Інформація
  • Переглядів: 2103
  • Автор: Moderator
  • Дата: 23-03-2011, 13:45
23-03-2011, 13:45

Наказ ГУОН ОДА 21.03.2011 №141

Категорія: Навігація / Новини

Про стан роботи з цивільної оборони
Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації у 2010 році
та основні завдання на 2011 рік

Підготовка цивільного захисту навчальних закладів області в 2010 році була організована і спрямована на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12. 2009 № 1454-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2010 рік", наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 №814 про Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2006 про затвердження Положення про правові і організаційні основи дій структурних підрозділів галузі у рази загрози або виникнення терористичного акту, розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 14 грудня 2009 року № 823-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Чернівецької області на 2010 рік", та спрямована на забезпечення готовності до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів, організованого переведення системи цивільного захисту з мирного на особливий період і стійкого управління галуззю під час виконання нею завдань цивільного захисту.
Вивчення на місцях та аналіз звітів керівників цивільного захисту показує, що плани заходів з підготовки цивільного захисту в навчальних закладах області в цілому виконано.
Переважна більшість керівного складу структурних підрозділів закладів освіти області відповідально відносяться до питань підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників освіти до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях.
Реалізація запланованих заходів та практичні дії штабів цивільного захисту із захисту життя і здоров’я учасників навчально – виховного процесу і працівників дозволила підвищити рівень їх готовності до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Протягом 2010 року уточнювалися і узгоджувалися з органами виконавчої влади безпечні райони та плани евакуації в заміську зону у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.
Продовжувалась робота щодо забезпечення стійкого функціонування органів управління системою освіти в умовах надзвичайних ситуацій природного, техногенного характеру та воєнного стану.
Вжиті заходи сприяли удосконаленню системи зв’язку та оповіщення, передачі сигналів цивільного захисту, інформуванню особового складу щодо характеру надзвичайної ситуації.
У мережі курсів цивільної оборони, в Інституті післядипломної педагогічної освіти, під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами цивільної оборони пройшли підвищення кваліфікації керівники, посадові особи і спеціалісти у сфері цивільного захисту населення і території від вражаючих факторів надзвичайних ситуацій.
Продовжувались роботи з інвентаризації захисних споруд.
Вживаються заходи щодо забезпечення учнів і працівників засобами індивідуального захисту. Розширюється, поновлюється і вдосконалюється навчально–матеріальна база нормативних дисциплін "Цивільна оборона", "Основи безпеки життєдіяльності", "Основи медичних знань".
Як підсумок з підготовки цивільного захисту у 2009/2010 навчальному році в квітні-травні були проведені “Дні цивільного захисту ” у всіх загальноосвітніх навчальних закладах та “Тижні безпеки дітей ” в дошкільних навчальних закладах області.
Проведені показові заняття "День цивільного захисту" в ЗОШ № 2 та "Тижня безпеки дитини" в ДНЗ №45 м. Чернівці.
Високу готовність до виконання завдань за призначенням у ході проведення комплексних перевірок, об’єктових тренувань, "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини" міста Чернівців показали адміністрації ліцеїв № 4, 7, загально – освітніх шкіл № 1, 2, 5, 33, дошкільних навчальних закладів № 30, 45 м.Чернівців, Вижницького, Хотинського, Глибоцького, Герцаївського, Сторожинецького.
Разом з тим, має місце ряд недоліків щодо організації і ведення цивільного захисту в системі управління освітою.
Слід звернути увагу на «Плани дій органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану»(далі –План дій), додатки до них, приведення їх у відповідність до вимог «Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи цивільного захисту України», наказу Головного управління освіти та науки облдержадміністрації від 20.05.2010 №249 «Про заходи безпеки та координацію дій під час виникнення надзвичайних ситуацій та стихійного лиха».
Потребують конкретизації та узгодження з обласними, місцевими, районними органами виконавчої влади плани евакуації особового складу, учнів і дітей навчальних закладів, розташованих на території катастрофічного затоплення.
У Планах дій не враховано особливості місцевих умов природного характеру та техногенного стану, вірогідність виникнення конкретних надзвичайних ситуацій у місці розташування навчального закладу.
З метою реалізації вимог Законів України «Про правові засади цивільного захисту», «Про цивільну оборону України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №79-р «Плану основних заходів цивільного захисту України на 2011», розпорядження Голови обласної державної адміністрації про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Чернівецької області на 2011, Плану основних заходів цивільного захисту Головного управління освіти і науки Чернівецької області на 2011 рік, інших чинних актів з питань цивільного захисту населення і територій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Головного управління освіти і науки облдержадміністрації на 2011 рік (далі План заходів), що додається.

2. Головним завданням з підготовки цивільного захисту системи Головного управління освіти і науки облдержадміністрації на 2011 рік вважати подальше виконання Закону України "Про правові засади цивільного захисту", приведення у відповідність до його вимог інших нормативно-правових актів, подальшого становлення і функціонування Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи цивільного захисту України, забезпечення готовності органів управління та формувань цивільного захисту до дій за призначенням в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, можливих терористичних актів, а також забезпечення готовності переводу системи цивільного захисту цивільного захисту з мирного часу на особливий період.

3. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій:
3.1 До 25.03.2011 керівникам цивільного захисту навчальних закладів провести наради керівного складу цивільного захисту з підведенням підсумків за минулий рік та визначення завдань на наступний рік відповідно до вимог п.29 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» та до 01.04.2011 розробити План основних заходів цивільного захисту на 2011 рік відповідно до повноважень.
3.2 До 21.03.2011 визначити головні завдання з підготовки цивільного захисту міських та районних підсистем, проаналізувати роботу та виконання вимог чинного законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації з питань цивільного захисту в 2010 році та визначити конкретні завдання і заходи на 2011 рік.
3.3 У планах дій органів управління освітою передбачити конкретні дійові заходи щодо реагування на найбільш вірогідні для місць розташування установ і навчальних закладів надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру шляхом навчання особового складу діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах їх виникнення.
3.4 До 01.04.2011 забезпечити уточнення і вдосконалення плану цивільного захисту (цивільної оборони) об’єкту у відповідність до п.п. 19-22 Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи цивільного захисту України.
3.5 Забезпечувати готовність засобів зв’язку і оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації. Перевірки готовності систем оповіщення здійснювати відповідно до графіків, затверджених штабами цивільного захисту установ та навчально-виховних закладів (не рідше, ніж один раз у квартал).
3.6 Забезпечувати реальну готовність органів управління освітою, сил і засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
3.7 Проводити роботу щодо збереження і подальшого розвитку раніше створеного потенціалу засобів індивідуального і колективного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників, накопичення необхідних матеріальних ресурсів, та підтримки їх у готовності до застосування.
3.8 Планувати заходи і систематично проводити роботу щодо подальшого вдосконалення інформаційного забезпечення, організації співпраці з засобами масової інформації з питань пропаганди серед учасників навчально-виховного процесу знань про дії по захисту свого життя і здоров’я в умовах виникнення надзвичайної ситуації .
3.9 Продовжувати роботу щодо розвитку та підтримання в готовності пунктів управління, зв’язку, оповіщення, передачі і прийому сигналів, реагування на надзвичайні ситуації.
3.10 Контролювати у навчальних закладах освіти стан захисних споруд та організацію робіт з приведення їх у готовність до використання за призначенням.
3.11 До кінця 2011року розробити план технічної інвентаризації захисних споруд та затвердити плани приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням.
3.12 До 01.10.2011 провести огляд-конкурс на кращу захисну споруду.
3.13 Забезпечити підтримання пунктів видачі засобів індивідуального захисту в готовності до їх використання.
3.14 Проводити роботу щодо запобігання загибелі учасників навчально-виховного процесу на водних об'єктах міста відповідно до вимог розпорядження Президента України від 14.07.2001 190/2001.
3.15 До 20.03.2011 провести уточнення планів евакуації учасників навчально-виховного процесу, працівників установ та навчальних
закладів, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення,
радіоактивного і хімічного забруднення, інших надзвичайних ситуацій (у тому числі пов'язаних з можливими терористичними проявами), забезпечити безумовне виконання планів роботи евакуаційних комісій.
3.16 У травні-жовтні 2011року провести тренування з особовим
складом евакуаційних комісій установ та навчально-виховних закладів, які
розташовані в районах, що підлягають евакуації.
3.17 До 01.06.2011 начальникам штабів цивільного захисту, головам евакуаційних комісій перевірити відповідність приведення планів евакуації навчальних закладів управління освіти у заміську зону згідно вимог постанови Кабінету Міністрів від 26.10. 2001 № 1432 "Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру".
3.18 Здійснити підготовку керівного, командно-начальницького складу цивільного захисту на курсах в обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області, курсах цивільної оборони міста Чернівці відповідно до встановлених термінів.
3.19 Провести навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій згідно з Положенням про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Чернівецької області.
3.20 До 01.04.2011 скорегувати плани і регламент роботи оперативних груп та плани ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах навчально-виробничої бази.
3.21 До 01.06. 2011 подати замовлення керівникам органів управлінь освітою, закладів освіти щодо навчання у сфері цивільного захисту у 2012 році керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту.
3.22 Навчання осіб, які не входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони навчально-виховних закладів здійснювати за Типовою програмою з урахуванням специфіки діяльності і місцевих умов (обсяг 12 годин).
3.23 Навчання осіб, які входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони навчально-виховних закладів здійснювати за Типовою програмою з урахуванням специфіки діяльності і місцевих умов(обсяг 15 годин).
3.24 Проводити навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за програмою предмета “Захист Вітчизни”.
3.25 У квітні-травні 2011 року провести показові заняття "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини" на базі опорного навчального закладу з питань безпеки життєдіяльності та об’єктові тренування в ході проведення "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини" у навчальних закладах.
3.26 Затвердити перелік загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і дошкільних навчальних закладах освіти, як центри позитивного методичного досвіду і зразкової організації навчально-виховного процесу.
3.27 До 01.06.2011 (за перше півріччя) та до 01.11. 2011 (за рік) подавати узагальнену інформацію про хід виконання Плану заходів та інших завдань передбачених цим наказом, в Інститут післядипломної педагогічної освіти (Е-mail: konoplianko-m@meta.ua).
3.28 Про хід інвентаризації захисних споруд та приведення їх у готовність до використання за призначенням подавати щокварталу до 20 числа у Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.
3.29 Інституту післядипломної педагогічної освіти надати методичну допомогу структурним підрозділам функціональної підсистеми Чернівецької області, щодо підвищення їх готовності до дій при різних надзвичайних ситуаціях, згідно з графіком:
-м.Чернівці - квітень;
-Кельменецький район - травень;
-Герцаївський район - червень;
-Новоселицький район - липень;
-Вижницький район - вересень.

4. Начальнику штабу цивільного захисту Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Швецю А.Ф., забезпечити підготовку питання стану організації та ведення цивільної оборони у системі освіти області до розгляду на колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації до 31.12.2011.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління М.Й.Бауер

nak_141.doc [291.5 Kb] (cкачувань: 46)plan.doc [133 Kb] (cкачувань: 44)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (4)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше