь лідерів учнівського самоврядування в роботі Всеукраїнської школи управлінської майстерності, приуроченої патріотичним проектам.
5.Проведено вебінари, патріотичні акції, флешмоби, зустрічі, конференції, конкурси та форуми.
6.На курсах підвищення кваліфікації педагогів-організаторів окрема увага приділяється питанням координування діяльності шкільної ради та навчання лідерів.
Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Палійчук Оксана Михайлівна дала ряд доручень щодо удосконалення організації шкільного учнівського самоврядування, серед яких: проведення соціально-педагогічних досліджень у сфері учнівського самоврядування та вивчення, узагальнення і впровадження досвіду організації учнівського самоврядування районів області, які вже досягли значних успіхів у цій сфері.   «Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадянського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя та життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності. Головною умовою розвитку самоврядування обов’язково має бути наявність педагогів, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями. Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії. Але в будь-якому випадку на першому плані мають бути інтереси самих вихованців. Дитина – центр навчально-виховного процесу»,  – наголосила Оксана Михайлівна.
У ході розгляду першого питання було з’ясовано й ряд інших  невирішених завдань, наголошено на проблемних моментах та шляхах їх вирішення, обговорено план подальшої роботи.
Про особливості забезпечення підручниками учнів 4, 7 класів ЗНЗ області у 2015/2016 н.р. проінформувала головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та соціального захисту управління освіти і науки Департаменту Остафій О.Р., яка наголосила, що у 2015 році загальноосвітні навчальні заклади України вперше отримують можливість самостійно вирішувати, за якими підручниками навчатимуться учні. Вчителям ЗНЗ у період до 20 березня 2015 року необхідно ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу. Підручники для відбору переглядаються безпосередньо в Репозитарії, та за правами видавця можуть бути завантажені для локального перегляду вчителями. Загальні умови щодо використання указані на порталі Репозитарію. Відбір електронних версій оригінал-макетів підручників здійснюється паралельно у два способи. Безпосередньо після перегляду текстів підручників на Репозитарії та шляхом роздруку паперового примірника документа. Оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників у Репозитарії здійснюється згідно з формою, наведеною у додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2014 р. № 1461. Результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) ЗНЗ та печаткою цього навчального закладу. Форма, що має бути передана із мокрою печаткою до ІІТЗО може бути роздрукована при відборі електронних версій оригінал-макетів підручників у Репозитарії, або самостійно навчальним закладом. Зразки оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників загальноосвітніми навчальними закладами розміщено на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (iitzo.gov.ua) та Репозитарії (ua.lokando.com) на сторінці "Конкурс підручників". Кожен ЗНЗ самостійно зазначає мову навчання та іноземні мови, що вивчатимуться у 4 та 7 класах у 2015/2016 навчальному році. Під час оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників у Репозитарії необхідно врахувати, що в колонці «Кількість підручників» зазначається число, яке відповідає кількості учнів цього ЗНЗ у 2014/2015 навчальному році. Кількість підручників з певного навчального предмета не може бути більшою за кількість учнів на цій паралелі класів. Якщо в ЗНЗ кількість 4-х або 7-х класів більше одного, то вчителі кожного навчального предмета можуть відбирати різні електронні версії оригінал-макетів підручників для кожного класу. Кількість підручників однієї назви має відповідати кількості учнів у класі. "Кожному ЗНЗ до 20 березня 2015 року необхідно надіслати результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників на папері до ІІТЗО", – повідомила Ольга Романівна.
З метою координації роботи щодо конкурсного відбору підручників Департаментом освіти і науки облдержадміністрації підготовлено та направлено на ім'я керівників органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад лист щодо сприяння ознайомленню педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, що братимуть участь у ІІ етапі конкурсу в період до 20 березня 2015 року.  Поряд з цим, наголошено про те, що кількість підручників з певного навчального предмета не може бути більшою за кількість учнів на паралелі класів. 
Під час наради було обговорено ряд інших робочих питань.
Директор Департаменту зосередила увагу присутніх на окремих актуальних питаннях, зокрема щодо добросовісності виконання працівниками їх функціональних обов’язків,   трудової  дисципліни та професійної етики. Так, Оксана Михайлівна наголосила на необхідності вимогливого ставлення кожного працівника до самого себе, зосередження всіх зусиль для максимально ефективного, своєчасного виконання професійних обов’язків. Також було закцентовано увагу і на окремих організаційно-психологічних моментах, а саме: щодо трудових взаємовідносин, які повинні будуватися на засадах взаємоповаги, взаємопідтримки і  взаєморозуміння. Очільник освіти краю особливу увагу звернула на суворе дотримання  кожним працівником усіх положень наказу про організацію документообігу. Також було зауважено, що рішення про преміювання керівників усіх підвідомчих установ, яке затверджується директором Департаменту, в обов’язковому порядку  буде узгоджуватися із профспілковим комітетом. 
Заступник директора Департаменту освіти і  науки Чернівецької облдержадміністрації  Світлана Сильвестрівна Тодорюк акцентувала увагу на питаннях щодо проведення відбірково-тренувальних зборів команд Чернівецької області на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014/2015 н.р. та підготовки до проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, румунської мови та літератури на базі закладів освіти Чернівецької області. У зазначеному контексті було з’ясовано  ряд окремих організаційних та матеріально-технічних питань. Також з цього питання доповіла заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з науково-методичної роботи  Тамара Степанівна Богачик.
Заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації - начальник управління ресурсного забезпечення Потурнак Богдан Михайлович наголосив на питаннях щодо освітніх субвенцій та  окремих аспектів інформаційного наповнення сайту Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Окрім того, Богдан Михайлович коротко прозвітував про результати проведених співбесід з керівниками підвідомчих бюджетних установ та зазначив, що відповідно до наказу ДОН №79 від 26.02.2015 « Про проведення співбесіди з керівниками підвідомчих бюджетних установ» співбесіди проводилися за 7-ма питаннями:
1. Кошторисні призначення  на 2015 рік.
2. Заходи  щодо економії, цільового та ефективного використання державних коштів, недопущення втрат бюджету (скорочення штатної чисельності працівників на 3% порівняно із штатною чисельністю станом на 01.01.2014 року, економія енергоресурсів, перевід на альтернативні види палива тощо).
3. Організація роботи щодо збільшення власних надходжень (здача в оренду майна, надання платних послуг тощо).
4. Заходи  щодо залучення інвестицій у розвиток закладу/установи.
5. Заходи з проведення оздоровчої кампанії влітку 2015 року.
6. Проведення у 2015 році ремонтних робіт.
7. Стан  закупівлі товарів, робіт і послуг.
 Начальник відділу організаційно-правового забезпечення та кадрової роботи управління ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Немеш Віктор Васильович зупинився на питаннях щодо участі представників Департаменту у I турі щорічного  Всеукраїнського конкурсу  «Кращий державний службовець» 2015 року та організаційних питаннях щодо порядку проведення 27 березня 2015 року колегії Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 


 


скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (18)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше