Інформація
  • Переглядів: 1355
  • Автор: Anatoly
  • Дата: 28-08-2015, 14:43
28-08-2015, 14:43

Наказ ДОН від 28.08.2015 № 344

Категорія: Організація харчування / Накази

Про організацію харчування дітей
у загальноосвітніх, дошкільних та 
професійно-технічних навчальних 
закладах у 2015/2016 н.р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 та з метою забезпечення учнів раціональним харчуванням, збереження здоров'я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам органів управління освітою, молоддю та спортом райдержадміністрацій, міських рад, директорам навчальним закладам інтернатного типу та професійно-технічних навчальних закладів:
1.1. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства щодо організації харчування у загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
1.2. Здійснювати жорсткий і дієвий контроль за кількістю та якістю продуктів харчування, які надходять до навчального закладу, відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування, станом їх зберігання. 
1.3. Контролювати якість готових страв, їх відповідність щоденному меню, виконання норм харчування.       
1.4. Затвердити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у складі:
- особи, відповідальної за організацію харчування, визначеної наказом по закладу;
- медичної сестри;
- комірника;
- кухаря.
1.5 Розробити положення про комісію з бракеражу.
1.6. Довести до відома бракеражної комісії інформацію про необхідні технічні, якісні характеристики продуктів харчування.
1.7. Щомісячно заслуховувати питання організації харчування в закладі на нарадах при керівникові.     
2. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:
2.1. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування. 
2.2. Приймати продукти харчування та продовольчу сировину лише за наявності супровідних документів, які підтверджують відповідність даної продукції.
2.3. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини складати акт у трьох примірниках та недоброякісну продукцію разом із актом повертати постачальнику.        
2.4. При виявленні матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів надалі приймання продуктів здійснювати за участю представника постачальника, а також голови профспілкового комітету загальноосвітнього навчального закладу, результати оформлювати актом приймання.         
3. Медичній сестрі, комірнику (дієтсестрі та шеф-кухарю) при плануванні щоденного меню-розкладки дотримуватись перспективного двотижневого меню, картотеки страв.       
4. Медичній сестрі:
4.1. Під час складання меню-розкладки дотримуватись норм виходу готових страв відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
4.2. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, при цьому визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції..
4.3. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарями.
4.4. Щодня бути присутньою під час відбору кухарем добових проб кожної страви раціону та зберігати упродовж доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.        
4.5. Контролювати виконання норм харчування у загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах, щомісяця проводити аналіз їх виконання, відповідно до затвердженого набору продуктів, кожні десять днів, упродовж року з урахуванням норм заміни продуктів аналізувати за енергоцінністю. За необхідності проводити коригування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування.        
4.6. Розміщувати завірене керівником навчального закладу щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.        
4.7. Щодня проводити С-вітамінізацію страв та робити відповідний запис у Журналі обліку норм харчування та меню-розкладі.
4.8. Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються.
4.9. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса, зазначати у Зошиті обліку відходів.       
4.10. Контролювати санітарний стан харчоблоку у загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах, своєчасне проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку.
4.11. Забезпечити контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров’я працівників харчоблоку.
5. Комірнику:
5.1. Нести повну персональну відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування за додержанням вимог зберігання. Здійснювати відповідний облік продуктів у Книзі складського обліку.       
5.2. Не замовляти та не приймати продукти, заборонені Інструкцією для вживання в навчальному закладі.       
5.3. Контролювати умови доставки продуктів харчування та продуктової сировини до у загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
5.4. Забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну зберігання.       
6. Кухарю:
6.1. Забезпечити відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, повноту закладки і вихід страв, якість і своєчасне приготування їжі, дотримання технології приготування, відбір та зберігання добової проби страв, дотримання правил особистої гігієни, санітарний стан харчоблоку.
6.2. Проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичного працівника чи особи, відповідальної за організацію харчування, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у Зошиті обліку відходів.       
6.3. Складати акт із залученням членів профспілкового комітету закладів, якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує санітарні відходи,та зазначати фактичну кількість відходів у Зошиті обліку відходів.
6.4. Забезпечити відбір добових проб кожної страви раціону та зберігати упродовж доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.
6.5. Видавати готові страви тільки після проби медичною сестрою або особою, відповідальною за організацію харчування, та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку, тільки в посуд із відповідним маркуванням.
6.6. Суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей.
6.7. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного одягу.
6.8. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій.
6.9. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.
7. Підсобному працівнику харчоблоку забезпечити належне миття кухонної та столової посуди, столів відповідно до санітарних правил і норм.
8. Технологам органів управління освітою, молоддю та спортом райдержадміністрацій, міських рад, дієтсестрам установ освіти обласного підпорядкування та відповідальним за харчування в професійно-технічних навчальних закладах:
8.1. Здійснювати контроль за станом організації та якістю харчування учнів, виконанням норм харчування, дотриманням двотижневого меню, санітарно-гігієнічними умовами та матеріально-технічним станом харчоблоків.
8.2. Технологам органів управління освітою, молоддю та спортом райдержадміністрацій, міських рад, забезпечити вчасне замовлення продуктів харчування         
8.3. Технологам органів управління освітою, молоддю та спортом райдержадміністрацій, міських рад, щокварталу проводити наради з медичними сестрами ЗОШ та ДНЗ з питань організації харчування.        
9. КУ «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області» (Прінько С.І.):
9.1. Здійснювати контроль стану та якістю організації харчування дітей у загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах.         
9.2. Результати проведення перевірки стану організації якісного харчування учнів загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах розглядати на нарадах при директорі Департаменту освіти і науки.         
9.3. Виносити питання організації харчування у загальноосвітніх, дошкільних та професійно-технічних навчальних закладах на розгляд колегії Департаменту освіти і науки .
10. Розмістити наказ на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації С.С.Тодорюк.

Директор Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації                                                         О. Палійчук
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (10)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше