Інформація
  • Переглядів: 1386
  • Автор: Moderator
  • Дата: 19-03-2013, 17:28
19-03-2013, 17:28

Запрошуємо до обговорення!!!

Категорія: Анонси / Новини

Щодо розробки Плану заходів з проведення

антиалкогольної кампанії в Україні

 

 Однією із загроз майбутньому нашої держави є кризовий стан здоров’я нації, що зумовлено надмірним споживанням алкоголю. Про нагальність та важливість проблеми алкоголізму в країні свідчать результати соціологічних досліджень: понад 40 тис. українців щороку помирають від споживання алкогольних напоїв. Більш як 700 тис. – мають офіційно зареєстровану в медичних установах алкогольну залежність, проте реальна статистика є значно більшою.

За розрахунками українських експертів на початку 90-х рр. споживання облікованої алкогольної продукції на душу населення складало 5,4 л абсолютного алкоголю на рік. У 2012 році воно зросло до 10,9-11,5 л, тобто майже удвічі. Такий рівень споживання Всесвітня організація охорони здоров’я (далі – ВООЗ) відносить до так званої, «середньої – середньо-високої групи». Лідерами в цьому питанні є Угорщина, Шотландія та Росія.

Слід підкреслити, що алкоголізм в Україні молодшає. За даними ВООЗ, Україна є абсолютним лідером серед 40 країн Європи за кількістю підлітків 11-15 років, які регулярно вживають алкоголь. В цілому близько 40 % українських підлітків у віці від 14 до 18 років вживають алкоголь, на другому місці Ізраїль – 28%. Росія знаходиться на 15 місці.

Водночас чинне законодавство не містить стратегічного документу, спрямованого на запобігання шкідливому вживанню алкоголю населенням України. У більшості популярних друкованих видань проявляється байдужість до стрімкого поширення алкогольної епідемії в Україні, замовчування фактів про шкідливість алкоголю. Українські видання справедливо не вважають своїм покликанням інформувати про проблеми охорони здоров’я, проте, коли йдеться про явища, які здатні суттєво вплинути на демографічну ситуацію, на економіку держави, варто такі явища брати до уваги.

Разом з тим, Національна комісія ще у 2009 році провела дослідження реклами алкогольних напоїв, що розповсюджувалася на телеканалах України та в друкованих засобах масової інформації. Результати дослідження були винесені на засідання Національної комісії у серпні 2009 року, за результатами розгляду якого прийнято рішення про звернення до Комітетів Верховної Ради України та органів державної влади з пропозицією внесення змін до законодавства про рекламу у частині заборони реклами алкогольних напоїв у засобах масової інформації. На сьогоднішній день робота щодо вдосконалення чинного законодавства не завершена.

 

 

 

 

Відсутність в країні єдиної стратегії профілактичних дій, пов’язаних з вживанням алкоголю, недостатній рівень координації зусиль в даній сфері між державними інституціями та громадськими організаціями, недостатній рівень висвітлення у ЗМІ даної проблеми обумовили розробку Національною комісією Плану заходів з проведення антиалкогольної кампанії в Україні.

Вважаємо, що зазначені заходи сприятимуть вирішенню питання недопущення вживання дітьми та молоддю алкогольних напоїв та в цілому покращать здоров’я громадян України.

Беручи до уваги, що партнерами реалізації Плану заходів з проведення антиалкогольної кампанії в Україні є органи державної влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в Україні, релігійні та неурядові організації, громадськість Національна комісія звертається з проханням надати свої пропозиції щодо можливості та доцільності реалізації зазначених заходів.

 

 

Проект

 

План

заходів з проведення антиалкогольної кампанії в Україні

 

 

Виходячи з переважаючого інтересу забезпечення збереження здоров’я нації і, особливо, її молодого покоління, а також враховуючи відсутність альтернативних шляхів вирішення проблеми запобігання шкідливому вживанню алкоголю населенням України, Національною комісією розроблено План заходів з проведення антиалкогольної кампанії в Україні (далі – План заходів).

План заходів передбачає створення умов для зменшення вживання молодим покоління алкогольних напоїв та покращення здоров’я громадян України шляхом реалізації наступних завдань:

- формування у дітей та молоді України стійкого негативного ставлення до вживання, розповсюдження, реклами алкоголю;

- пропаганда в молодіжному середовищі модних тенденцій здорового способу життя;

- забезпечення контролю за доступом до алкогольних напоїв дітей та молоді;

- зменшення реклами алкогольних напоїв в теле- та радіопросторі;

- зменшення зовнішньої реклами (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що містить тексти і (або) зображення, які пропагують вживання алкоголю;

- об’єднання зусиль державних чиновників, посадових осіб місцевого самоврядування, правоохоронних органів, політичних партій, політиків,

 

 

 

громадськості щодо профілактики алкоголізму серед дітей та молоді України;

- проведення просвітницьких та профілактичних заходів з захисту життя громадян від нещасних випадків, насилля та інших негативних наслідків вживання алкоголю;

- розвиток волонтерського руху з пропаганди здорового способу життя в Україні.

Комплекс Плану заходів з проведення антиалкогольної кампанії в Україні охоплює напрями:

- «Заходи, які спрямовані на попередження алкогольної залежності серед дітей та молоді України»;

- «Заходи, які спрямовані на формування навичок здорового способу життя»;

-  «Інформаційно-просвітницькі заходи».

 

І. Заходи, які спрямовані на попередження алкогольної залежності серед дітей та молоді України

 

1.Внесення змін до законодавства про рекламу у частині заборони реклами знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої, що є  спонсорами теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів.

2.Врахування у рекламі алкогольних напоїв вимог Закону України «Про захист суспільної моралі».

3.Залучення коштів виробників алкогольних виробів для реалізації заходів антиалкогольного спрямування.

4.Обмеження показу рекламних роликів алкогольних напоїв перед початком, під час та одразу по закінченні дитячих і молодіжних передач.

5.Створення тематичних програм «Здоровий спосіб життя» у державних та муніципальних ЗМІ.

6.Збільшення за державним замовленням частки телепрограм стосовно популяризації здорового способу життя.

7.Вивчення питання про доцільність та можливість відновлення функціонування медвитверезників.

8.Проведення рейдів-перевірок дотримання вимог законодавства закладами торгівлі та громадського харчування щодо заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім.

9.Проведення профілактичних заходів з метою виявлення та вилучення самогону, фальсифікатів спиртних напоїв, недопущення фактів їх продажу.

10.Заборона продажу алкогольних напоїв закладами торгівлі, а також реклами зазначеної продукції під час проведення масових заходів.

11.Ліквідація торгівлі алкогольними напоями в радіусі 100 м навколо територій середніх шкіл, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.

 

ІІ. Заходи, які спрямовані на формування навичок здорового способу життя

1.Створення медико-соціального центру для дітей та молоді, які зловживають спиртними напоями.

2.Організація Всеукраїнського легкоатлетичного кросу «Я обираю здоровий спосіб життя».

3.Організація роботи волонтерів із числа молоді з пропаганди здорового способу життя (мастер-класи з брейк-дансу).

4.Організація тренінгів з формування навичок здорового способу життя.

ІІІ. Інформаційно-просвітницькі заходи

1. Організація конкурсу на кращу соціальну рекламу антиалкогольного спрямування.

2. Видання та розповсюдження друкованої продукції з питань профілактики пияцтва, алкоголізму та протидії цим негативним явищам.

3.Проведення соціологічних  досліджень, спрямованих на вивчення стану алкоголізму в Україні.

4.Організація в навчальних закладах профілактичних заходів з метою запобігання вживання спиртних напоїв серед школярів і студентів та попередження  негативних соціальних наслідків і шкоди  їх здоров’ю.

5.Проведення духовно-мистецьких акцій із залученням до виконання  заходів з профілактики та протидії пияцтву та алкоголізму релігійних організацій та організацій, які мають досвід у профілактиці та лікуванні алкоголізму.

6.Проведення круглого столу з метою обговорення проблем дотримання законодавства про захист суспільної моралі при здійсненні реклами алкогольних напоїв.

 

Звернення до представників рекламного бізнесу,

суб’єктів господарювання громадських та релігійних організацій

 

В Україні дитяче пияцтво набирає нечуваних обертів. Проблема пияцтва й алкоголізму в підлітковому віці останнім часом стала дуже актуальною. Це викликано, по-перше, екстраординарністю споживання спиртного в уразливому віці, а по-друге, тим, що такий ранній алкоголізм супроводжують виражені психічні розлади. За статистичними даними, до 80% дорослих, хворих на алкоголізм, почали зловживати алкоголем саме в підлітковому віці.

Сучасна молодь, вступаючи в доросле життя і маючи доступ до вживання алкогольних напоїв, не думає про таку важливу складову свого майбутнього життя як здоров'я.

Слід підкреслити, що алкоголізм в Україні молодшає. За даними ВООЗ, Україна є абсолютним лідером серед 40 країн Європи за кількістю підлітків 11-15 років, які регулярно вживають алкоголь. В цілому близько 40% українських підлітків у віці від 14 до 18 років вживають алкоголь, на другому місці Ізраїль - 28%. Росія знаходиться на 15 місці.

Здоров'я нації в наш час розглядається як показник цивілізованості держави, що відображає соціально-економічне становище суспільства. Саме тому державна політика щодо здорового способу життя повинна формуватися цілеспрямовано й послідовно.

Україна може здолати проблему пияцтва, якщо повністю заборонити рекламу алкоголю та тютюну, якщо проводити заходи зі зменшення доступу до алкоголю за рахунок підвищення акцизу на цей товар, якщо підсилити контроль влади над продажем алкоголю, якщо проводити виховну роботу та відновлювати спортмайданчики для масових занять спортом.

Звертаємося до усіх, кому небайдужа доля підростаючого та майбутніх поколінь: єднаймося у бажанні та намірі здолати проблему пияцтва й алкоголізму, у прагненні захистити душі й розум наших дітей та онуків, а часом і життя, від вживання цього „смертоносного" продукту.

Алкоголь - це найдоступніший і найуживаніший для сп'яніння наркотик, це проблема, яка загрожує всьому людству та несе зло і шкоду.

Тільки ми самі можемо змінити існуюче в суспільній свідомості спокійно-поблажливе відношення до вживання алкоголю неповнолітніми, насторожити суспільну думку у відношенні небезпеки вживання спиртного молоддю. Необхідно викорінити те глибоке коріння пияцтва та протиставити

широку кампанію з пропаганди здорового способу життя, протиалкогольну освіту громадськості, свідоме формування у підростаючого покоління тверезих установок на майбутнє.

Діти - це наше майбутнє, здорові діти - здорова нація. Захистимо їх!

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (58)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше