Информация к новости
 • Просмотров: 2669
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:53
20-08-2012, 10:53

На допомогу педагогу

Категория: Економіка / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо викладання «Основ споживчих знань» у 2012/2013 н.р.
Вимоги суспільства, перед якими постає сьогодні наша країна та система освіти, зокрема, пов’язані з такими для молодого покоління аспектами, як: вміння орієнтуватись у повсякденному соціальному та економічному житті, майбутня професія та її вибір, планування власного бюджету та витрат, орієнтування на ринку товарів та послуг. Все це потребує від освітян не тільки створення нових навчальних курсів та оновлення змісту
Информация к новости
 • Просмотров: 1787
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:48
20-08-2012, 10:48

На допомогу педагогу

Категория: Психологія / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у 2012/2013 навчальному році
Вивчення виявів обдарованості тривалий час було спрямоване переважно на інтелектуальні здібності. Дослідження проводили на основі тестів інтелекту, орієнтуючись на коефіцієнт інтелекту «IQ» (ай-кью) як довгостроковий показник інтелектуальної діяльності індивіда.
Информация к новости
 • Просмотров: 4718
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:45
20-08-2012, 10:45

На допомогу педагогу

Категория: Новини / Заклади позашкільної освіти області

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах Чернівецької області в 2012/2013 навчальному році
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на створення умов
Информация к новости
 • Просмотров: 1252
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:39
20-08-2012, 10:39

Стан забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх закладів Чернівецької області у 2012/2013 навчальному році

Категория: Навігація / Новини

Стан забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх закладів Чернівецької області у 2012/2013 навчальному році
У 2012/2013 навчальному році передбачено видання 64 назв підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі: для 1 класу - 31 назва, 11 класу – 33 назви.
Відповідно до плану завозу на 2012/2013 н. р. загальноосвітні навчальні заклади Чернівецької області повинні отримати – 139 384 підручника, у тому числі: для 1 класу – 96 272 підручника (з них: 87 099 – з українською мовою навчання, 333 – з російською мовою навчання, 8 821 – румунською мовою навчання, а також 19 буквариків для загальноосвітніх навчальних закладів з
Информация к новости
 • Просмотров: 3271
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:30
20-08-2012, 10:30

На допомогу педагогу

Категория: Безпека життєдіяльності / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я в 2012-2013 н.р.
Одне з найважливіших завдань сучасної школи — навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки. Це завдання, в основному, реалізується шляхом вивчення окремого предмета основи здоров’я, який поєднує елементи знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я, сприяє розвитку соціально-психологічних компетентностей учнів.
Информация к новости
 • Просмотров: 4395
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:22
20-08-2012, 10:22

На допомогу педагогу

Категория: Психологія / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації практичним психологам та соціальним педагогам шкіл-інтернатів щодо питань профілактики дезадаптації вихованців у 2012/2013 навчальному році
Соціальна адаптація особистості передбачає її гармонійну взаємодію як із суспільством, так і з соціальним середовищем. Соціальна дезадаптація – це процес, протилежний соціальної адаптації, нездатність особистості адаптуватися в соціумі, засвоювати і відтворювати соціальний досвід, норми та правила поведінки, за допомогою яких вона вчиться жити та
Информация к новости
 • Просмотров: 4576
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:15
20-08-2012, 10:15

На допомогу педагогу

Категория: Психологія / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо соціально-психологічного патронажу індивідуального розвитку дитини в освітньому процесі та супроводу учнів з особливими потребами у 2012/2013 навчальному році
Соціальні педагоги та практичні психологи навчальних закладів є працівниками психологічної служби освітнього закладу. Діяльність соціальних педагогів у структурі психологічної служби системи освіти регламентується Положенням про психологічну службу системи освіти України від 02.07.09р.
Информация к новости
 • Просмотров: 2216
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 10:08
20-08-2012, 10:08

На допомогу педагогу

Категория: Трудове навчання / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій у 2012/2013 навчальному році
Технологічна освіта підростаючого покоління на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою загальної середньої освіти, важливою умовою цілісного й гармонійного розвитку особистості школяра. Пріоритетним завданням технологічної освіти в умовах впровадження нового змісту
Информация к новости
 • Просмотров: 2431
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 09:58
20-08-2012, 09:58

На допомогу педагогу

Категория: Захист Вітчизни та цивільна оборона / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «Захист Вітчизни» у 2012/2013 навчальному році
Метою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.
Информация к новости
 • Просмотров: 2176
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 09:37
20-08-2012, 09:37

На допомогу педагогу

Категория: Історія та правознавство / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо вивчення правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році

Одним із важливих завдань загальної середньої освіти в Україні є формування правосвідомості та правової культури учнівської молоді. Вирішення цього завдання покладається на відповідні предмети в основній та старшій школі, насамперед на курс «Правознавство. Практичний курс» та «Правознавство» як навчальний предмет у старшій школі.
Информация к новости
 • Просмотров: 1474
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 09:30
20-08-2012, 09:30

На допомогу педагогу

Категория: біологія / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2012/2013 н.р.

У 2012-2013 навчальному році вивчення природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами: Природознавство 5-6 клас. – К.; Ірпінь: Перун, 2005; відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України
Информация к новости
 • Просмотров: 1899
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 09:26
20-08-2012, 09:26

На допомогу педагогу

Категория: Фізика / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «астрономія» у 2012/2013 навчальному році

Одним із предметів інваріантної складової навчальних планів є астрономія, яка вивчатиметься в 11 класі. Навчальний предмет «Астрономія» може викладатися за двома навчальними програмами. За програмою рівня стандарту та академічного рівня учні опановуватимуть курс астрономії впродовж 17 годин на рік,
Информация к новости
 • Просмотров: 2417
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 09:22
20-08-2012, 09:22

На допомогу педагогу

Категория: Географія / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо викладання географії в 2012/2013 н.р.

Географічна освіта у загальноосвітній школі покликана сформувати систему раціонального мислення і поведінки людини в умовах цілісної природничо-наукової картини світу.
Сьогодні у сфері шкільної географічної освіти вчитель має передбачити, в першу чергу, поліпшення її якості, як пріоритетного напрямку державної політики в галузі освіти, створення умов для особистісного розвитку та самореалізації
Информация к новости
 • Просмотров: 1443
 • Автор: Moderator
 • Дата: 20-08-2012, 09:18
20-08-2012, 09:18

На допомогу педагогу

Категория: біологія / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо вивчення біології в 2012/2013 н.р.
У 2012/2013 навчальному році викладання шкільного курсу біології буде здійснюватися за програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (сайт – www.mon.gov.ua ):
7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;
Информация к новости
 • Просмотров: 2862
 • Автор: Moderator
 • Дата: 17-08-2012, 12:49
17-08-2012, 12:49

Михайло Папієв: Чернівецька область – стала першою в Україні, де на 100% виконано державну програму «Шкільний автобус»

Категория: ---

Михайло Папієв: Чернівецька область – стала першою в Україні, де на 100% виконано державну програму «Шкільний автобус»
Михайло Папієв: Чернівецька область – стала першою в Україні, де на 100% виконано державну програму «Шкільний автобус» Сьогодні, 17 серпня 2012 року, на Соборній площі м.Чернівці, відбулося урочисте вручення ключів від 33 шкільних автобусів. На врученні були присутні: Михайло Папієв, голова Чернівецької облдержадміністрації; Михайло Гайничеру, голова обласної

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (9)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше