» » » Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Інформація
  • Переглядів: 6703
  • Автор: Moderator
  • Дата: 19-03-2011, 16:40
19-03-2011, 16:40

Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області

Категорія: Навігація / Новини

18 березня 2011 року на базі шкіл Глибоцького району відбувся обласний семінар директорів сільських шкіл з проблеми: «Управлінські та науково-методичні засади забезпечення профільного навчання учнів сільської школи», в якому взяли участь директор ІППО Чернівецької області Г.І.Білянін, заступник голови Глибоцької РДА М.К.Божеску, заступник начальника відділу освіти Глибоцької РДА І.Ю.Цуркан, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА І.Ю.Ісопенко, завідувач райметодцентру Глибоцького районного відділу освіти Н.О.Побережна, директор Глибоцького районного центру зайнятості О.О.Заблотовська, науковці та працівники центрів ІППОЧО, педагоги та директори шкіл області.

Відкрив семінар начальник головного управління освіти і науки ОДА М.Й.Бауер у Грушівській загальноосвітній школі І-ІІ ст. У своєму виступі Михайло Йозефович закцентував увагу саме на процесі профілізації школи як одного з механізмів модернізації загальної середньої освіти. Профільне навчання у 10-11 класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. Загалом по області всіма напрямами профільного навчання школярів охоплено 87%. Варто зазначити, що процес профілізації викликає необхідність переорієнтації процесу управління школою на потреби учнів, батьків та залучення їх в процес управління школою. Один із векторів розвитку профільної освіти має бути направлений на посилення профорієнтаційної роботи в школі. Як наслідок слабкого проведення такої роботи в школі можна вважати слабкий зв’язок обраного профілю навчання і майбутньої професії.

Кожен учень, який захоче обрати той чи інший профіль повинен пройти відповідне психологічне діагностування на професійну відповідність, повинен бути ознайомлений з особливостями майбутньої професійної діяльності.

Серед проблем, які в найбільшій мірі загострила профілізація у проведенні навчального процесу, керівники шкіл відзначають необхідність оновлення матеріальної бази, проведення змін у навчальних планах, введення інновацій у навчальний процес.
За характером взаємодії суб'єктів профільного навчання виділяються такі форми його організації.

Внутрішньошкільні:
• профільні класи в однопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах;
• профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах;
• класи з поглибленим вивченням предметів;
• профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами;
• динамічні профільні групи (в тому числі різновікові).

Зовнішньошкільні:
• міжшкільні профільні групи;
• профільна школа інтернатного типу;
• освітній округ;
• навчально-виховний комплекс (НВК);
• міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК);
• загальноосвітні навчальні заклади на базі професійно - технічних, вищих навчальних закладів.

За словами начальника Головного управління, в організації профільного навчання великі проблеми спостерігаються в сільській місцевості. Допомогти вирішити ці проблеми може організація освітніх округів. Примірне положення про освітній округ визначає його, як добровільне об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами, а також установами охорони здоров’я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності і установами-створюється для забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб громадян, які проживають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста або їх частин).
Михайло Йозефович наголосив, що основна задача інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та всіх районних відділів освіти працювати на зовнішньо-шкільних засадах профілізації. Потрібно брати до уваги позицію і аналізувати думки як учнів, так і їхніх батьків. «Якщо у селі є батьки і діти які бажають відвідувати дошкільну групу, то ми обов’язково повинні створити навчально-виховний комплекс. Адже, ми відкриваємо освітні заклади для громадськості, батьків та дітей». Також було наголошено на тому, що школам (якщо є така можливість) необхідно використовувати базу професійних ліцеїв і необхідно надавати перевагу тому, хто краще володіє тим чи іншим профілем навчання.

Заступник начальника відділу освіти Глибоцької РДА Інна Юріївна Цуркан у своєму виступі зазначила, що сьогодні виникає питання, чи потрібне профільне навчання, і навіщо воно потрібне, чи виконує воно належним чином ту місію, яку на нього покладено і чи завжди досягає своїх цілей?

Профілізація є одним із шляхів забезпечення рівного доступу дітей до освіти. Проте, як відомо, сільська школа не має умов таких, як міська. У сільських регіонах немає належної інфраструктури, яка могла б задовольнити запити кожної дитини. Сільські школи в основному малокомплектні і тому однопрофільні, тобто фактично учень позбавлений можливості вибирати профіль, який йому до вподоби. Отже, на практиці йдеться про профільну школу як навчальний заклад, а не про профільну освіту кожного учня. Таким чином, виходить, що регіональний принцип у профільній освіті в даному випадку спрацьовує краще, ніж принцип індивідуалізації навчання.

У 2010/2011 навчальних роках профільним навчанням охоплено 24 заклади Глибоцького району, тобто 1111 учнів у 64 10-11 класах, що складає 92.7%, що на 0.3 % менше показників минулого року. Розширено мережу профілів до 11. Найбільшим попитом користуються наступні профілі: української філології, технологічний, біолого-хімічний.

Щорічно проводиться та удосконалюється профорієнтаційна робота з учнями 5-9 класів ( анкетування, групові та масові заходи, екскурсії, залучення науковців і фахівців з різних спеціальностей, батьків ) з метою найбільш раннього вибору учнями галузі майбутньої професійної діяльності. 4 лютого 2008 року підписано Договір «Про співпрацю між Глибоцьким районним центром зайнятості та відділом освіти Глибоцької районної державної адміністрації» та створено спільну Програму профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, в рамках якої проводяться круглі столи, тематичні батьківські збори, бесіди, конкурси та вікторини.
Як відомо, профільна школа передбачає практичну спрямованість освіти, подолання відірваності знань від реального життя, посилення прикладного аспекту знань, необхідність вивчення предмета у тісному зв'язку з потребами практики, науки і техніки, тобто вміння учнів застосовувати знання на практиці.

За словами Інни Цуркан, важливою умовою успіху профільного навчання є допрофільна підготовка, адже це дві складові одного процесу - самовизначення особистості у виборі напрямку в освітній та у професійній діяльності. Основна мета допрофільної підготовки - формування у дітей готовності робити свідомий вибір подальшого профілю навчання.

Перехід до профільного навчання у старшій школі, створення відповідних умов, апробація та впровадження педагогічних новацій, пошук розумного поєднання нового з традиційним – дуже складна психолого-педагогічна та управлінська задача. Вона потребує вирішення цілого комплексу психологічних, педагогічних, організаційних, навчально-виховних задач.
Про науково-методичні засади забезпечення профільного навчання учнів сільської школи говорив директор ІППО Чернівецької області Григорій Іванович Білянін. Однією із причин, яка уповільнює процес впровадження профільного є класи з низькою наповнюваністю учнів.
Завідувач райметодцентру Глибоцького районного відділу освіти Надія Олександрівна Побережна, наголосила, що актуальність даної проблеми визначається тим, що у значної частини випускників району, які вступають у сучасний ринок праці, спостерігається соціальна і психологічна неготовність, часткова відсутність життєвих компетентностей тощо. «Ми прекрасно розуміємо, що профільне навчання допоможе підвищити соціально – економічну ефективність загальної середньої освіти регіону, посилить увагу школи до процесів входження випускників на ринки праці і освіти, поліпшить життєве та професійне самовизначення випускників школи».

Начальник головного управління освіти і науки ОДА зауважив, що особливу увагу слід приділити центрам зайнятості, які повинні всіляко сприяти закладам освіти.

Про роль центру зайнятості у профорієнтаційній роботі з учнівською молоддю доповідала директор Глибоцького районного центру зайнятості Олена Октав’янівна Заблотовська. В сучасних умовах реалізації особистістного професійного потенціалу особливого значення набуває проведення якісної профорієнтаційної роботи у співпраці із зацікавленими сторонами – закладами освіти, соціальними установами, органами державної влади, служби зайнятості та роботодавцями.

Для вирішення поставлених завдань робляться перші кроки, започатковуються нові традиції, впроваджуються нові форми профорієнтаційної роботи.

Першим таким кроком, починаючи з 2009 року, стало впровадження у загальноосвітніх школах України програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал».

Метою впровадження терміналу є, сприяння професійному самовизначенню учнів шляхом підвищення рівня їх поінформованості у світі професій та праці з використанням привабливих для молоді сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують високий рівень доступності, гнучкості та мобільності профорієнтаційних послуг.

Другим кроком стало забезпечення всіх сільських школярів Профорієнтаційними щоденниками школяра. Це – інноваційний проект, мета якого – сформувати у дітей шкільного віку уявлення про майбутню трудову діяльність, розширити їхні знання про світ праці та перспективи розвитку кар’єри, допомогти напрацювати корисні вміння і навички, що стануть запорукою правильного вибору професійного шляху.

Проведення районного конкурсу малюнків «Я у світі професій» між учнями 8-11 класів, має на меті розширити уявлення про ринок праці, світ професій, шляхи їх набуття, можливості навчання та працевлаштування, а також формування психологічної готовності школярів до свідомого вибору професій.

Необхідним компонентом будь-якої системи професійної орієнтації є блок «зворотнього зв’язку», який забезпечує надійну і достовірну оцінку ефективності профорієнтаційних заходів, тобто того, в якій мірі вдалося реалізувати поставлені цілі та завдання профорієнтаційної допомоги.

Досвідом роботи та пропозиціями щодо особливості організації профільного навчання у сільській школі, поділилася директор Коровійської ЗОШ І-ІІІ ст. Ольга Георгіївна Лупуляк. Вона розповіла, що співпраця батьків, громадськості та школи відіграють важливу роль у професійному становленні дитини. Багато батьків психологічно не готові до реалізації деяких ідей профільного навчання. Наприклад, навчально-виховний процес в рамках роботи освітніх округів викликає настороженість і, в деяких випадках, неприйняття. Батьки здійснюють вибір не відповідно до освітніх потреб і запитів своїх дітей, а відповідно з іншими критеріями: близькість розміщення школи від будинку, звичний навчальний колектив, знайомий вчитель, тощо. За наслідками анкетувань та індивідуально-групових бесід, проведених у школі, визначено невиправдано велику кількість батьків і дітей, які усвідомлюють свої потреби в сучасному світі, але орієнтуються на отримання освіти за універсальним профілем. В середньому у 27% дев’ятикласників (шкільний показник за 3 роки) відсутні більш-менш чіткі мотивації до вибору того чи іншого профілю. Очевидно, невизначеність економічних перспектив позбавляє як батьків так і дітей чітких орієнтирів у плануванні майбутнього.

Не секрет, що сільський учень значно обмежений у виборі індивідуального освітнього простору через слабку матеріально-технічну базу школи, відсутність належної психологічної підтримки, права вибору форми навчання, віддаленість від соціально-культурних центрів, поліфункціональність діяльності школи, безальтернативність професійного самовизначення. Профільне навчання в сільській школі дає змогу допомогти учневі розірвати це замкнене коло, пізнати себе і максимально розвивати свої нахили, природні задатки, здібності, здобути освіту, яка відповідала б реаліям сучасного життя. Тому, перше, що необхідно зробити в кожному окремо взятому навчальному закладі – це розробити організаційну модель профільного навчання, що дасть можливість визначити правильний напрямок роботи школи, а старшокласникам - особисто визначитися щодо вибору професії, набути навичок поведінки на ринку праці, підвищити конкурентоспроможність на ньому.

Працівники Коровійської ЗОШ показали учасникам семінару матеріально-технічне забезпечення школи, оснащення старших та початкових класів, представили візитну картку свого наачального закладу у вигляді невеличкого концерту. Варто зазначити, що активну участь у роботі семінару в Коровійській школі взяв голова Коровійської сільської ради Георгій Васильович Флюндра.


Приємним сюрпризом у Волоківській ЗОШ І-ІІІ ст. для учасників семінару, стала демонстрація результатів залучення учнів цього навчального закладу до майбутньої підприємницької діяльності. Школярі продемонстрували вишукані вечірні та весільні сукні, колоритні національні костюми.

На семінарі кожен директор говорив про ситуацію яка склалася саме в його селі, районі. Обговорювалися актуальні проблеми щодо профільного навчання, учасники ділилися ідеями, думками, досвідом. Також, вони мали можливість побачити як і де працюють їхні колеги. Педагоги Грушівської, Волоківської та Коровійської шкіл провели своєрідну екскурсію кабінетами своїх навчальних закладів, показали в яких умовах навчаються діти, обладнання кабінетів, чим захоплюються школярі.

Під час круглого столу були заслухані доповіді з проблеми семінару кандидата історичних наук, доцента кафедри базових дисциплін ІППОЧО О.Є.Сахновського («Навчання «за профілем» у вітчизняному освітньому просторі: реалії та перспективи»); завідувача науково-методичним центром освітнього менеджменту І.І.Клим’юка («Проблеми управління ЗНЗ в умовах профілізації навчального процесу». Також, було проаналізовано анкетування учасників семінару методистом - психологом науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО І.М.Куцак.

На завершення семінару, Михайло Йозефович зауважив, що прозвучало чимало цікавих та доречних думок. «Але, ми дуже мало зробили з такого напряму як профілізація. Необхідно продумати схему щодо його розвитку, зробити аналіз нашого потенціалу і виходячи з того, починати роботу» – наголосив М.Й.Бауер і доручив відповідальним працівникам ІППОЧО розглянути всі зауваження та пропозиції, які прозвучали, і доопрацювати рекомендації семінару.

Начальник Головного управління освіти і науки ОДА за високі досягнення у навчально-виховній роботі відзначив та вручив грамоти таким педагогам області: директору Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. В.Ф.Ковдришу, директору Хряцківського НВК І.М.Тудосе, директору ЗНЗ І-ІІІ ст. с.Драчинці М.С.Незнайко, директору Веренчанської ЗОШ О.Ю.Петрусяк, директору Новоселицького МНВК С.М.Довганюку, директору Дихтинецької ЗОШ І-ІІІ ст. П.І.Черкачу, директору ЗОШ І-ІІІ ст. О.О.Бурдейному, директору Нижньопетровецької ЗОШ №1 І.Г.Змошу, директору Клішковецької гімназії П.І.Гановському, директору ЗОШ І-ІІІ ст. с.Лівинці Л.О.Мельник, директору Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. О.В.Карлійчуку, директору Волоківської ЗОШ І-ІІІ ст. Г.І. Поклітару.

Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області

Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах областіНеобхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
Необхідно продумати чітку схему щодо розвитку профілізації у школах області
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Квітень 2020 (2)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)
Листопад 2019 (151)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше